Ingezonden door: Rob Louws
18-03-2008

Rijskwaterstaat Ontwerp Actieplan Omgevingslawaai

In het kader van de EU Richtlijn Omgevingslawaai moetem grote gemeenten (w.o. Utrecht), Rijkswaterstaat en Prorail Geluidskaarten en - plannen opstellen. Rijkswaterstaat heeft zojuist haar ontwerpplan gepubliceerd. Hierop kan op http://www.inspraak.nl worden ingesproken. In het plan wordt een plandrempel gelanceerd (komt uit Nota Mobiliteit) van 68 dB. In het Ontwerp Actieplan staan de plannen om te gaan voldoen aan deze plandrempel. Dit gebeurd grotendeels door geluidsmwallen en het aanleggen van ZOAB.

Meer info >>Reageer op deze inzending