Ingezonden door: Jos de Putter
06-05-2011

Stedin brief / voedselbank

Vandaag vond ik een brief van Stedin in de brievenbus. Daarin werd aangegeven dat ik naar aanleiding van mijn klacht in aanmerking kom voor de 35 Euro compensatie in verband met de stroomstoring.

Om te voorkomen dat Stedin mensen "overslaat" is het misschien een idee dat inwoners die bericht hebben gehad over de compensatie, hier in een reactie aangeven om welke straat het gaat.

Verder een suggestie. Mensen die de 35 Euro krijgen, hebben daar ongetwijfeld een goede bestemming voor.

Maar misschien is het ook een idee om (een deel van) de vergoeding aan een goed doel ten goede te laten komen dicht in de buurt.

Komende week viert inloophuis "Het Knooppunt" haar twintig jarig bestaan. Het knooppunt is mede organisator van het uitgiftepunt van de voedselbank in Lunetten. Ruim 40 huishoudens in Lunetten krijgen iedere week een voedselpakket omdat hun besteedbaar inkomen eigenlijk te laag is voor sommige basisbehoeften.

Omdat de supermarkten steeds minder "basis" producten als pasta en rijst over houden om aan de voedselbank te geven, koopt de voedselbank die soms bij om toch de basisbehoeften te blijven bieden.

Daarom zou de voedselbank best een geldelijk steuntje in de rug kunnen gebruiken via giro 2972701 tnv Stichting Ontmoetingshuis Lunetten onder vermelding van voedselbank.

Reageer op deze inzending
Op 06-05-2011 schreef J.S.:

Gaasterland brief ontvangen
Op 09-05-2011 schreef Lotte:

Simplonbaan .... niets
Op 09-05-2011 schreef Hans. G.:

Vogezen: niets.

Kun je aub. het adres plaatsen waar de klacht naar toe moet?
Op 09-05-2011 schreef Jan:

Samoas niets ontvangen
Op 09-05-2011 schreef Berber:

Ook bij ons op de Simplonbaan géén Stedin-brief
Op 09-05-2011 schreef Jos de Putter:

Stedin heeft op het web een formulier voor klachten staan:

http://www.stedin.net/Contact/Pages/Uw_vraag_klacht.aspx

Een brief schrijven kan ook. Die kan naar:

Stedin Netbeheer BV
Postbus 8531
3503 EN Utrecht
Op 10-05-2011 schreef don cherpo:

Jos,
Heel goed initiatief! Nog geen brief gezien op de Sint Gotthard, maar als die 35 euros deze kant op komen, gaan ze zeker naar de Voedselbank.

Op 10-05-2011 schreef maria:

Orkaden geen brief;
ik heb wel klacht ingediend vorige week.
Op 10-05-2011 schreef cris:

Furkabaan nog niets klacht vorige week al verzonden maar dat helpt niet
Op 10-05-2011 schreef Gijsje:

Catalonië: geen enkele reactie .....
Op 10-05-2011 schreef j.s:

Afzender
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Stedin Netbeheer BV
Postbus 8531
3503 EN Utrecht

Betreft: Uitbetaling compensatie bij storing

Utrecht, mei 2011

Geachte meneer/mevrouw,

Op woensdag 26 januari heeft een storing op het volgende adres plaats gevonden: [invullen: adres, postcode en woonplaats].

In de periode tussen heb ik ruim vier uur geen electriciteit kunnen ontvangen.

Volgens de 'Aansluit- en transportvoorwaarden Gas-Regionale Netbeheerder' artikel 4.2.1 en de Netcode Elektriciteit artikel 6.3.1 heb ik recht op een compensatievergoeding voor elektriciteit, in het geval dat ik langer dan vier uur afgesloten ben van elektriciteit.

Vriendelijk verzoek ik u binnen vier weken op mijn schrijven te reageren en mij het verschuldigde bedrag in te houden op mijn maandafrekening of rechtstreeks uit te betalen op rekeningnummer ..... Indien mijn vraag binnen deze termijn niet naar tevredenheid)is afgehandeld, zie ik mij genoodzaakt mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Energie en Water.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening
Op 11-05-2011 schreef Karlijn:

bedankt voor de voorbeeldbrief! Heb hem meteen ingevuld verzonden.
Op 13-05-2011 schreef cindy:

klacht ingediend, brief ontvangen: geen compensatie op Jungfrau.
Op 17-05-2011 schreef Ben Bergenbuurt:

Tankenberg: geen klacht ingediend, vandaag wel brief over compensatie ontvangen. Inderdaad € 35.
Op 17-05-2011 schreef don cherpo:

Zonder verdere actie van mijn kant is vandaag de brief van Stedin op de mat gevallen. Die 35 euro gaan zoals beloofd naar de Voedselbank. Volg de oproep van Jos!
Op 17-05-2011 schreef Cris:

Eindelijk ik heb de brief met een toezegging
Op 17-05-2011 schreef J.:

Kruisend met mijn klachtenbrief hebben wij ook op de Wageningseberg de aankondiging van compensatie ontvangen
Op 17-05-2011 schreef lotte:

Simplonbaan ontvangen!!!!!!! JEEJ
Op 17-05-2011 schreef Theo Peeters:

Vandaag kwam bij ons op de Treek de bevestigingsbrief: binnen zes weken kunnen we 35 euro tegemoetzien.
Op 17-05-2011 schreef Barenddorp:

Voedselbank? Men kan beter tabak gaan verstrekken aan uitkeringstrekkers. Dan houden de verslaafden onder hen het geld over om vers voedsel te kopen!
Op 18-05-2011 schreef Annemiek:

Graafschap: brief ontvangen.

Goed idee, het geld over te maken aan een goed doel.
Bovenstaand doel is prima en ik weet er nog meer, zoals:
"Laat Lunetten niet stikken" comitee kan misschien nog wel geld gebruiken bij gedane en nog komende aktiviteiten ivm uitbreiding Ring Utrecht -A27.
En misschien ook wel de VNL, redactie Lunetten.nl ivm doorontwikkelen website. Ik zou zeggen kom maar door met de gironummers!
Op 18-05-2011 schreef claudia :

Vandaag op de karpaten ook de brief . Krijg idd 35 euro terug !
Op 18-05-2011 schreef Angelique:

De brief gisteren ontvangen op Zevenwouden!
Op 19-05-2011 schreef Buschauffeur:

Concluderend kunnen we nu wel zeggen dat zowel Oost- als West-Lunetten gecompenseerd gaat worden voor zo'n 4 uurtjes pitten zonder stroom.
Makkelijk verdiend, toch?
En begin nu niet over wekkers, koelers, vriezers en dergelijke die het niet deden.
Als je écht op tijd op moet staan gebruik je standaard een wekker op batterijen of - nog beter - één die je moet opwinden. Ik heb daar enige ervaring mee, aangezien ik iedere ochtend om 5:15 uit de veren moet. Dan neem je het zekere voor het onzekere.
Daarnaast heeft de inhoud van vriezer en koelkast nauwlijks te lijden gehad want die houdt wel een nachtje, mits je de deur van het betreffende apparaat maar niet te vaak open doet.
Dat is, gezien het tijdstip, dus ook niet echt van toepassing.
Waar worden we nu eigenlijk voor gecompenseerd?
Op 19-05-2011 schreef Jos de Putter:

@ buschauffeur. De compensatie wordt uitgekeerd omdat de stroomvoorziening was onderbroken. Dat is ooit zo afgesproken door de energiebedrijven en de toezichthouder. Zie het als even een stukje te hard rijden. Dat hoeft ook niet altijd gevaarlijk te zijn, maar als je geflitst wordt is er een duidelijke sanctie: een bekeuring. Er is dan geen discussie mogelijk of het al dan niet gevaarlijk is.
Persoonlijk vind ik die 35 Euro beter besteed kunnen worden dan in een toename van de winst van een energiebedrijf of in de bonus van een bestuurder. Ik denk dat een goed doel, de lokale horeca of een mooie bos bloemen meet maatschappelijke waarde hebben dan de bankrekening van een energiebedrijf met ronkende kreten over maatschappelijk ondernemen. Maar het staat iedereen natuurlijk vrij om er mee te doen wat hij of zij wil, Stedin zal het niet erg vinden als je af wilt zien van de compensatie omdat je vindt dat je er geen recht op hebt en je rekeninggegevens niet terug stuurt.
Op 19-05-2011 schreef Remko:

Klopt: het heet compensatie maar is eigenlijk bedoeld als prikkel voor Stedin (en andere netbeheerders) om goed werk te leveren.
Op 26-05-2011 schreef Jacqueline:

Op de Antillen ook stroomstoring geweest, net zo lang als bij alle anderen, maar wij hebben geen brief gekregen....
Vreemd hoor,
Op 26-05-2011 schreef Joke:

Ik heb zojuist 35 euro overgemaakt naar de voedselbank! Best toepasselijk als je bedenkt dat ik ten tijden van de stroomstoring bij kaarslicht mijn baby borstvoeding heb gegeven.
Op 30-05-2011 schreef Hippo:

Simplonbaan: geen brief ontvangen dat ik de compensatie zou ontvangen, anderen in mijn woonblok wel.
Wel de brief gekregen met de nota (dus een nota met een negatief bedrag) en twee dagen later stond het op m'n rekening.
Op 13-06-2011 schreef f. flipse:

Heb je daar, als bewijs, ook een foto van gemaakt Joke ?