Ingezonden door: Bert van der Roest
22-02-2010

Open brief aan Angela Gallé

Open brief aan Angela Gallé

Van burgerinitiatief Lunetten

Beste Angela,

Ook mij heeft het verzoek bereikt de petitie "Laat Lunetten niet stikken" te tekenen.

Voor mij zijn er drie redenen om dat niet te doen.

01. Hoewel de politieke partijen in Utrecht veel kunnen regelen gaan we niet over verbreding van de rijkswegen maar is dat het parlement in Den Haag die daar besluiten over neemt. De petitie had dus gericht moeten zijn op het parlement. Een lokaal convenant ondertekenen heeft mijns inziens geen betekenis.

02. Ik geloof nog steeds dat een weg door Leidsche Rijn en Amelisweerd er niet moet komen. En daar heeft de PvdA destijds als één van de eerste op gereageerd. Met het radicaal afwijzen van de verbreding heb je kans dat de hele discussie over allerlei mogelijke varianten weer oplaait en dat moet je wat mij betreft niet willen.

03. Ik wil ook na 3 maart opnieuw raadslid zijn. Aangezien ik dan de eed wil afleggen kan ik dus feitelijk deze petitie niet ondertekenen want ik verklaar dan dat ik zonder last en ruggespraak mijn functie als raadslid aanvaard. Nu dus tekenen zou dus pertinent
verkiezingsbedrog inhouden. Ook in deze kan dus een convenant nooit bindend zijn voor een fractie van een politieke partij in de gemeenteraad. Dat verklaart misschien ook het gemak waarmee een aantal
partijen hebben getekend. Of misschien hebben ze er niet voldoende over nagedacht!

Overigens zul je begrijpen dat ik jullie doelstellingen sympathiek vind. Ook ik wil dat Lunetten niet stikt. De parken zullen de parken van Lunetten blijven, daar zet ik mij voor de volle honderd procent voor in.

- Meer Openbaar Vervoer
- Betere fietsvoorzieningen
- Minder autoverkeer, op basis van ontmoediging en vrijwilligheid

Daar sta ik voor. Het gaat immers ook om de bereikbaarheid maar vooral gezondheid van mijn gezin, mijn buurt, mijn wijk en mijn stad!

Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken dat ik de middelen convenant en petitie ongelukkig gekozen vind voor wat we in Lunetten willen bereiken. Ik vrees voor het averechtse effect maar ik hoop dat ik daar ongelijk in krijg.

Voor de rest zal ik andere acties die de aandacht vestigen op verbetering van lucht en geluidskwaliteit in Utrecht Zuid en met name in Lunetten steunen.

Met vriendelijke groet,

Bert van der Roest

Raadslid PvdA Utrecht

Reageer op deze inzending
Op 22-02-2010 schreef Ihsan:

En dat is nou precies de reden dat wij NIET op de PvdA zullen stemmen. Jullie proberen onder jullie verantwoordelijk uit te komen en het af te schuiven op de landelijke politiek. Over je punt 2: Alle varianten moeten JUIST weer op tafel, omdat het overduidelijk is dat de bevolking van Utrecht/Lunetten nooit de snelwegverbredingen zal accepteren. Niet alleen in Zuid is de luchtkwaliteit een probleem. Ook in West, Noord en Oost. De PvdA is een van de problemen van de luchtkwaliteit, zeker niet de oplossing.
Op 23-02-2010 schreef Annet:

Hoezo afschuiven naar de landleijke politiek... DIt is hun beslissing niet die van de gemeentepolitiek..In Nederland is het helaas zo dat de gemeente alleen over zijn grondgebied gaat en met deze snelwegen zijn het juist ook de provincie en Den Haag die hierover gaan en heeft lokaal weinig invloed...cursusje staatsrecht zou veel mensen niet misstaan als het om dit onderwerp gaat.

Het enige wat lokaal kan doen is alle bezwaren duidelijk naar voren brengen en goed in de gaten houden dat landelijke of de provincie niet iets over het hoofd zit door dit bij hun collega's aan te kaarten.

Ik geef Bert dus gelijk als hij zegt ik onderteken niet want ik ga er niet over en dat zou verkiezingsbedrog zijn, hij is tenminste eerlijk...
Op 23-02-2010 schreef RV:

De heer van der Roest geeft 3 argumenten waarom hij tegen het tekenen van de petitie is. Nu heeft elke inwoner haar keus om een petitie wel of niet te ondertekenen, dat recht wil ik niet bekritiseren, de argumenten die van der Roest echter geeft zijn politiek ingegeven (en dat is ook zijn bedoeling met dit artikel!) en geeft ons de mogelijkheid in te gaan op zijn argumenten. Ik wil laten zien dat alle drie de argumenten drogredenen zijn en mij laten inzien dat de pvda (in dit geval schrijft van der roest namens de pvda!) voorstander is van een wegverbreding en de bezwaren van Lunettense inwoners koud laat.

