Ingezonden door: Leefbaar Utrecht
29-09-2005

INITIATIEFVOORSTEL OV-KNOOPPUNT ?STATION KONINGSWEG?.

De lopende discussie over het Openbaar Vervoer knooppunt in de driehoek Lunetten - Koningsweg heeft o.m. als basis het initiatief voorstel van Leefbaar Utrecht. Ter verduidelijking volgt hierbij de tekst van het voorstel. (met dank aan A. Onwezen)

INITIATIEFVOORSTEL OV-KNOOPPUNT ?STATION KONINGSWEG?.

Raadsvoorstel:

A.
Instemmen met de visie om ter plaatse van de driehoek liggende tussen de spoorlijnen Utrecht-Arnhem, Utrecht-Den Bosch en de snelweg A27 een openbaar vervoer knooppunt te ontwikkelen welke aansluiting krijgt aan de spoorlijnen Utrecht-Arnhem, Utrecht-Den Bosch en alle streek- en stadsbuslijnen die zich bevinden binnen 300 meter van deze driehoek.

B.
B&W te verzoeken deze visie te betrekken bij de besluitvorming inzake de actualisering van de netwerkvisie: het Gemeentelijke Verkeer en Vervoer Plan (G.V.V.P.), het Beleid stedelijk OV programma's, de Structuurvisie, het trac? HOV Om de Zuid en bij overleggen met andere overheden. En de gemeenteraad hierover te informeren.


SAMENVATTING:
Het Utrechtse vervoerbeleid ging tot enkele jaren geleden uit van ??n groot openbaar vervoer-knooppunt in het hart van de stad, het Centraal Station. Dit betekent dat veel passagiers via het Centraal Station en het hart van de stad moeten reizen, ook al willen ze daar niet zijn. In de 2e helft van de negentiger jaren kwam voorzichtig een tweede OV-knooppunt in beeld aan de westzijde van Utrecht, station Leidsche Rijn Centrum. Oorspronkelijk werd dit station meer gepland als ?tussenstation? dan knooppunt, maar later werd het een knooppunt door geplande buslijnen niet langs maar via dit station te leiden. Het voordeel hiervan is dat passagiers die vanuit Leidsche Rijn naar de richting Woerden, Leiden, Gouda, Den Haag en Rotterdam reizen niet meer gedwongen zouden worden om een omweg te maken via Centraal Station. Voorgesteld wordt om dit beleid consequent door te zetten, door van het reeds geplande ?tussenstation? Koningsweg aan de zuidoostzijde van de stad een ?OV-knooppunt? Koningsweg te maken. OV-knooppunten nabij de stadsrand zijn zowel nuttig voor de stad als nuttig voor het openbaar vervoer omdat minder vervoer door de stad zal plaatsvinden, minder kilometers worden afgelegd en OV-reistijden korter zullen worden.