Ingezonden door: Wim Scherpenisse
04-10-2007

Opnieuw bomenkap op de Filipijnen

Beste bewoner van de Filipijnen,
Op 26 september stond in Ons Utrecht een velvergunning-aanvraag voor de rest van de 27 bomen in de Filipijnen. zie ook http://www.utrecht.nl-wonen en bouwen-vergunningen buitenruimte-velvergunningen-publicatie aanvraag en linken op ?internet van gemeente Utrecht?)
Wat is er al gebeurd????
? ??in een ander deel van de Filipijnen zijn alle bomen gekapt!
? ?...volgens gemeente nodig vanwege de schade voor wegdek!
? ??hele kleine boompjes zijn in de plaats gekomen van de 21 jaar oude bomen!
* bewoners zijn daarbij niet geinformeerd

We kunnen bezwaar aantekenen op basis van ?bijzondere waarden zoals:
- natuur- en milieuwaarden
- landschappelijke waarden
- cultuurhistorische waarden
- waarden van stadsschoon
- waarden van recreatie en leefbaarheid
- de beeldbepalende waarde van de boom
(Algemene Plaatselijke Verordening, art. 88)?
Tevens kunnen we, als ze dan toch gekapt worden,
onze wensen aangeven.
Ik (Wim Scherpenisse wonend Filijpijnen 126) vraag u het onderstaande
in te vullen en aan te kruisen om onze bezwaren en wensen aan te geven.

Ondergetekende, bewoner van Filipijnen nr?? heeft bezwaar tegen het kappen van de huidige bomen op basis van het volgende aangekruiste
o Voor de natuur (b.v. vogels) en het milieu (b.v. opname stikstof) is het van belang dat de bomen blijven staan
o Voor de landschappelijke waarden (b.v. mooi uitzicht) is het van belang dat de bomen blijven staan
o Voor de cultuurhistorische waarden (b.v. ze staan vanaf het begin van de bouw van de huizen in 1985)
o Voor de waarden van stadsschoon (b.v. bij verwijdering te veel steen en beton van de woningen zichtbaar)
o Voor de waarden van recreatie en leefbaarheid (b.v. geen inkijk overburen en gebruik door spelende kinderen)
o Voor de waarden van beeldbepaling (b.v. hoort al 21 jaar bij onze straat)
o ????????????????????????????????
o ????????????????????????????????

Graag willen we op de hoogte worden gesteld als toch wordt gekapt.
Mocht kappen onvermijdelijk zijn, dan willen we dat
o op alle 27 plekken weer bomen worden geplaatst
en een extra beroep kunnen doen op het leefbaarheidsbudget zodat
o Bomen van dezelfde hoogte en grootte die geen schade aanrichten aan wegdek, riolering en leidingen zoals bijvoorbeeld bomen met een zogenaamde penwortel kunnen worden geplaatst
o Bomen die de helft zo hoog en groot zijn dan de huidige bomen kunnen worden geplaatst
o Bomen die???????????????????????.
o ????????????????????????????..
o Geen bomen
o Geen voorkeur
Handtekening of paraaf?????????????.
Liefst zo snel als mogelijk in
brievenbus Filipijnen 126
(in ieder geval voor 14 oktober). Met dank, Wim Scherpenisse
Geniet nog maar even van die mooie bomen (zie foto), want over een aantal weken straks staan ze er niet meer..


Reageer op deze inzending
Op 05-10-2007 schreef Jaap S:

Ik heb de kaalslag gezien op de Filipijnen.Inderdaad heel jammer en zeker waard, om aktie voor de voeren.Bomen met een penwortel zijn volgens mij vooral Naaldbomen.Ik weet niet, of jullie daar niet nog eens over moeten nadenken.Het gaan dan op zo'n begraafplaatslaatntje lijken. En Naaldbomen, net als Coniferen, ik vind ze niet zo in ons landschap passen. (Maar dat is een kwestie van smaak) Sukses!
Op 05-10-2007 schreef M.D.:

Als ik het goed heb gaat het om populieren die gekapt gaan worden. De populieren die de vorige keer gekapt zijn, waren aangetast door een ziekte en werden daardoor gevaarlijk. Dat bleek tijdens een wijkschouw enkele jaren geleden. Besloten is daarna om alle populieren in fasen te gaan vervangen door een andere soort boom.
Wees blij dat ze nu de bomen gaan vervangen. Elders in de wijk komt niets terug na het kappen. Daarbij kunnen populieren als ze ouder dan 20 jaar zijn takken gaan verliezen en gevaar gaan opleveren. Kijk maar eens na een storm onder populieren, dan zie je allemaal takken liggen. Laatst nog kreeg ik op de Koppeldijk een tak van een populier vlak voor mijn fiets gewaaid.
Ik snap dat je het jammer vindt dat de bomen om gaan., maar er zullen ook buurtgenoten zijn die blij zijn dat ze om gaan, vanwege de takken op hun auto's.
Op 05-10-2007 schreef bomen liefhebber:

Ja, ja, De kastanjes doen het ook al niet meer zo, dus w?g ermee. De Iepen zijn z?ker allemaal ziek, hup, omzagen die hap.
straks hebben we in Nederland nog maar ??n soort boom.
Een door Monsanto genetisch gemanipuleerde soort die nooit een takje verliest, zodat fietsers ook met stormkracht 9 veilig over straat kunnen.
Ooit over nagedacht M.D. dat er aan het bestaan nu eenmaal risico's kleven? Dat bomen zomaar om kunnen donderen? Dat de bliksem ineens je hoofd een geschikte plaats vindt om in te slaan?
Ik zou maar in bed blijven. Kan je ook niks gebeuren.
Ik weet even niet meer van wie de uitspaak was, maar het is een goeie:
"de mens, hij lijdt het meest door het lijden dat hij vreest."
Op 05-10-2007 schreef Bert van der Roest, raadslid PvdA:

Het is prima om kritisch de aanpak van de gemeente te volgen. Ik heb ondertussen contact gezocht met het wijkbureau en de manager die daarover gaar. Eerder dit jaar bij een wijkschouw is mij getoond dat de keuze voor deze bomen indertijd een fout is geweest. Nu zorgt deze boom voor worteldruk, Ook duidelijk zichtbaar is dat straatstenen en stoeptegels omhoog komen.Met de winter in aantocht kan dit zeker voor oudere mensen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente wil natuurlijk niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel. Van de wijkmanager heb ik verder begrepen dat binnenkort de bewoners van de Filipijnen mee mogen kiezen tussen drie soorten bomen.(Bij elke verkeizing gaan we verder!!!). Het is jammer voor deze volwassen bomen maar ik denk dat er in ieders belang niets anders op zit. Natuurlijk mag u bezwaar maken tegen de kap, maar eerder genoemde argumenten zullen de wethouder en de gemeenteraad zwaar mee laten wegen.
Op 06-10-2007 schreef Andere Peter:

Doe mij een lol, Bert. En zorg dat ze bij die verkiezingen niet louter kunnen kiezen uit 3 bijna dezelfde boomtypen.

Het gaat niet om het kiezen, het gaat erom dat er echt keus is...

(Tip: geen vertrouwenscommissie ertussen zetten)
Op 06-10-2007 schreef Jaap S:

En die bomen moeten ook niet uit de PvdA komen, maar van meerdere partijen.Vind je ook niet AP?.
Het zou leuk zijn, als er ook gekozen kon worden voor bomen, die in het voorjaar bloeien.
Op 06-10-2007 schreef peter de R.:

Beste M.D.,

Het gaat zeker niet om populieren. Volgens mij zijn het robinia's (pseudoacacia).
Op 06-10-2007 schreef Jaap S:

Ik ben aan het zoeken geweest, welke bomen het zijn, maar ik kan het niet vinden.Populieren, hoewel rijk aanwezig in onze wijk, zijn het inderdaad niet.
Op 06-10-2007 schreef M.D.:

Ik was in de war met de bomen bij de Seycellen. Maar als het inderdaad geen populieren zijn en de reden omhoogkomende stoeptegels is, dan ben ik tegen kap. Met deze reden kunnen dus zo'n beetje alle bomen in de stad gekapt worden.
Ik steun dan ook de actie om het kappen tegen te houden van harte. Succes!
Op 18-10-2007 schreef Jaap S:

Een groot artikel deze week in het Stadblad.Daarin stond, dat het om Acaccia's gaat.
Op 03-11-2007 schreef Francine Rietdijk:

Vorige week ontvingen de bewoners van de Vesuvius het bericht dat hun 11 acacia's ook tegen de vlakte gaan, vanwege de stoeptegels. En zo kunnen er nog heel wat bomen gerooid gaan worden in het verzakkende Lunetten. Wij kunnen nog tot 12 november bezwaar aantekenen. Hebben de bewoners van de Filipijnen of andere boomliefhebbers nog nuttige tips voor ons? Ik hoor het graag!
Op 20-11-2007 schreef Arjan Kleuver:

Voor de volledigheid meld ik het ook in dit topic: de bomen in zowel de Vesuvius als de Filipijnen blijven voorlopig staan. Met een groot compliment aan iedereen die zich ervoor heeft ingezet, want het heeft resultaat gehad. En ik heb ook altijd wel enige bewondering voor een gemeente die op eerder genomen besluiten durft terug te komen. Toch.