In de argumentatie schrijft van der Roest dat de wegverbreding een landelijke aangelegenheid is, en dus de petitie bij de landelijke politiek hoort. Het klopt dat het initiatief tot verbreding bij de landelijke besluitvorming ligt. Maar het grote probleem bij het initiatief is nu juist dat de afwenteling van het probleem (milieu, geluid, natuur, landschap, economie) lokaal ligt, en daar moet en hoort de gemeentelijke politiek invloed op te hebben. V&W wil een MER studie uitvoeren naar de vooraf gekozen varianten, waarbij een variant, niets doen, niet tot mogelijkheden behoord. Het is gebruikelijk dat bij varianten ook milieu studies worden gedaan. Het grote probleem bij dergelijke studies is dat veel effecten niet goed ingeschat kunnen worden en men kiest voor zgn pm posten, dit betekent de effecten zijn gelijk tussen varianten. En dat zijn ze dus niet.

Bovenal zou de gemeentelijke politiek oog moeten hebben voor de economische afwenteling van de wegverbreding. Deze verbreding betekent meer geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit, sterke afname van het openbaar groen etc wat negatieve gevolgen heeft op bijvoorbeeld de huizenprijzen (dit is aangetoond in andere studies). En laten we wel wezen, de gemeentelijke belastingen zijn gebaseerd op de woz waarden van woningen. Kijken we naar de recente woz ontwikkelingen in de wijk lunetten (tot 30% verhoging!) en de gekoppelde heffingen van afval ed, moet de gemeente in de toekomst vrezen dat deze inkomsten uit de wijk lunetten sterk zullen dalen door gedaalde prijzen van woningen. Ik waarschuw uw alvast maar voor een eventueel voorgenomen standpunt van de pvda en de toekomstige gemeentelijke kas. Wil de pvda een toekomstig gemeentelijk begrotingstekort riskeren door koket gedrag van haar raadslid?

De wekelijke reden dat u de petitie niet wil ondertekenen geeft u prijs in argument 3: u wilt niet, want u zou eens verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja dat is nou precies de reden waarom inwoners op een volksvertegenwoordiger stemmen. niet zo'n slimme actie lijkt me. U geeft dus aan, ik neem geen verantwoordelijkheid en wil me graag met een kluitje het riet laten insturen door de rijksoverheid. Het lijkt me juist nu een reden voor de gemeente te laten zien voor wie ze staan, de inwoners van de eigen gemeente of voor de rest van Nederland.
U mag het zeggen.
Op 23-02-2010 schreef Bert van der Roest:

Als RV (waarom verschuilen?) mij werkelijk zou begrijpen dan kon zij/hij inzien dat ik juist mijn verantwoordelijkheid neem. De belofte die voorschrijft dat een volksvertegenwoordiger zonder last of ruggespraak dient te zijn, maakt het in mijn ogen niet mogelijk voor mij een petitie te tekenen die direct invloed heeft op mijn werk als volksvertegenwoordiger. Dat noem ik onverantwoordelijk kiezersbedrog als ik na de verkiezingen niet waar kan maken wat ik voor de verkiezingen in een petitie heb ondertekend.
Om een voorbeeld te noemen; er zijn partijen die schermen dat ze het Actieplan Luchtkwaliteit na de verkiezingen in de prullenbak willen gooien terwijl ze donders goed weten dat het allang in Den Haag en Brussel vast ligt. Alleen aantoonbare verbeteringen kunnen delen van het ALU vervangen. Dus wat die partijen ook roepen, ze kunnen het niet van zich afwerpen.
Het is juist de PvdA die in mindere tijden en in omstreden zaken haar verantwoordelijkheid neemt.
Op 23-02-2010 schreef rv:

Met het risico een welles nietes verhaal te krijgen wil ik toch reageren op het commentaar van van der Roest.

