Ingezonden door: Made Schagt
13-11-2015

Sint Maarten was op bezoek op De Wadden

Sint Maarten was er weer, 11 november 2015 op verschillende plekken in Lunetten. Diverse groepjes kinderen deden hun uiterste best zo mooi mogelijk te zingen, om daarna iets lekkers te ontvangen.

In wijkgebied De Wadden werd de lampiontocht alweer voor de 11e keer gehouden. In de wijk was geflyerd en op de Engelsmanplaat was wederom het Sint Maartenkraampje ingericht.

Een houtvuur en Sint Maartenmuziek zorgde voor een bijzondere sfeer. Om 19.45 UUR was de prijsuitreiking voor de mooiste zelfgemaakte lampions. Dit jaar gingen Erin Boerkamp (7), Nyama Gassama (6) en Xiujie de Graaf (5) met de knuffels naar huis.

"We merken echt dat Sint Maartentochten in opkomst zijn", zegt Henry van Houten. "Mede ook omdat dergelijke wijkactiviteiten worden gestimuleerd door het Utrechtse Sint Maartenberaad. Dit jaar hebben wij onze activiteit met het beraad afgestemd. Ook hebben wij de verspreiding van de programmafolder op de basisscholen in Lunetten voor onze rekening genomen.

Ten opzichte van vorig jaar waren er beduidend meer kinderen. Volgens mij niet alleen op De Wadden, maar ook in andere wijkdelen. Wij waren in ieder geval blij verrast. Het was leuk te ervaren dat wijkbewoners het kraampje op de Engelsmanplaat ook als start- en eindpunt hebben gebruikt. Daardoor was HET extra leuk toeven.

Volgend jaar wordt een bijzonder Sint Maartenjaar in Utrecht. Dan is het precies 1700 jaar geleden dat Sint Martinus geboren werd en dat wordt groots gevierd in Utrecht. Het Sint Maartenberaad heeft ons uitgenodigd ook volgend jaar weer van de partij te zijn. Dus in 2016 weer een lampiontocht in ons wijkdeel en het Sint Maartenkraampje op de Engelsmanplaat", zo sluit Henry van Houten af.