Ingezonden door: wil
10-05-2014

tientallen bomen worden gekapt

Er gaan tientallen bomen gekapt worden: 39 stuks aan de Furkabaan en 30 aan de Simplonbaan (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-25881.html en
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-25882.html).
Het is uiterst spijtig dat het groene karakter van Lunetten alweer een deuk gaat oplopen. Weet iemand waarvoor het nodig is?

Meer info >>Reageer op deze inzending
Op 10-05-2014 schreef Hippo:

De Furkabaan betreft een geplande actie, die al bekend was. De Simplonbaan is nieuw in het verhaal, en dat kan alleen gaan om een project - volgens de gemeentesite komt er in mei meer info. Wel kun je de plannen in gaan zien.
Het wordt wel triest zo, eerst zijn veel struiken weggehaald en vermen leggetrokken, nu gaan de bomen eraan. Ik neem aan dat die vervangen worden, maar doch...
Op 10-05-2014 schreef Berber:

@Hippo, waar staat het op de gemeentesite? Kan het niet vinden. Het kappen van deze 69 bomen staat overigens niet op de gemeentelijke vellijst op utrecht.nl.
Ik wil graag weten waarom er kapvergunningen worden aangevraagd voor zoveel beeldbepalende bomen. Als het nodig is om ze te vervangen voor nieuwe bomen is het een ander verhaal dan wanneer het gebeurt om te bezuinigen op groenonderhoud.
Op 10-05-2014 schreef rene:

Heel erg spijtig! En waarom weten bewoners / omwonenden dit niet? Gemeente doet wel erg zijn best lunetten minder groen te maken..
Op 11-05-2014 schreef San:

Toch wel schokkend dat de gemeente niets doet om de kwaliteiten van onze groene wijk te behouden. De wildgroei en struiken, bomen maken het juist zo fijn hier. Maar het begon natuurlijk met het afstoten van het groenbeheer... En recentelijk hebben we kunnen zien wat onkruidbranders aan kunnen richten. Beter wat achterstallig onderhoud, dan grootschalige vernietiging van al het groen in onze wijk. In plaats daarvan zouden ze wel eens wat mogen investeren in het uitbreiden van groen en het herbestraten.
Op 12-05-2014 schreef Bettina Leiss:

Beste mensen, binnenkort ligt er een wijkbericht in de bus bij de bewoners van de Stelviobaan, Simplonbaan en Furkabaan over het saneren en vervangen van bomen. In het wijkbericht wordt toegelicht waarom de bomen vervangen worden en worden bewoners ook uitgenodigd voor een informatieavond. Dit wijkbericht lag al klaar voor verzending, maar wachtte nog op definitieve publicatie van de velaanvraag. Graag nog even geduld dus.
Met vriendelijke groet,
Bettina Leiss
Projectleider Stadsingenieurs
Op 12-05-2014 schreef Rene:

Beste Bettina
Dank voor je antwoord.
Niet alleen bewoners aan de Simplon, Furka en Stelviobaan zijn geïnteresseerd in dit verhaal.
Kan de hele wijk op de hoogte worden gebracht?

Als een bericht tussen de gemeenteberichten verschijnt, maar nog niet gecommuniceerd is aan bewoners, kan je reuring verwachten natuurlijk...
Op 12-05-2014 schreef Nico:

Ik wil niet dat de bomen op de Simplonbaan omgaan.
De bomen zijn gezond, dus gevaar voor vallende takken etc. speelt geen rol. Waarom dan wel,?
Gaat het om graafwerkzaamheden, wat zijn dan evt. alternatieven?
In het verleden heeft de groengroep goed mee kunnen denken en zinvolle alternatieven kunnen aandragen.
Hoop dat daar nu ook weer gelegenheid voor is.
Op 13-05-2014 schreef wil:

Open brief d.d. 13-05-2014 aan mw. Leiss, projectleider gemeente Utrecht, Stadswerken.

