Ingezonden door: Ernst D.
08-08-2007

de prijs van veiligheid

In deze tijden waarin wij ons o zo onveilig voelen is er blijkbaar behoefte aan extra toezicht in ons winkelcentrumpje in de vorm van een beveiliger. Ok, dit is enigszins begrijpelijk. Maar de manier waarop dat nu gebeurt kan nooit de bedoeling zijn geweest.
Een grote, brede, kaalgeschoren man in uniform (iets dat bij mij sowiezo al nare associaties oproept) met de bevoegdheid om geweld te gebruiken waakt nu over onze veiligheid als wij onze boodschapjes komen doen. Wij hoeven nu bijvoorbeeld niet meer bang te zijn om van onze sokken te worden gereden door achteloze fietsers. Want iedereen die het in zijn hoofd haalt om over het pleintje voor de C1000 te fietsen wordt (letterlijk) teruggefloten en van zijn fiets af gecommandeerd.
Met een agressieve en provocerende houding en lomp en bot gedrag terroriseert onze beveiliger het pleintje en verziekt er de sfeer.
Ik kan niet zeggen dat ik me nu veiliger voel in het winkelcentrum. Integendeel zelfs.
Moeten wij in ons land ons niet het volgende afvragen?
Wat is de prijs die wij bereid zijn te betalen voor onze veiligheid? En wanneer wordt beveiliging zelf terreur?

Reageer op deze inzending
Op 11-08-2007 schreef j.a. de jong:

deze stelling / discussie is al meerdere keren aan de orde geweest de afgelopen maanden.
hoewel mijn haren overeind gaan staan wanneer john mij aanspreekt, ben ik blij met hem.
wanneer je niet tegen john kunt zorg dan dat je geen aanleiding geeft.
Op 11-08-2007 schreef Jaap Spaargaren:

De man, zijn houding, verschijning en werkwijze zijn al diverse keren op deze site aan de orde geweest.Volgens mij, is het zinvoller, om kritiek op zijn funktioneren niet opnieuw op deze site te ventileren, maar te richten aan de beheerders van het WinkelCentrum.
Op 11-08-2007 schreef Laura Palmer:

Ernst, je verhaal is mij uit het hart gegrepen. Het is hier eerder gezegd, maar het kan mij niet vaak genoeg gezegd worden.

Maar het gaat niet om de personen, het gaat om de verkeerde taakstelling. De onbeschofte bullebakken ("Wat mijn naam en functie is doet er niet toe!") geven mij juist een gevoel van onveiligheid.

Ze zijn ook helemaal niet bezig met echte veiligheid. Ze zijn bezig met luizige huisregeltjes. Wijzen erop dat mandjes verplicht zijn in AH. Fluiten en schreeuwen kalme fietsers na. Spreken mensen aan op rookgedrag (buiten!). Moet dat overvallers ontmoedigen?

Onzin natuurlijk. Ik denk eerder dat hun aanwezigheid een geweldsspiraal in gang kan zetten. Wie nu nog een diefstal wil plegen, zal gewapend moeten komen. De echte criminelen schrik je niet af met een part-time bewakende kooivechter.

Voor de kleinere, geweldloze crimineel geldt: die zal wellicht het WC (op momenten dat en bewaking is) mijden, maar die houdt heus niet op met jatten. Die kiest gewoon een onbewaakt woonhuis of kantoor even verderop. Kortom, de criminaliteit wordt niet bestreden, maar :
1. gewelddadiger
2. verplaatst

Het is dus contraproduktief. Een duidelijk geval van eigen-straatje-schoonvegen. Moet het bejaardenhuis meegaan in die spiraal en nu ook maar een kooivechter als bewaker aanstellen?

Ik ben nog altijd nieuwsgierig wie die bulldosers nu betaalt. Winkeliersvereniging? In elk geval vind ik ze uitermate klantonvriendelijk, zeg maar gerust klantwegjagend. Natuurlijk gezag hebben ze niet. Het enige wat ze uitstralen is: "wanneer jij en ik gaan matten, dan leg jij het af".

