Ingezonden door: Marijke Ahlrichs-van der Veen
06-11-2003

Een gevoel van onveiligheid

EEN GEVOEL VAN ONVEILIGHEID

Er zijn de afgelopen jaren meerdere bewonersavonden in de wijk Lunetten over onveiligheid georganiseerd. Wat zijn de belangen van de diverse groeperingen? Wat zijn de meningen van bewoners en belangenverenigingen? Sluiten de conclusies van de bewonersavonden en de wijkvisie van de wijkraad en het wijkbureau aan bij de wijze waarop volgens het INBU-rapport Lunetten als groene wijk zou behoren te worden gepositioneerd? Of zijn de resultaten anders dan de uitkomsten van de enqu?te over het rapport ?Lunetten Leeft 2001-2006??

In samenwerking met de politie is er een paar jaar geleden een bijeenkomst over veiligheid in de wijk georganiseerd door het Bewoners Overleg Lunetten ( BOL). Op die avond is niet gesproken over verkeersveiligheid en nauwelijks over de luchtverontreiniging. Met de onveiligheid werd criminaliteit bedoeld waaronder die van hangjongeren.

Op de recente bewonersavond van het BOL is wederom over veiligheid gesproken maar
weer wordt hier niet de verkeersveiligheid bedoeld. Met onveiligheid wordt nu bedoeld het opgesloten zijn in de wijk in het geval van een calamiteit.
Een van de sprekers op deze avond over de ontsluiting van Lunetten was boos op de Gemeente. De gemeente zelf heeft zo sprak hij al bij het totstandkomen van de wijk gezegd dat er een tweede ontsluitingsweg in de wijk zou moeten komen. Dit speelde in de tijd dat hij betrokken was bij het oprichtingsorgaan Lunetten B.V.. Hij stelde dat er maar een reden was waarom er een tweede ontsluiting zou moeten komen en dat was in verband met de veiligheid van de wijk.

Het argument dat een tweede ontsluitingsweg noodzakelijk is blijkt eerder op deze zelfde avond al volledig onderuit gehaald te zijn door Ronald Tamse, ambtenaar van de Dienst Verkeer van de Gemeente. Het is echt niet de bedoeling dat er bij een ontploffing van het benzinestation mensen in hun eigen auto stappen om de wijk uit te gaan. De hulpdiensten gaan nu al via het Smaragdplein. Bovendien zou er te rigoureus in de krant hebben gestaan dat de mogelijkheid om via het station richting Houten de wijk Lunetten te verlaten zal worden afgesloten bij de spoorverdubbeling door ProRail. Bij een busbaan onder het station door naar de Koningslaan en Bunnik zal drukte ontstaan door sluipverkeer vanuit Zeist en de Uithof naar de A 12.

Het druist in tegen het verkeersbeleid van de gemeente om het verkeer uit Lunetten naar de binnenstad te leiden via het Smaragdplein of de Opaalweg. Een bewoonster op de bijeenkomst noemde de voordelen van een route via de Opaalweg en het politiebureau Tolsteeg naar de nieuwe Prins Claus Brug. Bewoners langs deze route, waarvan hun muren en ramen pal langs deze weg liggen, maken hier bezwaar tegen. Al hebben ze in het verleden wel gebruik gemaakt van de subsidie voor dubbele ramen.

Ten aanzien van de luchtverontreiniging is door de heer Arnoud Terjeur van de Stedelijke Verkeersgroep genoemd dat er de komende twintig jaar rond Lunetten een twee maal zo hoge verkeersdrukte wordt verwacht. Terloops is er met een knipoog door een bewoner, in de hoop dat er een tweede ontsluitingsweg komt, genoemd dat files van auto?s luchtverontreiniging veroorzaken.
Hier is dus voor het eerst luchtverontreiniging genoemd als een gezondheidsrisico. De rij auto?s die wacht voor het stoplicht wordt in het benauwde Lunetten al gauw voor een file aangezien. Statistieken kunnen een voorspelling geven wat de gemiddelde sterfdatum door luchtverontreiniging in de randstad is en wat het percentage is op het platte land.

Als je ziek bent of een astma aanval krijgt loop je de kans ?s morgens vroeg niet snel via het Goyplein naar het Ziekenhuis te kunnen. Het verkeer zit op het Goyplein vast omdat niet alleen Lunetten de wijk uit wil maar er ook verkeer komt vanaf de Goylaan. Een kruispunt maken van het Goyplein kan doorstroming van het verkeer bespoedigen. De plannen voor het afgraven van de Waterlinieweg tot op het maaiveld kunnen door de Gemeente uit de kast gehaald. Door het toenemen van het aantal rotonden zijn er in Nederland de afgelopen jaren juist minder verkeersdoden gevallen.

Als je in de ochtend vroeg nuchter bij het Diaconessenhuis moet verschijnen kun je het beste de taxi nemen. Bus 20 rijdt immers om die tijd niet meer. Met een beetje goede wil is de chauffeur bereid via boerderij Mereveld naar de Koningslaan te rijden als het Goyplein en de Waterlinieweg zijn afgesloten. Taxi?s rijden niet graag over de Brennerbaan richting Opaalweg in verband met de verkeersobstakels voor het personenauto?s op deze weg.

Of een extra weg veilig is zal blijken na 2010. Voorlopig is de ontsluiting van een nieuwe busbaan of autoweg onder het station door van de baan. Door het kabinetsbeleid zijn de plannen van Pro rail voor twee stations en een dubbel spoor richting Houten vertraagd.
Bovendien heeft de Gemeente door de ontwikkeling van Leidsche Rijn minder geld voor Oost Utrecht. De vluchtstroken op de Brennerbaan zijn wel al aangelegd. Het sluipverkeer weet de huidige verbinding met Houten al te vinden.

Marijke Ahlrichs ? van der Veen