Geachte mw Leiss,
Prettig dat u gereageerd heeft op Lunetten.nl
U schrijft daarin dat u alleen bewoners van de betreffende straten gaat inlichten. Aangezien deze straten echter beeldbepalend voor Lunetten zijn, verzoek ik u vriendelijk om alle inwoners van Lunetten te informeren en uit te nodigen voor de informatie-avond. Het gaat immers niet om een tiental bomen, maar om tenminste 69 (!) waarbij die van de Stelviobaan nog opgeteld moeten worden.
Bovendien verzoek ik u om het groen beheersplan integraal aan de bewoners van Lunetten voor te leggen. Het is iedereen duister wat er gaande is, en waarom er momenteel zoveel groen verwijderd wordt.

Graag wijs ik u erop dat bij het ontwerp van Lunetten, het groene karakter er vanaf het begin de bedoeling van was – en dit geldt niet alleen voor de parken. Er komen verschillende rode-lijst-soorten in de wijk voor – zowel flora als fauna (voor een lijst van de afgelopen jaar zie weblocatie ).
Daarnaast worden ook minder zeldzame, maar voor een stadswijk uitzonderlijke vogels zoals de sperwer, groene specht, ijsvogel, goudvink, boomkruiper etc. waargenomen – niet alleen in de parken maar ook in de wijk zelf. Het behoud van deze diversiteit is alleen mogelijk als er voldoende bomen en struiken in de wijk aanwezig zijn.

Vele bewoners genieten van al het groen en van de biodiversiteit dat dit natuurlijke karakter met zich meebrengt. Het gaat hen daarom aan het hart als er gemeentelijke plannen zouden zijn om de wijk te verstenen.
Voor zover het gaat om onderhouds- en beheerkosten wil ik tot slot gaarne het volgende opmerken:
- Voorzover het gaat om beheersing van onderhoudskosten, beveel ik u van harte aan om de bewoners van Lunetten te betrekken bij zowel de besluitvorming als bij de uitvoering. Zij kennen hun wijk en weten ook waar, mogelijk bijzondere, flora en fauna voorkomt.
- Het valt ondergetekende op dat er in de wijk, vergeleken met dorpsgemeenten die midden in het groen gesitueerd zijn, uitzonderlijk veel aan beheer en onderhoud wordt gedaan. Al veel langer wordt door een aantal Lunettenaren betwijfeld of dat nodig is, alsook betwijfeld of het altijd even deskundig gebeurt.
- Ikzelf heb waargenomen dat een bij vogels zeer geliefde meidoorn, eerst door groenmedewerkers werd teruggesnoeid en het jaar daarop kapotgesnoeid. Ook een perkje met bloeiende planten zoals klaprozen, werd rücksichtslos leeggehaald – midden in het bijen- en vlinderseizoen. Elders werden bomen volgens planning gesnoeid, maar er werd vervolgens ook begonnen aan bomen die niet op de vellijst stonden.
Ik ontkom niet altijd aan de indruk dat er ook nog wel es ‘wat extra’s’ wordt gedaan door – al dan niet ingehuurde – groenmedewerkers. Het zwartste scenario is dat de wijk Lunetten wordt gebruikt zij het als oefenterrein zij het als verdienlokatie voor hoveniersbedrijven.

Deze open brief plaats ik ook op weblocatie . Uw reactie kunt u ongetwijfeld ook daar plaatsen, doch u kunt uiteraard ook deze brief per mail beantwoorden.

In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,

Wil
Lunettenaar
Op 13-05-2014 schreef Jacqueline:

Dank je wel Wil voor deze uitgebreide brief.
Ik ben het helemaal met je eens.
Ook ik ben verbaasd en teleurgesteld over hoe er met t groen in Lunetten wordt omgegaan.
Ik hoop dat de gemeente je brief beantwoordt. Ik kijk uit naar t antwoord.
Op 13-05-2014 schreef Bettina Leiss:

Geachte Wil,
Dank voor de tip om alle inwoners van Lunetten in te lichten; ik zal dat via de lunetten site en de wijkwebsite proberen.

