Ingezonden door: Bert van der Roest
25-02-2011

Dierenwelzijn

In een tijd van crisis is het mooi dat het dierenwelzijn aandacht krijgt. We moeten geen megastallen willen en minder vlees eten kan dan ook al effecten hebben. Waar ik niet in geloof is de caviapolitie. Het kost teveel geld en opgeleiden 'Byzondere Opsporings Ambtenaren kunnen we wel ergens voor de veiligheid inzetten. Sociale betrokkenheid kunnen we hier wel voor inzetten. Natuurlijk hebben we in Lunetten mooie voorbeelden zoals de groengroep en beheer Salamanderpoel.
Mijn idee is dat je om het dierenwelzijn in de gaten te houden we een beroep zouden moeten doen op Scouting Nederland. Een goede organisatie die verspreid zit door het hele land. Zij zouden cursussen kunnen geven en volgen hoe ze dierenleed kunnen constateren en wat ze daarmee zouden kunnen doen. Ze hebben dan een signaalfunctie naar de Algemen Inspectie Dienst toe. Hun inzet kan beloond worden met allerlei vormen van privileges zoasl minder huur voor hun gebouwen of punten voor maatschappelijke stages van jongeren. Het idee is niet uniek maar gestoeld op ervaringen in Portugal, daar waar jeugd getraind wordt en meehelpt om brandgevaar te bestrijden. Kortom, er zijn mogelijkheden dicht bij huis om effectief dierenleed te bestrijden.

Reageer op deze inzending
Op 25-02-2011 schreef Luc:

Met alle respect Bert, wil je hier écht een speerpunt van maken? Inzetten van padvinders voor het bestrijden van dierenleed??? Niets ten nadele van de Scouting, maar zijn ze uberhaupt al gepolst?

Interessant is een recent artikel op nu.nl waarin wordt aangegeven dat de burgers dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan, op basis van de landelijke Stemwijzer. Daarbij gaat het niet alleen om dieren met een aaibaarheidsfactor (ezels, pony's, cavia's, etc), maar ook (en dat werd expliciet genoemd!) om het leefgebied van (wilde) dieren. Oftewel: het niet verkwanselen van onze natuur, zoals het ten grabbel gooien van de Ecologische Hoofdstructuur. Als je de verontrustende brief van Bleker gisteren gelezen hebt weet je waar ik het over heb.

De actie Hart voor Natuur (www.hartvoornatuur.nl) krijgt in onze maatschappij enorm veel bijval. Veerman (CDA, oud-minister LNV en Voorzitter Natuurmonumenten) en Winsemius (VVD, eveneens oud-minister) geven een keihard stemadvies: hou je van de natuur (en ben je dus voor dierenwelzijn), stem dan géén CDA of VVD. Als ik een vertegenwoordiger van een politieke partij zou zijn, zou ik daarop inspelen als mijn partijstandpunten overeenkomen met datgene waar Hart voor Natuur voor staat. Ik zou geen luchtballonetjes oplaten over padvinders en verwaarloosde hangbuikzwijntjes.Er is een zéér groot verschil tussen het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken waar al fors op is geinvesteerd (Leefgebieden, EHS, Natura 2000) en en inspelen op onderbuikgevoelens van de bevolking (éxtra dierenvrijwilligers). Ik zou me richten op wat er écht aan de hand is. Mijn stem gaan zeker niet naar de VVD of het CDA (of de SGP of PVV, die nog natuuronvriendelijker zijn), en zoals het er nu naar uit ziet ook niet naar de PvdA.

groet,
Luc
Op 25-02-2011 schreef QQleQ:

Ik sluit mij geheel aan bij de reactie van Luc.
Overigens mijn complimenten Luc, voor je heldere verwoording van de teloorgang van het natuurbeleid en de onzin die sommige politici daar tegenaan zetten.
Op 25-02-2011 schreef Bert van der Roest, kandidaat statenlid PvdA:

Luc en ook Q,

Allereerst dank dat jullie reageren. Ten tweede nog wat uitleg. Natuurlijk mag je het zien als ballonetje. Van mijn kant wil ik voor een dure suggestie zoals de animalcops zijn niet alleen met kritiek komen maar ook nog suggesties doen die overigens in landen om ons heen werken.
In plaats van met een ander onderwerp te komen zou ik wensen dat jullie het idee op je in laat werken en daar kanttekeningen bij plaatsen.

Als je de PvdA standpunten zou kennen zou je weten dat we voor het vervolmaken zijn ecohoofdstructuren. Ook wanneer je kijkt naar de natuurkieswijzer van natuurmonumenten weet je waar de PvdA staat in de provincie namelijk pertinent tegen de bezuinigingen die deze regering op de natuur wil toepassen en bereid om middelen vanuit de provincie te investeren in de natuur die voor een gezonde leefomgeving nodig zijn.
Op 26-02-2011 schreef Ellen:

Leuk idee om de jeugd en jongeren erbij te betrekken, maar volgens mij zitten de meeste leden van de Scouting groepen overdag op school of zijn aan het werk. Dus dan hebben ze niet veel tijd om dierenleed op te sporen.

