Ingezonden door: Corinne Bekker
15-09-2005

Speeltuin Fort Luna open houden en herstellen!

Onlangs, woensdag 31 augustus, bezochten leden van de gemeenteraad en medewerkers van de gemeente de wijk, zoals ze dat elk half jaar doen. Ze fietsten door de wijk, en deden ook de bouwspeeltuin aan. Bij die gelegenheid heb ik, als vertegenwoordiger van de Vereniging Vrienden van Fort Luna ze toegesproken.

Voor meer info over dergelijke bezoeken aan de wjk, zie op de gemeentewebsite (http://www.utrecht.nl, onder 'gemeenteraad', 'gemeenteraad in de wijk') het overzicht en de verslagen van eerdere bezoeken. <
(Directe link: http://www2.utrecht.nl/smartsite.dws?id=70525)


Hierbij de toespraak.

Geachte leden van de gemeenteraad, welkom bij bouwspeeltuin Fort Luna!

Mijn naam is Corinne Bekker, ik ben voorzitter van Vereniging Vrienden van Fort Luna. Onze Vereniging (en haar voorganger de werkgroep voor het behoud van de bouwspeeltuin) zet zich in voor het behoud en de verbetering van de speeltuin Fort Luna.

Ons inziens is de bouwspeeltuin een basisvoorziening in de wijk. Hier kunnen kinderen uit Lunetten, Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt en Tolsteeg vrij en avontuurlijk spelen onder begeleiding van beroepskrachten in een prettige en veilige omgeving, waar dat in de verstedelijkte omgeving eigenlijk niet goed gaat. Hier leren kinderen samen spelen? kunnen ze hun fysieke mogelijkheden verkennen, en kunnen ook ouders elkaar ongedwongen ontmoeten. Het is bovendien gratis. Dat is belangrijk voor al die kinderen uit grote gezinnen met een kleine beurs.

Ik sprak eerder tot u om aandacht te vragen voor de openingstijden en de gebrekkige staat van onderhoud van de speeltuin. U als Raad zorgde in februari dit jaar dat de openingstijden in 2005 op peil zijn gebleven. Daar zijn wij oprecht blij om. De grote vraag is: blijft de komende jaren de speeltuin net zoveel open? Wanneer wordt er iets gedaan aan het achterstallig onderhoud? Wethouder Gispen beloofde in november 2004 dat er in april een nota zou komen over het speeltuinbeleid vanaf 2006. Hij zegt dat het speeltuinwerk belangrijk is. Bij de kaderstellende discussie in het voorjaar bleek er echter nog geen voldragen beleid te zijn; en tot op heden is ons niet gebleken dat die nota af is. Wij vragen om duidelijkheid.

De Vereniging heeft van het begin gezegd dat wij niet alleen protesteren, maar ook meehelpen om de speeltuin te behouden. Dat hebben we ook waargemaakt. Sinds de handtekeningactie in september 2004 (we haalden 2500 handtekeningen op!) deden we het volgende:
- We organiseerden meerdere klusdagen. Resultaten zijn zichtbaar (gras op het dierenweitje; veel schilderwerk) en merkbaar voor de medewerkers (opgeruimde loods).
- Betrokkenheid uit de buurt is vergroot. Zeker 30 bewoners uit de wijk hielpen mee tijdens het jubileumfeest op 2 juli!
- Wij werven regelmatig leden en donateurs voor de vereniging en vrijwilligers voor de speeltuin; zo ook binnenkort voor de klusdag op 18 september.
- We tekenden met de wijkwelzijnsorganisatie Portes een overeenkomst om samen te werken aan behoud en verbetering van Fort Luna.
- Er ligt een ambitieus herinrichtingsplan ? dat we gefaseerd hopen uit te voeren over een aantal jaar - en wij gaan hiervoor financiers zoeken.
Co-financiering is een keiharde voorwaarde van de grote fondsen (verenigd in het fonds Samenbuitenspelen) om geld te geven. We dienden een aanvraag in voor financiering uit het Recht van Inititatief. Dankzij het meedenken van het wijkbureau verliep de procedure snel en is nu bekend dat we de gevraagde 30.000 euro krijgen. We kunnen nu stap ??n van het plan uitvoeren en de beoogde waterspeelpartij aanleggen en speeltoestellen vervangen. En aan de slag met fondsenwerving voor de volgende stap van het plan.
Wil fondsenwerving echter geloofwaardig zijn, dan moet er een duurzaam toekomstperspectief zijn voor Fort Luna. Zonder dat heeft fondsenwerven eigenlijk geen zin.

Wij vragen u dan ook het volgende op uw boodschappenlijstje te zetten :
1. Houdt het speeltuinbeleid op de agenda van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling;
2. Zorg dat nog dit jaar (2005) een keuze wordt gemaakt over meerjarenbeleid inzake de speeltuinen; inclusief de spreiding over de wijken en de openingstijden;
3. Zorg dat er z.s.m duidelijkheid komt over de besteding van toegezegde gelden voor achterstallig onderhoud en dat ook op dit terrein een meerjarenbeleid wordt gemaakt.

Intussen gaan wij door met ons werk: klussen, envrijwilligers en fondsen werven. Dank u!


Meer info >>