Ingezonden door: gerard agterberg
20-10-2009

BOL in actie


Ongelooflijk maar waar. Het BOL trok vandaag (19 oktober) een eerder verzonden oproep van zaterdag 17 oktober in waarin ze opriep t om actie te voeren tegen de dreigende bezuiniging van het College op activiteiten in onze wijk (zie oproep 1).
Als reden noemt het BOL dat ze tot het voortschrijdend inzicht is gekomen dat ze de belangen van de inwoners behartigt en boven de partijen staat (zie oproep 2).
Dit is echter bizar. Als het BOL zelfs niet meer wil opkomen voor het belang van het welzijnswerk, de voedselbank, het milieupunt en groen beheer in onze wijk vraag ik me af wat haar bestaansrecht nog is en of ze zich realiseert wiens belang ze hier mee wel behartigt. Het enige belang dat ze hiermee dient is dat van de collegepartijen. En het is natuurlijk pas partijdig als het BOL zich door het college zou laten misbruiken om de bewoners van Lunetten deze bezuinigingen te helpen accepteren. Maar het BOL heeft de schijn tegen zich. Hoe kun je nota bene in een weekend zo radicaal van mening veranderen? Zou daar geen druk van de PvdA achter zitten, die als collegepartij wel wat uit te leggen heeft en buitengewoon goede relaties heeft met het BOL. Ik insinueer maar wat, misschien kan het BOL het weerleggen. Verder roep ik de leden van het BOL op om als individu, gewoon wel te gaan actievoeren tegen deze onverstandige bezuinigingen.


oproep BOL op zaterdag 17 oktober
De bezuinigingen, die het College voorstelt hebben grote gevolgen voor Lunetten. Er wordt flink gekort op het welzijnswerk en groenonderhoud. Voedselbank en milieupunt Zuid dreigen te verdwijnen. Het Bewoners Overleg steunt dan ook de oproep van SP en Groen Links om hiertegen te protesteren op 29 oktober op het stadhuisplein. Meer informatie in bijgaand pamflet.

oproep BOL op maandag 19 oktober
Naar aanleiding van de afgelopen weekend verzonden oproep het volgende: hier is sprake van een misverstand. Het BOL probeert de belangen van de inwoners van Lunetten te behartigen als een overlegorgaan dat boven partijen staat en kan daarom geen politieke acties steunen.




Reageer op deze inzending
Op 22-10-2009 schreef j.a. de jong:

nou, ik beschik niet over informatie van binnenuit.
maar als wat u zegt waar is vind ik dat een goede beslissing van het BOL.

zo zie ik bijvoorbeeld vandaag dat PORTES een grote rol in de akties speelt en ik ben nu wel anders over PORTES gaan denken.
Op 22-10-2009 schreef Addi van Bergen:

Sorry, ik begrijp uw reactie en ook die van het BOL niet. Ik was, als co?rdinator van het PlUSpunt (voedselbank) Lunetten, juist heel blij met de oproep van het BOL. Er wonen heel veel kwetsbare burgers in onze wijk. Als deze bezuinigingen doorgaan valt er veel weg dat hen behoedt voor verdere eenzaamheid en ellende. Dat Portes deze actie zou ondersteunen, kan ik dus heel goed begrijpen. Voor ons als voedselbank in Lunetten betekent het dat we straks kunnen sluiten. Wij zijn met veel vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten, maar zonder stedelijke co?rdinatie hebben we geen voedsel, zo simpel is het. Elke week krijgen tussen 20 en 25 huishoudens een voedselpakket en bijna elke 2,3 weken zien we weer nieuwe mensen in de meest schrijnende situaties binnenkomen. * zie krantenbericht hieronder.

Ook het argument van het BOL dat zij boven de partijen staan kan ik niet plaatsen. Het gaat toch om inhoud en niet om wie het organiseert? Althans, zolang het partijen zijn die zich maatschappelijk correct gedragen. En SP en Groen Links horen daar toch zeker bij. Eerlijk gezegd ben ik erg teleurgesteld in deze defensieve reactie. Van het BOL heb ik ondertussen gehoord dat zij hun stem zullen laten horen via de gemeenteraad. En dat een aantal verontruste wijkbewoners volgende week donderdag rond 12.00 uur zich verzamelt bij de Musketon om gezamenlijk naar het stadhuisplein te gaan. Bij deze dan, namens het PLUSpunt (voedselbank) Lunetten, sluit u aan en ga demonstreren: van 13:00 tot 13:45 uur bij het Stadhuis!!

