Ingezonden door: J.A. Kleuver
05-06-2007

D66 motie: handhaving 70 kilometergrens op Waterlinieweg kan en moet!

D66: handhaving 70 kilometergrens op Waterlinieweg kan en moet!
Raadslid Arjan Kleuver: ?De Waterlinieweg is ??n van de meest vervuilende wegen van de stad. De grenswaardes voor fijnstof en kooldioxide worden hier ver overschreden. En ook de geluidsoverlast is enorm. Vele omwonenden in Lunetten, Hoograven en Rijnsweerd vinden dan ook dat er echt iets aan de handhaving van de maximale snelheid met worden gedaan. Tot dusver weigerde het college dit, net als het vorige college. Het zou niet aan de gemeente zijn om hier te handhaven, maar aan de politie en andere overheden. Maar het college kan natuurlijk wel aandringen bij de politie en rijksoverheid om dit te doen. Dat is nu gelukt, dankzij de steun van een meerderheid in de gemeenteraad voor onze motie!? De motie werd gesteund door alle partijen, behalve CDA en VVD.

De volledige tekst van de motie vindt u hieronder:


Motie Zeg, niet zo snel op die weg

De gemeenteraad bijeen op 31 mei 2007 ter behandeling van de voorjaarsnota.

Constaterende dat

- De Waterlinieweg een bron van zorg, vervuiling en gelduidsoverlast is voor wijken als Lunetten en Hoograven
- Er vrijwel geen handhaving plaatsvindt en de aanrd van de weg snelheidsovertredingen bijna uitlokt

Overwegende dat

- Handhaving op de maximaal toegestane snelheid van 70 kilimeter per uur leidt tot beter verkeersgedrag, mindervervuiling, minder geluidsoverlast en een verhoging van de verkeersveiligheid

Verzoekt het College

Om, waar nodig in samenwerking met het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie, voor het eind van 2007 te komen tot een handhavingssysteem op de maximaal toegestane snelheid van 70 km per uur op de Waterlinieweg

En gaat over tot de orde van de dagJ.A. Kleuver
D66


Reageer op deze inzending
Op 05-06-2007 schreef Jaap Spaargaren:

Goed initiatief! Nou maar hopen, dat het iets uithaald, want er is al veel jaren een wisselend beleid met die rondweg.
Op 06-06-2007 schreef buschauffeur utrecht:

Het is een besluit dat, naar ik vrees op weinig medewerking van de politie zal kunnen rekenen.
Die pakken tegenwoordig alleen nog maar de ?cht notoire snelheidsovertreders.
Je ziet het tegenwoordig welhaast op iedere weg dat er standaard minimaal 10 km/u te hard wordt gereden.
Ooit was er sprake van verplichte begrenzers voor vrachtwagens. Misschien zijn ze er inmiddels wel, maar niet afgesteld op de wettelijk verplichte snelheid van 80 km/u. Op een weg met een max. van 100 kun je tegenwoordig zo'n monster alleen passeren door minimaal 110 te rijden, anders kom je er niet langs.
Daarnaast heb ik de vage indruk dat de politie het zo allemaal wel best vindt en dat hun prioriteit meer ligt bij een soepele doorstroming dan bij de handhaving van de maximum snelheid.
Op 06-06-2007 schreef Paul T.:

De Waterlinieweg is al jaren een grijs gebied voor de handhaving van snelheid. De borden en de 'setting' geven namelijk aan dat het een autoweg is en hier geldt de maximum snelheid van 100 kmh. terwijl de snelheidsborden 70 kmh aangeven. De reden dat er niet op snelheid gecontroleerd wordt is dat een bestuurder die geflitst wordt via een bezwaar aan een boete kan ontkomen. Veel bestuurders weten dit. Daarom vindt de gemeente het waarschijnlijk 'nutteloos' om te flitsen. (een andere reden kan ik niet bedenken) Echter alleen als een bestuurder staande wordt gehouden kan hij niet aan de boete ontkomen.

Op de volgende link staan een aantal kamervragen over de Waterlinieweg uit 2005. Dezelfde onderwerpen, dezelfde vragen. Er is sinds die tijd dus niets gebeurt.............

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2005/08/22/R211.htm


Op 06-06-2007 schreef j.a. de jong:

ik weet dat harder dan 70 km per uur verboden is op de waterlinieweg, maar ik heb niet zo'n agent nodig om alleen die regel te controleren.
als er gevaarlijk gereden wordt, dan mag je de automobilist aanspreken (beter nog: beboeten), maar je kunt op zo'n weg ook heel beschaafd de maximum snelheid overschrijden, met respect voor alle andere verkeer.

van zero tolerance tegen kalme tehardrijders wordt mijn veiligheidsgevoel niet beter.
Op 06-06-2007 schreef daan daantjes:

ja hoor daar gaan we weer, we gaan beschaaft de regels overtreden: ik rij altijd met respekt door rood, verder laat ik mensen graag beschaaft expres struikelen, steeds weer rij ik met respekt door het winkelcentrum en gooi heel beschaaft mijn vuil gewoon op straat, waar ik weer veel respekt heb voor de mensen die het opruimen.
Doe toch eens normaal regels zijn regels en ik hoop dat een beschaafde agent met veel respect de beschaafde te hard rijder op de bon slingert
Op 07-06-2007 schreef Arjan Kleuver:

Het argument dat de Waterlinieweg is ingericht als een snelweg, waardoor overtreders makkelijk succesvol in beroep kunnen gaan, horen we vaker. Misschien is het ook wel zo. Wat ik me dan afvraag hoe het mogelijk is dat er w?l gehandhaafd kan en mag worden op ?chte snelwegen waar je voorheen 100 of 120 mocht en nu maar 80 km/h. Als je dat kunt handhaven, kun je het ook op de Waterlinieweg, vind ik.
Het gaat me niet om autootje pesten. Het gaat me erom dat de lucht ?cht vies is en dit nou typisch een plek is waar minder snel rijden leidt tot schonere lucht en minder geluidsoverlast. We voeren ook geen nieuwe regel in, we willen dat een regel wordt uitgevoerd.
Toen we de motie indienden zei wethouder De Weger (ChristenUnie) dat hij het met D66 eens was, maar wel hobbels verwachtte in de uitvoering ervan. Die hobbels wachten we dan maar af en als hij ook machteloos staat, dan moeten we weer andere wegen bewandelen... Maar ik denk dat hij wel degelijk wat kan doen en daar zal ik hem ook in steunen.
Op 08-06-2007 schreef Kees de Vos:

Weer een discussie over autootje pesten.
De Waterlinieweg leent zich prima om 100 km/u te rijden, dus doen mensen dit ook.
Alle belachelijke maatregelen om fijnstof tegen te gaan helpen helemaal niets. Laat D66 eens met een echte oplossing komen. Als mensen namelijk verplicht 70km/u moeten rijden op de Waterlinieweg, dan rijden ze waarschijnlijk ook 70 km/u door Lunetten om de frustratie van zich af te rijden, dus helpt dat niets en is het alleen maar gevaarlijker.
Op 09-06-2007 schreef M. Cat:

Prima plan, om eens te handhaven. En voor iedereen die toch graag hard wil rijden: ga naar het circuit van Zandvoort, de Waterlinieweg en ook Lunetten zijn geen racebaan!
Op 13-06-2007 schreef Jaap Spaargaren:

ruim 20.000 mensen in Nederland overlijden er jaarlijks door milieuvervuiling.Echte maatregelen zijn dus hard nodig en dat heeft niks met "autootje pesten" te maken.