Ingezonden door: Gerard Agterberg
02-06-2007

Asfalteren voetpaden Betuwe/Liemers?

Het kan je als wandelende of hardlopende wijkbewoner haast niet zijn ontgaan. De nu nog halfverharde voetpaden in onze wijk die zijn bedekt van met een laag ternair zand worden door de Dienst Stadsontwikkeling voorzien van een laag asfalt. De reden is dat de onderhoudskosten van asfalt laag zijn. Voldoende aanleiding voor een aflevering in de wijksoap Lunetten waarin bewoners zich verzetten tegen asfalteringsdrang. Wat is er gebeurd?

Als bewoners aan zo?n voetpad aan de achterzijde van de woningen aan de Betuwe/Liemers ? langs die mooie rij wilgen- werden we eind april geconfronteerd met de aannemer. Ongeveer 20 omwonenden waarvan het grootste deel verontwaardigd is. Navraag bij de gemeente leverde op dat de aanleg van deze paden uit de zogenaamde onderhoudsimpuls groen niet bleek te zijn gecommuniceerd met de wijk. Op verzoek van omwonenden zijn de werkzaamheden stilgelegd. Twee weken terug heeft overleg plaatsgevonden tussen bewoners en wijkbureau waarin de wijkbeheerder en projectleider weliswaar kennis hebben genomen van onze argumenten maar daarin geen reden zien om niet verder te gaan met asfalteren.

Onze argumenten zijn
- groenbeleving: deze is bepalend voor de woonkwaliteit en wordt aangetast door een asfalt
- de vekeerssituatie: asfalt nodigt uit tot fietsen en de verkeersintensiteit neemt toe ? op sommige stukken heeft de wijkbeheerder zelfs het bordfietspad al geplaatst-
- buurtveiligheid: geasfalteerde voetpaden worden snelle vluchtroutes voor inbrekers

Rond de gang van zaken en de rol van de gemeente plaats ik vraagtekens
- Achter het asfalteren blijkt een bizarre redenering te zitten. Er is geen geld op de gemeente begroting voor onderhoud van voetpaden maar wel voor de aanleg voor nieuw asfalt. Daarom maar dure nieuwe paden maar dan wel asfalt in plaats van onderhoud. De afgelopen tien jaar heeft geen onderhoud aan paden plaatsgevonden waardoor op sommige plaatsen kuilen zijn ontstaan waar water in blijft staan. De wijkbeheerder stelt dat hij van de politiek geen geld krijgt deze kuilen te vullen. Maar waar hebben we het over als je bedenkt dat een kuub ternair zand nog geen 25 euro kost.
- Bij de gemeente werken duizenden ambtenaren die zich normaal met elk grassprietje in de wijk bezig houden. Nu blijkt dat bij de aanleg van asfaltvoetpaden ineens allemaal niet nodig. De wijkbeheerder beslist en kijkt vanuit ??n simpel perspectief namelijk het drukken van de beheerkosten. Andere aspecten als effecten op verkeerssituatie, verkeersveiligheid en groenbeleving doen er ineens niet meer toe.
- De communicatie met bewoners schiet tekort en de bereidheid om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken ontbreekt. Na het besluit van de projectleider gewoon door te gaan heb ik namens de omwonenden een mail gestuurd naar onze wijkwethouder Giesberts. Schijnbaar heeft deze mail zijn uitwerking niet gemist op het wijkbureau. Gisteren lag er ineens een brief in mijn bus van de wijkbeheerder met een draagvlakmeting voor dit asfalt voetpad. Een goed idee maar wel met een heel suggestieve vraagstelling ?indien u voor onderhoud/asfalteren van het pad, met als zekerheid dat voor de komende jaren begaanbaarheid en dergelijke gewaarborgd is, dan hoeft u NIET te reageren?. Wie ondanks alles toch wil volharden en bezwaar heeft, kan een formulier invullen waarin hij/zij verklaart TEGEN onderhoud/asfalteren te zijn. Deze dient dan voorzien te worden van naam, adres, telefoonnummer, handtekening en motivatie en dient voorzien van voldoende frankering gestuurd te worden naar Stadswerken. Als je niet reageert ben je dus voor asfalteren. Kortom geen draagvlakmeting, maar een weerstandmeting. Over wat stadswerken verder van plan is te doen met deze weerstandsmeting geeft de brief geen uitsluitsel.