Nogmaals, het is ieders vrijwilligheid om een petitie wel of niet te ondertekenen. de heer van der Roest maakt van deze ondertekening een politieke daad door precies argumenten te gebruiken die hem als raadslid schaad. Wat let u om als burger een petitie te tekenen? Alle argumenten die aangeeft zijn partijpoltieke argumenten, ik heb u niet gehoord of u het prima vindt om in een toekomstige onleefbare wijk te wonen omdat de volksgezondheid in het geding is, kinderen met zware astma opgroeien en mensen slecht slapen door verkeerbulder, 24.7.
En juist over deze zaken kan de gemeentelijke politiek wat aan doen. Het argument dat er problemen te verwachten zijn als een politiek voornemen niet lukt lijkt me helemaal kul, sinds wanneer wordt 100% van politieke standpunten in de werkelijk gerealiseerd? Door juist te gaan staan voor de Lunettense belangen (ook al heeft dat misschien weinig kans) maakt een partij. Niet geschoten is zeker...
Op 23-02-2010 schreef Bert van der Roest:

RV. U probeert een opmerkelijk verschil in mij te brengen, namelijk ondergetekende als burger en als politiek persoon. En toch mijn zinsnede nog een keer onder de aandacht brengen namelijk-

Meer Openbaar Vervoer
- Betere fietsvoorzieningen
- Minder autoverkeer, op basis van ontmoediging en vrijwilligheid

Daar sta ik voor. Het gaat immers ook om de bereikbaarheid maar vooral gezondheid van mijn gezin, mijn buurt, mijn wijk en mijn stad!
Op 23-02-2010 schreef Ihsan:

Als Utrecht kapot gemaakt word door de landelijke politiek zou de gehele gemeenteraad van Utrecht moeten gaan staken totdat de besluiten zijn teruggetrokken. Als jullie werkelijk om de bewoners geven, en jullie zien dat snelwegverbredingen zulke desastreuze gevolgen zullen hebben, moeten jullie ook onverbiddelijk zijn ten opzichte van jullie collega's in Den Haag. Als de gemeente er pal voor gaat liggen door alle andere besluitvorming te blokkeren moet Den Haag wel buigen. Het feit dat u de petitie niet wilt tekenen is voor mij een teken dat u nooit zo ver zult gaan om onze minister op te bellen en te zeggen "ben je nou helemaal van de pot gerukt, dit kan echt niet" en er ALLES aan te zullen doen om het tegen te houden. Nou als u dat niet wilt is dat prima, maar dan staat u niet aan mijn kant en krijgt u mijn stem zeker niet. Daarnaast is het ONZIN om te beweren dat alles al vast ligt in Den Haag en Brussel. Het ligt 100% aan de invulling, niet aan het kader. Als u echt geeft om Utrecht zal u en uw partij er alles aan doen om andere oplossingen in het ALU te krijgen, u geeft zelf al aan dat dit mogelijk is, dus moet u zich volledig hierop richten. En u kunt sowieso de openbaarheid in, door publiekelijk afstand te nemen van de ontwikkelingen, maar dat kan u niet omdat u verantwoordelijk bent.
Op 23-02-2010 schreef Bert van der Roest:

Ihsan,
En dat is dan weer het mooie dat we het uiteindelijk eens zijn betreffende het ALU. Als PvdA zullen we alles er aan doen om duidelijke verbeteringen in het ALU aan te brengen die de lucht- en geluidstkwaliteit ten goede komen. Ondanks dat u het onzin vindt is het huidige ALU echt de basis waar we mee verder moeten.
Op 23-02-2010 schreef Ihsan:

Maar u komt toch helemaal niet serieus over met deze opmerking:

"Ik vrees voor het averechtse effect maar ik hoop dat ik daar ongelijk in krijg."

Waarom zou er een averechts effect optreden doordat politieke partijen een convenant ondertekenen?
Op 23-02-2010 schreef rv:

de heer van der Roest schrijft " U probeert een opmerkelijk verschil in mij te brengen, namelijk ondergetekende als burger en als politiek persoon."

Mag ik u erop wijzen dat u 1) deze discussie zelf startte en 2) deze discussie ondertekende als pvda raadslid en NIET als B van der Roest, bezorgd burger. Mij dunkt dat ik een verschil bespeur tussen u als burger of politiek persoon, dat geeft u namelijk zelf aan, en doet dit willes en wetens, u start deze discussie als pvda standpunt.

Maar het meest verontrust vind ik de antwoorden op de argumentatie, ik zeg het klopt niet, u zegt als antwoord, inderdaad het klopt wel.
En daarom vertrouw ik u niet, u draait de zaken om.
Op 24-02-2010 schreef Ihsan:

En als ik mij niet vergis valt de snelwegverbreding onder de krisis-herstelwet, die helemaal niet door hoeft te gaan met de aanstaande verkiezingen. Waarom verzet u zich niet tegen het beleid van de leugenaar Eurlings, die al eerder aan heeft gegeven nooit uit zijn auto te zullen gaan? Dit is het moment dat de PvdA de progressieve kiezers kan terugwinnen die massaal zijn overgelopen naar D66 en GL, maar jullie laten het af weten.
Op 24-02-2010 schreef maria:

Wet je wat mij het meeste irriteert, Bert? dat je deze website voortdurend 'misbruikt' om partijpolitiek te bedrijven.
Standpunten uiteen zetten vind ik heel nuttig, maar er is wel een grens.
En dan ook nog korte, onaardige metten maken met burgers die hier zeer zinvol op reageren, vind ik helemaal niet kunnen.

