Ingezonden door: Gemeente Nieuwegein
25-03-2018

196 bomen kappen voor project Laagraven

Ultrakorte samenvatting uit het plan:

Voor het project Laagraven wordt voor de ontwikkeling van het distributiecentrum van Jumbo de
infrastructuur verbeterd voor het industrieterrein Ravenswade te Nieuwegein.
Voor dit plan is een
verkeerskundig ontwerp uitgewerkt waarin :
- twee nieuwe aansluitingen worden
gerealiseerd op de N408. En
- de bestaande aansluiting wordt verbeterd.

Ten behoeve van de ruimtelijke
onderbouwing van het bestemmingsplan dient de landschappelijke inpassing van het plan te worden
beschouwd.

Watercompensatie:
- aanleg van een verbrede
sloot
- een opvang in de zaksloot tussen de ontsluitingsweg en de ventweg,
- door kratten
aan te brengen onder de ventweg

Compensatie bomen
- te kappen volgens plan : 172
- opnieuw aanplanten in het plan: 189
nieuwe bomen worden zomer-eiken

Het plan spreek dus over 172 te kappen bomen.
de vergunning is voor *196* bomen.

Wat is hier aan de hand?
en wat vinden we van het plan /

reacties welkom


Meer info >>Reageer op deze inzending
Op 26-03-2018 schreef Hugo:

Heb vandaag contact gehad met de gemeente Nieuwegein.
(Ze zijn goed met contact bij Nieuwegein)
Mij is uitgelegd dat tijdens het proces bleek dat deze 'verdwenen' bomen eigenlijk niet onder de gemeente vallen maar onder de provincie. Het asfalt is van Nieuwegein, de berm is van de provincie...

Dus de provincie zou uitsluitsel moeten kunnen geven over de deze bomen.
Ik heb van de provincie (nog?) geen publicatie gezien over het kappen van bomen.

Op 10-04-2018 schreef Hugo:

Reactie gehad voor Nieuwegein en de provincie Utrecht.
Een deel van de bomen (in de berm) zijn uit dit plan gehaald omdat ze toevallen aan de provincie.
De provincie geeft aan dat de bomen inderdaad gecompenseerd worden in dezelfde buurt.