Ingezonden door: Rik Vollebregt
07-12-2010

Wethouder Lintmeijer laat Lunetten in de steek

Maandag 6 december zei minister Schultz over de plannen voor de Ring het volgende: 'De omwonenden zijn bezorgd, dat begrijp ik. Maar de gemeente is akkoord met de plannen voor de Ring'.

Ze zei dat in een belangrijke (MIRT) vergadering in de tweede kamer, waar ruim 10 Lunettenaren en ook Utrechters uit andere wijken aanwezig waren. Die Utrechtenaren voelen zich zwaar verraden door hun gemeenteraad. Hoe kan het, dat de minister te horen krijgt dat de gemeente geen bezwaar heeft? Zijn er tijdens raadsvergaderingen dan niet tal van moties aangenomen? Wat hebben we aan een wethouder, die tijdens de geluidsdemonstratie voor het gemeentehuis beloofde zijn best te doen, en vervolgens zijn mond houdt? Ik vind dat de wethouder hier een hele slechte beurt maakt.

Dan kunnen we beter voor onszelf opkomen en dat hebben we gedaan ook. Door naar Den Haag te gaan hebben we de gelegenheid gehad om onze zorgen direct onder de aandacht te brengen bij de mensen die erover beslissen. John Buiting van Laat Lunetten Niet Stikken heeft de kans gepakt om met de minister te spreken, en in zijn eentje meer voor elkaar gekregen dan de wethouder. Ik ben ervan overtuigd dat de minister zich nu bewust is dat de Ring Utrecht grote leefbaarheidsproblemen oplevert. Maar we hebben er pas écht iets aan als ook de officiele kanalen van zich laten spreken. De argumenten die Laat Lunetten Niet Stikken nu heeft overgebracht, hadden door de wethouder overgebracht moeten worden. Dan was het officieel geweest en had de minister er niet omheen gekund.

Beste Wethouder Lintmeijer, u heeft ons zwaar in de steek gelaten!

Rik Vollebregt


Reageer op deze inzending
Op 07-12-2010 schreef maria:

@Rik,
ik steun je volledig in je betoog. Chapeau voor de harde werkers van laat Lunetten niet stikken.
Hopelijk reageert de wethouder!
Op 07-12-2010 schreef Leonie:

Hoi Rik,

Goed gedaan, mooi dat jullie de minster nog even gesproken hebben. Ik heb je nog een paar keer op internet kunnen zien tijdens het debat.
Op 07-12-2010 schreef jos de putter:

Lintmeier zit samen met de inwoners van Lunetten in een lastige situatie, maar misschien is er nog een ontsnapping mogelijk. Het zal er nu om gaan welke compenserende maatregelen de overheden voor de wijk uit de hoed kunnen toveren. De tramlijn is nuttig als hij komt, maar levert Lunetten direct niet zo veel op. Het zal met name gaan om de hoogte van de geluidsschermen, de lengte van de overkapping, de handhaving van de maximumsnelheid. De voortekenen zijn niet zo gunstig. Het Fonds Economische Structuurversterking (FES) dat nog wel eens gebruikt kon worden voor inbedding van infrastructuur, is bijna leeg. Het gaat er dus om wie de maatregelen gaat betalen, ook als de bouwkosten van de aanleg bijvoorbeeld tegenvallen. Als zowel Utrecht als het Rijk bijna platzak zijn, zal dat de overlastbeperkende maatregelen misschien beperken.
Op 07-12-2010 schreef Angela Gallé:

De Wijkwethouder is ingegaan op de uitnodiging van Laat Lunetten Niet Stikken om toelichting te geven. Zeer waarschijnlijk wordt het bezoek donderdagavond 16 december (i.p.v. dinsdag 14 december, zoals oorspronkelijk het plan was).
Zodra het definitief bevestigd wordt gaan we het uitgebreid communiceren. We hopen dat er dan ook kritische mensen komen praten en luisteren die donderdagavond!
Groet,
Angela Gallé
Laatlunettennietstikken@gmail.com
Op 07-12-2010 schreef Hugo:

16 december is ook de dag dat er over de moties om lunetten te beschermen tegen de effecten van de uitbreiding.
Ik wil best naar iedereen luisteren zijn, maar kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn.
Op 08-12-2010 schreef Bert van der Roest:

Het is zuur voor de mensen die zich inspannen voor het tegengaan van automobiliteit maar dit is de politieke werkelijkheid. Met tien mensen uit Lunetten naar een commissievergadering in Den Haag is een prestatie zeker hoe het nu met de treinen gesteld is maar je kan niet volhouden dat je dan namens een wijk aanwezig bent. Natuurlijk gaat het voorgenomen besluit boven woongenot van enkelen om de doodeenvoudige reden dat de meerderheid geen afstand wil doen van minder kilometers maken in de auto. Het is jammer dat de actiegroep niet ingezien heeft dat met het polariseren door te chanteren met een convenant de bereidheid bij diverse politieke partijen te zoeken naar een gezamenlijk oplossing is afgenomen. Ook de wethouder, en zelfs Groen Links moet nu door het stof om te erkennen dat het voorgestelde model het minst slechte is. In eerste instantie laf gedrag door enkele actievoerders om begrip te hebben voor het gedraai van Groen Links. Maar misscien ook wel verstandig gezien de toekomst. Van harte hoop ik dat ook actiegroep LLNS zich een strategisch inzicht aanmeet. Het betrekken van de buurman van J zou al een goede stap zijn daar hij over de juiste beleving en ervaring spreekt. Mijn overtuiging is dat vanaf nu stelselmatig de plannen met procedures vertragen uiteindelijk zal leiden tot het afblazen van de vertramming van de zuid, en dus nog meer ronkend verkeer. De autolobby krijgt dan helemaal de zin en zal op andere plekken ook voor verbreding pleiten.
In Lunetten zijn veel autorijders en met alle respect maar een kleine groep die zich werkelijk druk maakt om de aantasting van het groen. Laat ik duidelijk maken dat ik pertinent voor een gezonde wijk ben, maar dat die er niet komt door elke dag gemiddeld 4 uur een rij auto's naast je wijk te hebben staan met schadelijke uitlaatgassen.
Meer gebruik van OV (dus de tram), doorstromend stil en schoon verkeer zou ik naar willen streven. Met slimme duurzame en betaalbare oplossingen komen dat zou nu het devies moeten zijn die je op aantrekkelijke wijze brengt zodat er draagvlak ontstaat.
Op 08-12-2010 schreef Maria:

@Bert,
is het nou nodig om van betrokken wijkbewoners laffe actievoerders te maken die chanteren en polariseren?
een kleine groep? wie zegt dat? volgens mij worden ze door veel bewoners van Lunetten gesteund!

Het zijn mensen die hun nek uitsteken en hun vrije tijd aan deze zaak besteden omdat ze oprecht bezorgd zijn over het leefklimaat in Lunetten. Ze verdienen op zijn minst respect.

Nogmaals: het is nog nooit bewezen dat extra snelweg de fileproblemen op lange termijn oplost! het gebruik van dit argument klinkt misschien leuk en ligt goed in het gehoor, maar is een non-argument.
Op 08-12-2010 schreef QQleQ:

Dhr. Van der Roest is niet langer geloofwaardig als het belangenvertegenwoordiging vanuit de wijk betreft. Hij noemt "enkele bewoners", waar het gaat om circa 5000 woningen. Hij beschouwt het recht op een gezonde en leefbare woonomgeving als woongenot waar je aan kan tornen. Hij noemt actievoerders laf, terwijl zij namens veel mensen op de bres staan en. zoals Maria ook aangeeft, veel respect verdienen. Hij vindt doorstroming van verkeer dusdanig belangrijk, dat hij verregaand bereid is om mee te gaan met de huidige voorstellen voor wegverbreding. Hij heeft het over een kleine groep die zich druk maakt over de aantasting van het groen, waar er heel veel mensen zijn die direct dan wel indirect van dit groen gebruik maken en profijt hebben. Hij neemt geen notie van andere waarden in het park dan die van de beleving van "enkele" mensen Hij doet niet eens de moeite om na te gaan waarom deze groene bufferzone er reeds ligt.

Meneer Vane der Roest vindt blijkbaar natuur, openbaar groen en een gezonde leefomgeving zaken waar je best mee kunt schipperen, om de doorstroming van verkeer maar te bevorderen. Voor hem is nog lang geen grens bereikt als het gaat om verstedelijking in dit stukje Utrecht. Alleen maar met het noemen van een idee om een trambaan aan te leggen, beluister ik nog geen visie om de concrete inrichting van het wegennet rondom Utrecht daadwerkelijk anders op te lossen.
Op 08-12-2010 schreef Rik Vollebregt:

@Bert,

Jouw reactie viel me op en ik heb de vrijheid genomen je website even te bekijken. Daar lees ik het volgende:

"De PvdA en dus ook ik sta voor
* En luchtkwaliteit die overal in Utrecht en ook in Lunetten aan de norm voldoet
* Meer Openbaar Vervoer
* Betere fietsvoorzieningen
* Minder en schoner autoverkeer

Het gaat immers immers om en de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid en vooral de gezondheid van mijn gezin, mijn buurt, mijn wijk en mijn stad!''

en:

''Voor de rest zal ik andere acties die de aandacht vestigen op verbetering van lucht en geluidskwaliteit in Utrecht Zuid en met name in Lunetten steunen''

Dat zijn jouw woorden. Kennelijk verschillen we niet van mening over wat we willen. Het zou mooi zijn als we tot een constructieve samenwerking kunnen komen.

Op 08-12-2010 schreef Christiaan Hogenhuis:

Wat een zure en onterechte reactie van Bert van der Roest. In de eerste plaats is de weerstand tegen de weguitbreiding in de wijk veel groter dan hij suggereert (10 mensen!?), getuige alleen al de opkomst bij de demonstratie tijdens de Raads Informatieavond eind oktober. In de tweede plaats wordt door de actiegroep helemaal niet zo sterk gepolariseerd. Kijk naar de reactie die is opgesteld op de MER en je ziet dat de groep erkent dat er iets aan de weg en de files moet gebeuren én dat er constructieve voorstellen worden gedaan en aangehaald.

Polariseren is inderdaad niet de oplossing. Daar draagt Bert zelf zo overigens wel aan bij. Aan de andere kant lijkt het mij niet verstandig om te dreigen met vertragingstactieken, wat er ook besloten wordt. Wel is het verstandig - maar dan meer achter de schermen - te verkennen wat de juridische mogelijkheden zijn om ons tegen een rigoreuze weguitbreiding te verzetten. Maar dan op degelijke gronden, zoals het risico dat de normen voor geluid en luchtkwaliteit ernstig overschreden (blijven) worden, dat de weguitbreiding - vanwege een mogelijke grondwaterdaling - flinke schade aan zowel Amelisweerd als de bebouwing in Lunetten kan veroorzaken of dat de waarde van huizen in Lunetten flink kan dalen.
Op 08-12-2010 schreef Bert van der Roest:

Rik, dank dat je hoogte heb genomen van mijn constitente uitgangspunten hetgeen ik ook aan beveel aan Maria, Qenz, Christiaan en anderen. Mijn reactie is beslist niet zuur bedoeld maar is mijns inziens weergave van realiteit. Maria vermoedt dat veel inwoners van Lunetten het standpunt van de actiegroep delen, maar elke dag als ik zie hoeveel auto's in en uit Lunetten rijden moet ik constateren dat dit een illusie is, zelfs een volle Musketonzaal wil nog niet zeggen dat je als actiegroep de mening uitdraagt van een wijk. Bewering dat 5000 huishoudens wel eens achter de standpunten staan is uit de lucht gegrepen. Sterker nog, ik denk dat de ANWB meer bijval heeft uit deze populatie. Nogmaals, kijk alleen naar het autogebruik van deze wijk. Dat heb ik geen enkele actievoerder of sympathisant horen tegenspreken. Dat neemt niet weg dat ik als bewoner van Lunetten sta voor een gezonde en groene wijk en dan ben ik blij met een reactie van Rik die ook wil kijken naar een constructieve oplossing. Overigens zijn de mensen van de actiegroep niet de enigen die hun nek uitsteken gezien het aantal reacties dat ik krijg, om maar te zwijgen over de vrije tijd die ik er al in heb zitten.

En voor Christiaan betreft, het is zeker niet mijn keuze geweest om te polariseren, maar het zijn degenen die hebben verzonnen om voor de verkiezingen een convenant aan de politieke partijen voor te leggen om TEGEN VERBREDING VAN DE A27 te zijn. Het is nu Groen links die wel tekende dus moet draaien en daarmee verkeizingsbedrog pleegt. Zij gaan nu immers wel akkoord met verbreding. Ik durf te stellen dat zelfs met partijen als CDA en VVD op gemeenteniveau nog wel een goede deal te maken was, maar niet op het moment dat het convenant als Groen Links steun verscheen. Wie mij heeft gevolgd weet dat ik daar voor de verkiezing helder in ben geweest. Mijn partij en ik hebben gekozen voor betere voorzieningen bij het OV, zoals de tramlijn naar de Uithof. Als eerste geen snelweg door Leidsche rijn en Amelisweerd en inpassingen van autoverkeer met de minste overlast aan bewoners van Utrecht. En zoals Rik citeert voor een gezonde wikj Lunetten voor in de toekomst.

Dus Christiaan, juist ik was en ben tegen polariseren maar het is de actiegroep onder ander die dit bewerkstelligt heeft met de gevolgen van diens acties.
Ik ben van mening dat met mij een (zwijgende)meerderheid van Lunetten kiest voor een gezonde en groene wijk met voldoende doorstoming van geluidsarm verkeer.
Op 08-12-2010 schreef Elly:

Ik kan me ooit nog een demonstratie in Den Haag herinneren waar 500.000 (of iets dergelijks) mensen in meeliepen, en de minister presteerde het om daarop te regageren met: die andere 12 miljoen mensen waren er niet, dus dit stelt niks voor.
Blijkbaar heeft dit Bert geïnspireerd...

Daarbij stoor ik mij aan de kreet dat we automobiliteit zouden willen bestrijden, want ik geloof er geen snars van dat de files hiermee verdwijnen. Meer weg = meer auto's = (uiteindelijk) meer files. Zet toch eens (echt) in op openbaar vervoer! Maar ja, da's weer zo'n linkse hobby en de PvdA durf ik al lang niet meer links te noemen.
Op 08-12-2010 schreef Albert van O:

@ Bert van der Roest,
Steek a.u.b. geen vrije tijd meer in het uitbreiden van de snelweg, het tegen gaan of varianten. Je hebt bewezen meer kapot te maken dan ons lief is! Misschien zoeken ze in Rotterdam nog wel een PVDA-er en kun je in zo'n huis gaan wonen dat maar 10 meter van de snelweg af ligt.
Wij willen geen tramvervoer naar de Uithof maar hier gezond blijven wonen zonder long-k**ker, luchtweg infecties, CARA of andere ziekten. Dat heeft niks met politiek te maken, concessies of compromissen, maar met niet 10 jaar eerder dood gaan. Dan kunnen we ook 10 jaar mnder lang met de tram mee.
Op 08-12-2010 schreef Bert van der Roest:

Ik zou echt willen dat Elly, Albert van O en andere anoniemen is echt lezen wat ik schrijf en dus bedoel.
Geen tram is indirect nog meer autodampen. Komt de lucht dan niet van links dan wel van rechts.
Het lijkt mij toch niet dat we 10 bewoners op de tribune in Den Haag kunnen vergelijken met de vredesdemonstratie in de jaren 80. Het is frappant dat degenen die een reactie tot nu toe schrijven afblijven van het gedraai van Groen Links.
Op 08-12-2010 schreef j.a. de jong:

mogelijk wordt deze site op dit moment geïndexeerd in een of andere google cache of waybackmachine.
het is in deze tijdcapsule dat ik mij richt tot toekomstige generaties.
ik hoop dat deze generaties slimmer zijn en wijzer zijn geworden.
en dat 'imagine' van john lennon is uitgekomen. no possessions, no religion, no countries.
toch verwacht ik dat deze generaties nog wat duiding nodig hebben wanneer ze naar lunetten.nl van december 2010 kijken.
beste persoon in de toekomst:
1. in 2010 geloofde bijna iedereen dat CO2 slecht was voor het milieu, ze waren bang voor opwarming van de atmosfeer en dat dat door CO2 kwam afkomstig van verbranding van fossiele brandstoffen.
dat had het knmi namelelijk gezegd.
toch staat het parkeerterrein van het knmi dagelijks vol met een bonte verzameling auto's en doen ze niks.
geloven ze het zelf wel ?
2. in 2010 geloofde de lunettenaar dat de fijnstof uit de auto's het leven van iedereen hier met een aantal jaren bekortte.
toch verhuisde er niemand.
geloven ze het echt wel ?
3. in 2010 mag iedereen zeggen dat uit 'de meeste studies blijkt dat meer asfalt leidt tot meer files". ieder die meer dan een jaar wiskunde A heeft gehad moet toch hierbij gaan twijfelen.
toch mag je het rustig nablaten en iemand die dat tegenspreekt heeft vast verkeerde bedoelingen (deze persoon is "van de asfaltlobby")
4. bert van der roest heeft vorig jaar precies uitgelegd waarom hij het convenant niet wilde tekenen. de partijen die het convenant hebben getekend hebben iets getekend dat ze niet kunnen nakomen.
bert wijst daar fijntjes op, en dat hij gelijk heeft gekregen: GL pleegt kiezersbedrog,
definitie kiezersbedrog = beloven, daardoor stemmen krijgen, maar niet doen.
vervolgens stort iedereen een bak onterechte kritiek over hem heen.
5. anno 2010 hoef je niet meer precies te lezen wat iemand zegt. en wanneer bert van der roest dan duidelijk herhaalt wat hij bedoelt dan leest men daar wel weer iets anders in wat hij niet bedoelt.

ik kan soms moeilijk wachten op de tijd dat de common sense weer doorbreekt
Op 08-12-2010 schreef Maria:

@Bert, het lijkt je vaker te overkomen dat jij iets anders bedoelt dan mensen in jouw stuk lezen......
misschien toch een andere communicatiestrategie kiezen?
Op 09-12-2010 schreef Waddenbuurtbewoner:

@ v.d. Roest:

Die 10 maandagochtend hadden er ook 11 of misschien zelfs wel meer kunnen zijn als de gemeente Utrecht in ieder geval de hoofdfietsroutes ijsvrij had gemaakt. Prioriteit voor het ijsvrij maken lag dus duidelijk bij de autowegen. Blijkbaar is de mobiliteit voor de auto wel erg belangrijk voor de gemeente Utrecht, dus het verbaasd mij niets dat de gemeente Utrecht met de verbreding heeft ingestemd.

@ J.A. de Jong,
Ik zou graag Lunetten willen verlaten voor een gebied met minder fijnstof. Helaas zijn de huizenprijzen in Luenetten zo laag dat ik voor iets vergelijkbaars minstens een ton extra mee moet nemen. Maar als ik naar Funda kijk willen 90 andere gezinnen graag uit Lunetten weg. Dat is 3x zoveel als ongeveer een jaar geleden..
Op 09-12-2010 schreef edwin:

Die verdrievoudiging in het aanbod op Funda wordt volgens mij veroorzaakt door de woningcorporaties die huurwoningen aan het verkopen zijn. Wel -beep-lig dat dit net gebeurt op een moment dat het volstrekt onzeker is hoe 'groen' de omgeving van die woningen nog zal zijn over 5-10 jaar. 'Groen' is toch het belangrijkste 'selling point' van deze wijk. Ik ben benieuwd naar de invloed op de huizenprijzen. Maar het is ook -beep-lig voor iedereen die 7 jaar op een wachtlijst heeft gestaan om in dit groene paradijs te mogen huren.

Overigens is het ironisch dat op http://utrecht.groenlinks.nl/ wordt aangekondigd dat Groen Links pleit voor een inventarisatie van stille plekken en gebieden in de stad omdat die zo belangrijk zijn voor de gezondheid. Frits Lintmeijer heeft wel wat uit te leggen, ook aan zijn eigen fractie die er 'gemengde gevoelens' bij heeft.
Op 09-12-2010 schreef j.a. de jong:

bij wiskunde A leer je om verbanden te ontdekken tussen kwantitatieve grootheden.

maar je krijgt ook een kritische houding aangeleerd.

zie je verband tussen A en B ? dan zijn er de volgende mogelijkheden:
mogelijkheid 1: A veroorzaakt B
mogelijkheid 2: B veroorzaakt A
mogelijkheid 3: er is een factor C die beide veroorzaakt.

1. A: meer CO2, B: hogere temperatuur.
=dus=: hogere temperatuur komt door CO2. mijns inziens te kort door de bocht.
laat je niks wijsmaken. denk zelf na. realiseer je wie iets beweert.

2. A: meer asfalt, B: meer files
=dus=: meer files komen door meer asfalt. mijns inziens te kort door de bocht.
zie ook
http://tinyurl.com/lalunist1
http://tinyurl.com/lalunist2
http://tinyurl.com/lalunist3
http://tinyurl.com/lalunist4

3. A: lunetten is bang voor de gezondheid. B: er staan meer huizen te koop in lunetten
=dus=: mensen verlaten lunetten vanwege de gezondheid
mijns inziens te kort door te bocht.
er is hier sprake van verkoop van huurhuizen en huizen staan langer te koop dan vroeger

tot zover uw bijles wiskunde A. huiswerk bestaat uit het voortaan zelf nadenken.
Op 10-12-2010 schreef Ellen:

Als de keuze is een snelweg door Amelisweerd of meer asfalt in Lunetten, zou ik kiezen voor de weg door Amelisweerd. Beter lijkt me een overdekte dubbele weg, dan hoeft er geen grond ingeleverd te worden.