Als wijkbewoner met een direct belang heb ik er voor gekozen om wat tegenspel te bieden aan deze gang van zaken bij de gemeente. Ik krijg zelf het idee dat bewoners het er maar vaak maar bij laten zitten als het niet eens zijn met de plannen van de gemeente omdat je het moet opnemen tegen een heel apparaat. Niet voor niets voorspelde de wijkbeheerder in het overleg dat we als omwonenden met hem hadden dat het ons nooit zou lukken om het asfalteren van het voetpad tegen te houden.

Mening gevraagd?!
- Moeten de voetpaden worden geasfalteerd of lierver halfverharde voetpaden
- is het nodig dat wijkwethouder Giesberts zich inzet om te zorgen dat er voldoende geld is voor onderhoud van voetpaden door de middelen van de ene begrotingspost naar de andere over te hevelen.
- Op welke manier zou je als wijkbewoner betrokken moeten worden bij dit soort plannen/projecten?

gerard agterberg

e-mail: 888envanbergen@tiscali.nl
Reageer op deze inzending
Op 02-06-2007 schreef wim v D:

Gerard, ik ben het met je eens.
Het asfalteren van diverse wandelpaden (door heel Lunetten overigens) leek mij overbodig. Onderhoud was wel nodig, want kuilen en omhooggroeiende boomwortels zouden tot valpartijen kunnen leiden. Het is nu niet duidelijk of het wandelpaden zijn of fietspaden (brommerpaden). Bovendien vind ik asfalt (en die geel-bruine kleur erop) ook niet passen bij het karakter van de "groene" wijk. Mij maakt het voor het wandelcomfort niet uit of er steentjes dan wel asfalt ligt, maar ik kan me voorstellen dat mensen die afhankelijk zijn van rolstoelen, scootmobielen e.d. wel zo hun voorkeur hebben. De steentjes die er al lagen hadden van mij best mogen blijven liggen. Het lijkt me zoals jij beschrijft inderdaad eerder een bureaucratisch - financieel probleem en geen uitvoerend probleem. De oplossing moet dan ook gezocht worden bij de gemeentelijke politici en niet bij de uitvoerders.
Als de politici niet weten hoe te handelen zouden ze op zijn minst de bewoners kunnen informeren (dat gebeurt immers vaker) en dan eventueel om advies kunnen vragen.

Wim
Op 02-06-2007 schreef Jaap Spaargaren:

Mooi en strak gelegd asfalt loopt voor mindervaliden inderdaad wel prettig.Maar, de knip zit natuurlijk in de uitdrukking, onderhoudsarm.Dat betekent, dat dat soort, langs bomen lopende, paden over een aantal jaar ook slecht begaanbaar zijn.Er moet gewoon regulier en goed onderhoud worden gepleegd op stoepen en paden (en wegen, maar daar bevind ik mij minder).Het is een maar voortwoekerend misverstand, dat geen onderhoud en dus inhaalslagen op zijn tijd, goedkoper zou zijn, dan regulier, klein, onderhoud.Deze aanpak is weer als vanouds.Gewoon beginnen en kijken waar het piepmoment ligt.Bewoners moeten gewoon worden ge?nformeerd en, als ze er echt niks over te zeggen hebben, mag dat ook gemeld worden.Goed dus, dat jullie het aanpakken.Ik zou zeggen, verzamel de formulieren en stuur ze in ??n enveloppe op.Ik ben het eens met jullie argumenten wat betreft het rustieke karakter dat verloren gaat en dat die paden uitnodigen als fietspad.Sukses en hou ons op de hoogte!
Op 02-06-2007 schreef Johan van P.:

Heel erg tenenkormmend, deze kwestie. En dan heb ik het over de gang van zaken bij de gemeente en de wijkbeheerder. Ik deel (ook heb ik er zelf minder direct mee te maken) de mening en de argumentatie van de bewoners. En ik kan me ook herinneren dat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar door diverse (kandidaat-) raadsleden beloofd is het onderhoud van groen, paden,'brugplanken' te 'prioriteren'. Kunnen we ze hier - met de bewijzen van bijvoorbeeld deze site in de hand - niet eens aan houden?

Ook ligt er een goed groenbeheersplan, en nog wat andere rapporten die integraal bekeken moeten worden: uiteindelijk gaat het toch om goede, mooie en functionele parken, en niet om waar in het geld-rondpomp-circuit een post op korte termijn zo goedkoop mogelijk kan blijven?

