Ingezonden door: Fetsje Luimstra
01-09-2005

GOED+KOOP=GOEDKOOP, Sloop sociale huurwoningen in Lombok

Utrechts debatcentrum TUMULT organiseert dinsdag 13 september, 20.00 uur in het Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht.Vrij toegang. (Info en reserveringen: 030-2332430/www.tumultdebat.nl)

GOED+KOOP=GOEDKOOP
Sloop sociale huurwoningen in Lombok

De komende jaren worden in de wijk Lombok te Utrecht op diverse locaties goedkope huurwoningen gesloopt en gerenoveerd. De gemeente streeft naar een evenwichtige verdeling van huur en koop over de stad. De corporaties hebben als kerntaak het realiseren en beheren van een betaalbare woningvoorraad. Wat is de motivatie om in Lombok huurwoningen te slopen en koopwoningen te realiseren? Hebben zittende bewoners invloed op de besluitvorming?

Onder voorzitterschap van Hugo van der Steenhoven, adviseur, discussi?ren Staf Depla, lid Tweede Kamer voor de PvdA; Marie-Louise van Kleef, wethouder Ruimtelijke Ordening Gemeente Utrecht, Wybren de Jong, afgevaardigde van De Bundeling, Johan Klinkenberg, directeur woningcorporatie Bo Ex en Andr? Thomsen, hoogleraar Woningverbetering TU Delft;

De renovatie, sloop en nieuwbouw in Lombok vinden plaats in het kader van DUO (De Utrechtse Opgave), een serie afspraken tussen gemeente en corporaties. DUO is gericht op een grootscheepse kwaliteitsverbetering van het wonen in Utrecht. Geld dat wordt verdiend met de verkoop van koopwoningen kan binnen DUO worden besteed aan de bouw van sociale huurwoningen. Dit moet leiden tot de bouw van meer koopwoningen en een lichte toename van het aantal sociale huurwoningen in de stad. Via DUO is het mogelijk om ook zonder subsidie sociale huurwoningen te realiseren. Wat zijn de gevolgen van DUO voor de wijk Lombok? Feit is dat de sloopplannen stuiten op veel verzet van de huurders.

De financi?le positie van corporaties staat landelijk ter discussie. De mening overheerst dat de corporaties bulken van het geld. Anderen benadrukken dat corporaties in de grote steden er financieel beduidend slechter voorstaan dan hun collega's elders in het land. Geldt dat ook voor Utrechtse corporaties? In hoeverre is die financiele positie van invloed op de besluiten om lucratieve koopwoningen terug te bouwen? Is het renoveren of terugbouwen van huurwoningen te duur?

TUMULT & Intronet Bureau voor Ruimtelijke Ordening & Bewoners Complex 501 & 507Met vriendelijke groet! Fetsje Luimstra

stafmedewerker publiciteit
Debatcentrum TUMULT
tel 030-2332430
http://www.tumultdebat.nl


Meer info >>