Geef volwassen mensen de verantwoordelijkheid van een gebiedje, geef ze een uniform en ja hoor, ze gaan dictatortje spelen. De Zonnekoning van het WC, in Wolgograd aan de Wulverbroekse Wetering. Walgelijk en contraproduktief, die pedante kooivechters met hun fluitjes.
Op 14-08-2007 schreef Anny Koenders:

Wij zijn een vreemd volkje. We willen veiligheid maar zodra dat ons iets kost,zoals het verlies van een beetje persoonlijke vrijheid,beginnen we boos te worden.
Veiligheid wordt voor een groot deel verkregen door het handhaven van wetten en regels! Als daar echter de hand aan word gehouden beginnen we te mopperen.
Een wat hardere hand van de ordebewaarders is vaak een vereiste voor tenminste het gevoel van veilig zijn en dus is het werk van die man in het winkelcentrum.
Als we zelf eens wat vaker ingrepen als mensen dingen doen die verboden zijn zou hij niet nodig zijn,maar het is veel makkelijker om de ordebewaker aan te vallen..........
Op 15-08-2007 schreef Arjan Kleuver:

Het uiterlijk van iemand maakt niet uit, voor mij, hoewel ik moet toegeven dat onze beveiliger wel een karikaturale verschijning is. Ik twijfel... Enig toezicht is natuurlijk wel wenselijk, maar ook ik heb me een keer uiterst ongemakkelijk gevoeld. Men dacht dat ik iets gestolen had uit de C1000, dus werd mijn tas gecontroleerd. Nou heb ik wel wat slechte eigenschappen, maar een winkeldief ben ik niet. Dat bleek ook wel uit de controle, maar ondertussen had ik wel voor jan en alleman 10 minuten te kijk gestaan. Ik vind het ?cht prima dat mijn tas gecontroleerd wordt, maar iets discreter en subtieler was mooi geweest.

Ernst D. vraagt zich terecht af hoe ver je wilt gaan in beveiliging. Toezicht in Lunetten vind ik persoonlijk prima, zelfs wenselijk, maar als je je vrijheid opgeeft uit angst voor criminaliteit, hebben de criminelen een overwinning geboekt die ik ze niet gun. Je kunt ook niet elk ongeluk uitsluiten en voorkomen. Leven gaat gepaard met risico's. Als we van veiligheidsbeambten, de gemeente, de politie of de regering verwachten dat ze ons behoeden voor elk onheil is het leven een stuk minder leuk.
Op 16-08-2007 schreef Andere Peter:

Eens met de strekking van dit bericht. Wie terreur bestrijdt met terreur, garandeert dat terreur wint. Dit draagt alleen maar bij aan schijnveiligheid. Criminaliteit wordt er niet minder door, alleen verplaatst. En onbedoeld gewelddadiger, de kwaadwillenden zullen met grotere middelen moeten komen.

Het gaat niet om het individu, John of wie dan ook. Ik heb er een stuk of 4 zien lopen, allemaal met dezelfde onnodig aggressieve houding. In een winkel als De Bijenkorf is ook permanente bewaking op de vloer, maar ze zijn veel minder dwingend of vervelend aanwezig. Voor het gevoel van veiligheid en voor de echte veiligheid, is dat veel beter.

Niets fout doen, zeg je, J.A. de Jong? Als ik mijn mandje in AH neerzet om even naar het fruit terug te lopen, dan begint een of andere geuniformeerde kleerkast al. Daar schijnt een regel tegen te zijn (die overigens nooit naar mij is gecommuniceerd). Ik vind het wat egocentrisch om te zeggen, "zolang ze mij niet aanspreken, prima". Ik stoor mij ook enorm wanneer anderen op overdreven toon worden teruggefloten. Of: "als je niets fout doet, heb je ook geen problemen". Dat is een voor de democratische rechtsstaat levensbedreigende redeneertrant. Hellend vlak. Met afgrond aan het einde.

Laat ze toch echte problemen oplossen, dit gaat allemaal over niks, brave fietsers pesten met dat stoere fluitje. Mijn veiligheid is daar niet bij gebaat.

Ik vind die dictatortjes buitengewoon klantonvriendelijk en ik heb hier al eens eerder de vraag gesteld: weet iemand wie die ontsnapte kooivechters betaalt? De winkeliersvereniging? Een specifieke winkelier?