Overigens, ik vraag me af of er veel mensen uit Utrecht oost en zuid met de tram naar de Uithof zouden gaan. Met de auto is stukken sneller. Volgens mij reizen er meer studenten dan niet-studenten naar de Uithof. In vakanties is het een stuk rustiger in de bussen die richting op.
En hoeveel minuten tijdwinst levert het op? En weegt dat op tegen de grote investering?
Op 10-12-2010 schreef fietsum durrin:

Met de auto vanuit Lunetten naar de Uithof??? Stuitend!!! Wel eens van een fiets gehoord?
Op 10-12-2010 schreef Bert van der Roest:

En is Pinokkio in Turkijje geboren? Dwalen we soms een beetje af?
Op 11-12-2010 schreef fietsum durrin:

@vdRoest

Wie dwaalt hier nou af? We hebben het hier over de vermeende noodzaak van 14 rijbanen. Autogebruik terugdringen is daarmee "on topic". Als iemand het dan gewoon lijkt te vinden met de auto van Lunetten naar de Uithof te rijden, lijkt het me zinniger daar iets over te zeggen dan om met Pinokkio aan te komen zetten.
Op 11-12-2010 schreef Bert van der Roest:

Beste fietsum durrin,

Ik hoop niet dat het je echte naam is. Jij dwaalt af om maar meteen met de deur in huis te vallen. Met een schone tram kunnen we er voor zorgen dat forenzen en studenten via het spoor naar de Uithof kunnen reizen. Het bespaart onnodige autokilometers en ronkende autobussen. Het gaat niemand erom en mij in de laatste plaats dat bewoners van Lunetten de auto pakken naar de Uithof. Het overgrote deel van Lunetten naar de Uithof pakt al de fiets of het OV en die keren dat ik daar moet zijn doe ik dat ook. Het gaat erom dat met een tram minder auto's bijvoorbeeld van de A27 gebruik gaat maken. Die uitstoot dat dat bespaart komt ten goede aan Lunetten. DUS HELEMAAL NIET MET DE AUTO UIT LUNETTEN NAAR DE UITHOF!!!!
Op 12-12-2010 schreef Christiaan Hogenhuis:

Beste Bert,

Elke auto die de wijk uit- en inrijdt als een stem vóór weguitbreiding interpreteren is een gotspe. Er zijn meer factoren die de keuze voor autogebruik bepalen, zoals je weet. Waar het om gaat is dat voor het opvangen van de (stijgende) mobiliteitsbehoefte meerdere mogelijkheden bestaan, die allemaal serieus onderzocht moeten worden. Dat is in de MER tot nu toe onvoldoende gebeurd. Dáár wijst de actiegroep op. Verder is de actiegroep voor zover ik weet niet tegen weguitbreiding/-aanpassing per se, maar tegen de dramatische uitbreiding die nu als voorkeur gekozen is.

Wat de steun voor de actiegroep of voor de weguitbreiding betreft: dan moeten we toch afgaan op de zichtbare gegevens:
- er is een actieve actiegroep waar in wisselende omvang zo'n 30 mensen aan meedoen
- de demonstratie in de stad trok enkele honderden mensen, voornamelijk uit Lunetten
- de reacties op deze site zijn - alsik het zo snel zie - in meerderheid ondersteuning van de actiegroep.

Een wetenschappelijk verantwoorde peiling is dit nog niet. Maar we moeten vaststellen dat zich hiertegenover nog zo goed als niets heeft georganiseerd.

Dat neemt niet weg dat het nuttig zou zijn - om van alle gekissebis af te zijn - een peiling te houden onder de Lunettenaren naar wat nu werkelijk de mening over de weguitbreiding is. Wie neemt die handschoen op?

Christiaan Hogenhuis
Op 12-12-2010 schreef Bert van der Roest:

Beste Christiaan,

Natuurlijk is het een gotspe dat elke auto die de wijk in of uitrijdt een voorstemmer zal zijn van verbreding van de A27, maar het is net zo een gotspe als de suggestie wordt gewekt dat heel of de meerderheid van Lunetten de gedachtengang van de Actiegroep Laat Lunetten niet stikken aanhangt. Mooi die 30 mensen die actief zijn maar op een bevolking van 13.000 is dat minder dan een druppel. De wijkvoetbalclub heeft op een willekeurige wedstrijddag het veelvoud aan vrijwilligers lopen bijvoorbeeld. De demonstratie en zeker ook de performance in de raadszaal verdient waardering maar nog steeds kan men niet stellen de meederheid te vertegenwoordigen, enige bescheidenheid is hier op zijn plaats. Natuurlijk heeft zich al lang hier tegenover iets georganseerd waar meer bewoners van Lunetten lid van zijn dan welk kerkgenootschap. Die organisatie heet ANWB en maakt het onder andere mogelijk dat het rekening rijden niet doorgaat.
Een peiling zou interessant zijn maar verder geen enkele invloed hebben op de besluitvorming. Het gaat hier immers om de oplossing van een probleem van landelijke aard zoals de kordate verwoording van de minister al duidelijk maakte.
En dat de meerderheid van inzenders in deze website de actiegroep zou steunen zou ik niet zo willen zien of blij van worden. Misschien voelt de actiegroep zich gesteund door Palingen, Q's, Ellen, Christiaan H, Frank F en Mr X maar persoonlijk zou ik mijn kaarten daar niet op willen zetten omdat je in feite niemand echt kan aanspreken.
En het goede nieuws is dat ik mij best wil druk maken om eens te peilen in Lunetten hoe men denkt over eigen autogebruik en dat van het verkeer om Lunetten heen.
Op 13-12-2010 schreef QQleQ:

Beste heer Van der Roest,

Als ik u goed beluister, gaat een gezond Lunetten u aan het hart en staat u eveneens niet te springen om meer luchtvervuiling en lawaai in Lunetten. Uw uitgangspunt wijkt hierin niet af van het actiecomité. U keurt de opstelling van het actiecomité in het debat af, omdat in uw beleving deze opstelling de lokale politiek buitenspel zet, want te radicaal. Dat is uw goed recht.

