Ingezonden door: Ina Mijling
11-01-2011

De Waanzin van Bloemkoolwijken

DE WAANZIN VAN BLOEMKOOLWIJKEN.
Een bloemkoolwijk bestaat uit kleine wijken: kooltjes. De toegang en afvoer van verkeer van de hele wijk is via één stamweg. Alles in en uit de wijk moet daar overheen om in belendende andere wijken te komen, in het centrum of op de snelweg annex rondweg, ringweg. Dit lijkt helemaal niet op een bloemkool, maar ja…
Elk kooltje heeft een ringweggetje. Die sluiten allemaal wel op elkaar aan, maar alleen voor fietsers en voetgangers. Je kunt niet van het ene kooltje in het andere komen met je auto. Dan moet je via de ringweg/racebaan/stinkweg buitenom. Dat gaat zo: je rijdt over je koolweggetje op zo'n 3 tot hooguit 5 meter afstand naast de racebaan (je zou dus eigenlijk zó met je auto de racebaan op kunnen rijden, dan was je er veel sneller) over een lengte van 200 à 300 meter langs die racebaan, je maakt een bocht van 360o en komt òp de racebaan en RIJDT DEZELFDE AFSTAND WEER TERUG! Weer 2 tot hooguit 5 meter verwijderd van het bloemkoolweggetje. Ik zie dat dagelijks vanuit mijn huis, uitkijkend op zowel een koolweggetje als de race , stinkbaan. Komt een auto naar me toe op het koolweggetje, moet een bocht van 360o maken onder mijn raam en schuift dan de racebaan op en rijdt weer terug.
Voorbeeld: moet je vanuit kooltje B een doos bonbons halen in kooltje A voor tante Miep in kooltje E, dan gaat dat als volgt: je rijdt langs de racebaan je koolwijkje uit en dezelfde weg terug over de racebaan, dat is 2 x 200 meter = 400 meter. Er ligt echter een grote bocht en nog een eind rijden over de racebaan naar Kooltje A. Dat is nog eens minstens 600 meter over de racebaan en 200 meter naar het winkelcentrum. Kooltje A ligt wel vlak naast jouw kooltje B, maar je kunt er niet komen. En het is het enige kooltje met een winkelcentrum. Je hebt intussen 1200 meter gereden. Terwijl, als je had kunnen doorsteken, je misschien 100 meter had gereden. Dan heb je je doos bonbons en moet naar kooltje E. Reken zelf maar uit… Hèhè!
Bewoners van kooltje aan mijn overkant: je kunt niet even naar het winkelcentrum aan mijn kant, zo'n 300 meter over de racebaan heen: je moet eerst zien je kooltje uit te komen, dat is zo'n 600 meter misschien wel. Met allerlei bochtwerk mogelijk nog meer. Dan moet je zo'n 200 meter over de racebaan en dan pas kun je het winkelcentrumstraatje inrijden.
Als ik naar de apotheek moet is dat 2,5 kilometer. Terwijl, als ik zo ongeveer recht door had kunnen steken, ik misschien 800 meter ervan verwijderd was.
Is dat luchtvervuiling of niet? Men heeft deze wijken zo ontworpen, heb ik begrepen, om ze rustiger te maken en autoluw (haha!). Maar de herrie van de racebaan is zeer storend en stinkt smerig. Het is in de spitsuren, die beginnen al rond 6 uur in de ochtend, hart stik ke druk (HET HART VERSTIKKEND!). Herrie en stank zijn door de hele wijk hoor en ruikbaar. Dus rustig is het niet. Tot laat in de avond. …
Voetgangers en fietsers kunnen ook niet zomaar de racebaan oversteken : die moeten hele stukken omlopen, rijden.
Ook bussen kunnen alleen over de racebaan. ER LIGT LANGS DE RACEBAAN GEEN ENKELE BESTEMMING, VOOR GEEN ENKELE AUTO, OOK NIET VOOR DE BUS.
Veel buspassagiers moeten een flink eind lopen. Ik heb te doen met de vrachtwagenchauffeurs die, nadat ze met hun joekels het winkelcentrum van voer en spullen hebben voorzien, met hun enorme kolossen het ringweggetje doorsudderen, hier beneden die rare bocht van 360 graden moeten maken en dan zien op de racebaan te komen zonder paaltjes om te rijden of stoepranden te pletten.
Politier, ziekenauto's, brandweerwagens kunnen nooit rechtsreeks naar de plaats van bestemming. En er moet vooral geen wagen of bus in de weg staan of rijden.
Brandweerauto's die achter een bus komen te zitten, kunnen daar niet vanaf. Hoe dat moet met een bus die net passagiers aan het in- en uitladen is, terwijl er een loeiende ziekenwagen aan komt, weet ik niet.