Op 16-08-2007 schreef D kuijper:

miss wordt het tijd dat john elders gaat werken want zoals hij over de inwoners van de wijk denkt in niet normaal
Op 21-08-2007 schreef Jaap S:

Wanneer doen jullie in vredesnaam je boodschapen?Ik kom elke dag in het WC en heb er nog nooit een bewaker gezien.Het wordt trouwens tijd, dat de Winkeliersvereniging eens om kommentaar wordt gevraagd vind ik.
Op 24-08-2007 schreef Laura Palmer:

@ Jaap: ik doe mijn boodschappen tussen 17 en 20 uur. Dat je in de ochtenduren zelden beveiligers ziet sterkt mij in de overtuiging dat het vergroten van het gevoel van veiligheid of het voorkomen van ongelukken helemaal niet het doel is. Het lijkt eerder om kattekwaadbestrijding te gaan. Dat zie je zie je ook aan de zaken waarop men burgers aanspreekt. Het gaat niet om grote zaken maar om beschaafde fietsovetreders en correct mandjesgebruik.

@ D. Kuijper en anderen: laat de discussie alsjeblieft niet gaan over dat ene individu. Ik heb zeker 4 verschillende van die kleerkasten zien lopen (die ene wel het vaakst, okee). Het gaat om de instelling van "beveiligers" (niet toevallig een term die maffiabazen zichzelf ook graag aanmeten). En om de welbewust gekozen agressieve stijl van omgaan met mensen.

@ JA de Jong: je doet net of alle tegenstanders hun ergernis uiten omdat ze zelf (onterecht) aangesproken zijn. Je kunt ook heel goed tegen zoiets zijn zonder dat je zelf het slachtoffer bent geweest (vooralsnog dan).

@Anny Koenders: je schetst wel een aardige theoretische tegenstelling tussen vrijheid en veiligheid. Maar de veiligheid waar het hier om gaat is niet terrorismebestrijding of het oppakken van kinderverkrachters. Voor dat soort zaken lever ik probleemloos wat privacy of vrijheid in (grondrechten niet, hoor, die lever ik nooit in). Het gedrag dat hier wordt bestreden onder het mom van "veiligheid" is van een veel minder bedreigende orde. Fietsers a 15kmpu, mandjesgebruik, brommer niet in gangpad plaatsen. Bovendien hebben we in onze rechtsstaat een instelling die op naleving van regels toeziet: de politie. Het vereist nogal wat arrogantie om (op openbaar terrein!) het werk van de politie te overrulen. En je eigen prioriteitenlijstje van na te leven wetten te hanteren. Want, waar ligt de grens? Waarom niet alle fietsbelloze fietsers aanspreken? Die overtreden toch ook een regel? Het monopolie voor dit soort keuzes ligt in onze rechtstaat niet bij particuliere knkokploegen. En mijn veiligheid is erbij gebaat om dat monopolie daar te houden.
Op 24-08-2007 schreef Laura Palmer:

Onlangs stak ik het plein over en liep langs een van die kooivechters. Ik wandelde, rustig. Om ons heen niemand te bekennen. Toen ik dichtbij kwam, beek dat hij in zichzelf praatte. "Zo, ettertjes gepakt. Rotjochies weggejaagd. Zo, centrumpje weer veilig gemaakt. Mooi, rustig pleintje zo. Zo. Heb ik weer mooi voor mekaar. En fietsen doen ze niet meer, hehehe. Zo, laat ze maar komen, die ettertjes." Kortom, een walgelijk toontje van machtswellustende zelfgenoegzaamheid.

Het is allemaal zo buitengewoon onhandig en onprofessioneel, dat ik mij afvraag of het hier wel om gediplomeerde bewakers gaat. Is het niet gewoon een bijbeunend zwartwerkend vriendje van een van de winkeliers? Mensen die voor dit werk zijn opgeleid weten dat ze juist kalmerend moeten optreden, niet uitdagend. Bij V en D hebben ze ook bewakers, maar ik heb er nog nooit een op een fluitje zien blazen als hem iets niet zinde. Het gaat allemaal met veel meer respect naar de klant. Bijenkorf, zelfde verhaal. Je weet dat ze er zijn, ze kijken rond, maar je stoort je niet aan hen.

Als er binnenkort weer eentje vervelend doet, dwz op buitenproportionele wijze optreedt, dan ga ik toch eens naar een legitimatie vragen.

En net als Jaap hoor ik graag eens de uitleg van de opdrachtgevers. Wie betaalt deze uit The Godfather weggelopen kooivechters? Welk beveiligingsbedrijf heeft hen in dienst? Wie is verantwoordelijk voor de onnodig agressieve stijl? Welke autoriteit hebben deze mensen? Mogen ze op openbaar terrein meer dan ik mag? En is die bevoegdheid niet gekoppeld aan het eigendom van het terrein waar men zich bevindt? Stel nu, dat er eens iemand niet luistert naar het bevel af te stappen en gewoon doorfietst. Mogen ze boetes geven? Geweld gebruiken? Wapens dragen?

