Ingezonden door: Anny Koenders
04-05-2005

Theehuis.Eindelijk een goed idee maar......

Wat een goed idee vind ik dat theehuis voor de oudere jongeren.Er moet iets komen om de jongeren een onderdak te geven om bij elkaar te kunnen komen en zich op hun gemak te voelen en daar sluit dit echt op aan.Maar.......als dit theehuis maar weer een paar uur per week open is kun je het beter vergeten!Op 8 April zag ik vanuit de bus,bij heel slecht weer een stel jongeren bij elkaar schuilen in een bushokje en toen drong het tot me door wat een afgang dit is!Toen ik jong was hingen we ook op straat,zonder dat de buurtbewoners daar over mopperden.Wij trokken belletje en probeerden altijd de etalage van het snoepwinkeltje overhoop te halen,wat soms wonderwel lukte!Maar als het slecht weer was zaten we meestal wel bij iemand binnen.Nu hebben vele ouders misschien niet meer de mogelijkheid om een paar jongeren onderdak te bieden doordat het gezin van zichzelf al te groot is, of omdat men uit landen komt waar dit niet gebruikelijk is.Dus blijven die jongeren op straat hangen! Ik ben niet voor het pamperen van de jongelui maar vind wel dat ze recht hebben op een plek waar ze zichzelf kunnen zijn!Geef ze die plek onder de conditie dat ze deze zelf beheren,schoonhouden en voor vernielingen behoeden. Mochten ze in gebreke blijven dan wordt er als sanctie direct gesloten voor een bepaalde tijd.Ik hoop voor hen dat het ditmaal wel lukt en dat,als ze op straat rondhangen,de mensen in de buurt inzien dat dat een normaal gebeuren is en niet iets dat buitenlanders met zich meenemen!
Wij hebben jaren in Spanje gewoond en daar is dat gezamelijk buiten zijn heel normaal,dat zal dus zeker in Marokko en Turkije ook zo zijn.Ik heb eerder medelijden met kinderen uit een volk die altijd grotendeels buiten leefden en hier gedwongen worden om in een kleine woning binnen te blijven. Ik hoop dus op een ruim hart bij gemeente EN burgers.