Men gaat de bruggen in Lunetten verbeteren of vervangen. Laat men ze meteen geschikt maken voor autoverkeer. Wat men zou moeten doen is: de koolweggetjes met elkaar in verbinding brengen, een metertje verbreden en meteen wat recht trekken, de racebaan opheffen en volplanten met bomen. Scheelt enorm in het benzineverbruik, de luchtvervuiling en bijbehorende stank en herrie… En de bomen vangen heel wat stank op…

Ina Mijling, koolbewoonster naast racebaan en met uitzicht op koolweggetje.


Meer info >>Reageer op deze inzending
Op 11-01-2011 schreef Simone:

Voor die bonbons of de apotheek kun je toch die ook even gaan lopen of fietsen? Het is kennelijk erg dichtbij voor je, het is sowieso 'groener' en gezonder. Raar om voor zoiets de auto te pakken...

Verder vind ik het juist wel makkelijk dat er een rondweg door de wijk loopt. Je kunt daardoor makkelijk uitleggen hoe mensen moeten rijden. Bij de champignon links of recht en dan de zoveelste weg links of rechts en dan ben je er bijna. Bovendien scheelt het aanmerkelijk in het verkeer in andere straten, waardoor het daar lekker rustig is en je met je kinderen de straat op kunt.

Ik heb trouwens ook een tijd in Lunetten bij de rondweg gewoond aan een 'kooltjesstraat'. Het is daar inderdaad niet rustig, maar dat had je kunnen zien aankomen toen je koos voor die woning.

Ik zou er niet aan moeten denken dat de rondweg volgegooid wordt met bomen en dat je je weg moet zoeken door tien 'kooltjes' voordat je er bent. Ik denk dat ik dan voortaan bezoek van mijn bejaarde schoonouders wel kan vergeten.
Op 11-01-2011 schreef Hugo:

Ben het eens met Simone.
Bovendien brengt de scheiding van verschillende modaliteiten extra veiligheid. Kinderen kunnen rustig spelen op het pleintje omdat daar bijna geen auto's komen (alleen straatgenoten en die kennen de situatie).

Sterker nog: heel Groningen is zo ingedeeld. Dat heet het verkeers-circulatieplan. Je kunt niet van de 1e wijk naar de andere zonder over de ringweg te gaan. En de ringweg is ook het snelst want daar mag je 70 km/u en in de stad zelf 30.
Voordeel: weinig kruis-verkeer in de stad zelf.
Nadeel: als je verhuisd naar de wijk naast je moet je met de verhuiswagen over de ring :)
Ook bedrijfjes uit de 1e wijk met producten voor de een andere wijk moeten over de ring.

Bloemkoolwijken hebben zeker nadelen, maar ik denk dat de voordelen sterker zijn.
Op 11-01-2011 schreef Asje:

Jezus, waar kan een mens zich druk om maken)-
niet te geloven!
Op 11-01-2011 schreef Ruud:

Wat is dit nou weer ... nog nooit van gehoord dat het zo "slecht" zou zijn met de bereikbaarheid in Lunetten?

Volgens mij is Lunetten de enige wijk in Utrecht zonder verkeerslichten.

Misschien een positief punt?
Op 11-01-2011 schreef Ina Mijling:

De respondenten hebben huppakee! voor de vuist weg gereageerd, zonder goed te lezen en zonder na te denken.
Het gaat niet om wel of niet kunnen fietsen. Iedereen die goed leest heeft dat begrepen. Trouwens ik kan niet meer fietsen, en lopen ook alleen korte stukken, maar dat heeft hier niets mee te maken.
Ik ben het in zekere zin wel eens met het redelijk veilig kunnen spelen van kinderen op pleintjes. In zekere zin, want:
1. kinderen spelen nog nauwelijks buiten. Kinderen zitten achter de TV of met hun computerspelletjes enz.
2. en als ze buiten spelend niet bedacht zijn op een onverwachte auto, is zo'n pleintje juist minder veilig dan bekend autoverkeer. Daar zijn onderzoeken naar gedaan.
De respondenten hebben niets gezegd over de calamiteiten zoals brandweer en ziekenauto's. Ook niet over de vrachtwagens enz.
Er is ook niets gezegd over het 2x tot 4x of meer aantal kilometers wat auto's moeten rijden.
En ook niet dat de bus niet bij het winkelcentrum komt en ook niet bij het zalencentrum en bij de medische post.
Voor mij is de discussie met deze mensen gesloten.
Ina Mijling
Op 11-01-2011 schreef Simone:

Geen verkeerslichten is voor de auto's wel gunstig ja, maar als voetganger sta je in de spits toch af en toe wel lang te wachten voor je de rondweg kunt oversteken. Dat is lastig als je de bus ziet aankomen, maar de bushalte niet op tijd kunt bereiken. Toch nog iets negatiefs ontdekt :).

Maar ik merk ook geregeld dat auto's even voor je stoppen als je staat te wachten om over te steken

En het lijkt me trouwens behoorlijk vervelend als je in de buurt van een voetgangerstoplicht woont en dat gepiep de hele tijd moet aanhoren.

Bij elkaar opgeteld gaat mijn voorkeur toch uit naar geen stoplichten :).
Op 11-01-2011 schreef Laura Palmer:

Beste Ina,

Misschien had je zelf even moeten nadenken voordat je met deze stortvloed aan ongegronde klachten kwam. Lunetten is er specifiek op ingericht om autogebruik voor verkeer van de ene bestemmming in de wijk naar de andere bestemming in de wijk te ontmoedigen. Dáárom is alles wel bereikbaar met de auto, maar niet in een rechte lijn. Gelukkig niet. Dat is expres gedaan, omdat de voordelen veel groter zijn dan de nadelen. Voor de 95% van de wijkbewoners die goed ter been zijn geldt, dat fietsen en lopen een prima vervoermiddel zijn voor verkeer van de ene bestemming in de wijk naar de andere. Bij die 95% levert dat veel meer besparing aan autobewegingen op, dan die paar honderd meter die jij extra aflegt.
Op 11-01-2011 schreef Laura Palmer:

Overigens is het hilarisch hoe je een extreem lang stuk schrijft onder de pretentieuze kop 'de waanzin van bloemkoolwijken', terwijl je eigenlijk maar op één punt uit je eigen naar binnen gekeerde leefwereld in gaat. Het autoluwe aspect. Dat dus heel bewust is.

Er si wel degelijk meer te zeggen over bloemkoolwijken dia na 30 jaar aan een opknapbeurt toe zijn, maar juist dat autoluwe aspect kan de goedkeuring van 99% van de bewoners wegdragen. Dát is de reden dat jouw ene overdreven klacht hier bij de respondenten geen gehoor vindt. Niet, dat die respondenten slecht zouden lezen. dat blijkt hier uit niets.
Op 11-01-2011 schreef Laura Palmer:

Tenslotte overdrijf je de afstand bushalte-winkelcentrum. De halte Betuwe ligt op 150m, de halte Brennerbaan ligt op 200m. Misschien niet ideaal, een halte voor de deur zou mooier zijn, maar toch ook niet zo heel ver.
Op 11-01-2011 schreef Theo Peeters:

De verleiding (ook bij mij) om de schrijfster neer te zetten als een breedsprakige querulant is er. Maar ze heeft wel een punt. De truckers moeten rare capriolen uithalen om het winkelcentrum te bevoorraden, een gevolg van ondoordachte planvorming. Wel verdenk ik transportbedrijven ervan dat ze steeds groter materieel de wijken in sturen. Om met minder ritten en chauffeurs toe te kunnen?
Vreemd ook dat sportaccommodaties (niet alleen in Lunetten) vrijwel altijd uitsluitend bereikbaar zijn via een wirwar van woonerven en verkeersdrempels. Dat is vragen om overlast voor omwonenden.
Voor het overige heb ik het gevoel dat onze bloemkool meer lusten oplevert dan lasten. In Lunetten is voor de meeste mensen alles te belopen of te befietsen. En Ina, als je een stronkje verderop moet zijn wil ik je best een lift geven.
Op 11-01-2011 schreef Rogier:

Naar mijn mening is de ontsluiting van Lunetten juist erg goed! Ga maar eens in de spits bij de afrit Stadion van de Waterlinieweg kijken, dat is een langdurig gebeuren als u daar de wijk in wilt. Op onze ringweg is het vrijwel altijd vrij baan (behalve de incidentele bus), terwijl het mijns inziens nou ook niet echt uitnodigt tot 'racen'. Ik begrijp de kern van uw betoog echt niet, wie gaat er nou met de auto van het ene naar het andere bloemkooltje, terwijl het maar een paar honderd meter lopen is? Dat schiet toch niet op met de auto? Ik denk eerder dat u spijt heeft dat u zelf aan de 'ringweg' bent gaan wonen, vanwege al dat verkeer. Tja, pech gehad. Dat had u eerder moeten bedenken!
Op 11-01-2011 schreef Simone:

Het is trouwens ook bijna onmogelijk om op zoveel aspecten van het openingsverhaal tegelijk in te gaan. Zeker omdat je dat niet nog even na kunt lezen terwijl je je reactie typt.