Het is mooi en wenselijk om de jeugd dierenbesef bij te brengen, maar stel ze zien een situatie van dierenleed. Dan moeten ze de inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming waarschuwen. Deze inspecteurs mogen geen dierenbeulen in de boeien slaan, daarvoor hebben ze hulp nodig van agenten. Nogal omslachtig.

Het lijkt mij handiger dat er een dierenpolitie is die meteen kan optreden.

Het schijnt trouwens dat een dier voor de wet een ding, een voorwerp is. Dus dat zou ook moeten veranderen.

Een 'beschaafd' land hoort beschaafd met dieren om te gaan. Voorlichting op school zou geen kwaad kunnen.

Overigens is er onlangs in de Tweede Kamer een motie van de Partij voor de Dieren behandeld over het verbieden van onverdoofd slachten in Nederland. CDA en SGP zijn tegen zo'n verbod, en PvdA en VVD zijn dat waarschijnlijk ook.
Het is maar dat u het weet.
Op 26-02-2011 schreef Buschauffeur:

Het echte probleem is natuurlijk van juridische aard.
Waar leg je de grens met betrekking tot diersoort en handeling. Moet ik aangifte doen wanneer mijn buurman een vlieg z'n pootjes uittrekt? Of een spin dood trapt?
Is sportvissen dan ook niet ernstige dierenmishandeling?
Mag je wel everzwijnen afschieten, maar moet je vervolgens verplicht schapen verdoven alvorens ze halal te slachten?
Nogal ingewikkeld allemaal.
Op 26-02-2011 schreef Maurice:

De PVV is wel erg dubbel in hun beleid met dierenleed, aan de ene kant cavia politie om mensen op de bon te slingeren die de cavia tegen de haren instrijken, maar aan de andere kant geen probleem met megastallen waar het dierenleed veel hoger opgestapeld ligt. Maar ja, dan kom je weer aan het recht op de kiloknaller... Ik blijf maar huisdierenloos vegetarier, dan zit ik altijd goed :-).
Op 27-02-2011 schreef Luc:

Beste Bert,

Natuurlijk ben ik bekend met de landelijke standpunten van de PvdA, maar waar het mij knelt is dat een PvdA-er zoals jij er een punt van maakt om onderbuikgevoelens te laten prevaleren boven feitelijke misstanden die de maatschappij miljoenen en miljoenen euro's gaan kosten (conform de het beleid CDA, PVV en VVD). Daar heb ik behoorlijk wat moeite mee. Ik ga het idee van padvinders en een beetje meer controle op hoe ezels in de wei staan dus ook niet verder doordenken: ook jouw ballonnetje zal jaren kosten om te effectueren, en de resultaten zullen vooral de redactie van Hart van Nederland aanspreken. Tegen die tijd kunnen onze Utrechtse natuur- en recreatiegebieden al een aardige knauw gekregen hebben door het wanbeleid van Bleker en consorten. Ik vind het ontzettend jammer dat jij je als Utrechter niet meer richt op de punten die er in Utrecht toe doen, zoals de verdere ontwikkeling van Haarzuilens, Noorderpark, etc. Dat is concreet, en daar zou de PvdA zich veel concreter op moeten richten, in mijn optiek. Politiek moet zichtbaar zijn. Dit is de kans!

groet,
Luc
Op 27-02-2011 schreef Bert van der Roest, kandidaat statenlid PvdA:

Beste Luc,
....en volgens mij heb je het over je eigen onderbuikgevoelens die ik zeker serieus neem. Het verwijt aan de PvdA is juist de laatste jaren geweest dat de onderbuikgevoelens van de achterban niet voldoende serieus zijn genomen. Nu we dat wel proberen krijg ik dus van jou het verwijt dat we hiermee bezig zijn. In het streven om de politiek dichter bij de burger te brengen is er volgens mij niets mis mee de wens van een grote groep van onze bevolking ook serieus te nemen. Zoals je weet heeft de PvdA ook een duidelijk standpunt ingenomen voor de ontwikkeling van groen in Haarzuilens etc. Dat neemt niet weg dat ik mijn idee rond direnwelzijn ook kan neerzetten. Natuurlijk gaat dat jarenlange inzet betekenen, maar we hebben dan een systeem waar onze jeugd bij betrokken is en dat hoeft ook niet zo duur te zijn als het aanstellen van de zgn animalcops. Ik ben benieuwd wie woensdag te horen krijgt welke rekening er betaald gaat worden en wat we over hebben voor bijvoorbeeld natuur, onderwijs en cultuur!
Op 28-02-2011 schreef rob:

Bert,

als je zo'n "proefballonnetje"' oplaat, ben je mijn stem niet waard, Ik verwacht meer intelligentie van een politicus.

