Ingezonden door: Jaap Spaargaren
23-08-2006

wat doet het BOL?

Ik sluit mij van harte aan bij het stuk van Paulus Jansen.Het kan altijd voorkomen, dat er een konflikt binnen een organisatie ontstaat, maar, bij een Centrum als dat van ons, mag dat niet ten koste gaan van het voorzieningennivo in de wijk.Ik vraag mij af, hoeveel bewoners inmiddels aan het Centrum om helderheid hebben gevraagd. Ik wel, maar ik ontving geen reaktie.Ik vraag mij af, of het BOL al verder is gekomen, dan wat in haar laatste bijdrage op de site staat vermeld.Er is nog ??n andere tandartsvestiging in onze wijk.Als de tandartsen van het Centrum weg moeten en g??n vervangende praktijkruimte in onze wijk kunnen vinden, ga ik er van uit, dat die tandarts niet iedereen zal kunnen opvangen.Dat zou kunnen betekenen, dat voor diegenen, die minder mobiel zijn, een voorziening zou kunnen wegvallen.Het zou goed zijn, als alle pati?nten van de tandartsen en het BOL, als onze vertegenwoordiger, nog eens luid en duidelijk laten horen wat zij er van vinden.Het e-mailadres van het Gezondheidscentrum is info@gezondlunetten.nl
Doe iets, v??r het te laat is!

Reageer op deze inzending