De opmerking over een kuub zand/grind en de lage prijs daarvan klopt helemaal. Ook in het Beatrixpark zou een hoop ongemak met een gemeentekarretje en een paar kuub zand zo verholpen zijn. Wat mij betreft kost dat zeg maar 100 EUR aan materiaal en twee man twee dagen werk = zeg maar 600 EUR. Dat is toch echt nog minder dan wat ik als een enkele bewoner aan gemeentebelasting betaal, dus dat moet toch echt kunnen...

Raadsleden, jullie zijn regelmatig op deze site te vinden, waarvoor hartelijk dank! Kunnen jullie deze -wat breder getrokken - kwestie (onderhoud, van groen, paden, parken, bruggen enzovoorts) oppikken? Dit lijkt me nou een hele goedkope investering tegen verloedering..

Op 02-06-2007 schreef Ellen Leenart:

Advies: stuur jullie bezwaar niet alleen naar Stadswerken maar ook een kopie daarvan naar gemeenteraadsleden (1 brief met verzamelde handtekeningenlijst), bijv. naar SP, Groenlinks. Nodig ze uit om te komen kijken voordat er beslissingen worden genomen.
Succes met het behoud van het groen in onze wijk!
Op 04-06-2007 schreef Aad Barendregt:

Ik ben er wel blij mee. Sommige plekken werden na een flinke regenbui erg modderig. Nu niet meer.
Op 08-06-2007 schreef Peter van de Berg:

Eindelijk fatsoenlijke paden (al gebruik ik de wegen wel)! Dan kunnen ze wat mij betreft ook meteen de 'rondweg Lunetten' aan de westzijde en bij de Paddestoel beetpakken. Heerlijk asfalt, dat loopt tenminste fatsoenlijk en als dat goedkoper is, is dat mooi meegenomen.
Op 09-06-2007 schreef M. Cat:

Voor de skeeleraars onder ons, is al dat asfalt ideaal. Voor mij als loper maakt het niets uit, behalve dat het asfalt ook uitnodigt om te fietsen, dat is minder prettig. de vraag is wat men met het onderhoud van het asfalt gaat doen. Langs het spoor zit het fietspad vol hobbels door de boomwortels en lijkt het op sommige plekken kapotgereden te zijn. Dit is ook bij de stadsboerderij zo. Langs de voetpaden die nu geasfalteerd zijn staan ook veel bomen, dus ik ben bang dat we binnen een paar jaar, weer met slechte paden zitten.
Op 10-06-2007 schreef Arjan Kleuver:

Hulde aan Gerard dat hij het aankaart en zich ervoor inzet. Ik ga vanmiddag even een kijkje nemen. Vooraf wat informatie.

Dit College vindt het voldoende als de staat van onderhoud van de openbare ruimte gewaardeerd wordt met een 6. In de voorjaarsnota noemen ze een 6 een dikke voldoende..

Er is inderdaad een groot financieel tekort op het achterstallig onderhoud. Met Leefbaar Utrecht heeft D66 voorgesteld om een groot deel van de eenmalige opbrengsten uit de verkoop van REMU en GVU te besteden aan achterstallig onderhoud. Belangrijk, want wat nu een lekkende afvoer is, is over twee jaar een rotte muur...

Een probleem zou kunnen zijn dat asfalteren 'eenmalig geld' is en onderhoud 'structureel geld'. Dat kun je niet door elkaar halen, want dan komt de gemeente in financi?le problemen. Niet voor een wandelpaadje, wel als je die methode steeds toepast.

Ik ben w?l voor goede fietsverbindingen. Nou weet ik niet of dat ter plaatse een argument voor asfalteren is en of het een belangrijke fietsroute zou moeten zijn, maar dat moet je wel meewegen, vind ik.

De methode 'draagvlakmeting' zoals Gerard beschreven heeft, is tenenkrommend.

Wordt, wat mij betreft, vervolgd!

