Ingezonden door: Dorien
06-02-2009

Uw Groen vernietigt ons groen

Met machteloze woede zie dat nu ook het groen rondom Lunetten een beurt heeft gekregen. Een troosteloze aanblik na zinloos geweld. Eerst zijn alle bomen in Lunetten getrimd en nu dit. Houdt het nooit op? Elke jaar komen de mannen van UW Groen weer en het groen krijgt geen kans om zich te herstellen. Egels zie ik nooit meer, de struiken zijn immers ook weggehaald. Welke wethouder is hiervoor verantwoordelijk? Zijn er meer mensen die hier bedroefd van worden?

Reageer op deze inzending
Op 06-02-2009 schreef Foppe uit Lunetten:

Dit valt onder de Groen Linkse wethouder Robert Giesberts. En ja, dat stemt droevig.
Op 06-02-2009 schreef Andere Peter:

Dit type klacht keert regelmatig terug op deze site. Negen van de tien keer blijkt de vermeende kaalslag niets anders dan goed onderhoud. Men doet het bewust, om het weer groener en vitaler te maken, al ziet het er juist na de kaalslag eventjes niet uit.
Op 06-02-2009 schreef Ben U.:

Daarbovenop kregen bewoners van de Tankenberg (ook Lunetten-noord) gisteren een brief in de bus waarin de gemeente aankondigt alle dertien elzen in de straat te willen rooien. Aanleiding is vooral de schade die de bomen aan de bestrating aanrichten. Bovendien, stelt de opsteller van de brief Barry Verschoof, is er destijds gekozen voor een verkeerde boomsoort. De elzen worden te groot, hebben wortels aan de oppervlakte, en benemen het licht uit de tuinen en richten schade aan de gevel aan.
Op zich klopt dat laatste argument: de stoep ligt er hier en daar schots en scheef bij, en dat is al zo vaak gerepareerd dat het geen zin lijkt te hebben. Aan de andere kant: als ik zomers de straat in kom, zie ik een weldadige, bijna landelijke hoeveelheid groen. Als dat vervangen wordt door de pierige berkjes en magnolia's die elders in de wijk staan, dan weet ik werkelijk niet wat ik erger vind: een scheve stoep of een kale straat.
Maar wel zij opgemerkt dat ik het bijzonder waardeer dat de gemeente, in opdracht van de verantwoordelijke wethouder Robert Giesberts, het besluit eerst aan de bewoners voorlegt. Er zit een keuzeformulier bij de brief ("...gaat wel/niet akkoord met het op korte termijn vellen ..."), een emailadres en een telefoonnummer. Dat was vroeger wel anders.
Op 07-02-2009 schreef Arie uit Hoograven:

Inderdaad het rooibeleid lijkt liefdeloos. Hoe kan Barry Verschoof praten over goede of verkeerde bomen? Gezien zijn achtergrond verbaast mij dat. Zijn vader, onze hoofdonderwijzer, bracht ons juist liefde voor de natuur bij. Verkeerde bomen bestaan niet, er bestaan misschien verkeerde plekken.
Op 07-02-2009 schreef Francine Rietdijk:

Een zeer opmerkelijk bericht, over de elzen. Dit zijn precies dezelfde argumenten als anderhalf jaar geleden werden aangevoerd om de bomen op Vesuvius en Filipijnen te kappen (foute boomsoort, wortelopdruk).
Een genante vertoning.

Duidelijk werd toen ook dat de bodemverzakking het werkelijke probleem in Lunetten is. De verantwoordelijke bij de gemeente erkende dit later onomwonden.