Uw commentaar rammelt echter. U beschouwt de gekozen oplossing tot verbreding van de A27 als de beste (of anders gezegd: minst slechte) keuze. Dit blijkt echter nergens uit. Als oud-raadslid moet u zeker beseffen dat reeds bij de planvorming van Leidsche Rijn een verbindingsweg A2-A12 aangelegd had moeten worden, als onderdeel van de ring. Of is dit voor u oud politiek zeer? En zelfs nu Leidsche Rijn er ligt, is volkomen onduidelijk waarom juist rond Lunetten waar al erg veel hinder van verkeer is, de snelweguitbreiding moet komen. Het signaal dat het wel genoeg is geweest met de hoeveelheid asfalt rond de wijk Lunetten is in mijn beleving erg nodig. En alhoewel u wellicht anders beoogt, sneeuwt dit punt volledig onder in uw teksten.

Een ronduit storend punt in uw betoog is dat het autobezit en het vermeend ANWB-lidmaatschap van wijkbewoners voor u betekent dat deze mensen niet moeten zeuren. Plat gezegd: ze hebben volgens u geen recht van spreken als zij voor hun gezondheids- en leefomgevingbelang opkomen. “Eigen schuld, dikke bult.” Dit is onterecht kwetsend voor veel wijkbewoners. En daarnaast legitimeert deze redenatie uiteindelijk willekeurig elke weguitbreiding in en naast woongebieden.

Ik wil u wel een advies geven. Uitgaande van uw betrokkenheid bij de wijk, zou het veel meer helpen als u in de discussie een constructieve houding aanneemt, in plaats van u mee te laten slepen door uw gevoelens jegens anderen die op de bres zijn gesprongen.
Op 13-12-2010 schreef edwin:

Als je naar de verkiezingsuitslagen kijkt van de gemeenteraadsverkiezingen en de tweedekamerverkiezingen in Lunetten in 2010 dan halen de asfaltsceptische partijen PvdA, D66, Groen Links, SP e.d. zo'n 75% van de stemmen (opkomst 74%). De coalitiepartijen VVD, CDA en PVV komen op ongeveer 23% uit. Dat suggereert toch op zijn minst dat de acties van LLNS op enig draagvlak in de wijk kunnen rekenen. Groen Links haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen zelfs 31,2% van de stemmen in Lunetten. Het zou best eens kunnen dat deze 1643 stemmers een beetje ontevreden zijn over de opstelling van Frits Lintmeijer in dit dossier.
Op 13-12-2010 schreef Foppe:

Edwin zet de PvdA bij de asfaltsceptische partijen. Dit is mijns inziens onjuist. Toen het vorige college uit elkaar viel was dat omdat Groen Links tegen en de PvdA voor de Spoorlaan was. Met andere woorden: de PvdA wilde asfalt, Groen Links niet. Bij de daarop volgende gemeenteraadsverkiezingen heeft de PvdA overigens fors verloren. Mij is door de jaren heen opgevallen dat de PvdA in de gemeente Utrecht asfalt meestal faciliteert en niet tegenhoudt. Ik heb daarvoor geen bewijzen, maar ik heb de sterke indruk, dat de voordracht van Wolfsen (ook van de PvdA) als burgemeester gedaan is onder voorwaarde dat hij zich hard zou maken voor wat met een mooi heet "bereikbaarheid". In zijn eerste nieuwjaarstoespraak benadrukte hij "bereikbaarheid" erg nadrukkelijk. Bij de Kamer van Koophandel is dat b-woord gewoon een andere woord voor extra, heel veel extra rijstroken.
Op 13-12-2010 schreef Buschauffeur:

Het is me aan de visie(s) van De heer Van Der Roest al eerder opgevallen dat, als hij al de mening van de PVDA verwoordt, hij meestal uitgaat van "haalbaarheids-scenario's" een soort van 'realpolitik' waarin weinig ruimte is voor ethische of morele overwegingen (Zie Wikipedia).
Daarnaast is zijn vaak gehoorde argument betreffende het (niet) gebruik van de auto door bewoners van Lunetten als een soort van voorwaarde om gehoord te kunnen worden volstrekte nonsens.
Waarom hebben Lunettense autogebruikers minder recht op schone lucht dan andere rijdende Nederlanders? (zowat iedereen).
Op 13-12-2010 schreef Bert van der Roest:

Dank u reactionairen voor al die complimenten en inzichten. Aanvulling bij Foppe om in de termen te blijven horen inmiddels D66 en Groen Links ook niet meer bij de asfaltsceptici en zo ontstaat toch een ander politiek landschap. Dank dat de buschauffeur mij schaarde in de rijen van realpolitici met dan wel weinig ruimte voor ethische of morele overwegingen. Maar de ruimte is er wel en die heb ik helemaal gebruikt namelijk, ik blijf voor de gezondste oplossing waar de bereikbaarheid van de stad niet onder lijdt en de economie (dus werkgelegenheid) ook nog voortgang kan vinden. Beter een realpolitiker dan een hemelfietser.
QQleQ, alleen uw afkorting rammelt als je het uitspreekt al meer dan mijn mening ooit zal doen. De geschiedenis kan je niet terugdraaien en in zowel Leidsche Rijn als in Amelisweerd zelf past geen weg. Daar ben ik als eerste Utrechtse politieker op tegen geweest en zal dat ook blijven. Wanneer men de kaart goed bestudeerd zal het duidelijk worden dat er nog maar een mogelijkheid overblijft namelijk verbreding bij Lunetten. Zelfs Groen links is tot dat inzicht gekomen. Het minst slechte alternatief. Beter is natuurlijk dat 20 procent van de Utrechters (of Lunettenaren) overstapt op het Ov, want dan is het argument voor uitbreiding van de A27 grotendeels weggevallen. Het zou prettig zijn als men leest wat ik schrijf op een reactie dat het tegengeluid nog niet gehoord is. Dan zeg ik op mijn beurt dat de zwijgende meerderheid zich sterk vertegenwoordigd voelt in een organisatie die ANWB heet met de complimenten aan de buurman van John die precies uitlegt hoe de ANWB en de meerderheid in Lunetten er tegenover staat; oog voor de gezondheid maar de verbreding onontkomenlijk vindt. Dan is vechten voor de beste inpassing met optimale kansen voor OV nog steeds het beste naar mijn mening. Geen doemdenken maar realpolitik zal ik maar zeggen.
Op 13-12-2010 schreef M. Cat:

Het is goed dat uw wijkvoetbalclub zoveel vrijwilligers kan genereren. Uw vergelijking met de 30 mensen die zich inzetten voor een een leefbaar Lunetten klopt echter niet. De zaterdag dat er geen treinen reden, vanwege een brand bij Utrecht CS stond ik bij het benzinestation aan de Lunettenbaan op mijn lift te wachten. In het kwartier dat ik daar stond heb ik verschillende auto's de wijk in zien rijden riching sportvelden met een ouder en 1 of meerdere kinderen in sportkleding. Voor de volledigheid dient u het aantal bewoners van de wijken waar deze leden vandaan komen mee te tellen.
Op 14-12-2010 schreef Jos de Putter:

Ik ben van mening dat ook een realpolitiker LLNS moet steunen. Immers, hoe luider het protest, hoe hoger de geluidsschermen en hoe groter de kans op een aangepaste snelheid op de ring. Wie niet piept als hij of zij geschoren wordt, krijgt de negatieve spill-overs vol op het bord. Ik schat in dat een deel van de betrokken landelijke partijen in het besluitvormingsproces (m.n. de PVV en de VVD) het worst zal wezen wat er in deze kleine vlek in de oksel van de snelwegen gebeurt. Hier wonen hun kiezers niet. Maar ze hebben hun eigen achterban wél meer asfalt belooft. De enige manier om de impact van dat meer asfalt zo beperkt mogelijk te houden is de uitvoerders van het beleid wakker te houden. En daar heb je een actiegroep voor nodig die niet te dicht tegen de macht aanschurkt en af en toe tegen de schenen trapt.
Op 14-12-2010 schreef Coen:

Even een reactie op een aantal naar mijn mening loze kreten in bovenstaande teksten:

Er wordt gesuggereerd dat iedereen die lid is van de ANWB automatisch voor meer asfalt is (en tegen kilometerbeprijzing)? Dat is natuurlijk larie, allereerst staat de afkorting ANWB voor... juist wielrijders! Dat het tegenwoordig meer een bond lijkt voor automobilisten is een ander verhaal. Vergeet daarbij ook niet dat veel mensen lid van de ANWB zijn om gebruik te maken van hun diensten (wegenwacht), dat wil niet automatisch zeggen dat dat meteen de veelrijders zijn!
Daarnaast is uit de ANWB peiling als belangrijkste conclusie gekomen dat de leden niet per definitie tegen kilometer beprijzing zijn, maar wel tegen de manier waarop het door de strot geduwd wordt!

Voor mij staan kilometerbeprijzing (wat geen f*ck helpt overigens) en voor of tegen weguitbreiding zijn ook niet direct met elkaar in verband!

Verder wordt de werkgroep zoals die er nu is afgedaan als een clubje van 'slechts' 30 roependen, die totaal niet de mening van 13000 inwoners van Lunetten representeren, het zou slechts een druppel op de gloeiende plaat zijn. Mag ik even wijzen op het aantal kamerleden in relatie tot het aantal Nederlanders? Is dat aantal dan wel representatief om over allerlei zaken te beslissen waar wij zogenaamd allemaal achter zouden staan?
Het feit dat er een werkgroep is en mensen hun nek uit willen steken, zou voor de gemeente al een duidelijk genoeg signaal moeten zijn. Er zijn genoeg mensen die dit soort discussies meelezen, maar er zelf niks aan toe te voegen hebben of die niet op een willekeurige door de weekse dag naar Den Haag kunnen, omdat er ook brood op de plank moet komen.
Gecombineerd met het overwegend linkse stemgedrag, is de mening van 'de Lunettenaar' toch gewoon duidelijk?! Wat dat betreft sluit ik me aan bij de topicstarter en zijn uitspraak 'de gemeente laat ons gewoon in de steek'.
Op 14-12-2010 schreef Christiaan Hogenhuis:

Ik stel voor dat we deze discussie sluiten. Het is de heer De Roest duidelijk niet te doen om een redelijke discussie op basis van steekhoudende argumenten, waarover men desalniettemin van mening kan verschillen. Het lijkt hem eerder te gaan om een podium om te jennen. Elk redelijk argument dat wordt ingebracht wordt onmiddelijk uit zijn context gehaald en verdraaid. Welke negatieve ervaring daarachter schuil gaat weet ik niet, maar het is in ieder geval zonde van de tijd. Er zijn andere plekken waar een discussie meer zin heeft, en vooral meer resultaat kan opleveren.
Op 15-12-2010 schreef lunettic:

Bert vd Roest zegt hetzelfde als voor de verkiezingen Lintmeyer is degene die wat uit te leggen heeft.
Op 16-12-2010 schreef Bert van der Roest:

Het is frappant dat de heer Hogenhuis nu wil bepalen wanneer een discussie sluit. Juist nu er discussie is waar ik serieus in ga op argumenten van LLNS-aanhangers. Kennelijk tref ik bij hem een snaar. Als meneer Hogenhuis het van mijn kant jennen vindt dan nodig ik hem uit de neutrale bril op te zetten en te zien wat mij rond dit onderwerp voor de voeten is gegooid zelf als het gaat om een discussie rond een salamanderpoel(!). Mag ik dan van mijn kant zeker als mijn mening verhaspelt wordt daarop reageren met argumentatie. In die zin kunnen de woorden door de heer Hogenhuis mijn woorden zijn dat elk redelijk argument van mijn kant onmiddellijk uit zijn context wordt gehaald. De heer Hogenhuis heb ik ook nog niet kunnen betrappen op het willen luisteren naar mijn argumenten en sluit mij wederom aan bij hem dat ik de heer Hogenhuis zonde van mijn tijd vind. Andere mensen zal ik op de website of anderzijds mijn redelijke argumenten keer op keer uitleggen. Ik heb al meerdere malen in allerlei bewoordingen aangegeven dat ik voor een gezond Lunetten ben, maar het wordt mij voor de voeten geworpen dat ik pro-asfalt zou zijn. Op dit moment in deze politieke constellatie is de verbreding het minst slechte alternatief, WANT DOORSTROOM IS NOODZAKELIJK VOOR SCHONERE LUCHT!. Ik spreek mijn zorg uit dat dit bakkelei leidt tot uitstel en misschien wel afstel voor een zeer noodzakelijke tram naar de Uithof die er voor zorgt dat duizenden mensen schoon OV gaan gebruiken. Met het doortrekken naar Zeist halen we steeds meer auto's van de weg.
Mijn acties zijn er op gericht om als totaal Lunetten voor een gezonde leefomgeving in te zetten. Mijn gevoel is dat keer op keer niet naar de argumenten geluisterd wordt van de grote meerderheid van Lunetten die auto rijdt en zwijgt. "'onder het mom van laat die groene hemelfietsers maar roepen, er komt op deze manier toch niets terecht van hun wensen"'. Omdat te relativeren heb ik misschien wel iets teveel de acties van LLNS gebagatelliseerd, maar dat komt ook voort uit mijn realpolitik en het polariseren door LLNS. Nogmaals, zij zijn immers gekomen met de dwang naar politieke partijen toe om een convenant te tekenen, hebben vervolgens een stemadvies uitgebracht en zijn na de verkiezing niet teruggekomen op hun kwalijke politieke daad die voor een burgerintiatief niet zou moeten. Zelfs het gedraai van GroenLinks is min of meer geslikt. En dan vind ik de samenvatting van Lunettic terecht. Ik (en mijn partij))zeg(gen) precies hetzelfde als voor de verkiezing en ben dus niet zo'n draai-beep- als die van Groen Links. Lintmeyer heeft wat uit te leggen.
Op 16-12-2010 schreef waddenbuurtbewoner:

@ Bert van der Roest:

Inderdaad kan een betere doorstroming voor gezondere lucht zorgen. Maar 80 km rijden zorgt ook voor een schonere lucht dan 130 km. Toch wil men 130 km gaan invoeren in Nederland. Nadeel van een betere doorstroming is dat meer mensen (weer) in de auto zullen stappen, zodat er binnen een paar jaar de wegen weer dichtgeslibt zijn, zeker als het openbaar vervoer geen alternatief is.
Om een goede doorstroming te houden, zou men ook moeten inversteren in goed en betaalbaar openbaar vervoer. En dat gaat niet echt gebeuren. Een tram naar de Uithof zal geen mensen de auto uitjagen, maar hooguit een bus minder laten rijden. En voor mensen in Lunetten zal goed openbaar vervoer er voor zorgen dat zij (misschien) de auto eerder zullen laten staan. Op dit moment ben je met het openbaar langer onderweg dan op de fiets naar Kanaleneiland of Utrecht Oost, omdat altijd via het centrum gereisd moet worden. Overvecht kan sneller bereikt worden als er een bus via de snelweg zou rijden met haltes bij bijv. Goyplein. Als je niet fietsen kan, is de keuze voor de auto snel gemaakt.

Door de uitbreiding van de snelwegen rondom Lunetten overweeg ik om Lunetten te verlaten en buiten Utrecht te gaan wonen. Met een gezin, nu zonder auto, waarvan de ouders beiden in Utrecht werken, 1 kind graag in Utrecht zal willen studeren, zal de komst van 1 of meerdere auto's onvermijdelijk worden.

Verhuizen naar een andere wijk in Lunetten is geen optie:
naast dat vergelijkbare woningen in Utrecht duurder zullen uitvallen, zou ik niet meer willen wonen in een stad die zo met de gezondheid van zijn burgers omspringt.
Immers de uitbreiding van de wegen is nodig voor de economie. Een betere doorstroming zorgt voor tijdwinst en tijd is geld. Dat door deze uibreiding een tijdwinst van maar enkele minuten geboekt wordt, is niet ter zake.
Maar wat zijn enkele minuten korter rijden, als andere mensen daardoor een kortere levensverwachting hebben.
Op 17-12-2010 schreef Diep teleurgesteld:

Wat mij betreft is het duidelijk: Hij heeft ons laten stikken tot nu toe.
Ik ben naar de 'uitleg-avond'geweest en hij heeft het niet kunnen uitleggen.
* Hij wil niet herinnerd worden aan het converant dat zijn partij en D66 met ons bewoners ondertekend heeft.
* Hij is wethouder-zuid maar heeft het alleen over 'successen voor de stad' zoals:
* de optie op een belofte voor een gedachte aan een tramlijn en
* een NSU die vast gaat lopen terwijl je er 80 m/u mag ipv 100 km/u.

Hij zegt zich 'hard te maken' voor de stad (niet eens de wijken in de zuid) maar die toezegging lijkt pudding-zacht.


Frits, pudding, Lichtmeijer heeft nog heel wat goed te maken voor de zuid. Ik weet niet of ik daar op ga wachten.