Halte Stelviobaan ligt volgens mij nog iets dichterbij het winkelcentrum als je de paadjes tussendoor kent. Maar mensen voor wie de afstand tussen de bushalte en het winkelcentrum in Lunetten te ver lopen is, zou ik aanraden om naar het Smaragdplein te gaan. Het is maar een paar bushaltes verder en je hebt er de Lidl, Plus en de apotheek en andere handige winkels op een steenworp afstand van elkaar.
Op 11-01-2011 schreef henk:

zeker niet goed opgelet toen je hier kwam wonen,dus maar verhuizen.
is oost groningen iets.
Op 11-01-2011 schreef Jos de Putter:

Eeb prikkelende column die uitnodigt tot reageren. Dat is de verdienste van Ina Meiling, al ben ik het niet met haar eens.
Toen Lunetten ontworpen werd in de jaren zestig van de vorige eeuw waren er in Nederland ruim 2 miljoen auto's. Inmiddels zijn er drie keer zoveel. Dat had niemand kunnen voorzien. De wijk is ooit ontworpen om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te doen. De wijk was er eerder dan de auto's, dus wat mij betreft moeten de auto's zich aanpassen aan de wijk en niet andersom. Het is toch al zo zonde dat de "openbare huiskamers" van de wijk (de woonerven die ooit bedoeld waren voor mensen om elkaar te ontmoeten) veranderd zijn in parkeerplaatsen en dat op sommige plaatsen de parkeerdruk enorm hoog is. Wat mij betreft is Lunetten een prima wijk om zonder auto of met een abonnement op een deelauto te wonen. Dat kan hier goed omdat je overal dichtbij zit. Ik chargeer even maar waarom zou je niet een deel van de woonerven aan kinderen, pingpongtafels of jeu de boulesbanen besteden. Ieder huishouden zou dan maximaal één auto in de buurt van de woning mogen parkeren en de andere auto zou dan op een bewaakt parkeerterrein aan de rand van de wijk moeten blijven staan (je kunt met de bus op de ringlijn er zo komen). Ik denk dat mensen die echt op de auto aangewezen zijn voor dagelijkse zaken, misschien op een andere, meer autovriendelijke woonplek beter op hun plaats zijn.
Op 12-01-2011 schreef Luc:

Vraag aan Ina: waarom ben je eigenlijk in een bloemkoolwijk gaan wonen, ondanks de door jouw geschetste waanzin?

Ik zou het juist om willen draaien: de Pracht van de Bloemkoolwijken!

Eén van de charmes van Lunetten is dat het zo auto-luw is. Daardoor worden bewoners uitgenodigd om te gaan fietsen of te wandelen naar het centrum wanneer ze bijvoorbeeld ingrediënten voor een verse bloemkoolschotel willen kopen. Bijkomend voordeel:ze kunnen onderweg genieten van het groene uiterlijk van deze wijk, en kunnen zien dat er nog steeds veel kinderen op straat spelen. Zelfs in de regen. Nog een bijkomend voordeel: frisse lucht, een rustmomentje en lichaamsbeweging. Wat ik nooit heb begrepen is waarom Lunettenaren (of is het nu Lunetters?) met de auto naar het winkelcentrum komen, behalve dan als je een vrachtlading boodschappen hebt of minder valide bent.

groet,
Luc
Op 12-01-2011 schreef Ina Mijling:

DISCUSSIËREN

Totnogtoe blijkt uit geen enkele reactie zorg voor het milieu. Laat staan: zorg voor het leefmilieu van Lunetten.
Ontkennen, bagatelliseren, afreageren, op de persoon spelen werken een goede discussie tegen.
Als ik eens wat meer tijd heb, zal ik een stuk over vruchtbaar discussiëren op mijn website zetten.
So long, Ina Mijling
Op 12-01-2011 schreef Luc:

Ik denk dat gewoon niemand het met je eens is Ina. Dat kan toch ook natuurlijk? Iedereen ervaart problemen anders, en daar is niets mis mee. De vraag is alleen: wie is de eigenaar van het probleem?

