Ingezonden door: Made Schagt
19-12-2016

Terugblik Kinderkerstmarkt Engelsmanplaat

Helaas, het zit er weer op! De 7e editie van de Lunettense kinderkerstmarkt. Naar schatting hebben tussen de 1.500 en 1.700 bezoekers dit jaar de kinderkerstmarkt bezocht. Wat een groot succes mag heten. De organisatie is er wederom in geslaagd een gezellig en afwisselend kerstprogramma neer te zetten. Natuurlijk waren er de kinder-verkoopkraampjes, waarvan de kerstsfeer af spatte. En ook de diverse knutseltafels en het overdekt kerstspringkussen waren de hele middag druk bezet.
Opvallende verschijningen waren twee echte sneeuwkoninginnen, die druk doende waren om positieve wensen voor 2017 te verzamelen. De verlichte wensboom is weer goed gevuld. De kerstwensen zijn tot de jaarwisseling op de Engelsmanplaat te bekijken.
Gelukkig is ook de Kerstman zijn afspraak van vorig jaar nagekomen. Hij had de hele middag van zijn agenda vrijgehouden. De kids uit Lunetten hebben de échte Kerstman ontmoet! Een grote selfie-hit!
Op het ‘open podium’ bracht o.m. Dirk Horinga, in de vorm van een ‘mini-verhaal-theater’, het Dick Bruna-kerstverhaal tot leven. Hoe iets ‘intiems’ tegelijkertijd ‘groots’ kan zijn! De jongste kinderen hingen aan de lippen van Dirk. Ook Thijs van Dalen heeft grote indruk gemaakt met zijn Doedelzak. Thijs heeft een aantal prachtige Kerstliederen ten gehore gebracht (foto). Een verdiend, groot applaus voor Thijs!
Dan had de geluidsman het een stuk makkelijker: Mariah Carey’s ‘All I Want for Christmas’ bracht letterlijk de hele Engelsmanplaat in beweging.
En wat had men geluk met het weer!
Henry van Houten organiseert, samen met Marjolein Olde Heuvel, de jaarlijkse kinderkerstmarkt. Beiden kijken met de nodige trots terug op de kinderkerstmarkt van afgelopen zondag. Henry: “Het maakt elke keer weer indruk als de Engelsmanplaat is ingericht tot een gezellige kerstmarkt met 35 kraampjes. Maar ook dat elk jaar weer méér bezoekers de kinderkerstmarkt weten te vinden. En niet alleen uit Lunetten, maar ook uit andere wijkdelen van Utrecht en zelf omliggende plaatsen. Tegelijkertijd weten wij dat dit succes uitsluitend mogelijk is dankzij vele ‘kersthelpers’: opbouwers, kraampjeshouders met ouders, ‘sfeer-/theatermakers’, vertellers, muzikantjes en afbouwers. Dankzij hen hebben wij met z’n allen zo’n geweldige kinderkerstmarkt mogen ervaren. Er gaat zo’n positieve energie vanuit, dat wij elk jaar rondom Sint Maarten graag weer de 1e stappen nemen voor de volgende editie.” Marjolein: “We merken dat het initiatief inmiddels een vast plek in Lunetten heeft gekregen. Véél bezoekers rekenen erop, zo horen wij. Het is dan ook fijn dat onze kinderkerstmarkt jaarlijks financieel wordt ondersteund vanuit het Initiatieven-fonds. Ik gloei nu nog na van alle enthousiaste reacties en blije gezichten.” Volgend jaar weer? Henry daarover: “Met alle ‘afterpartyhelpers’ is de datum voor de volgende editie vastgesteld. Safe the date! De 8 editie van de Lunettense Kinderkerstmarkt vindt plaats op zondag 17 december 2017.”