Ingezonden door: Bewoners Overleg Lunetten
09-07-2009

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Aan alle bewoners van Lunetten

Volgend voorjaar vinden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats, ook in Utrecht.

Bij de twee afgelopen malen heeft het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) geprobeerd om de mening van de bewoners van Lunetten aan de politici voor te leggen, en de opvattingen van de diverse fracties te onderzoeken.

Dat is gebeurd door (8 jaar geleden) door alle voorzitters van de lokale politieke partijen een groot aantal met ja of nee te beantwoorden uitspraken voor te leggen, en deze antwoorden te confronteren met de bewoners in een bijeenkomst in de Musketon. Ook 4 jaar geleden zijn de politieke fracties in een zogenoemd Lagerhuisdebat gevraagd naar hun standpunten.


Ook voor de verkiezingen van 2010 wil BOL graag weer de politici en de bewoners van Lunetten in de gelegenheid stellen elkaars standpunten uit te wisselen. Dat is juist nu zo nodig, omdat Lunetten gemeentelijk gezien weinig aandacht vraagt en krijgt. Alle geld gaat naar de Vogelaarwijken, en ?in Lunetten gaat toch alles goed??


Het voorbereiden van deze actie kost tijd, en kan niet met de bestaande vrijwilligers alleen worden gestart. Wil je (wilt u) ??nmalig of een aantal keren eens meedenken over een mogelijke opzet, of kun je op een andere manier wat betekenen, neem dan contact op met het BOL:

via bol@lunetten of 06-434 19 18 0.

Meer info >>Reageer op deze inzending