Ingezonden door: Wim v D
07-04-2011

Kap van bloeiende struiken bij de geluidswal?

Wie van het weekend over de snelweg vanuit Arnhem langs Lunetten reed, kon nog genieten van de wit bloeiende struiken die de lelijke geluidswal enigzins aan het zicht ontrekken. Tot mijn afgrijzen worden deze week echter deze struiken, net nu ze op het toppunt van hun bloei staan, gekapt of in ieder geval drastisch gesnoeid!
Waarom nu? Kan dat echt niet één weekje later gebeuren? Jammer en weinig doordacht...En is het kappen of snoeien?

Reageer op deze inzending
Op 08-04-2011 schreef Cris:

Ik zag het ook en vroeg mij af of ze dit deden om ons te pesten.:) Ben het helemaal met je eens.

Op 08-04-2011 schreef maria:

wat superzonde! het was zo ontzettend mooi!
Op 08-04-2011 schreef Luc:

Dat is wel erg aan de late kant. Kans was bijzonder groot dat er al broedvogels bezig waren met nestelen, en het verstoren of vernielen van nesten is strafbaar met de Flora- en faunawet. Voor het verstoren of vernielen van nesten wordt per definitie nooit ontheffing verleend: het devies van bevoegd gezag is altijd: wacht maar totdat het broedseizoen voorbij is.

Luc
Op 09-04-2011 schreef rene:

ik heb het nu zelf ook gezien; wie heeft dit bedacht! wat een stelletje oenen zeg! zonde van de prachtige struiken, zonde van de al nestelende beesten, zonde zonde zonde!
Op 09-04-2011 schreef John Buitink:

Wat kunnen we weer allemaal snel oordelen. Heeft iemand van jullie b.v. bij de gemeente geďnformeerd? Had je dat gedaan dan was antwoord:
Het werk is lang van tevoren gepland. Wanneer er bloesems aan de struiken komen is weersafhankelijk en niet exact te plannen. Een aannemer is niet zo flexibel en heeft na deze klus weer ander werk gepland.
Welke struiken wel/niet gesnoeid, verwijdert zijn is bepaald door een ecoloog. Daar waar vogels aan het nestelen zijn is niet gesnoeid.
Maar waarom dit snoeiwerk? Vanwege hoognodig onderhoud aan de geluidsmuur. De muur heeft momenteel nauwelijks effect doordat het a.h.w. lekt. De muur zelf staat op heipalen. Het 'dijklichaam' bestaat uit grond en zakt. Hierdoor is er in de loop der tijd ruimte ontstaan tussen onderzijde muur en bovenzijde zandlichaam. Zonde van de miljoenen kostende geluidsmuur die niet effectief is. Deze gaten worden nu gedicht. De struiken maakten de toegang zeer lastig (en houden echt geen geluid tegen!) en zijn daarom deels verwijdert. Er is gekozen om vanaf de snelweg te werken om schade aan het park te voorkomen. Nu zijn landmeters van de gemeente bezig om te meten hoeveel volume grond nodig is om de gaten te vullen. Het aanbrengen van de grond is gepland in week 19. Later, op een gunstig en nog te bepalen tijdstip, worden weer nieuwe struiken gepland. Overigens was dit werk al door de vorige wijkwethouder toegezegd, maar niet uitgevoerd. Nu wel dus.
Op 09-04-2011 schreef Hennie:

Je kunt iets dat noodzakelijk is alsnog zonde vinden, dat zegt niet per definitie dat je er tegen bent.

Leuk om te lezen dat ook andere mensen genieten van alles dat weer in bloei staat. Lang leve de lente :)
Op 10-04-2011 schreef Wim v D:

@John: dank je wel voor je uitleg. Ik vermoedde al dat het met de geluidswal te maken had. Goed dat ze die ook eens aanpakken want dat was ook erg nodig.
Kun je ook aangeven waar we die aankondigingen van de gemeente kunnen vinden, misschien dat ik of een andere Lunettenaar er dan wat eerder aan denkt om te reageren.

