Ingezonden door: maria
16-09-2010

Veilige oversteekplaats voor kinderen

Bij deze een oproep aan iedereen:

Op de Simplonbaan (en waarschijnlijk op meer plekken langs de rondweg) zijn vorig jaar veilige oversteekplaatsen voor kinderen gemaakt. De oversteekplaatsen zijn herkenbaar aan de gele en rode paaltjes en de hobbels in de weg (bedoeld om af te remmen).
Elke ochtend weer word ik als moeder geconfronteerd met automobilisten die gewoon doorrijden (dat doen ze bijna allemaal), ook al staan er een aantal kinderen en ouders te wachten. Hierbij een oproep om kinderen voor te laten gaan op deze oversteekplaatsen. Dat zou heel veel betekenen voor de veiligheid van schoolgaande kinderen!

Reageer op deze inzending
Op 16-09-2010 schreef djee:

Ik ben erg voor veilige oversteekplaatsen voor kinderen. Ik vind het ook prima als kinderen bij het oversteken voorrang krijgen. Daarmee kan ik mij vinden in de oproep.

Er bestaat echter al decennia iets om dit uniform te regelen: een zebrapad. Ik vind het best een goed idee om zebrapaden aan te leggen op de betreffende oversteekplaatsen. Een ander alternatief is de inzet van een klaarover.

De huidige weginrichting met rode en gele palen is niet bedoeld om voorrang te regelen, maar om automobilisten alert te maken op (onverwacht) overstekende kinderen. Als het goed is, minderen de auto's vaart zodanig dat men tijdig kan stoppen bij een gevaarlijke oversteek. Of het werkt, kan ik niet beoordelen, maar mij valt het in ieder geval goed op. Wil men evenwel op deze plek voorrang regelen voor fietsers en wandelaars, laat de gemeente dan de middelen gebruiken die hiervoor bedoeld zijn.
Op 16-09-2010 schreef Maria:

ben ik helemaal met je eens.
ik zou zelfs willen pleiten voor stoplichten die alleen tussen 8 en 8.30 en 15 en 15.30 uur werken (oid).
Zebrapaden zijn namelijk ook niet altijd geschikt om automobilisten te laten stoppen.

Ik zoek naar medestanders hiervoor; pas dan kan je je sterk maken richting gemeente en een aanvraag indienen.
Ik hoor het graag!
Op 16-09-2010 schreef Marni:

Een aantal jaren geleden waren er klaar-overs, in elk geval op de Simplonbaan. Heeft iemand een idee waarom dat gestopt is?
Op 16-09-2010 schreef j.a. de jong:

mijn kinderen zijn al uit de basisschoolleeftijd. maar ik heb mij altijd achter het hoofd gekrabd wanneer een automobilist voorrang wilde verlenen aan overstekende kinderen.
dat is juist heel GEVAARLIJK
die auto is namelijk niet de enige waar bij het oversteken mee moet worden rekening gehouden.
er is nog verkeer van dat van de andere rijrichting komt en ook nog kans op fietsers die om de auto heen kunnen glippen (dat laatste niet in lunetten).
dus ik sluit mij niet bij deze oproep aan en zal de schaarse keren dat ik lunetten per auto verlaat geen voorrang verlenen waar dat niet moet.
duidelijkheid is veiliger. vind ik.
Op 16-09-2010 schreef Buschauffeur:

Dit is nu weer eens zo'n aardig initiatief van het BRU (Bestuur Regio Utrecht).
Overal waar scholen zijn in deze regio worden gele en rode paaltjes geplaatst zodat iedereen direct weet dat je een school nadert en dus extra voorzichtig moet zijn.
Leuk bedacht, maar wanneer je zoiets niet breeduit communiceert naar de overige weggebruikers blijft het niet meer dan een decoratief verschijnsel en blazen mijn vrienden uit Limburg (om maar eens een uithoek te noemen) er vrolijk zingend voorbij.

Ik ben het dan ook geheel eens met J. A. de J. dat duidelijkheid het meest effectief is.
De VOP, in de volksmond ook wel eens 'zebra' genoemd zou meer dan genoeg moeten zijn, aangezien bestuurders daar verplicht zijn voetgangers voorrang te verlenen.
Dit soort halfslachtige BRU-initiatieven creŽren alleen maar onzekerheid en dus meer ongelukken.
Op 16-09-2010 schreef djee:

Nou, we zijn er uit. De conclusie is zeldzaam eensluidend. De geel-rode paaltjes zijn prima als markering. Nu nog een zebrapad erbij, en het is echt goed geregeld. Sluit je aan bij Maria, en dan komt het hopelijk het goed.
Op 17-09-2010 schreef nimby:

ik sluit me aan.

een collega leert haar basisschoolgaande kinderen juist om niet over te steken als een vriendelijke automobilist voor ze stopt in een situatie waarbij ze moeten wachten op de auto. 'het is gevaarlijk, want zo leren de kinderen niet de verkeersregels'
Op 17-09-2010 schreef rob:

Misschien kunnen de ouders gewoon in toerbeurt klaarover spelen! dat is de enige veilige optie denk ik.


Op 17-09-2010 schreef Remko:

Nou, ik leer mijn schoolgaande kinderen anders graag dat ze, als er een auto stopt, uit moeten kijken voor ander verkeer dat er ook kan zijn.
Op 17-09-2010 schreef Hugo:

Ik erger me behoorlijk aan die paaltjes, en vooral het bord van 30 km/u dat er bij staat.
De paaltjes geven inderdaad geen duidelijkheid, ze leiden zelfs af.
Ze zijn erg lelijk en passen niet in het straatbeeld.
Er zijn ook geen bordjes einde 30 km/u. Formeel is, volgens mij, daarmee de hele Furkabaan 30 km/u geworden.