Kortom, vele ongemakkelijke vragen. Als je politietaken aan particulieren geeft dan kom je op een verschrikkelijk hellend vlak terecht.
Op 24-08-2007 schreef Jaao Spaargaren:

LP ik kan je beschrijving van zijn gemompel niet geloven.Sorry, maar dat lijkt meer een randdebiel, dan een normaal persoon.En ik ga er van uit, dat daar normale mensen staan, anders waren ze allang ontslagen. (Dat sluit kritiek op hun werkwijze niet uit).
Op 24-08-2007 schreef Laura Palmer:

Jaap, ik hou van gepeperde en gefundeerde kritiek, maar zoiets verzin ik niet. Dat zelfgenoegzame gemompel is waar gebeurd.

Als ze hier hetzelfde beveiligingsbedrijf neerzetten als pakweg bij V en D of De Bijenkorf, dan trek ik al mijn kritiek in. Daar heb ik geen bezwaar tegen, omdat de medwerkers hun werk met respect en fatsoen uitvoeren. Dan draagt het wel bij aan je gevoel van veiligheid.
Op 26-08-2007 schreef D kuijper:

@ j spaargaren
het klopt wat mvr zegt over de persoon in kwestie
Op 26-08-2007 schreef Jaap Spaargaren:

Dan moet ik mijn beeld over de mensheid kennelijk eens gaan bijstellen.
Op 27-08-2007 schreef Andere Peter:

Jaap, wanneer de gekozen aanpak in ons winkelcentrum de enige juiste is, dan zegt dat inderdaad iets heel sombers over de stand van de mensheid in Lunetten. Maar ik denk dat de stijl van beveiliging nergens op slaat en dus ook niet zegt over de vraag of je mensbeeld correct is.
Op 27-08-2007 schreef paling paling:

Wanneer haalt Sjonnie Held die debielen op het bankje voor de c1000 weg?Ik voel mij knap onrustig als ik met mijn fiets aan de hand richting Musketon wandel.
Op 13-09-2007 schreef Martin Aaj:

Die 'kooivechters'doen hun werk. Ik schrik van bange bekrompen burgers die veiligheid willen en willen fietsen in een voetgangersgebied. Dat is dezelfde houding als die van hardrijjders/doodrijdcers. "Regels zijn onzinnig als ik er last van heb..." Zelf ben ik als scholier geschept door zo'n hardrijder! Kostte me drie jaar van m'n leven... Hopelijk bljijven die 'kooivechters' -welk fatsoenlijk mens duidt een ander mens zo aan?- en als ze verdwijnen hoop ik dat een van de klagers omver gefietst wordt, omdat er geen John is die de fietser terugfloot. En dat die klager dan naar hoofdletsel oploopt! Dire jaar in en uit het ziekenhuis is wat zo iemand naar mijn smaak verdient!
Op 14-09-2007 schreef No?l Mourik:

Die bewaker stond er in de vakantie ook niet veel.
Trouwens de laatste tijd zie ik hem niet meer wel soms nog eens Jongereteam

Ik ging eens een broodje halen bij de c1000 zakje er af gehaalt en buiten lekker opeten begint hij ineens te zeuren gooi je je papiertje netjes in de afval bak?
Terwijl ik niet eens wat op de grond heb gegooit.
Ik vind dat hij het pas mag zeggen als ik iets wat gooi ik vind dit net alsof ik altijd alles op de grond gooit
Op 15-09-2007 schreef Jaap S:

De ervaring is, helaas, kijk maar om je heen, dat mensen de rommel van hun vraatzucht gewoon op straat gooien.Als hij dan de opmerking maakt, gooi je het in de prullebak, vind ik dat niet zo vreemd. je kan dan ook vrolijk terugroepen, ik wel, want ik heb ook een hekel aan zooi op straat.Krijg je vast een waaarderende smile voor terug.
Op 19-09-2007 schreef Jaap S:

Vanmiddag deed ik mijn boodschappen in het WC.3 fietsende scholieren breed naast elkaar over het plein en een vader met kind op de scooter er achter. Zolang Lunettenaren zich niet aan de afspraken houden, mag er van mij best iemand rondlopen, om ze daaraan te herinneren.