Ingezonden door: Arjan Kleuver
19-03-2009

Kennen ze de Waterlinieweg in Brussel en Den Haag?

Zoals veel lezers wel zullen weten is het Utrechtse College gescheurd vanwege de het Actieplan Luchtkwaliteit. Dat is een omvangrijkplan dat 1,15 miljard (!) kost en bestaat uit verbetering van OV, betere fietsroutes, een zogenaamd sectorenmodel om het autoverkeer te herleiden en aanleg van transferia. Voor Lunetten is de belangrijkste consequentie dat er meer verkeer afgewikkeld gaat worden via de Waterlinieweg (en de 't Goylaan).

Even los van de vraag of je voor- of tegenstander van het plan bent: het hele actieplan luchtkwaliteit is nog nooit door de gemeenteraad behandeld. Volgens wethouder De Weger moest het snel naar de Tweede Kamer voor goedkeuring en zou de gemeenteraad daarna nog van alles kunnen wijzigen aan het plan. Beetje apart en de oppositie in de gemeenteraad heeft dat ook nooit geloofwaardig gevonden.

Vandaag staat in het AD/UN dat minister Cramer tegen Utrecht heeft gezegd dat het plan niet kan worden gewijzigd.

Dat betekent dat de lokale politiek uitgeschakeld lijkt te zijn op een plan dat zeer ingrijpend is voor de stad, waarvoor we kapitalen belastinggeld moeten ophoesten, waarover heel veel Utrechters hebben meegedacht, met consequenties voor volksgezondheid en economie.

Jammer is een understatement.


Meer info >>Reageer op deze inzending
Op 19-03-2009 schreef Foppe uit Lunetten:

Het is niet jammer, maar schandalig dat het gevolg zal zijn: meer verkeer op de Waterlinieweg en 't Goylaan. Er had allang gemeten moeten worden hoe de luchtkwaliteit in Utrecht Zuid (Lunetten en Hoograven) is. Zeer slecht dus. Het is een ongekend schandaal dat de Gemeenteraad op deze wijze buiten spel staat. Dat is te wijten aan de besluitvorming in B&W en Den Haag. En wat betreft de gestelde vraag: nee, men kent de Waterlinieweg niet. Hooguit "die weg langs het stadion". Laat staan dat men weet hoe dicht bevolkt de bebouwing achter die geluidsschermen is. En dan te bedenken dat de betreffende minister haar carri?re heeft gemaakt in....Utrecht.
Op 20-03-2009 schreef Arjan Kleuver:

@ Foppe

Het llijkt inderdaad schandalig te zijn. Volgende week donderdag wordt er een interpellatiedebat in de gemeenteraad gehouden op verzoek van Leefbaar Utrecht. Misschien krijgen we dan meer duidelijkheid.

De VVD heeft, naar verluidt, de minister gevraagd of dit allemaal maar zo kan. Ik ben erg benieuwd naar de reactie van de minister.

Verder lijkt me dat B&W de 'hoofddader' is. De minister doet gewoon wat ze moet doen van Brussel: zorgen voor een nationaal plan om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ze stelt duidelijke deadlines aan gemeenten en B&W in Utrecht is steeds te laat, waardoor het niet meer in de raad behandeld kan worden.

Ik deel je boosheid. Wie weet wat B&W in het debat nog verzinnen om het recht te breien...
Op 20-03-2009 schreef jos de putter:

je hebt gelijk arjan, den haag moet dit niet over de rug van het stadsbestuur heen doen.
Op 20-03-2009 schreef Arjan Kleuver:

Laatste nieuws: zojuist is er een brief binnengekomen van minister Cramer aan de voorzitter van de Tweede Kamer, dat de Utrechtse gemeenteraad wel degelijk wijzigingen mag doorvoeren. Gelukkig maar...
Nou nog even uitzoeken hoe het kan dat het ministerie van VROM eerst een totaal ander bericht heeft verzonden.