Succes,
Luc
Op 12-01-2011 schreef Laura Palmer:

Ina, je leest zelf slecht en je staat zelf geen enkele andere gedachte toe. Er wordt wel degelijk inhoudelijk gereageerd, alleen de repons is unaniem negatief.

Ik heb er allang op gewezen dat het autoluwe juist beter is voor het milieu. Het stimuleert voor bestemmingen binen de wijk het lopen en fietsen ipv al die autoritjes voor een paar honderd meter. Per saldo zijn die kronkelende wegen dus dikke winst voor het milieu. En voor het leefmilieu.
Op 12-01-2011 schreef Buschauffeur:

Ina, wat een practige observatie!
Het is inderdaad volstrekt waanzinnig.
Wanneer ik een feestje heb en de boodschappen met de auto moet (ja, ja, mensen, móet) doen, dan kan ik beter naar het smaragdplein rijden dan hier slalommend naar het winkelcentrum gaan.
Het hele concept van de bloemkoolwijken slaat
überhaupt nergens op. Het is aan de tekentafel bedacht en mede door het strenge bestemmingsplan-systeem lééft het niet.
Het zou zo goed zijn voor de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen. Absolute nonsens!
Een kind leert niets van slaapwijken waarin niets gebeurt.
Hoe kun je ooit een goed wereldbeeld opbouwen zonder risico's te lopen en bedrijvigheid in de nabijheid te hebben?
Op 12-01-2011 schreef Simone:

De hele wijk platgooien en herbouwen in de stijl van Kanaleneiland of Overvecht dan maar?
Op 13-01-2011 schreef rob:

Inderdaad.
het is een grote schande!
Ik pleit al jaren voor een kabelbaan. Iedere straat zou een kabel rechtstreeks naar het winkelcentrum moeten hebben! Hemelsbreed is dat de kortste weg! En dan hoef je jezelf aleen maar aan te klikken en je roetst zo naar het winkelcentrum. Mileuvriendelijk, veilig, bijna geluidsloos.
Het is een schande dat de linkse politiek dit niet oppakt!
pffff
Op 13-01-2011 schreef Foppe:

Ik heb in google Ina Mijling ingetoetst. Wat ik aan teksten en boeken trof vond ik te zweverig om de stelling serieus te nemen. Een visie op de structuur van wijken heeft zeker zin, maar dan wel een heldere graag.
Op 13-01-2011 schreef Luc:

@Buschauffeur: mooi betoog, moest er erg om lachen (ik neem aan dat je het erg sarcastisch bedoeld heb? Als je het namelijk verder doorvoert is de hele jeugd van Lunetten verdoemd tot een hoge graad van wereldvreemdheid en imbiciliteit. Ik zie het al voor me!)

Wat ik me zomaar afvraag: is er wel eens een leefbaardheidsonderzoek in Lunetten gedaan?

groet,
Luc
Op 13-01-2011 schreef Ina Mijling:

Die Foppe,
Kom maar op hoor met je "zweverigheid". Ik EIS van lezers en lezeressen dat ze alles wat ik schrijf controleren in eigen lijf en leven en mij het vooral laten weten als ik onwaarheden zeg. Je mag mij zomaar niet naar beneden halen. Of ben je bang om inderdaad alles te controleren? Dan ken je de Absolute Waarde van Rotgevoelens niet.
Als je het ergens niet mee eens bent: niet hier, maar via mijn e-mailadres.
Op 13-01-2011 schreef Luc:

Ina, ik heb je stukje nog eens gelezen, en het spijt me te moeten zeggen maar het staat écht bol van de persoonlijke meningen over iets waar jij, Ina dus, je echt bont en blauw aan ergert. Als je serieus genomen wilt worden raadt ik je aan om met feiten te komen. Hoeveel dodelijke verkeersslachtoffers hebben we bijvoorbeeld gehad in Lunetten en hoe verhoudt zich dit tot andere Utrechtse wijken? Heb je, nog een keer, een leefbaarheidsonderzoek erbij gehaald? Heb je met het wijkbureau hierover gepraat? Of met het BOL?

Mijn slotconclusie: zoek eens naar oplossingen in plaats van alleen maar de aanval te kiezen op iedereen die jouw mening niet deelt. Het is amusant om te lezen hoor, maar je zou je af kunnen vragen waarom iedereen zo reageert (een beetje zelfreflectie, misschien?).