Mochten de bewoners van Tankenberg meer info over onze tot dusver succesvolle acties destijds willen ontvangen: ze zijn welkom.
Op 07-02-2009 schreef Thieu Achternaam:

Het betreft overigens geen nieuwe boomsoorten waarvan de eigenschappen totaal onbekend zijn. Dus je weet van te voren hoe zo'n boom gaat groeien en dat-ie eventueel de stoepen kan opdrukken met de wortels.
Op 07-02-2009 schreef Zirta Achternaam:

De kaalslag stemt mij ook droevig Dorien, volgens mij kan het allemaal wel wat minder en wat minder frequent. En er worden nogal eens vergissingen gemaakt, dat groen dat had moeten blijven staan wordt vernietigd, het is triest.
En Arie...''Verkeerde bomen bestaan niet, er bestaan misschien verkeerde plekken''...mooi uitgedrukt!
Op 07-02-2009 schreef Bert van der Roest, raadslid PvdA:

Ik snap heel goed de indrukdie de zogenaamde kaalslag maakt. Uniek voor Utrecht is het met bewoners gemaakte groenbeheersplan dat inmiddels gevolgd wordt door andere delen van Utrecht heb ik mij laten vertellen. Ik geloof in de goede bedoeling van de heer B.Verschoof. Het is net zoals bij de kapper, Even wennen maar even later ziet het er veel beter uit. Bij de Tankenberg hebben we een keurige brief gekregen van de gemeente met voorlichting. We mogen onze mening aangeven en daar wordt rekening mee gehouden. Ik kies voor kappen omdat het mij heel wat waard is dat oudere mensen en mensen slecht ter been gebruik kunnen maken van het trottoir. Iedereen die de tankenberg kent weet hoe het erbij ligt. Zeker met de sneeuw van de afgelopen tijd heeft menigeen een netniet ongeluk meegemaakt. De verwachte leeftijd van de bomen weegt niet op tegen de kosten die gemaakt worden voor het laponderhoud van stoep en parkeerplats. . Bovendien kan er wel gesuggereerd worden dat het elders in deze wijk gelukt is de bomen te behouden, maar niet meer dan een Pyrrusoverwinning. In ieder geval is daar in die straat ook niet iedereen met het effect tevreden. Voorts is het onderhoud van dat soort gehavende trottoirs dusdanig hoog dat er andere dingen voor gelaten moeten worden. Je kan geld nu eenmaal een keer uitgeven. Jonge nieuwe bomen kunnen heel prettig zijn.
Op 08-02-2009 schreef Arie uit Hoograven:

Wat overdrijft Roest over die kosten van het onderhoud. Je trekt met twee man de tegels uit de straat, zaagt de wortels die de bestrating opdrukten eraf, je egaliseert en je legt de tegels terug. Dat zal hooguit drie manuren per boom kosten. En dat hoeft, als het veel is, eens in de vijf jaar. Dan hoeft niemand, jong of oud, te vallen. Stel een boom wordt 75 jaar. Dat kost dan dus 45 manuren. Zo'n manuur kost ongeveer ?40. Totaal bedrag voor die boom ? 1800 voor 75 jaar. Maar dat vindt de PvdA teveel? Wel eens van duurzaamheid gehoord?
Op 08-02-2009 schreef Foppe uit Lunetten:

BenU (Tankenberg) ervaart de elzen in zijn straat als weldadig. Francine Rietdijk meldt het succes in het verleden om bomen te behouden op de Vesuvius en de Filipijnen. Bert van der Roest (Tankenberg) kiest voor kappen. Best. Alleen zegt Bert van der Roest, gemeenteraadslid voor de PvdA, ook: actie's om bomen te behouden leveren een Pyrrus overwinning. Een schijnoverwinning. Vooralsnog denkt de burger dan, Bert Van der Roest is gemeenteraadslid, dus als hij zegt dat actie's om bomen te behouden geen zin hebben, dan zal dat wel. Tegenwoordig leiden zulke actie's echter wel degelijk tot succes. Met de uitspraak Pyrrus-overwinning doet deze volksvertegenwoordiger (PvdA) de democratie geen goed.
Op 09-02-2009 schreef Arjan Kleuver:

Soms moeten er bomen omgehakt worden. Dat is niet anders. Maar het zou niet de eerste keer in Utrecht zijn dat er gedreigd wordt om bomen om te hakken die gewoon kunnen blijven staan. Of dat hier het geval is weet ik echt niet, maar het is de moeite waard om er eens naar te kijken. Ik ga er morgen even een kijkje nemen.
Op 09-02-2009 schreef Remko Achternaam:

Bij de Tankenberg geldt overigens ook het zeer valide argument (om te rooien) dat de bomen de fundering van de woningen aan het aantasten is.
De gemeente geeftf ronduit toe dat er een verkeerde boomsoort is gepland, ik vond het een nette en duidelijke brief.
En is het niet zo dat een boom ook worteld nog heeft om te blijven staan (stevigheid?) dus om maar een beetje wortels weg te gaan zagen lijkt mij geen goed idee. een vallende boom kan veel schade (aan mensen en materieel) opleveren. Allemaal potentiele schadeposten die de gemeente graag voor wil zijn.
Op 09-02-2009 schreef Thieu Achternaam:

Is er dan helemaal niemand bij de gemeente die vantevoren bedenkt hoe die bomen gaan groeien? Je hebt breedwortelaars en diepwortelaars, en dat kan de gemeente dus even navragen bij de kweker voordat ze een bestelling plaatsen.
Op 09-02-2009 schreef Arie uit Hoograven:

Boomwortels beschadigen alleen funderingen, die opgebouwd zijn uit metselstenen. Dit gebeurde vroeger bij huizen, die op klei en zand gebouwd werden. In Lunetten bestaan de funderingen uit heipalen en betonbalken. Door de betonbalken groeien geen boomwortels. Het wegzagen van de oppervlaktewortels kan geen kwaad, omdat de boom genoeg wortels heeft, die diep in de grond zitten en de boom stabiliteit geven.
Op 09-02-2009 schreef Remko Achternaam:

Arie, kom het maar eens uitleggen dan aan die bomen bij ons, want er is schade geconstateerd aan minstens 1 woning voor zover ik weet....
Op 10-02-2009 schreef Bert van der Roest, raadslid PvdA:

Ik ben kennelijk niet duidelijk geweest.Met een pyrrusoverwinning doelde ik op het feit dat 23 jarige bomen met een verwachte leeftijd tusen de 25 en 30 jaar behouden zijn., terwijl er jonge bomen die beter pasten in het straabeeld hadden gepoot kunnen worden. In plaats daarvan geeft de gemeente veel geld uit aan het bijlappen van boomspiegels en de bestrating daar omheen. In mijn ogen heeft dat niets met duurzaamheid te maken en alles met kortzichtigheid om die bomen te behouden.
Op 10-02-2009 schreef Laura Palmer:

@Bert: dank voor de verduidelijking. Wel geestig, hoe dat soms gaat. Blijkbaar hebben bomen vooral een soort emotionele waarde. Met een beetje fantasie kun je in de houding van sommigen en soort vreemde-bomen-haat herkennen. Tegen nieuwe jonge bomen en voor de oude vertrouwde bomen. Eigen Bomen Eerst!

Wacht, ik ga dit effe mailen aan Fred en Ria van Draadstaal...
Op 10-02-2009 schreef Foppe uit Lunetten:

De bomen, waar Van der Roest het over heeft, zijn Robinia's. Die zijn helemaal niet oud na 25 jaar. Zij zijn voor de houthandel echter wel na twintig jaar kaprijp. Het kaphout is erg in trek want het is even goed als tropisch hardhout en dus duur. Robinia's kunnen honderden jaren oud worden (zie wikipedia). Zou Laura Palmer familie van Ruben, het gefrustreerde internet-nerdje van Draadstaal zijn?
Op 10-02-2009 schreef Remko Achternaam:

@ Foppe: zijn Robinia's hetzelfde als Alnus spaetti? want zo heten de bomen volgens de gemeente.
Op 11-02-2009 schreef Foppe uit Lunetten:

@Remko: alnus spaetthi is een els en dus geen Robinia. Op 7-2 -9 schreef Van der Roest over een gesuggereerd succes om bomen te behouden. Die bomen zijn de Robinia's (Vesuvius en Filipijnen).
Op 12-02-2009 schreef Dorien uit Lunetten:

Ik reageer even op het kappers-argument van de heer V.d. Roest: na een knipbeurt schrik je je eerst dood, daarna wen je er aan. Een open deur. Net als: in de lente wordt alles weer groen en dat verdoezelt de schade. Het punt is juist dat er heel wat voorjaren voorbij zullen moeten gaan voordat het groen in en om Lunetten zich herstelt. Er wordt te veel en te vaak gesnoeid en gezaagd. Ik pleit voor jaren rust en alleen het normale niet-ingrijpende onderhoud.
Over smaak valt te twisten, kaal is inderdaad in de mode. Maar lang haar is ook mode geweest. Dus laat ons groen niet met trends meewaaien.
Op 12-02-2009 schreef Laura Palmer:

@ Dorien: je verdraait de woorden van Bert. Ik denk dat je hem verkeerd begrijpt. Hij zegt niet 'je went er maar aan'. Hij zegt: 'het is even wennen, maar daarna ziet het er beter uit'. Hij bedoelt, dat de natuur zich herstelt op een manier die fraaier is dan wat je zou hebben zonder het onderhoud. Dus niet: wennen aan kaalslag.

Niemand heeft zich hier voorstander van kaalslag getoond. Men legt overal geduldig uit dat er sprake is van onderhoud. Een kwestie van: 1 stap achteruit, zodat de natuur straks 2 stappen vooruit maakt. Ik lees klachten over vermeende kaalslag iedere winter en ik moet zeggen, de autoriteiten verdienen vertrouwen. Meestal klopt de uitleg, dat het binnen een paar maanden juist een verbetering zal blijken, inderdaad.
Op 17-02-2009 schreef Foppe uit Lunetten:

Ik hoor met enige regelmaat dezelfde one-liners opklinken uit de hoek van de gemeente als het gaat om ontwikkelingen, die de groei van de stad aangaan. Laatst weer in de Nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Hij tipte onder andere het op stapel staan van grote verkeerswerken aan.:"Zie het maar als een verbouwing, vervelend, maar daarna heb je ook wat". Dit zinnetje heb ik nu al zo vaak gehoord. Een andere one-liner, die de bewoners als het omhakken van parkbomen gaat bijvoorbeeld moeten aanhoren is: "Vergelijk het maar met wanneer je naar de kapper bent geweest, het groeit vanzelf weer bij". Zulke uitspraken noemt Henk Hofland kinderrijmpjes. Het bekt wel lekker, maar reduceert de burger tot ondeskundig en onnozel. Veel burgers verbouwen helemaal niet, zijn tevreden met wat ze hebben en hebben geen zin in verbouwingstroep; en niet iedereen blijft terugkomen bij een kapper, wiens werk pas na verloop van tijd toonbaar wordt. Neem de burgers eens wat serieuzer en doe de emoties van mensen niet af met: het went wel of het groeit wel weer terug.
Op 18-02-2009 schreef een ouder:

Mooi verwoord, Foppe!
Op 10-03-2009 schreef Foppe uit Lunetten:

Algehele degeneratie van bomen, wel eens gezien? In Ons Utrecht (11 maart bij Gemeentebrichten Zuid) staat velvergunning verleend 16 populieren Koppeldijk. De opgegeven reden tot vellen (vellijst Gemeente Utrecht 2009): algehele degeneratie. Na publicatie moet men nog zes weken wachten met vellen. Voor ge?nteresseerden is er dus nog zes weken om te gaan kijken en een eigen oordeel te vormen.
Op 10-03-2009 schreef Thieu H.:

Ik meen dat populieren na verloop van tijd hol worden, waardoor ze breekbaar worden en dus kunnen omwaaien. Dan snap ik de kapvergunning wel.