Om bewoners zo volledig en juist mogelijk te informeren heb ik gewacht met het verspreiden van een wijkbericht totdat de velaanvraag daadwerkelijk gepubliceerd is. Ik heb u zojuist via de mail de wijkberichten en de bijbehorende ontwerpen gezonden. Deze worden donderdag verspreid. Tijdens de bijeenkomst zal de wijkbeheerder aanwezig zijn om eventuele vragen over het overige groen in de wijk te kunnen toelichten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van dit project om de buurt te verstenen. In tegendeel, daar waar wij mogelijkheden zien om extra bomen aan te planten, doen we dat (bij alle drie straten worden meer bomen teruggeplant dan geveld).

Het vervangen van de bomen wordt gedaan om het bomenbestand zo goed en vitaal mogelijk te houden. Bij het voorwerk van dit project, dat overigens in alle wijken van de stad wordt uitgevoerd, wordt altijd een check in het kader van de Flora- en faunawetgeving gedaan. Hieruit bleken geen belemmering voor deze locaties.

Uw opmerkingen over het beheer zal ik doorgeven aan de wijkopzichter.
Vriendelijke groet,
Bettina Leiss
Op 13-05-2014 schreef Nico:

Blijft toch een van dik hout zaagt men planken verhaal:
70 bomen omhalen om het bestand vitaal te houden. Ik begrijp het doel, maar niet het middel. Waarom niet faseren. Kijk eens op de Joseph Haydenlaan in Oog in Al. Daar is een mooie afwisseling tussen jonge en oude bomen. Dankzij die aanpak heeft de 'laan' zijn mooie uitstraling gehouden.
Zullen we de Simplonbaan maar omdopen in Simplonlaan?
Op 13-05-2014 schreef Frank:

@Nico, helemaal mee eens! Iedereen kan een paar bomen omhakken en weer wat nieuws plaatsen, lekker makkelijk.

Laten we het een project noemen met een target, project manager erbij en klaar. Zo werkt dat tegenwoordig, projecten en targets, of het nu een bank, een school of de groenvoorziening is.

Laat a.u.b. een vakman (ervaren hovenier) kijken naar de staat van de bomen, en een lange termijn plan opstellen om de baan zijn uitstraling te laten behouden. Lunetten is geen Leidsche rijn. Het groene karakter van de wijk was de hoofdreden voor ons om hier te gaan wonen. Ik hoop dat een echte vakman zijn oordeel mag geven (niet vellen :)
Op 13-05-2014 schreef Hippo:

Hulde Wil!
Op 13-05-2014 schreef Jennifer en Arie:

Hallo, wij wonen graag in deze groene wijk. Groen is goed tegen het fijnstof. We wonen tenslotte wel in de goorste wijk van Nederland qua luchtvervuiling.

We zijn het verder roerend eens met Wil en Nico: Bettina en gemeente: natuurlijk moet de hele wijk even goed geïnformeerd worden!
Het groen van de rondweg van Lunetten is sterk wijk- en gezichtsbepalend. Je kunt er donder op zeggen dat veel meer bewoners dan alleen de mensen die direct aan deze banen wonen, willen weten wat er aan de hand is, als ineens de zaag wordt gezet in deze groene rij bomen. Grote bomen vervangen door kleine boompjes is weliswaar geen 'verstenen', maar wel een forse aantasting van je directe leefomgeving. Voor de gemeente is er sprake van kap, vervanging, planmatige aanpak. Voor wie ergens woont is het de bijl in je uitzicht, een gat in je omgeving.

