Ingezonden door: Bas Kerstens
17-03-2005

Jan van Zanen had toch gelijk!!

Het is niet mijn gewoonte om bij alles waarvan ik denk: "Nou dat verdient absoluut geen schoonheidsprijs!!" direct in de pen te klimmen en mijn eigen mening te ventileren. Maar er zijn van die momenten dat ik toch enigszins het spoor bijster raak.....

Neem nu het reeds jarenlang slepende conflict rondom de problematiek van de al dan niet illegale tuinuitbreidingen. Aanvankelijk dreigde de hele zaak diep in het slop te geraken , niet in de laatste plaatst door het gebrek aan daadkracht, duidelijkheid en beleid van de zijde van de gemeente c.q. de verantwoordelijk wethouder.
Onlangs is de kwestie weer nieuw leven ingeblazen op een tamelijk onverwachte manier. De gemeente gaat plots optreden . "Eindelijk duidelijkheid"! zou je denken. Maar nee, niets van dat alles. Wie de berichtgeving in het stadsblad en op deze site volgt kan alleen maar concluderen dat we min of meer terug zijn bij af. De betrokkenen hebben m.i. de kwestie weer in een waas van onduidelijkheid gehuld.
De bewoners van de Tankenberg hoeven maar te kikken en het bruikleen contract wordt verlengd.
Uiteraard voelen de bewoners van de Elzas zich daardoor met een kluitje in het (ecologische) riet gestuurd. En ik kan ze geen ongelijk geven.. Ik wens hen derhalve ook alle succes in hun "strijd" tegen het gemeentelijke besluit. En dat terwijl ik zelf absoluut tegen elke illegale uitbreiding ben.
Ik vind het ronduit schandalig dat er na zoveel eindeloos heen en weer gepraat een oplossing is geboden die aanvankelijk een stevige basis lijkt te bieden, maar die in een mum van tijd weer wordt uitgehold door terug te komen op eerdere besluiten

Jan van Zanen heeft gewoon gelijk gehad met zijn gedoog beleid. Toen kon iedereen min of meer rustig zijn gang gaan . Geen onderscheid. Gelijke monikken gelijke kappen. Ik heb dat beleid altijd beneden alle peil gevonden. Maar als ik naar de huidige stand van zaken kijk, dan denk ik dat ik hem mijn oprechte verontschuldigingen aan moet bieden. voor de bedenkingen die ik destijds had.