Ingezonden door: Marijke Ahlrichs-van der Veen
17-12-2003

Ontmoeting in Lunetten

Ontmoeting in Lunetten

Lunetten op zondag.
Het is er stil.
Een verdwaalde automobilist stopt en vraagt ? U bent de enige hier op straat, weet u hoe ik bij het stadion kan komen? ?.
Soms spreek je de buurvrouw als je toevallig gelijktijdig de auto instapt of als je samen bent in de lift naar de galerij op de tweede of derde verdieping. De sociale cohesie in de wijk is het laagste van de hele stad. Bij een aantrekkelijke aanbod met de juiste publiciteit blijken de bewoners naar de wijk-activiteiten toe te stromen.
Dit geldt zowel voor de wijkbijeenkomsten over de veiligheid als voor de zondagse wandeling van "Natuurlijk Lunetten". Er zijn in Lunetten meerdere initiatieven om de burgers elkaar te laten ontmoeten en om de wijk leefbaar te houden. Wijkbureau Zuid acht de sociale activiteiten in deze wijk gelukkig van belang en zet hiervoor af en toe de subsidiekraan open.

Als nieuwe bewoner van de wijk kun je snel integreren door lid te worden van de Vereniging Netwerk Lunetten. De vereniging bestaat sinds 1997 en is ontstaan uit de Netwerkwinkel van de bewoner en ondernemer Pieter van der Zouwen. De vereniging heeft een redactie die de website http://www.lunetten.nl beheert. Deze website is al jaren in de lucht en vermeldt de organisaties en activiteiten in de wijk. De vereniging is opgericht met het doel er voor te zorgen dat bewoners en ondernemers in de wijk elkaar ontmoeten, netwerken en internetten. Het is een groot succes want inmiddels is er in het cultureel centrum de Musketon een speciale ruimte ingericht voor de ledenactiviteiten op onder andere de donderdagavond.
De vereniging pleit er al jaren voor om op zondagen en in de vakanties het wijkcentrum open te houden voor bewonersactiviteiten.

De huiskamer van Lunetten "Het knooppunt" heeft afgelopen 1 november het 12,5 jarig bestaan gevierd. Het is een plek voor ontmoeting, bezinning en gezelligheid. Het is een vrijwilligersproject wat uit gaat van de kerken in de buurt van Lunetten. Er is een dagelijkse inloop maar je kunt ook deelnemen aan gespreksgroepen of een persoonlijk gesprek aanvragen met de kerkelijk weker Arjan de Groot of de pastoraal werker Hans Harmsen. Op zondagmiddag is er een spelmiddag. Informatie kun je vinden op http://www.lunetten.nl/knooppunt/

De Werkgroep Eenzaamheid Lunetten is een samenwerkingsproject met o.a. het gezondheidscentrum.Nog vorig jaar kwamen op de vrijdagochtend ouderen in de Musketon bij elkaar om kennis te maken met de mogelijkheden van de computer en met elkaar. Vanuit deze werkgroep is ook de wijktuin ontstaan. Het is een gemeenschappelijke tuin voorde bewoners van de wijk genaamd het " Het Hermanshof" naar de onlangs overleden initiatiefnemer Herman Lubbers.

In deze donkere dagen voor kerst kregen bewoners een nieuwe kans elkaar te ontmoeten op
de Kerstmarkt bij Stadsboerderij de Koppel afgelopen zaterdag 13 december 2003.
De Initiatiefnemers waren Elisabeth van Windt van de Federatie van Ouderverenigingen en Rob Peters, werkzaam bij de Welzijnsstichting Portes en beheerder van de wijktuin Hermanshof. Ondanks de regen en de harde wind werd het gezellig druk. Het koor Decibel zong vanachter de stroblokken en de konijnenhokken.De heerlijk soep kwam van de pompoenen uit de wijktuin.

De kerststukjes van oase en takjes staan thuis nu prachtig. De kaarsen uit de kraam van het gezinsvervangend tehuis de Branding geven een verlichte kerstsfeer. Bij zo'n kerstmarkt ervaar je het dorpse gevoel van saamhorigheid waaraan het in een grote stad ontbreekt.