Bettina is dus blijkbaar door een betrokken bewoner op het idee gebracht om bij zo'n ingrijpende bomenkap alle wijkbewoners te informeren. Kan dat de volgende keer direct goed?
Op 13-05-2014 schreef Nico:

Overigens veel dank aan Wil voor haar brief!
Op 14-05-2014 schreef Rene:

Belangrijk detail vind ik overigens dat zeer veel bomen op de simplonbaan flink beschadigd zijn geraakt door de werkzaamheden in t groen die de gemeente hier recent heeft uitgevoerd. Alle bomen rondom de stukken waar groen is verwijderd hebben een flinke wond op de stam. Ja, zo kun je vanzelf wachten tot ze ziek worden en dus omgehakt moeten worden.
Op 14-05-2014 schreef Nico:

In aansluiting op de opmerking van Rene wil ik ook mijn zorgen uitten over de aannemers die voor de gemeente het groen onderhouden.
De lompigheid waarmee die mannen tekeer gaan is schokkend niet alleen hoe ze door het groen raggen, maar ook hoe ze met hun eigen materieel omgaan.
Het lijkt mij dat de aannemer met flinke onderhoudskosten zit, die natuurlijk weer in de aanneemprijs zitten.
Uiteindelijk betalen zijn het de bewonders die voor de kosten opdraaien.
Ook hierin zou de gemeente zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.
Op 14-05-2014 schreef wil:

Goedemiddag,
Vriendelijk dank voor uw antwoord (dat u tevens op lunetten.nl hebt geplaatst, waarvoor lof).
Het is een opluchting dat, waar tientallen bomen worden weggehaald, deze vervangen worden door nog meer bomen. Dat bevestigt dat u en de gemeente zich realiseren dat Lunetten een groene wijk is waar bewust wordt ingezet op behoud van het natuurlijke karakter.
Om de discussie verder via lunetten.nl te laten verlopen zodat deze ook zo breed mogelijk wordt gevoerd, hierbij voor u nog enkele laatste opmerkingen:
- U belooft de wijk breder te zullen informeren dan alleen de betreffende straatbewoners. ‘Informeren’ betekent echter ook dat besluiten al genomen zijn waarmee u het risico neemt dat men zich overvallen voelt en dat u draagkracht mist. U gaat niet in op de suggestie om bewoners mee te laten doen, zowel in besluitvorming als in uitvoering. Eén van de nieuwe reacties op lunetten.nl suggereert b.v. om de bomen niet alle in één keer te vervangen maar om dat fasegewijs te doen zodat een straat niet plotseling een volledige kaalslag ondergaat.
- U hebt mij diverse stukken in bijlage toegezonden, waarvoor dank. Deze zijn verhelderend; niet alleen de wijkberichten maar ook en vooral de situatieschetsen. Ik stel voor dat u deze stukken naar de redactie van lunetten.nl zendt met het verzoek deze op de site te publiceren.
- Wellicht kunt u de wijkopzichter verzoeken om ook een reactie te plaatsen op lunetten.nl; er is opnieuw een opmerking over slordig werken door groenmedewerkers. Het bevordert niet het geloof in deskundigheid.

Met nogmaals dank,
Met vriendelijke groet,

Wil
Lunettenaar
Op 14-05-2014 schreef Jules Groenendaal:

Ook bomen worden oud en kunnen ziek worden. Het is onvermijdelijk dat in het groenbeheer de verjonging en eventueel versterking (weerstand) van het bomenbestand tijdig een keer ter hand genomen wordt, juist om de noodzaak van totale kaalslag en verjonging ineens, te voorkomen. Gelet op de kosten kan het moment daarvoor niet per boom/per jaar bekeken worden.
Het valt te hopen dat op de informatie-avond argumenten centraal blijven staan over de geplande verjonging van dit bomenbestand, en dat er zaken kunnen worden gedaan over de positieve voorstellen door bewoners - met name de mogelijkheid van fasering in twee of drie keer. Want het oog blijft ook wat willen, daarom zijn die bomen ooit geplant.
Op 14-05-2014 schreef Jacqueline:

Dank voor wederom een heldere en goede reactie, Wil.
Helemaal eens.
Dank ook René voor aangeven kapotte bomen. Ik heb t ook gezien.

