Ingezonden door: Hein van Kruysdijk
13-11-2008

Vrijwilligers gezocht voor bezoeken ouderenwoningen

voor het project
?Van Doorzonscan naar Oppluswoning?. Voortgekomen uit de Ouderproof.

Dit project beoogt dat eigenaar bewoners (ouderen) door verbeteren van hun woning langer en comfortabeler in de woning kunnen blijven wonen.
De gemeente kan subsidie geven als aan een aantal criteria is voldaan.

Taken van de vrijwillig(st)ers:
Voorbereiding:
-
Deelnemen aan een informatieve bijeenkomst,
- Het toegezonden informatiemateriaal doorlezen.
Uitvoering:
- Op huisbezoek gaan bij mensen die zich opgegeven hebben en met een lijst het huis nalopen of de gewenste maatregelen genomen kunnen worden.
- Lijst invullen en terugkoppelen.
- Als de maatregelen uitgevoerd zijn, weer op huisbezoek gaan om te kijken of de maatregelen uitgevoerd zijn.

Wij vragen:
- Iemand die fysiek in staat is om maten te nemen in een huis.
- Iemand die de terminologie op het invulformulier eigen kan maken.
- Iemand die met ouderen om kan gaan.
- Iemand die de doelstelling van het project onderschrijft.
- Iemand die zich gepast kleedt en spreekt.
- Beschikbaarheid in de maanden november, december en begin 2009.

Wij geven:
- Per bezocht adres een vergoeding van ? 12,50.
- Ondersteuning bij problemen bij de uit te voeren taken.

Voor meer informatie en opgave: Mevr. Jos Bierens, tel 0620614548
E-mail : j.bierens@portes.nl

naschrift: Er zijn voldoende aanmeldingen van vrijwilligers voor het bezoeken van ouderenwoningen.
Bedankt!

Binnenkort meer nieuws op deze website.