Ik blijf bij mijn punt dat het zonde en onhandig gepland is. Natuurlijk, je kunt inderdaad niet voorspellen in welke week de struiken precies bloeien en in welke week vogels nestelen e.d.. Maar een nauwkeurigheid van een maand moet toch wel haalbaar zijn - als je de natuurkalender tenminste hoog op je prioriteitenlijst hebt staan.

Het kan zijn dat je, als je bijv pas in mei begint, met de totale werkzaamheden niet uitkomt met de zomervakantie of zo. Maar dan is het duidelijk dat de prioriteit niet op de natuurlijke kalender ligt (hetgeen in een stad natuurlijk ook weer niet zo verrassend is).

Afijn, laten we maar zien wat het wordt.

Andere vraag: zijn die struiken nu verwijderd of tot de grond teruggesnoeid (dus komen ze weer vanzelf terug ;-))
En wat zijn het eigenlijk voor struiken?

Op 10-04-2011 schreef Foppe:

John je bent toch van Laat Lunetten niet stikken? Dan zou ik de steun in de wijk niet verspelen. Met alles wat er nu en straks in de wijk gaat veranderen, is het best begrijpelijk dat er sentimenten opkomen bij bloeiende struiken. Draagvlak svp zo breed mogelijk houden en geen geheven vingertjes van "je hebt de gemeente niet gebeld". Uitleggen prima maar hou het zakelijk svp.
Op 10-04-2011 schreef Luc:

John, aangezien je veel van dit plan weet: was er een ontheffing van de Flora- en faunawet geregeld? Wet is wet namelijk. Daar heeft iedereen zich aan te houden, zonder uitzondering.

groet,
Luc
Op 11-04-2011 schreef Andere Peter:

Dank voor de uitleg, John. Ik vrees dat je ermee moet leren leven dat sommige veelreageerders hier elke verandering als achteruitgang zien, elke overheidsingreep wantrouwen en zich graag wentelen in een slachtofferrol. Goed dat die kortzichtige nimby-sfeer hier bakzeil moet halen.
Op 11-04-2011 schreef robb:

tegenwoordig hebben planten en dieren meer rechten dan mensen die geluidosverlast hebben.
Op 11-04-2011 schreef QQleQ:

@ Robb: jouw laatste bijdrage is echt onzin. En het is nergens voor nodig om dergelijke op nonsens gebaseerde uitspraken te doen. Er is niets mis met een planning van werkzaamheden die rekening houdt met aanwezige planten en dieren. Er is ook niemand die beweert dat het dichten van de lekken in de geluidswal overbodig is, of niet uitgevoerd mag worden vanwege de flora en fauna aldaar.

Overigens heb ik dit weekend bij de geluidswal eens opgelet, en het zijn echt flinke openingen tussen de wal en de muur erboven. Ik kan mij voorstellen dat herstel van de wal flink wat geluidsbeperking oplevert.
Op 11-04-2011 schreef maria:

@John
fijn dat je het hebt uitgezocht! dank je.

Op 18-04-2011 schreef robb:

ik reed dit weekend langs de geluidwals en verbaasde me dat er echt over een lang stuk grote kieren in de geluidswal aanwezig zijn.
Ben blij dat ze dat gaan aanpakken.
Op 26-04-2011 schreef Wim vD:

Hmmmm, het is nu 26 april en ruim twee weken sinds de struiken werden gekapt en ik deze discussie begon.

Ik constateer dat er sinds die dag helemaal niets is gebeurd: de gekapte struiken liggen er zelfs nog. In de afgelopen dagen heeft het toch niet echt streng gevroren of hard geregend dus van verlet kan geen sprake zijn.

Ik kan toch niet anders concluderen dan dat de gemeente kennelijk toch wel genoeg ruimte in de planning had om ná de bloei te gaan snoeien. De planning komt me dus nog steeds over als star en met weinig prioriteit voor de natuur.

Of oordeel ik nu toch weer te snel?