Ingezonden door: Redactie Lunetten.nl
08-09-2005

Groene Web tentoonstelling aan de oevers van de Kromme Rijn

De gemeente Utrecht knapt de oevers van de Kromme Rijn in Maarschalkerweerd op. Deze werkzaamheden horen bij het aanleggen van het Groene Web in de gemeente Utrecht. In een bouwkeet aan de Kromme Rijn oever is vanaf 5 september een tentoonstelling over dit Groene Web te bezoeken.

Het Groene Web verbindt groene plekken en watergangen in de stad met elkaar om dieren en planten in de stad meer ruimte te geven. De tentoonstelling brengt dit web - met alle achtergrondinformatie en toekomstplannen - in beeld. De tentoonstellingsbouwkeet is op werkdagen geopend van 9 tot 16 uur.

Het Groene Web
Met het Groene Web krijgen planten en dieren in Utrecht een grotere levensruimte. Dit bevordert de diversiteit van flora en fauna, waardoor natuur in de stad nieuwe kansen krijgt. Het web is in 1997 van start gegaan. Inmiddels is 2,5 km natuurvriendelijke oever aangelegd, 180 meter ecologische muur gemetseld, zijn 6 faunatunnels geboord, 9 loopplanken opgehangen en in 6 gebieden is een bloemrijke zone gemaakt.

Kromme Rijn
Met de werkzaamheden aan de Kromme Rijn oever wil de gemeente het verblijf voor mens, dier en plant langs de oevers van de Kromme Rijn aantrekkelijker maken. Daarom worden wandelpaden langs de oevers beter op elkaar aangesloten en opgeknapt. Ook werkt de gemeente aan de aanleg van een 'nevengeul'. Omdat in deze zijarm van de rivier het water minder hard stroomt en de oevers minder steil zijn, is het een ideale paaiplaats voor vissen, een prachtige plek voor libellen om hun eitjes af te zetten en rustige ruimte voor watervogels om hun nesten te bouwen. Op de eilanden die ontstaan door het graven van de nevengeul, kan de natuur vrij haar gang gaan. De werkzaamheden zijn op maandag 22 augustus begonnen en duren tot het eind van 2005.