Succes!

Luc

Op 13-01-2011 schreef Ina Mijling:


Om dat gerommel in de kantlijn op te heffen, leg ik het voor de lezertjes nog één keer uit:
1. het gaat om de luchtvervuiling door de auto's. De luchtvervuiling die 2, 4 tot meer keer groter is door de indeling van Lunetten dan wanneer de voertuigen rechtsreeks naar hun bestemmingen konden rijden;
2. dat is voor een flink deel te verminderen als de bruggetjes van voetgangers en fietsers klaargemaakt werden voor auto's en
3. als de kool-ring-weggetjes ietsje breder gemaakt zouden worden door bv ze wat rechter te trekken..
Hèhè!
Verder leef ik al sinds de oprichting van de PPR jaren '50, de partij die begon met alarmerende berichten betreffende het milieu, zeer milieubewust. Ik weet er dan ook veel van. Doe gij ook zo.
Ina Mijling
Op 13-01-2011 schreef Marijn:

Dag Ina,

Wat fijn dat je jouw visie nogmaals met ons wil delen. Leuk ook dat je de conclusie trekt dat de "lezertjes" niet hebben begrepen wat je standpunt is.
Zoals ik het zie, heeft iedereen inhoudelijk gereageerd op jouw betoog, maar heb je geen medestanders gevonden in jouw visie over de wijk.
De stelling dat het milieuvriendelijker is om van de fietspaden wegen te maken die begaanbaar zijn voor auto's - omdat dit minder uitstoot zou betekenen - is alleen maar valide wanneer mensen standaard met de auto van punt A naar B gaan door de wijk.
Aan de reacties kun je zien dat er mensen zijn die dat niet nodig vinden en gewoon alles lopend of fietsend doen.
Daarnaast kun je je afvragen of Lunetten verbetert wanneer het een wijk wordt waar auto's goed doorheen kunnen rijden. Met verbeteren doel ik hier op de tevredenheid onder de wijkbewoners.
Zoals ik het hier lees zijn er genoeg mensen die juist in Lunetten wonen omdat het een wijk is waar minder verkeer is, en er dus voor kinderen de mogelijkheid is om buiten te spelen (mogelijkheid, ja).

Succes met het vinden van medestanders van jouw voorstel.

Marijn
Op 13-01-2011 schreef Theo Peeters:

Kiezen voor de auto is niet verplicht. Bloemkolen zijn nu juist bedoeld om ander gedrag te stimuleren (niet af te dwingen). Dat een enkeling die door lichamelijke beperkingen aangewezen is op auto of brommobiel extra moet omrijden zorgt vast wel voor een klein beetje extra uitstoot. Maar dat weegt niet op tegen de veel grotere milieuwinst door al die anderen die kiezen voor lopen of fietsen.
@ Ina Mijling: Kun je nu echt alleen maar zenden of ook ontvangen?
Op 13-01-2011 schreef Luc:

Beste mensen, dit is een discussie om de discussie. We zitten inderdaad met iemand die niet kan ontvangen, getuige denigrerend gedrag richting serieuze reageerders en het simpelweg niet beantwoorden van vragen. Ook het doel is volslagen onduidelijk en niet onderbouwd. We zijn er met zijn allen mooi ingetuind. Toch, Ina?

tot zover, ik geloof het wel.

groet,
Luc

ps: okee dan: dit topic heeft wel geleid tot een vrolijke noot: het Bloemkolenlied van André van Duin gaat niet meer uit mijn hoofd!
Op 13-01-2011 schreef BOL:

maandagavond 24 januari is er een presentatie en discussie over bloemkoolwijk Lunetten. Zie de agenda
Op 13-01-2011 schreef Jos de Putter:

Stelling nemen is een kunst en dat heeft Ina Meiling zeker gedaan. Ze heeft met haar mening in ieder geval bereikt dat andere mensen ook stelling nemen en zelfs de grondgedachte van de bloemkoolwijk verdedigen. Dat heeft ze dan toch maar, al dan niet bedoeld, bereikt. Dank je wel, Ina.
Op 14-01-2011 schreef Buschauffeur:

Wie is Ina Meiling?
Op 14-01-2011 schreef Laura Palmer:

Ina blijkt vooral fan van éénrichtingsverkeer. Ongelooflijk. Zoveel reacties en degene die ze oproept die laat ze niet tot zich door dringen. Er is echt al door velen gereageerd, beste Ina. Wat bij jou maar niet wil binnen komen is het feit dat Lunetten EXPRES zo is gebouwd dat autogebruik niet aantrekkelijk is voor kleine ritjes. Juist omdat dit het beste is voor het (leef)milieu.