Op 28-02-2011 schreef Willem W.:

Als we zinloos lijden van dieren aan willen pakken, dan ligt het voor de hand om de uitzondering die de wet maakt voor ritueel slachten eens af te schaffen. Het is onbegrijpelijk dat wij in een moderne samenleving het tolereren dat dieren op middeleeuwse wijze worden geslacht, omdat een middeleeuws boek dat voorschrijft. Het verschil zal je toch niet proeven!

Nu heeft de Partij voor de Dieren onlangs een wetsvoorstel ingediend om ritueel slachten af te schaffen. Maar oa. de partij van meneer van der Roest, de PvdA was hier op tegen. Waarom eigenlijk? Ja, vrijheid van godsdienst. Maar godsdienst is ook niet meer of minder dan de wetten van een paar stamhoofden die lang geleden in het Midden-Oosten zijn vastgelegd. Moeten we op basis daarvan anno 2011 nog concessies doen als het gaat om dierenwelzijn, meneer van der Roest?
Op 28-02-2011 schreef Luc:

Je mist het punt Bert, mijn punten zijn geen onderbuikgevoelens maar maatschappelijke trends die onder andere via het Akkoord van Utrecht zijn vormgegeven (overigens heb ik niet bij de PvdA het gevoel dat ze niet anticipeert op onderbuikgevoelens!). Ik ken de algemene lijn van de PvdA, maar graag had ik het wat concreter gezien, al was het maar met een opmerking dat kandidaat X dat als speerpunt op zijn agenda had staan. Of desnoods een link naar een website waar de gevraagde informatie te vinden zou zijn.

Als je je als kandidaat voor een politieke partij publiekelijk profileert kun je verwachten dat je over álle politieke punten van die partij vragen kunt krijgen. En op zich is dat ook niet erg: veel mensen maken gebruik van de dichtstbij zijnde informatie om hun stem op te bepalen. En voor een aantal mensen kan dat wel eens deze site zijn.

Groet, en succes woensdag, ik hoop van ganser harte dat deze provincie de "Jacobse en Van Es"-erisering bespaart blijft!

groet,
Luc
Op 01-03-2011 schreef Sanne:

Wat een onztettende onzin. Sorry hoor, maar de scouts hebben wel wat beters te doen. Het gaat hier om kinderen en hun vrije tijd. Moeten ze tijdens de Jantje Beton collecte ook gelijk huisdieren van de huizen waar ze langs gaan controleren?? Wil je dat ze de stallen gaan controleren van boeren waar ze op hike vragen of ze hun tentje mogen opzetten?? Een proefballonnetje wat wat mij betreft zo kan worden doorgeprikt.

Inzetten op het gebied van brandveiligheid is natuurlijk geenzins te vergelijken met het creëren van kinder-cavia-politie.
Op 03-03-2011 schreef Luc:

Met 7 (of 8?) zetels in de provincie voor de PvdA denk ik dat we nog even zullen moeten wachten op pony-reddende padvinders. Volgens mij stond Bert 16e in de lijst.

groet,
Luc
Op 03-03-2011 schreef Bert van der Roest, kandidaat statenlid PvdA:

Luc, het is jammer dat je zo badinerend doet over een idee. Ik zal jouw ideeen en die van anderen wel serieus nemen. Ik trek dus maar de conclusie dat jij wel tevreden bent over het feit dat er zo meteen caviapolitie voorbijtrekt achter de straatcoaches aan terwijl zal blijken dat er geen geld is voor noodzakelijk natuuronderhoud. Overigens bestaan mijn ideeen niet alleen maar uit het feit of ik wel of niet in de Provinciale Staten kom
Op 03-03-2011 schreef een ouder:

nou wat mij betreft mag het el lang duren, voordat de scouts ingeschakeld worden om dieren te redden. Ik vind het al niets dat de scoutingkinderen met Lunetjes mee moeten doen.
Op 03-03-2011 schreef Buschauffeur:

Nou ja, ze moeten toch íets doen.
Op een gegeven moment ken je alle knopen wel en is het, zeker voor een organisatie die hulpvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan helemaal niet gek om maatschappelijk actief te zijn in acties als Lunetjes of in het opsporen en melden van misstanden in huisdierenland.
Dat laatste past juist erg goed in de filosofie van 'scouting': verkennen en spoorzoeken. Liefst in de jungle, maar als die niet zo voor de hand ligt dan is dit best een aardige, en spannende vervanger.
Op 03-03-2011 schreef Luc:

In tegendeel Bert, maar als je mijn eerdere bijdragen gelezen hebt dan weet je dat mijn prioriteiten op dit moment elders liggen (het was niet de bedoeling om denigrerend over te komen trouwens, mijn excuses als dat het geval is). Ik waardeer het zeker dat er serieus over het onderwerp wordt nagedacht, maar op dit moment is dat niet hetgeen dat mijn stem heeft beïnvloed.

groet,
Luc