Ingezonden door: Frank Fekken
09-04-2005

BOL luistert niet naar eigen bewoners!

BOL moet weer gaan luisteren naar eigen bewoners. Zoals uit de bijgevoegde link blijkt en ook verder uit de eigen BOL-verslagen, was tijdens de laatst hier over gehouden bijeenkomst "de overgrote meerderheid van de 60-80 aanwezigen tegen een ondertunneling van het spoor voor een snelle busverbinding."

BL, waarom luister je niet naar deze wens? BOL, waarom zou je belastinggeld verspillen en dustegen de wens van de bewoners ingaan door bij de gemeente om een fundering te blijven zeuren? Wil BOL straks zelf meer bussen in de wijk? Kijkt BOL niet naar de Pelikaanstraat en hoe de bewoners daar vechten tegen de busplannen? Wl BLhet gebied rondom het spoor nog verder verpesten door er een busbaan doorheen te plannen?

Nee BOL! Alles wat we kunnen doen om dit te voorkomen, moeten we juist proberen. Als straks dus (over 10 jaar?) blijkt dat een tegen de zin van de Lunettenaren in geplande busbaan er niet kan komen omdat de ondertunneling te duur blijkt, is elke Lunettenaar blij. BOL probeert echter voor eigen glorie deze mogelijkheid te torpederen.

BOL, maak je naam waar en wees weer een bewonersOVERLEG!


Meer info >>