Als je al partijpolitieke standpunten naar voren brengt in deze rubriek, wees dan ook professioneel en discussieer dan ook professioneel. En ga niet me modder gooien; zoals bijvorbeeld roepen: waarom je verschuilen?tegen Rv

Je zet daarmee burgers te kakken, die bereid zijn in discussie te treden met de PvdA. Als je ondertekent als raadslid blijf dan in de functie van raadslid, dus professioneel.
Het lijkt dat jij Bert inderdaad in een spagaat zit tussen inwoner zijn en raadslid, en je daarmee veroorlofft mensen af te kammen.

Ik zou zeggen Bert, tel uit je winst, er zijn tenminste mensen bereid met je in discussie te treden. ook al is dat anoniem. Dat gebeurt voortdurend op deze site, dus dat had je kunnen weten.
Discussie is nuttig en belangrijk. Je mag mensen die bereid zijn om dit te doen, wel dankbaar zijn. Dat is hoe het een goed raadslid betaamt.

Op 24-02-2010 schreef Jenneke Tomlow:

Amen Maria!
Op 24-02-2010 schreef Bert van der Roest, PvdA raadslid:

Dank voor je reactie Maria. De persoon, de politicus, de vader, de echtgenoot, de bewoner van Lunetten en de medewerker van FC Utrecht zijn allemaal verenigd in Bert van der Roest. Helemaal geen sprake van een spagaat, dat is wat anderen daar in willen zien. Wie mij kent zal weten dat ik mij ook in het openbaar zo opstel. Het is nooit mijn intentie om korte metten te maken met mensen. Ik wil het liefst met open vizier met mensen praten. Ik ben strijdbaar als men halve waarheden verkondigt. Niet ondertekenen van een petitie maakt mij nog geen tegenstander van mijn eigen wijk. Het feit dat jij professioneel gedrag van mij als politicus verwacht gaat voorbij aan het feit dat ik ergens voor sta als burger van deze stad.
Ik stel mij niet anoniem op en anderen mogen daar een ander keuze in maken maar ik houd mij het recht voor daar ook een mening over te hebben. Als de andere kant daar anders over denkt dan is het dat hun goed recht zeker wanneer een populaire website als Lunetten.nl dat mogelijk maakt. Professioneel vind ik het om kenbaar te maken wat ik daar vind. Ook is het professioneel om grenzen te stellen en ik kan je verzekeren dat ik daar als plaatselijk politicus de afgelopen jaren er achter ben. gekomen dat dat hard nodig is.
Natuurlijk ben ik blij dat mensen reageren en daar zit zeker winst. Ik hoop dat deze reactie meer duidelijkheid geeft hoe ik handel als burger lid van een partij en raadslid.
Op 24-02-2010 schreef Buschauffeur:

Ooit verweet mijn beste vriend mij, in het opstellen van teksten een "wollig taalgebruik".
Wie de laatste reactie van Bert heeft gelezen kan aan de hand van het volgende fragment een indruk krijgen van wat mijn vriend met die term bedoelde:

"Het feit dat jij professioneel gedrag van mij als politicus verwacht gaat voorbij aan het feit dat ik ergens voor sta als burger van deze stad.
Ik stel mij niet anoniem op en anderen mogen daar een ander keuze in maken maar ik houd mij het recht voor daar ook een mening over te hebben. Als de andere kant daar anders over denkt dan is het dat hun goed recht zeker wanneer een populaire website als Lunetten.nl dat mogelijk maakt. Professioneel vind ik het om kenbaar te maken wat ik daar vind. Ook is het professioneel om grenzen te stellen en ik kan je verzekeren dat ik daar als plaatselijk politicus de afgelopen jaren er achter ben. gekomen dat dat hard nodig is."