Kortom: erger dan geldverspilling.

Hugo
ps. Misschien is er niet gekozen voor een zebra-pad omdat veel kinderen op de fiets komen?
Op 17-09-2010 schreef djee:

Ik lees:
1) kinderen moeten alert zijn op automobilisten. Autoverkeer is gevaarlijk, en een kind moet er niet op willen vertrouwen dat de automoblilist hem/haar ziet.
2) paaltjes bedoeld om automobilisten alert te maken op overstekende basisschoolkinderen leiden tot ergenis.

Punt 1 is een gegeven dat niet alleen geldt voor de oversteek van de Simplonbaan. Voetgangers en fietsers, zeker kinderen, zijn een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Veel ouders, maar ook de basisscholen maken kinderen hier bewust van, en maken kinderen duidelijk altijd te wachten met oversteken tot de weg vrij is. Als u goed leest gaat voorliggende oproep evenwel niet zozeer over dit punt, maar over een betere, veilige manier om kinderen over een hoofdfiets- en wandelroute van/naar school te laten gaan.

Punt 2 illustreert de ronduit arrogante plek die de automobilist in algemene zin zich in de maatschappij eigen heeft gemaakt. Het is zeer spijtig, bij het absurde af, dat een kinderrijke wijk als in Lunetten zodanig is ingericht dat de auto alomtegenwoordig is. Als opvallende markeringen t.b.v. langzaam verkeer worden gezien als hinderlijke obstakels, dan vrees ik voor de leefbaarheid. Om bij de voorliggende situatie te blijven, doet de weginrichting van de Simplonbaan geen recht aan een goede bescherming + facilitering van een grote stroom langzaam verkeer in de wijk. Een zebrapad zoals ik eerder voorstelde is pragmatisch gezien waarschijnlijk in Utrecht het hoogst haalbare, maar verdient nog immer geen schoonheidsprijs. Wat hier thuishoort is een voorrangsfietspad. Rijd voor de aardigheid eens rond in buurdorp Houten, om een idee te krijgen hoe dit werkt.

Tenslotte, voor wie meer kennis wil nemen van de verwrongen plek van de auto in de wereld om ons heen, heb ik nog mooie leestip: 'De file voorbij' van auteur Kris Peeters.
Op 18-09-2010 schreef Bernadet:

duidelijkheid geeft helaas ook geen garantie voor een veiligere situatie, bij het inrijden van Zevenwouden staat een bord 30. slechts weinigen houden zich aan die snelheid. en de drempel wordt gebruikt als richtpunt; hoe kom ik er zo snel mogelijk naar toe en hoe kan ik er zo hard mogelijk weer af? dat er een speelplaats ligt vormt kennelijk geen enkele remmende factor.
en het zijn niet per definitie de jongeren die zich daar schuldig aan maken. ook papa in de donkere volvo stationcar, die mij bijna torpedeerde en het niet eens doorhad, omdat hij geen oog had voor de omgeving.

ik denk dat het vooral een mentaliteitskwestie is. net als het frequente racen op "de rondweg". iedereen weet dat je 50 mag. maar waarom zou je je daar aan houden?
Het wachten is op de de eerste bestuurder die een inschattingsfout maakt. hopelijk gaat dat alleen ten koste van hem- of haarzelf.
dus duidelijkheid, ja. maar vrees dat ook dat niets oplost.

Op 19-09-2010 schreef Wim vD:

Toen enige tijd geleden de verkeerswet werd aangepast en voetgangers, lopend op een zebrapad officieel voorrang zouden moeten krijgen van autos, heeft de toenmalige gemeenteraad in rap tempo vrijwel alle zebrapaden uit de stad laten verwijderen. Een betere illustratie van prioriteit aan autoverkeer was er niet. Maar misschien is er zoiets als voortschrijdend inzicht?
Op 21-09-2010 schreef een ouder:

De functie van de rood-gele paaltjes zijn niet overal bekend, dus ik kan mij voorstellen dat mensen bij naderen geen vaart minderen. Elders worden plastic poppen (o.a. met slow) erop neergezet om er op te wijzen dat men een school nadert.
Een zebrapad (oversteekpad met strepen) geeft schijnveiligheid, niet iedereen stopt hier automatisch voor.
Stoplichten hebben het nadeel dat deze altijd werken, dus ook als er niemand hoeft over te steken. Daarbij zit niet iedereen te wachten op een rij wachtende auto's met draaiende motor voor de deur. Dan heb ik het nog niet eens over mensen die stelselmatig rode stoplichten negeren.
Veel ouders die roepen dat het veiliger moet in het verkeer voor hun kinderen, hebben zelf vaak lak aan de verkeersregels. Hoeveel auto's zie ik niet fout geparkeerd staan bij kinderdagverblijven en scholen tijdens haal en brengtijden en hoeveel ouders zie ik niet met kinderen op en/of naast de fiets door het rode licht rijden. Vaak ben ik de enige die wacht voor een rood licht en wordt links en rechts voorbij gereden.
Goed voorbeeld doet volgen.
Dus misschien helpt het als je zelf wat vaker stopt om een ander over te laten steken.
Op 22-09-2010 schreef Maria:

@een ouder:
Ik ben het helemaal met je eens: goed voorbeeld doet goed volgen. Daar hebben wij volwassenen zeker een aandeel in.
Maar om dan nou iedereen meteen over 1 kam te scheren? Ik ben een ouder die haar best doe het goede voorbeeld te geven maar tegelijkertijd graag een verandering ziet bij andere weggebruikers.