Op 10-06-2007 schreef M. Cat:

Beste Arjan,
Gerard heeft het in zijn artikel over halfverharde voetpaden in Lunetten die momenteel geasfalteerd worden, niet over fietspaden.
groeten,
M. Cat
Op 11-06-2007 schreef Arjan Kleuver:

@M.Cat

Klopt, het zijn voetpaden. Gisteren de situatie bekeken. Bij een inmiddels wel geasfalteerd deel staat nu een bordje 'fietspad'. Het is ook niet raar als die paden voor weinig intensief fietsverkeer gebruikt worden. Je moet er geen scooterbanen van maken... Dat doe je door ze te asfalteren wel.
Op 12-06-2007 schreef Andere Peter:

Ik zie het nadeel van asfalt niet zo. Goedkoper en duurzamer. En ik vind dat die paden er prachtig bij liggen. Bovendien krijgen ze na verloop van tijd vanzelf een kleurtje, zoals her en der al is te zien.

Heerlijk voor mijn hardlooprondje. Veel beter dan die scheve glibberige modderpaden die er voorheen liepen. En om nu moeilijk te doen over die ene fietser die zich er af en toe wederrechtelijk maar ongevaarlijk vertoont... als je dat als probleem ervaart, prijs jezelf dan gelukkig met een luxueus leven!
Op 13-06-2007 schreef M. Cat:

de nieuwe asfaltpaden vallen ook in de smaak bij automobilisten
Op 14-06-2007 schreef Arjan Kleuver:

@ M. Cat: Is dat zo? Rijden er auto's? Vanmiddag ga ik er de wethouder over bevragen, dus als je ervaringen hebt, mail of bel me dan!

@ Andere Peter: Eerlijk gezegd zag ik de bezwaren tegen asfalt ook niet zo, maar nu wel. Omdat de voetpaden veranderen in fietspaden wordt het ook voor sporters als jij minder lekker om te lopen. Hoewel er volgens mij geen brommers mogen rijden als er een bord fietspad staat, verleid je bromfietsers natuurlijk wel met asfalt. Bovendien lopen de paden vlak langs boomwortels en als je dat asfalteert weet je ook hoe het asfalt er over drie jaar uitziet... Overigens ben ik tot dat inzicht gekomen dankzij de topicstarter.
Op 14-06-2007 schreef Arjan Kleuver:

Nou, D66 heeft zojuist de vragen aan de wethouder gesteld. Overigens had dit verhaal ook GroenLinks bereikt, die zich aansloot bij D66, behalve qua toonzetting, want ze vonden ons te bits... ;-)

De actie heeft succes gehad, want de wethouder gaf toe dat de gemeentelijke wijkpeiling niet de schoonheidsprijs verdiende. Op grond van de wijkpeiling van Gerard wordt het nog niet geasfalteerde deel ook niet geasfalteerd. De kwestie met de bordjes fiets- of voetpad ligt als volgt: Tijdelijk wordt het gebruikt als fietspad in verband met het opknappen van scholen, of zoiets. Mochten de bordjes fietspad blijven staan, laat het me dan weten. Met de omwonenden wil de gemeente wel nader overleggen.

Groet!

Arjan D66
Op 14-06-2007 schreef wim vD:

Op onverharde paden schijnt het blessurerisico bij hardlopen kleiner te zijn - nog een argument om er steentjes of houtsnippers op te doen ipv asfalt.
Op 15-06-2007 schreef M. Cat:

Beste Arjan,

De eerste auto zag ik weken geleden langs het inundatiekanaal rijden op het net geasfalteerde voetpad. Deze parkeerde zijn/haar auto achter een van de woningen aldaar. mogelijk om een en ander uit te laden, want de achterklep ging open. Sinds kort staan er hekjes, dus met de auto kan niet meer, maar er wordt wel gefietst.

De tweede auto zag ik deze week. Eerst bij de speeltuin over het fietspad rijden en later in park de Koppel over wat jij een tijdelijk fietspad noemt rijden. Ze stapten beide keren uit met kaarten, het zouden gemeentemensen kunnen zijn, maar dan nog hoor je met de auto niet over een fietspad.

Verder staan er in het gras vlakbij de speeltuin regelmatig auto's met vissende ernaast. Die auto's kunnen daar alleen via een fietspad zijn gekomen.

Natuurlijk kun je overal hekjes op geasfalteerde voetpaden zetten, maar dat ziet er niet uit.

En op een fietspad met rechthoekig blauw bordje met witte letters 'fietspad' mag je wel met een bromfiets, maar alleen met uitgeschakelde motor. Ik ga er vanuit dat dit ook voor snorscooters geldt. Misschien maar eens gaan handhaven?

groetjes, M. Cat