De bewoners gaan dan namelijk lopen en fietsen ipv met de auto. Da's echt beter dan wanneer ze allemaal in perfecte rechte lijn naar het winkelcentrum kunnen. Kijk eens goed, de fiets- en wandelroutes hebben wèl rechte lijnen. Valt het kwartje?

Je kunt dat onhandig vinden, maar ga dan ergens wonen met een schaakbordpatroon en lekker veel asfalt. Er is veel kritiek te leveren oo de bloemkoolwijken, maar niet op het ene punt dat jij op 100 manieren noemt. Je beschrijft niet de waanzin van bloemkoolwijken, maar je eigen waanzin in het begrijpen van een bloemkoolwijk.

Zelfs na 30 à 40 jaar kunnen we het autoluwe beleid als succes zien. De bewoners hebben hier bewust voor gekozen en zijn er tevreden over. Je ziet ook in de wijk dat heel veel mensen zich voor korte ritten verplaatsen met fiets of te voet.
Op 14-01-2011 schreef Elly:

@buschauffeur: ken je Google?
Op 15-01-2011 schreef Buschauffeur:

Nee, mijn eerste reactie was niet humoristisch bedoeld. Ina heeft wel degelijk een punt.
Het is te vergelijken met een religie: de boodschap is geweldig, maar wat de mensen er mee doen slaat werkelijk nergens op!
Oftewel: het is leuk bedacht, maar 80% gaat lekker met de auto voor een hele week boodschapjes doen en moet dan inderdaad gigantisch slalommen. Heen en terug.
Ooit ben ik verhuisd van kool A naar kool B, hemelsbreed nog geen 100 meter. Met de verhuisauto werd dat toch al gauw 2 kilometer.

Nog vanmiddag werd mij op de Dolomieten de weg versperd door een verhuiswagen. Kan gebeuren denk je dan, maar wanneer je even doordenkt dan moet je constateren dat er ineens de doorgang voor álle hulpdiensten is geblokkeerd.
Ik werd hier in de straat menigmaal, voor de introductie van de TomTom, wanhopig door mensen aangeklampt, omdat zij het spoor volledig bijster waren bij hun zoektocht naar de woonstee van familie of bekende.

Ik vind het geen punt dat wijken worden bedacht, maar hou dan wel rekening met de logica van de gemiddelde mens dat de kortste weg van A naar B via een rechte lijn verloopt.

Een aardig voorbeeld van een 'bedachte' stad kunt u overigens vinden in de plattegrond van Valetta, de hoofdstad van Malta. Zo kan het ook.
Op 15-01-2011 schreef Ina Mijling:

Ach Buschauffeur, er zijn lieden die niks beters te doen hebben dan alle forums afstropen en proberen de boodschapper af te branden.
In dit geval komen ze met dingetjes die ik al wist toen zij mogelijk nog in de luiers lagen. Maar ik moet en zal voor hen op de knieën vallen en toegeven dat ik fout zit. Foeluwel?
Nu ik hier woon ziek ik vaak gebeuren wat ik ook niet wist.
Het was van de week nog in "Blik op de Weg" brandweerlieden die dikwerf héél snel naar een brand moeten, maar door nauwe straatjes in nieuwe wijken met woonerven en zo en in de weg staande auto's er veel later komen dan wanneer er wat meer ruimte was geweest.
Ik zie ze, nu de bomen bladerloos zijn, al vanaf de Stelviobaan aan komen loeien. En dan hoop je dat er geen bus staat of een veegwagen van de gemeente…
Het is te hopen voor alle criticasters dat ze nooit brand krijgen of halsoverkop een ziekenauto nodig hebben.
Gaan jullie je maar eens inspannen voor het milieu. Korter douchen, verwarming lager draaien, actie voeren tegen de dagennacht verlichting van kantoorpanden, ook de leegstaande enzenzenz.
Daghoor Ina
Op 15-01-2011 schreef Ernst Happel:

Und kan das oeverloze keloel bij deze afgeschlossen werden redactie/webmaster?
Op 15-01-2011 schreef Luc:

Kein zorgen Ernst, niemand zal behoefte hebben om te reageren op Ina (wij zijn immers inferieur gepeupel met oogkleppen. Best sneu eigenlijk als je er over nadenkt: misschien zitten er in de deelnemers aan dit topic wel personen die wel degelijk iets van kennis van ruimtelijke ordeningsprincipes hebben... maar goed, daar heeft de starter van dit topic geen boodschap aan)

Enfin, het BOL organiseert de 24e een avond waar dit onderwerp ter sprake komt, en serieus geinteresseerden zullen daar welkom zijn. En dat lijkt me een mooie afsluiter van dit draadje.

groet,
Luc
Op 15-01-2011 schreef Laura Palmer:

Buschauffeur, die ene keer dat je verhuist heb je een punt, maar telt natuurlijk nauwelijks mee in het gemiddelde.

Je vergist je denk ik enorm als je denkt dat 80% van het binnenwijkverkeer met de auto gaat. Veruit de meeste binnenwijkse bewegingen zijn te voet.

Zelfs iemand die één ker per week de auto pakt om alle weekboodschappen in te laden, heeft een positief milieu-effect tov een auto die 4x in de week heen en weer rijdt met een klein beetje. Dus zelfs daar kan het drempelverhogende effect van het slalommen wel degelijk per saldo positief werken voor het milieu! Je rijdt milieu-effectief als hij zelden rijdt met een volle auto. Slecht voor het milieu als je vaak rijdt met een lege auto.

Elke plan pakt in de praktijk, 40 jaar later wat anders uit dan het bedacht was. Maar veruit de meeste bewoners hebben bewust voor deze opzet gekozen en zitten er niet me (zoals wel blijkt).

Tav hulpdiensten: dat kan inderdaad een nadeel zijn. Maar ze gaan natuurlijk uit van minimale responstijden, dus de bouw van zo'n wijk zit allang in alle planningen verdisconteerd. Volledige blokkade voor hulpdiensten is bij geen enkel stedebouwplan fijn voor de responstijd. Blokkade komt gelukkig maar zelden voor. Het verschil is natuurlijk dat de verhuizer op jouw auto niet reageert en op de sirene wèl. Maar volgens mij is die verhuizer sowieso fout als hij de hele rondweg blokkeert. Was het in een bloemkoolweggetje, dan stappen de broeders beter uit, dan zijjn ze er heus bijna.

Ik waardeer het dat jij, Buschauffeur, wèl echt de reacties leest en op je in laat werken. Jij wel. Want uit elk van Ina's reacties blijkt dat ze helemaal niets doet met de gefundeerde kritiek. Het is een raadsel welke gewdongen volksverhuizing haar in deze wijk heeft gebracht, want alles waar ze over klaagt kan een potentiële bewoner bij één bezoek in enkele minuten vaststellen.
Op 16-01-2011 schreef maria:

goh Ina, je negatieve toon valt me enorm op. Ik vind het echt niet ok om andere mensen naar beneden te halen, alleen omdat ze het niet met je eens zijn. Het zou je sieren als je ook open staat voor reacties die niet instemmend zijn; dat hoort immers bij een forum.
Op 19-01-2011 schreef Asje:

Ik heb hele grote bloemkolen, LOL.
Hou het gezellig!
Op 19-01-2011 schreef Buschauffeur:

Ik begrijp nooit zo waarom we zo lief en aardig moeten blijven in een dergelijke discussie
(meestal een dame die daar over begint).
Zo'n woordenwisseling heeft alle kenmerken van een 'polemiek' en dat woord is weer afgeleid van het Griekse woord voor 'Oorlog'.
Een zeer bekend spreekwoord schildert de regels van de polemiek dus al: "in oorlog en liefde is álles geoorloofd".
Voor mensen die meer willen weten van de Polemiek: lees "Mandarijnen op zwavelzuur" van Willem Frederik Hermans maar eens...
Op 20-01-2011 schreef Laura Palmer:

Eens, Buschauffeur. Scherpte mag en is goed.

Wat Ina doet is echter heel merkwaardig. Zelf op vele manieren heel scherp een ergernis formulerend. Daarmee reactie ontlokkend (hulde voor Ina op dat punt). En vervolgens herhaaldelijk op de inhoudelijke kritiek reagerend als een peuter van wie een speelgoedje wordt afgepakt. Zonder ook maar te willen verdiepen in die kritiek, in de gedachten achter het verkeer in een bloemkoolwijk.

Discussie ontlokken, in combinatie met obsessieve naar-binnen-gekeerdheid.