Er zijn inmiddels toch ook wat vragen over de bezwaartermijn aan de gemeente. De bezwaartermijn is na publicatie van t bericht gaan lopen, afgelopen weekend dus. Echter de informatie door de gemeente wordt pas op 28 mei verstrekt aan bewoners. Dit betekent een flinke inperking van de feitelijke bezwaartermijn. Zonder informatie, snijdt bezwaar geen hout natuurlijk. ;)
Op 14-05-2014 schreef Robb:

Dit kan echt niet. Je kan niet 69 bomen eruit rauzen, en zeker niet door het bedrijf wat ook al de bosjes eruit heeft gerauched. Want een ander woord heb ik er niet voor. Met een ijzeren graafmachine over de stenen rammen zodat in alle stenen groeven en butsen zijn ontstaan.

69 grote bomen eruit halen in 1 baan is ontzettend bepalend voor het aangezicht van de wijk. Vooral als deze worden terug gepland door miezerige jonge boompjes van 2.5 meter hoog met 3 takjes.
Dit is onacceptabel!!!
Op 15-05-2014 schreef Rob:

Ik heb eerst naar de tekeningen gekeken ipv meteen te gaan brullen
zoals hierboven gebeurt. Het zijn lang niet alle bomen die vervangen
worden, men heeft kennelijk goed gekeken welke ziek zijn en welke niet.
En als ik hier uit het raam kijk dan zie ik best verschil tussen de bomen
die vervangen worden en degenen die blijven staan.

Ik ben geen bomenkenner. Dus ga ik ook niet roepen dat de gemeente
maar eens een deskundige moet inschakelen. Dat is vast wel gebeurd.
En daar is dit uitgekomen. Dit kost de gemeente ook geld, dat gaan ze
echt niet doen om de bewoners te pesten ofzo.

En bedenk ook, hoe sneller die bomen vervangen zijn hoe sneller de
nieuwe bomen weer uitgroeien. Ga alsjeblieft niet dwarsliggen want
uiteindelijk moet het toch wel gebeuren en zitten we alleen maar langer
met de ellende.

Voor de gemeente: echt niet iedereen is hier tegen hoor, zoals het
misschien lijkt uit bovenstaande reacties. Ik vind het juist heel goed
dat de gemeente onderhoud doet ipv de boel te laten verslonzen.
Op 16-05-2014 schreef Frank:

@Rob, ik was inderdaad wel wat kort door de bocht met mijn reactie en heb de plannen niet bekeken. Maar toen ik hoorde dat zo'n 70 bomen op rij plaats moeten maken voor nieuwe jonge boompjes schoot dat in het verkeerde keelgat.

Dat er af en toe een boom ziek raakt snap ik, maar hoe kunnen al die bomen ineens niet goed meer zijn? Langs de oude gracht staan bomen van meer dan 100 jaar oud, dat kan prima met goed onderhoud (hangt uiteraard af van de boomsoort)

Ik ben niet tegen het kappen van zieke bomen, maar wel tegen goedkoop planmatig onderhoud. Zonder mij erin te verdiepen kreeg ik het idee dat dat hier aan de orde was.

@Betina Leiss, bedankt voor het informeren hier op het forum. Ondanks alle kritiek wordt het zeer gewaardeerd :)
Op 23-05-2014 schreef KavanA:

Lof voor de gemeente voor het prima groenplan!!!
Dank!
Op 24-05-2014 schreef Frank:

Bij ons achter is het ook flink verbeterd, er zijn een aantal bomen gesnoeid, en een aantal viezige bosjes zijn gerooid en vernieuwd. Mooi werk!