Kerk en LevensbeschouwingO evangeliegemeente
evangeliegemeente, Contactpersoon: Etienne Reesinck, Eifel 20 , Utrecht, Tel: 06-21650390-
Site: www.dedeurutrecht.nl
evangeliegemeente die diensten houdt in basisschool de Baanbreker


O Evangelische Kerk Utrecht
Evangelische Kerk Utrecht, Contactpersoon: Marten Jan Heida, Holterberg 14, 3524 LD Utrecht, Tel: 030 2894520-
Email - Site: www.evangelischekerk-utrecht.nl
Bekijk de website van de Evangelische Kerk Utrecht.
Daarop veel informatie over de gemeente in de wijk Lunetten.


O Inloophuis Het Knooppunt
Inloophuis Het Knooppunt, Contactpersoon: Arjen de Groot, p/a De Musketon Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht, Tel: 030 2887341-
Email - Site: www.lunetten.nl/knooppunt
Het Knooppunt is een plek voor ontmoeting, bezinning en gezelligheid in het hartje van Lunetten. Het vrijwilligersproject gaat uit van de R.K. en S.O.W. kerken in de buurt, die zo een bijdrage willen leveren aan het sociale leven in Lunetten. Het Knooppunt heeft een open karakter, maar biedt ook ruimte aan besloten activiteiten. De deur van Het Knooppunt staat door de week elke dag een paar uur open voor wie zin heeft in een kop thee of koffie en gezellig wat wil bijpraten.
Site op internet kan ook via redirect URL: http://go.to/knooppunt
Vanaf 1 juni 2004 zijn we gehuisvest in de Musketon (oude politiepost). Openingstijden: maandag van 14-16 uur, dinsdag t/m vrijdag van 10-12 uur en zaterdag van 11 tot 13.30 uur


O Jehova's Getuigen Koninkrijkszaal
Jehova's Getuigen Koninkrijkszaal, Contactpersoon: , Karpaten 126, 3524 DJ Utrecht, Tel: 030 2884369-
Site:
Contactpersoon Dhr. A. van Hagen (Tel. 030-2721779)


O Parochie St Martinus in parochiecentrum H. Johannes de Doper - H. Bernardus
Parochie St Martinus in parochiecentrum H. Johannes de Doper - H. Bernardus, Contactpersoon: Hans Harmsen, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht, Tel: 030 2880212-030 254 61 47
Email - Site: www.johannesbernardus.nl
Het Parochiecentrum H. Bernardus/ Johannes de Doper maakt deel uit van de St. Martinusparochie. De H. Bernardus/ Johannes de Doper is de Rooms Katholieke parochiekerk voor de wijken Hoograven, Tolsteeg en Lunetten
Pastor: Hans Harmsen
De vieringen van deze parochie zijn op zaterdag om 18.30 uur en op zondag om 11.00 uur. Tijdens de laatste zondag van de maand is er om 11.00 uur een viering voor Antillianen en Surinamers. De parochie heeft een eigen parochieblad 'Samen onderweg' dat wekelijks verschijnt.

Voor informatie over de sacramenten kan contact opgenomen worden met het parochiesecretariaat van de St.Martinusparochie. Dat is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Bereikbaar per telefoon: 030-2 54 61 47, bij geen gehoor graag een boodschap achterlaten.

Ook bereikbaar per e-mail: info [at]stmartinusutrecht.nl

In noodgevallen kunt u bellen naar: 06-51 29 36 31