Ingezonden door: Jan Bloemkolk
25-03-2009

Portes zoekt: Co?rdinator Wijktuin/ Ruilwinkel 12 uur per week

Wijktuin ?Hermanshof ? is gelegen in Utrechtse wijk Lunetten en heeft tot doel recreatie, sociale ontmoeting en educatie te integreren in de directie woonomgeving en zodoende een bijdrage te leveren aan de versterking van de sociale samenhang in de wijk Lunetten (en Hoograven). Dit gebeurt door wijkbewoners actief te betrekken bij het onderhouden van de tuin en door het organiseren van diverse sociaal activerende activiteiten in de tuin, met name gericht op kwetsbare doelgroepen. Het project is een initiatief van het BOL (Stichting Bewonersoverleg Lunetten).
Aan de wijktuin is de ruilwinkel gekoppeld. In de ruilwinkel ruilen wijkbewoners onderling goederen met elkaar, zonder dat daar geld aan te pas komt. Naast dat mensen hier hun spullen komen ruilen, is het vooral een ontmoetingsplek die tot sociale netwerken leidt.

Wij zoeken een gedreven persoon die in staat is beide initiatieven verder inhoud te geven.

Taakomschrijving
? Ontwikkelen van beleid ter bevordering van het welzijn van kwetsbare doelgroepen in de wijk
? Bijdrage leveren aan samenwerkingsverbanden binnen en buiten de organisatie
? Signaleren, inventariseren en analyseren van vragen en wensen vanuit de wijk en dit vertalen naar nieuwe of verbeterde activiteiten
? Buurtbewoners activeren een bijdrage te leveren aan de wijktuin en/of ruilwinkel
? Co?rdineren van alle activiteiten rondom de wijktuin en ruilwinkel
? Verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten
? Verantwoordelijk voor de werving, begeleiding en afspraken met vrijwilligers
? Zorg dragen voor de publiciteit

Functie-eisen
? Minimaal HBO werk- en denkniveau
? Affiniteit met en ervaring in het werken met bijzondere doelgroepen wijkbewoners
? Ervaring in het begeleiden van vrijwilligers
? Initiatiefrijk tot contactlegging met doelgroepen
? Klantgerichte en dienstverlenende instelling
? Kunnen stimuleren en motiveren van bezoekers/deelnemers en een goede sfeer kunnen cre?ren
? Vorm kunnen geven aan samenwerking met verschillende instanties en organisaties
? Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
? Affiniteit en ervaring met tuinwerkzaamheden

Wij bieden:
? Salaris en arbeids?voorwaarden conform CAO-Welzijn, scw 2+, schaal 7
? Aanstelling tot en met 31 december 2009
? Een inspirerende werkomgeving


Voor vragen kun je contact opnemen met Jan Bloemkolk, Co?rdinator ouderenwerk, telefoon 030-2886060. Sollicitaties voor 06 april 2009 naar h.klarenbeek@portes.nl of per brief aan Portes, t.a.v. Heidi Klarenbeek, Postbus 6045, 3503 PA Utrecht, o.v.v Co?rdinator Wijktuin / Ruilwinkel


Meer info >>