Dit is geen wol meer dit is rivierklei.
Op 24-02-2010 schreef Ihsan:

Ik vind dat het meer over de inhoud mag gaan, en niet over de vorm. Dat geld overigens voor beide kanten. Wat is uw antwoord omtrent de Crisis-herstelwet? Valt de wegverbreding inderdaad hier onder? Zo ja, waarom spreekt u zich niet uit over de mogelijkheid om meer opties, waaronder nadrukkelijk het NIET verbreden van de snelweg, te laten onderzoeken? Waarom spreekt u zich niet uit tegen de Crisis-herstelwet die het mogelijk maakt om deze beslissing door te drukken zonder inspraak?
Op 25-02-2010 schreef Bert van der Roest:

En dat beste Ihsan is een misvatting. Als u de motie van de tweede kamer nog kunt herinneren dan weet u dat de aanpak van het wegennet op voorstel van CU en PvdA eruit is gehaald juist om de normale procedures te kunnen volgen. Deze motie is breed gesteund.
Op 25-02-2010 schreef Foppe:

Je mag van de gekozen vertegenwoordigers van je gemeente wel iets meer verwachten dan de informatie dat het ALU al tot in Brussel vastligt, dat de snelwegen van het Rijk zijn en dus niet onder de Gemeente vallen, en dat we die snelwegverbredingen maar moeten slikken, of anders: auto laten staan. De VVD, het CDA en de Christen Unie zitten nu samen in een coalitie met de PvdA. De coalitie is vóór verbreden. Hoe de PvdA omgaat met het inmiddels luid opgeklonken protest, moge wel blijken uit deze stukjes. Ik verwacht van de Gemeenteraad, dat als er geen draagvlak is voor de verbredingen bij de bewoners van de stad Utrecht, de Gemeenteraad er dan ook dwars voor gaat liggen. Kennelijk is de lobby om te verbreden vanuit Den Haag onder B&W en de Gemeenteraad tot nu toe sterker dan het draagvlak in de samenleving. Hopelijk gaan de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart dat veranderen. Op genoemde partijen dus liever niet stemmen als je tegen verbreden van de snelwegen bent.
Op 25-02-2010 schreef maria:

Bert,
het is gewoon onzin wat je verkondigt.
jij ondertekent zelf met Pvda Raadslid en zo profileer je je ook voortdurend op deze site.
Als je op die manier ondertekent verwacht ik ook gedrag dat bij een raadslid hoort.
Als burger heb je gewoon andere verplichtingen dan als raadslid.
Sorry, maar zo simpel is het.
Dat je als raadslid ook vanuit je hart spreekt begrijp ik. Maar als je ondertekent als raadslid, dien je je ook zo te gedragen. Simpeler dan dat is het niet. dat heet gewoon integriteit.

Ik ben ambtenaar en kan in die hoedanigheid ook niet reageren als moeder of als buurvrouw, er wordt simpelweg van mij verwacht dat ik me binnen werktijd als ambtenaar gedraag. Als ik dit stuk zou ondertekenen als ambtenaar zou ik mij moeten conformeren aan de binnen de gemeente geldende regels voor externe communicatie. Ik zou dan namelijk namens de gemeente spreken.

Ik ben het met Ihsan eens dat een inhoudelijke discussie beter is. RV heeft zeer goede argumenten op tafel gelegd. Ik vind dat het nu de zet is aan Bert om met een inhoudelijk verhaal terug te komen, en niet alleen maar te roepen 'nee, dat is niet zo". Daar schieten we niets op.

Kom op Bert, stap in het open debat en geef de lijnen van de PvdA aan.

Of wellicht wil je voortaan als huisvader reageren of als supporter van FC Utrecht? Graag dan ondertekenen vanuit die hoedanigheid, dan ontstaat er geen verwarring. Misschien zou je dan zelf een schuilnaam moeten nemen????......het is maar een tip!
Op 25-02-2010 schreef Bert van der Roest, PvdA raadslid:

Ook ik wil dat Lunetten niet stikt. De parken zullen de parken van Lunetten blijven, daar zet ik mij voor de volle honderd procent voor in.

- Meer Openbaar Vervoer
- Betere fietsvoorzieningen
- Minder autoverkeer, op basis van ontmoediging en vrijwilligheid

Daar sta ik voor. Het gaat immers ook om de bereikbaarheid maar vooral gezondheid van mijn gezin, mijn buurt, mijn wijk en mijn stad!
Op 25-02-2010 schreef herco:

hee

dat is nu al de 3e keer dat ik dit lijstje zie.
Is er nog nieuws onder de zon?
Op 25-02-2010 schreef Theo Peeters:

Een integer politicus valt dezer dagen niet te benijden. Geeft hij in verkiezingstijd harde garanties (al dan niet met het verkiezingsprogramma in de hand), dan is later de weg naar compromissen en coalities zonder gezichtsverlies of woordbreuk welhaast afgesneden. Drukt hij zich 'al te' realistisch uit, dan kan zijn verhaal niet concurreren met de sexy verkiezingsbeloften van minder scrupuleuze collega’s. Dan gaat de kiezer lopen.
Die zorgen heeft het stemvee niet. Stel: je bent mordicus tegen elke uitbreiding van de snelwegen rond Lunetten, maar intussen hou je heimelijk rekening met de onvermijdelijkheid ervan. Dan kun je tegen beter weten in een petitie ondertekenen, ook als het twijfelachtig is dat die het ooit zal halen. We moeten de huid van onze wijk toch zo duur mogelijk verkopen, nietwaar? Het eind van het liedje zou dan kunnen zijn dat de wegen weliswaar worden verbreed, maar dat er onder maatschappelijke druk meer compensatie komt, bijvoorbeeld in de vorm van (grotere en meer) overkappingen.
Die ene kiezer legt met zijn stem natuurlijk niet zoveel gewicht in de schaal. Maar hij mag ongestraft opportunistisch stemmen met een dubbele agenda, iets wat hij van geen enkele politicus zou pikken.
Ergens voelt het niet goed, die rol van calculerende burger. Maar wie heeft hem leren calculeren?

P.S. @ Buschauffeur, zo wollig genoeg?
Op 25-02-2010 schreef Ihsan:

In het Meerjaren Groenplan van 2009-2011 word gesproken over een 'hoge prioriteit' (ontwikkeling voor 2010) voor het creëren van een groene verbinding tussen de nieuw aangelegde recreatiegebieden ten zuiden van Lunetten, en Park de Koppel. Hoe ziet de PvdA dit voor zich, als door een verbreding 2 extra banen aan de binnenkant van de 'ring' gelegd moeten worden, waardoor een groot deel van Park de Koppel vernietigd zal moeten worden?

http://www.utrecht.nl/CoRa/BGS/Bijlagen/2007/Meerjaren%20Groenprogramma%202007%20-%202011%20(versie%2030%20januari%202007).pdf
Op 25-02-2010 schreef Ihsan:

Ik bedoelde het groenplan 2007-2011, en de verbinding dient te worden aangelegd voor 2011. Ik neem aan dat zulke ambitieuze plannen zoals vermeld in het groenplan gewoon recht de prullenmand in zijn gegaan?
Op 26-02-2010 schreef Jenneke:

Geachte heer Van der Roest,

Als eerste ben ik het met Maria eens, u ondertekent met raadslid, niet als burger of wat er nog in uw rijtje staat. U kunt simpelweg niet als burger spreken als u een open brief aan mevrouw Gallé schrijft namens de PvdA. Ik, als burger, verzoek u daarom ook om uw belangen gescheiden te houden. De pvdA verwijst naar de gedragscodes van de Gemeente (Utrecht), deze stelt dat persoonlijke en gemeentelijke belangen niet door elkaar moeten lopen. Ik verzoek u daarom nogmaals, als burger, om u of als raadslid van de PvdA of als burger en medebewoner van Lunetten op te stellen in uw communicatie.

Inhoudelijk gezien heb ik een vraag. U geeft aan te strijden voor beter openbaar vervoer. Ikzelf heb geen klachten over het ov in Lunetten. Er is een directe treinverbinding met Utrecht CS en er rijden diverse buslijnen rond. Op uw site kan ik de artikelen niet lezen die betrekking hebben op het OV. Zou u uw (stand)punten mbt het OV voor mij willen verduidelijken?

Alvast dank.
Op 26-02-2010 schreef Bert van der Roest, PvdA raadslid:


Jenneke,

Dank voor uw reactie.
Het is jammer dat u mijn standpunten omtrent Openbaar Vervoer niet kan vinden.
Waar we al jaren voor pleiten is de aanleg van de tram eerst naar de Uithof en dan een uitgebreider netwerk naar bijvoorbeeld Leidsche rijn. Ook het doortrekken naar Zeist is er een die het Ov aantrekkelijker kan maken.
Om het centraal station te ontlasten van mensen die daar niet persé naar toe moeten is het belangrijk dat er zogenaamde tangentverbindingen komen, dus overstappen van de kleine stations op bijvoorbeeld bus en tram. Wat mij betreft moet de prijs en de kwaliteit sterk concurend zijn met autokosten. Voorts lijken mij acties als Utrecht bereikbaarpas, waar werknemers een OV pas krijgen van hun baas een zinvolle om uit te breiden. Tot slot moeten we in redelijkheid proberen snel onze bussen nog schoner te krijgen. Ik heb een aantal punten eruit gelicht die voor mij bellangrijk zijn. Op www.pvda-utrecht.nl vindt u er nog meer!
Op 26-02-2010 schreef Ihsan:

http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:8747e028-c24e-445b-aff7-884642e8cc45/vdef_presentation_P5_low.pdf

Kunnen we aub dit plan van deze Delftse Bouwkunde student zo snel mogelijk uitvoeren???
Op 26-02-2010 schreef Jenneke:

Geachte heer Van der Roest, het is niet een kwestie van niet kunnen vinden, maar niet kunnen lezen. De artikelen op uw website konden niet geopend worden.