Met vriendelijke groet,
namens alle vrijwilligers en deelnemers van het PLUSpunt Lunetten.
Addi van Bergen


AD/Utrechts Nieuwsblad

7 oktober 2009 woensdag

Sluiting voedselbanken ramp voor vele deelnemers - PLUSpunt vaak laatste kans om in onderhoud te voorzien

UTRECHT - Een lange man in een sportieve zwarte trui komt schuchter de koffiekamer van een buurthuis in Lunetten binnen. Hier zit het uitgiftepunt van de voedselbank, het PLUSpunt, van de wijk. Hij kijkt naar de schaal broodjes op tafel. ,,Mag ik er misschien ??n, ik heb al drie dagen niet gegeten.''
ROSANNE SIES

De man ziet er verzorgd uit, maar kijkt somber. Hij is nieuw aangemeld voor een voedselpakket bij het PLUSpunt. Vrijwilligster Iet Walstra schiet hem meteen te hulp. ,,Daar krijg ik nu echt kippenvel van. Het maakt me zo blij dat we zo'n meneer kunnen helpen.''
Of dat in de toekomst ook nog kan, is de vraag. De PLUSpunten, die fungeren als voedselbank en doorverwijspunt voor andere hulpverleningsinstanties, zitten met een gapend gat van 113.000 euro in de begroting voor 2010. Een subsidieaanvraag door moederorganisatie de Tussenvoorziening bij de gemeente heeft nog geen duidelijkheid opgeleverd.
In Utrecht leven 7969 huishoudens van een bijstandsuitkering. Daarvan maken er zo'n 300 gebruik van voedselpakketten van een van de zeven PLUSpunten in de stad. Walstra: ,,Als we moeten sluiten, is dat een regelrechte ramp. Wat moeten al die mensen dan?''
Bij het punt in Lunetten komen wekelijks 25 deelnemers, met hun gezinnen goed voor zo'n 60 personen.
Johanneke Roelvink (28) haalt niet alleen haar voedselpakket op, ze helpt zelf ook bij het uitdelen.
,,Ik wil iets terugdoen. Ik krijg nu elke week aardappelen, brood, fruit en andere dingen om van te leven. Als dat wegvalt, wordt het voor mij nog meer beknibbelen.''
Ondertussen stroomt de koffiekamer vol. Mannen en vrouwen, jong en oud. Iedereen komt zijn of haar pakket ophalen. En even bijkletsen bij een kopje koffie of thee. Er is een juridisch medewerkster aanwezig voor eventuele hulpvragen. Het voedsel staat in kratten opgestapeld, precies op de huishoudens afgemeten. De goederen komen uit het centrale voedselbankenmagazijn in Rotterdam of van giften uit de omgeving.
De twaalf vrijwilligers die het uitdelen van de voedselpakketten begeleiden, kunnen zich niet voorstellen dat de gemeentesteun niet komt. Walstra: ,,Dit is vaak een laatste kans voor mensen om nog in hun onderhoud te voorzien.''
De nieuwe deelnemer heeft zijn tassen inmiddels gevuld. Zijn sombere gezichtsuitdrukking is veranderd in een opgeluchte lach. ,,Ik ben zo blij als een kind, dit had ik veel eerder moeten doen.''
Op 22-10-2009 schreef Foppe:

De bezuinigingen. zoals de gemeente voorlegt, resulteren straks in vermindering van wijkactiviteiten. Daar zou iedereen van wakker moeten liggen! BOL zou zich daarom ongeacht de organisatoren vierkant achter protestacties moeten opstellen. Het stukje van de voedselbank spreekt hier boekdelen: Lunetten wordt uitgekleed. De rol van de PvdA is mij onduidelijk, maar zeker is dat de PvdA als coalitiepartij niet zit te wachten op successen van acties van oppositiepartijen GroenLinks en SP.
Op 23-10-2009 schreef M. Cat:

Las laatst dat er op de leefbaarheidsbudgetten gekort gaat worden, maar dat het bewonersorganisatiies makelijker wordt gemaakt om aan geld te komen.
Waarschijnlijk heeft het BOL zelf wel voldoende subsidie en wil die niet op het spel zetten door aktie te voeren tegen de subisidiegevers.

Ik vind dat er op organisatie als bijvoorbeeld voedselhulp niet gekort moet worden.
Bij deze steun ik de aktie!