Ingezonden door: Gemeenteblad
31-01-2015

het kappen van 8 bomen aan de Himalaya

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 8 bomen, Himalaya te Utrecht, HZ_WABO-15-01649
Himalaya te Utrecht
HZ_WABO-15-01649

Het kappen van 8 bomen
Datum ontvangst aanvraag: 21-01-2015

U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. De stukken liggen, tenzij anders wordt aangegeven, digitaal ter inzage bij balie 28 op de 5e verdieping van het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Voor meer informatie: http://www.utrecht.nl/baliebwo.

Indien u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen aan vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag.
Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.

Meer info >>Reageer op deze inzending
Op 06-02-2015 schreef egelantier:

Nog niet zo lang in een dagblad gelezen, dat 85 % van de bomen onterecht geveld worden. Lunetten is al veel van haar bomen kwijtgeraakt. Hoeveel hadden er nog kunnen blijven staan???
Op 14-02-2015 schreef Lunettenbewoners:

het betreft hier 8 zilverpopulieren die op verzoek van een aantal bewoners en met steun vanuit de gemeente geveld gaan worden. deze bomen stonden er al voordat de mensen die er nu over klagen in Lunetten kwamen wonen....
toch jammer dat argumenten die nu opgevoerd worden zwaarder wegen dan de natuurlijke waarde van deze grote bomen.
Op 16-02-2015 schreef egelantier:

Het doet me altijd pijn als ik zie dat een boom geveld wordt. Soms kan het helaas niet anders door ziekte.. Maar zomaar, omdat mensen een beetje last hebben van wat blaadjes in de herfst vind ik geen reden. Dan hadden ze maar een huis elders moeten kopen of huren.