Op de website die u aangaf zie ik een goed plan voor de gemeente Utrecht met betrekking tot een schonere lucht, hier sta ik zeker achter voor de stad Utrecht. Dit heeft niets met de situatie in Lunetten zelf te maken. Lunetten/OV komt niet eens voor in de punten van de PvdA. Wat betreft ontmoediging en vrijwilligheid, u geeft zelf aan dat gedragsverandering geen reëel doel is, er zullen dus hardere (gedwongen) maatregelen plaats moeten vinden. Desalniettemin is uw insteek een schonere en betere lucht en dat juich ik alleen maar toe.
Op 26-02-2010 schreef Remko:

@ Ishan kan iemand dit plan dan eerst wat verduidelijken? Veel mooie plaatjes, maar het wordt mij niet helemaal duielijk wat nou precies de bedoeling is. Ook mis ik de financiele paragraaf.
Op 26-02-2010 schreef Ihsan:

@Remko

Het is een Stedenbouwkundig afstudeerproject dat vorige maand is afgerond door Johan van Dijk en Remko Stinissen aan de TU in Delft (dat is ook waar ik studeer). Ze hebben transport binnen de agglomeratie Utrecht geanalyseerd en aan de hand daarvan een globaal tram-netwerk ontworpen dat aansluit op de te bestaande en te creëren regionale light-rail stations, die gebruik zullen maken van het bestaand NS-spoor. Ik weet niet of ze ook naar de financiële haalbaarheid hebben gekeken, maar dat zou wel moeten bij een afstudeerproject.

Mij gaat het er om dat de gemeente heel dik moet investeren in zo'n project. De Utrechtse gemeenteraad heeft een lange traditie van zwaar labiele acties zoals de sloop van volledige wijken bij het stationsgebied, de demping van de singel, de sloop van het gehele tramnetwerk, een voorstel tot sloop van de vogelenbuurt en zelfs een voorstel om het gehele centrum te slopen, om maar een kleine greep uit het Utrechtse wanbeleid te nemen.

Het zou goed zijn als de Utrechtse gemeente een keer een goed besluit zou nemen: Door de sloop van het tramnetwerk in Utrecht is het autoverkeer in de afgelopen decennia meer problematisch geworden dan in andere grote steden in Nederland. Dit kan enkel worden opgelost door een uitgebreid en goed ontworpen tramnetwerk op de schaal van de agglomeratie. Mag ik daarbij zeggen dat Utrecht een unieke kans heeft, omdat het met een schone lei begint, om een hoogwaardig en en laagdrempelig tramnetwerk aan te leggen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om met 100% laagvloerse trams te werken, die zelfs voor gehandicapten en bejaarden gebruiksvriendelijk zijn!
Op 26-02-2010 schreef Ihsan:

Mag ik ook aan de heer van der Roest vragen welk van de in het Onderzoeksrapport Tussenfase Ring Utrecht genoemde varianten hem het meest aanspreken? De enige financieel rendabele oplossingen zijn namelijk de 2 die onder andere dwars door Amelisweerd en park de Koppel lopen. Alle andere varianten kosten van 1.5 tot 2.5 keer zo veel, tot wel 2.5 miljard!


Hier het Onderzoeksrapport Tussenfase Ring Utrecht:

http://www.ikgaverder.nl/media/userfiles/media/planstudie%20Ring%20Utrecht/Onderzoeksrapport%20Tussenfase%20Ring%20Utrecht.pdf

Op pagina 37, 42 en 46 kun je de plattegronden en een plaatjes zien van de opties "Oostelijk alternatief - sorteren in de knooppunten in combinatie met bestaande/verbrede bak". Dit is de optie die zowel een groot deel van Amelisweerd als van Park de Koppel zal vernietigen. Op pagina 71 kun je lezen dat deze optie als best (verreweg het goedkoopst) uit de bus komt! Daarbij komt ook nog eens dat het de optie is die het minste effect heeft op Millieu en de Gezondheid, een negatief effect van een kleine 17%!

