Ingezonden door: wil
28-06-2014

2 fietsbruggen De Koppel

Heeft iemand de plannen al ingezien? Wie heeft meer info, liefst op internet. Weblink hierbij geeft weinig concrete info.

Meer info >>Reageer op deze inzending
Op 29-06-2014 schreef Andere Peter:

Vreemd. Er is al een fietsbrug. Wordt die dan vervangen? Die ene brug staat in het midden. Komen er misschien 2 fietsbruggen uiterst Oostelijk en uiterst Westelijk van de huidige fietsbrug? Dat zou we passen in het totale beleid van de gemeente om al die fietspaden te stroomlijnen en zo aantrekkelijker te aken voor woon-werkverkeer.
Op 29-06-2014 schreef San:

De huidige brug wordt sowieso gesloopt omdat er ten minste aan de zuidkant 2 of 3 extra banen bij komen, en dat past momenteel niet onder de brug. In de komende jaren zal veel meer infrastructuur rond Lunetten opnieuw worden aangelegd, zoals fietsbruggen, tunnels, geluidsschermen en misschien zelfs de grote scheidingswal tussen het park en de snelweg. Alles moet worden vervangen: omdat er veel meer banen bij komen ten oosten en zuiden van de wijk past dit niet op de bestaande viaducten. Vandaar dat er ruim 1,5 miljard gaat naar enkel dit knooppunt.
Op 30-06-2014 schreef Hugo:

Hoi San,

heb je het nog niet gehoord?
het gaat niet door...

Zelfs het CPB heeft al gezegd dat zo'n grote weg niet kan.
Veels te duur en te belastend en gebouwd voor de leegstand.
Op 30-06-2014 schreef Buschauffeur:

Zie ook: weblocatie
Op 30-06-2014 schreef Joost:

Ik ben bang dat de reacties hier dat "het niet doorgaat" iets té optimistisch zijn... ik heb namelijk onlangs nog gelezen dat de provincie en de minister (Schulz) allebei tóch door willen gaan met de verbreding, omdat ze er van overtuigd zijn dat de economie aantrekt en daarmee het verkeer toeneemt. En dat soort kul. Zie ook de volgende webbronnen: weblocatie

en

weblocatie

Mocht iemand een nieuwer nieuwsbericht hebben waarin staat dat het hele project toch wordt afgeblazen, dan ben ik daar zeer in geïnteresseerd!
Op 02-07-2014 schreef Ruud:

Het ging bij deze aanvraag niet om eventuele fietsbruggen over de A12, maar over een tweetal bestaande bruggen in een wandelroute in park de Koppel. Deze zijn aan vervanging toe.
Op 02-07-2014 schreef wil:

@Ruud: welke dan? die ene ri moestuincomplex/hoograven is al vervangen.
Op 02-07-2014 schreef Ruud:

@Wil: dat weet ik helaas niet. Het gaat in ieder geval om voetgangersbruggen. Ik begreep ook dat de aanvraag alweer is ingetrokken.
Op 03-07-2014 schreef John Buitink:

Om wat helderheid te brengen in bovenstaande berichten en reacties:

Over de uitbreiding van de snelwegen:
Eind 2016 wordt een bestuurlijk (kabinet) besluit verwacht of de wegen nu wel of niet worden verbreedt.
Tot en met nu ging het om het onderzoeken van mogelijkheden op welke wijze de weg verbreed kan worden en welke ingrepen er hier voor nodig zijn. Voor Lunetten is dit het afbreken en weer opnieuw opbouwen van de fietsbrug over de A12.
Onlangs is men eruit gekomen op welke wijze de weg kan worden verbreed. De minister heeft nu opdracht gegeven om deze variant 'tot achter de komma' verder uit te werken. Daarnaast worden de effecten op de omgeving (geluid en lucht, natuurvernietiging) in kaart gebracht waarmee het duidelijk wordt of bijvoorbeeld de geluidsmuur vervangen moet worden door een hogere, Dit alles moet kunnen binnen het beschikbare budget. Het ontwerp van de weg en de uitkomsten van het onderzoek verwacht men over 1,5 jaar (2016) af te hebben. Dan wordt het openbaar gemaakt en kan iedereen het lezen en krijg je zes weken de tijd om te reageren (zienswijze indienen). Dit kan nog leiden tot het aanpassen van het ontwerp.
Ook op dit definitieve ontwerp kunnen degenen die een zienswijze hebben ingediend nog weer reageren. Dit doe je dan bij de Raad van State. Inmiddels zijn wij dan al aardig in 2018 belandt. Wanneer de Raad van State geen belemmeringen ziet kan de uitvoering van start gaan. De minister heeft het vaste voornemen om hoe dan ook in 2016 te besluiten (wanneer het ontwerp dus wordt gepubliceerd) de weg aan te leggen.
Inmiddels heeft haar eigen onderzoek en nog van drie andere organisaties laten zien dat de enorme kosten van de weg niet opwegen tegen wat het ons (Nederland) oplevert. Het is een veel te dure oplossing met te weinig resultaat voor het verkeer en teveel nadelige effecten. Echter de minister legt dit vooralsnog naast haar neer.
Deze informatie ontleen ik door het proces op de voet te volgen, zowel politiek (Tweede Kamer debatten) als technisch (RWS)
Het nieuws van Wil ging over fietsbruggen. Zoals al geschreven hebben die niets met de uitbreiding van de snelweg te maken. De naam Fietsbrug is in onze beleving dan ook een wat te grote uitdrukking voor wat het feitelijk is. Zoals iedereen wel weet zijn veel bruggen in lunetten (waar je als fietser of voetganger de watergangen passeert) een beetje opgelapt om schade tijdelijk te verhelpen. Beetje bij beetje worden zij vervangen. In de vergunning ging het om twee bruggen.
Welke?
Eén achter de volkstuinen in de hoek bij de rotonde A12 Waterlinieweg. De tweede op de koppeldijk vlak voordat het fietspad de bocht neemt om parallel aan de A12 naar de fietsbrug over de A12 te gaan.
Deze informatie is te achterhalen door bij de gemeente de vergunningaanvraag te bekijken. Zoals in het bericht ook is vermeld.

Over het intrekken van de aanvraag. Dit is mogelijk gedaan omdat het huidige ontwerp niet helemaal voldeed om een vergunning verleend te krijgen. In die gevallen is het procedureel eenvoudig om de vergunning in te trekken, het ontwerp te verbeteren en opnieuw een vergunning aan te vragen. (de gemeente vraagt dus bij zichzelf een vergunning aan. Ook de gemeente moet als ieder ander aan de bouwvoorschriften voldoen).

We kunnen dus binnenkort weer een melding verwachten van een vergunningaanvraag.
Op 09-07-2014 schreef Bewoners Overleg Lunetten:

Uit de email-service Bekendmakingen (aanmelding via weblocatie )
Gemeente
1. Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van twee bruggen, Seychellen 132 te Utrecht, HZ_WABO-14-13623
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van twee bruggen, Seychellen 132 te Utrecht, HZ_WABO-14-13623
Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
Uitgever: Gemeente Utrecht (Utr)
Locatie: Utrecht,Seychellen
Publicatiedatum: 2014-07-08
weblocatie