Ingezonden door: Paulus Jansen
07-02-2005

Furkaplateau grootste probleem van de wijk?

Beste redactie,

Graag wil ik nog kort reageren op het artikel ?Gemeenteraad loopt niet warm voor stationsgebied Lunetten? (3feb2005). Klaarblijkelijk ben ik tijdens de hoorzitting van de gemeenteraad in Zuid afgelopen woensdag niet duidelijk genoeg geweest.
Aanleiding voor mijn reactie was de klacht van Hein van Kruysdijk (BOL) dat de reacties van de bewoners op de visie Furkaplateau een half jaar na dato nog steeds niet verwerkt zijn, dus ook nog niet aan de orde geweest in de gemeenteraad

Ik heb daarop gereageerd dat dat ik het veel alarmerender vindt dat de reacties uit de buurt op het ontwerp-bestemmingsplan Lunetten na anderhalf jaar nog niet verwerkt zijn. De gemeente is al 17 jaar bezig om een nieuw bestemmingsplan te maken, dat is te gek voor woorden. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft een aantal grote nadelen voor de wijk. Zo dreigt de bestemming van de ROC-school naast het winkelcentrum gewijzigd te worden in centrumvoorzieningen, waardoor deze school aan zijn bestemming onttrokken kan worden.

Het gebied rond station Lunetten/Furkaplateau is ?overigens tegen de zin van de SP-fractie- uit het ontwerp-bestemmingsplan gehaald. De visie Furkaplateau heeft geen wettelijke status en er is ?op een mogelijk bouwplan van Aristo na- geen investeerde die in het gebied aan de slag wil. De NS zal pas rond 2010 met het stationsgebied aan de gang gaan. Daarom heb ik me hardop afgevraagd of het BOL niet beter de trom kan roeren over het bestemmingsplan, dat op korte termijn grote gevolgen kan hebben.

Het is overigens best de moeite waard om in de gemeenteraad te praten over het Lunettense stationsgebied, dat gaat waarschijnlijk rond de zomer ook gebeuren. Voor degenen die ge?nteresseerd zijn in de idee?n van de SP hierover heb ik mijn bijdrage voor de informatieavond van november 2003 in de Musketon bijgeovegd, die destijds ook aan het BOL gestuurd is.

Tenslotte: ?de gemeenteraad, bij monde van Paulus Jansen? bestaat niet. Er zijn grote verschillen tussen de standpunten van fracties. Gelukkig maar, dan valt er wat te kiezen. Ik prijs me al gelukkig als ik in staat ben het standpunt van de SP op een begrijpelijke manier onder woorden te brengen. Klaarblijkelijk was dat hier niet helemaal gelukt.

Paulus Jansen, SP-fractie gemeenteraad Utrecht
Texel 12, Lunetten.


Voorstellen/idee?n SP-gemeenteraadsfractie voor het Furkaplateau (Lunetten)

Aanleiding
De gemeente heeft recent in Lunetten een stadsplan verspreid, waarin een informatieavond op 10 november 2003 wordt aangekondigd over een bouwplan op het Furkaplateau en de herinrichting van het openbare gebied rond station Lunetten.

De belangrijkste elementen uit het voorstel van de gemeente zijn:
- station Lunetten wordt ?omgeklapt?; de perrons worden verschoven naar het noorden;
- de huidige fietsers/perrontunnel wordt vervangen door een tunnel voor bussen en/of auto-ontsluiting;
- er komt een nieuwe fiets/perrontunnel aan de andere zijde van het Furkaplateu langs zalencentrum Aristo.
- Ca. eenderde van het plein wordt bestemd voor een 6-8 lagen hoog gebouw waarin worden opgenomen: ondergronds parkeren; openbare functie op de begane grond; kantoren en/of wonen op de verdiepingen.

Voorstellen idee?n SP.
1. het bouwen van een multifunctioneel gebouw op het furkaplateau vinden wij een goed idee, mits hierbij de volgende uitgangspunten gerespecteerd worden:
- in dit gebouw moeten voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd worden om de bestaande parkeeroverlast van zalencentrum Aristo in een klap op te lossen;
- de realisatie van deze parkeerplaatsen mag geen opmaat vormen voor een discussie over betaald parkeren/belanghebbendenparkeren in Lunetten
- op de begane grond zouden een aantal publieks/stationsfuncties gehuisvest moeten worden: kaartverkoop/winkel, fietsenstalling, horeca;
- daarboven zouden een aantal parkeerlagen gemaakt moeten worden; dit is veel goedkoper dan ondergronds parkeren;
- het bespaarde geld kan ge?nvesteerd worden in het opwaarderen van de Oude Wulverbroekse Wetering (bredere spoorkruising)
Wat ons betreft zou het gebouw best wat hoger dan 6-8 lagen mogen worden (maximaal een meter of 70). Het gebouw is omgeven door louter kantoorgebouwen en grenst direct aan het toekomstig randstadspoorstation, de schaduw valt over het spoortrac?. Bovenop een aantal verdiepingen voor het vergadercentrum zouden bv. nog een aantal lagen studenteneenheden gebouwd kunnen worden, zeer gunstig gelegen t.o.v. Uithof en openbaar vervoer.
2. De bestaande fietsroute via de Wadden-Furkaplateau-Nieuwe Houtensepad moet intact blijven.
3. De parkeerplaats aan de Wadden van Aristo zalencentrum moeten in de toekomst ontsloten worden vanaf de Brennerbaan, dus niet vanaf de Wadden.

PJ/8nov2003.Meer info >>