Kosten: 1 tot 1.3 miljard euro.
Uitvoeringsrisico: zeer tot uiterst hoog (goed dat ze het zelf zeggen).
Op 26-02-2010 schreef Remko:

@Ishan,

Dank voor je toelichting. Ik begreep op zich wel zo iets, maar soms waren het mij een beetje teveel beelden en te weinig woorden;-)

Over het uitvoeringsrisico in je vorige opmerking: Helaas willen Nederlandse politici en de bouwwereeld altijd graag de moeilijkste manier uitproberen. waarom weet ik ook niet..... Ik houd mijn hart in ieder geval vast.
Op 26-02-2010 schreef Ihsan:

De heer van der Roest zegt verder de parken van Lunetten te zullen ontzien, maar de goedkoopste variant die de parken in Lunetten ontziet kost 300 tot 600 miljoen meer, 1.6 miljard in totaal, dan de optie die dwars door ons park heen gaat. En deze variant bespaard Amelisweerd niet trouwens. Het alternatief West, dat als enige variant zowel Amelisweerd als de parken van Lunetten spaart kost bijna 2.5 miljard.
Voor zo'n bedrag kan de gemeente volgens mij een half, zo niet heel, tramnetwerk aanleggen.
Op 28-02-2010 schreef Ellen:

Zijn de kosten van overkapping ook opgenomen in die bedragen van de verschillende varianten? En zijn die kosten voor alle varianten gelijk?
Op 28-02-2010 schreef Ihsan:

Nee, overkapping is niet meegerekend, en de varianten verschillen erg veel in prijs. De goedkoopste is 1 miljard, de duurste 2.5.
Op 28-02-2010 schreef Ihsan:

De prijs voor overkapping zal per variant ook verschillen, aangezien de verschillende varianten meer of minder nieuw asfalt omvatten. Maar ik zie overkapping niet als een realistische optie omdat het ook een kruispunt betreft. Een overkapping heeft enkel een meerwaarde als het een nieuwe verbinding creert, iets wat bij een kruispunt per definitie onmogelijk is, tenzij je het hele kruispunt voor miljarden gaat overkappen. Ook is er absoluut geen geld om de snelweg in de volledige breerdte (laat staan inclusief de 4 nieuwe banen) te overkappen, zoals de VVD leugenachtig voorstelt. Er is volgens mij enkel de mogenlijkheid dat de binnenste 2 nieuwe banen worden overkapt, maar zelfs dit is niet realistisch.
Op 01-03-2010 schreef Andere Peter:

Ik stem niet op PvdA en ik ken de man niet. Maar ik voel mij hier toch geroepen om Van der Roest te verdedigen. Zijn standpunten zijn zeer respectabel, legitiem en eensluidend. Of je het er nu mee eens bent of niet. Er is ook niets mis met het feit dat hij dit middel kiest. Deze site misbruiken? Wat een onzin, sterker nog: hij stelt zich zo juist zeer kwetsbaar op. Hij doet hier precies het omgekeerde van wat de populisten doen. Op inhoud ingaan, zelfs een impopulair minderheidsstandpunt verdedigen. Bizar is ook de eis van derden dat hij onderscheid zou moeten maken tussen zichzelf als burger en zichzelf als raadslid. Heb geen idee hoe dat werkt. Terecht dat hij daar niet in mee gaat. Hij is heel zuiver.

Het is typisch links om met zijn allen hetzelfde idealistische doel te hebben, maar over elkaar heen te vallen in een discussie over hoe dat dan bereikt moet worden. Bij de PvdA is dat intern vaak reeds het geval. Maar ook GL en SP gaan vaak liever met VVD in een college zitten dan met elkaar. Een beetje zoals twee broertjes die altijd ruzie hebben. Of kennen jullie deze? Monthy Python legde reeds 30 jaar geleden haarfijn uit dat de Romeinen in Judea in het zadel bleven doordat de versnipperde joodse verzetgroepjes eerst en vooral met elkaar afrekenden. Levensles, hoor (dat geldt voor de héle film trouwens, zou op scholen verplicht moeten zijn)! The Judean People's Front tegen The People's Front of Judea en The Populair Front of Judea. Versnipperd verzet, niet beseffend dat ze de Romeinen in de kaart spelen.

http://www.youtube.com/watch?v=gb_qHP7VaZE

Ik denk dat het een politieke werkelijkheid is dat er de komende decennia in deze regio immens in asfalt zal worden geïnvesteerd. Tel maar na: meer auto's dan stemgerechtigden. Niet te stoppen, vergeet het maar. Het lijkt mij verstandig om niet in dwarsliggerige ontkenning weg te lopen van die werkelijkheid, maar de energie te bundelen om ervoor te zorgen dat die asfaltinvestering zo leefbaar en zo groen mogelijk plaats vindt.