Ingezonden door: laatlunettennietstikken@gmail.com
10-12-2011

(Geen) 130 km langs Lunetten: mail!

Beste mede-Lunettenaar,

Zoals we vorige week in onze nieuwsflits lieten weten was Melanie Schultz van Haegen in ons eigen Park de Koppel. . . . en slechts enkele dagen later besloot ze de snelheden op de A12 langs onze wijk drastisch te verhogen. Een flinke klap onder de gordel, die we niet aan hebben zien komen.

Het zal je duidelijk zijn dat - indien dit volgend jaar doorgaat - de geluids- en luchtkwaliteitsituatie in Lunetten nog nijpender wordt. En ons doel, een verbetering van de leefomgeving, zal alleen maar verder weg komen te liggen.

Als we niet klagen, lijkt het alsof we het aan ons voorbij laten gaan en dat kan niet de bedoeling zijn. Dus: lees verder. . . .

Op 14 december a.s. is de halfjaarlijkse vergadering in de Tweede Kamer over de geplande infrastructuurprojecten. De verhoging van de snelheden staat prominent op de agenda: van 18-21 uur!

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/details.jsp?parlisnummer=2011A05352&dayofweek=&his=

Vanuit Laat Lunetten Niet Stikken ligt een brief klaar om te sturen de naar minister (met cc aan de leden van Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu) met daarin ons protest. Ook zullen we inhoudelijke vragen sturen aan kamerleden die zij aan de minister kunnen stellen tijdens de commissievergadering.

Maar er is meer nodig .. . .

Daarom willen we je voorstellen om je eigen mail te sturen naar een of meerdere leden van de commissie met daarin je protest tegen dit onzalige plan. Doe dit net na het weekend, maar uiterlijk woensdagochtend 14-12.

Verzin zelf je tekst, het hoeft niet lang te zijn. Je kan kijken op onze site http://www.laatlunetten.nl en dan via de navigatiebalk linksboven doorklikken naar de pagina 130 km voor inspiratie. Heb je geen tijd, stuur dan de volgende korte boodschap:

De "vrije" automobilist "lekker" met 130 km/h langs Neerlands woonwijken laten razen? Daar worden wij razend van!
Groeten van ........ (bewoner van Lunetten, een van de zwaarst belaste woonwijken van Nederland
door lawaai en vieze lucht van de snelwegen. En dat mag absoluut niet nog erger worden!)

Voor de mailadressen van de politici die in de Vaste Kamercommissie Infra en Milieu zitten, zie ook de website. Of stuur ons een mailtje op laatlunettennietstikken@gmail.com en we sturen het je op. Dan hebben we ook een documentje met daarin de mening van diverse politici verzameld.

En als je onze gezamenlijke impact wilt vergroten, stuur het mailverzoek dan door aan je eigen adressenbestand; er zitten ongetwijfeld mensen bij die net als wij aan een snelweg wonen waar het slechter dreigt te worden. . . .

Met strijdbare groet,
Peter Piekema
Theo Traas
John Buitink
Alieske de Vries
Angela Gallé

ps: het laatste nieuws van vrijdagavond is dat het CDA erover denkt om het voorstel niet te steunen. . .

Mail dus vooral het CDA!

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3071195/2011/12/09/CDA-wil-debat-over-130-kilometer-per-uur.dhtml

Meer info >>Reageer op deze inzending
Op 11-12-2011 schreef K. Peter:

Ook een goed idee: Mail de PVV of VVD en spreek je steunbetuiging uit voor de voorgestelde maatregelen! Verbreding van de snelwegen en hogere snelheden zullen leiden tot kortere reistijden dank zij minder opstoppingen en minder files langs Lunetten. De kans is daarmee groot dat de luchtkwaliteit zal verbeteren dank zij dit plan.

Tegenhouden lukt in ieder geval niet dus beter wat meewerken om het beste compromis af te sluiten.

Laat Lunetten niet in de steek en mail de 2e kamer voor de vooruitgang!!!
Op 11-12-2011 schreef Angela Gallé:

Beste K.Peter,

Graag zouden we je willen uitnodigen om mee te werken aan "het beste compromis af te sluiten" zoals je dat noemt. Dat kan bijv. door mee te praten met Rijkswaterstaat in de Meedenksessies. Hier gaat het over hoe de mogelijke verbreding zo goed mogelijk ingepast kan worden. Zie https://sites.google.com/site/laatlunettennietstikken/action-items/meedenksessies. Je kunt als bewoner gewoon je aanmelden bij RWS en het staat verder los van Laat Lunetten Niet Stikken.

Groet,
Angela
Op 12-12-2011 schreef Hans G.:

De mensen die durven te beweren dat bij betere doorstroming EN hogere snelheden minder uitstoot gerealiseerd worden zijn zo dom. Of ze hebben zo'n enorme plank voor hun hoofd? Of ze wonen niet in de buurt van een snelweg?

Feit (ja echt) is dat de uitstoot per meter bij 80km/u veel lager is dan bv. 100/110/120/130 km/u.

Wie durft dit nog tegen te spreken.
Op 12-12-2011 schreef K. Peter:

Nee, dank je.
Ik heb gehoord dat het spammen van kamerleden erg effectief is.

Groet,

Ka.
Op 13-12-2011 schreef K. Peter:

.... Een snelheidslimiet van 80 km/uur kan daarom
eerder tot filevorming leiden dan een limiet die boven de 90 km/uur ligt en daar-
mee, afhankelijk van de hoeveelheid filevorming versus flee-flow doorstroming, in
de praktijk toch gemiddeld meer CO 2 -uitstoot per kilometer veroorzaken ...

Bron: CE Delft

Maar dat past niet in jullie (smalle) straatje
Op 13-12-2011 schreef Zorro:

Misschien moet het voor de simpele zielen onder ons toch nog een keertje echt duidelijk worden uitgelegd:
stel je meet hoeveel auto's er in 10 minuten tussen Amelisweerd en de waterlinieweg over de A12 richting Den Haag rijden wanneer de limiet 80km/u is.
Dat blijken er, zeg: 800 te zijn.
Je kunt dan op je vingers natellen dat wanneer de limiet 130 km/u is dat er dan 1300 zullen zijn, die ook nog eens veel meer fijnstof uitstoten wegens de veel hogere belasting van de motor.

In het laatste geval zijn die auto's inderdaad sneller voorbij, maar dat geldt niet voor de uitlaatgassen. Die blijven gewoon hangen waar ze uit de uitlaat komen.
Kortom: wil je de gassen van 800 auto's per 10 minuten over lunetten of die van 1300 auto's. Dát is je keuze. (En die van de Minister)
Op 13-12-2011 schreef Shoeff:

".... Een snelheidslimiet van 80 km/uur kan .... de praktijk toch gemiddeld meer CO 2 -uitstoot per kilometer veroorzaken .."

Ik lees verder in het rapport en zie de eindconclusie (paragraaf 2.4):
"Dit betekent dat infrastructurele maatregelen die een verbeterde doorstroming voor alle verkeer tot gevolg hebben over het algemeen op lange termijn de CO2-emissies niet zullen reduceren maar eerder doen toenemen"

Heeft het smalle straatje tweerichtingsverkeer?
Op 13-12-2011 schreef K. Peter:

@ Zorro,
Leg dan ook nog even uit wat de verblijfduur is op het baantraject en het gelimiteerd variabele aanbod tussen vertrek- en bestemmingspunt.

Oftewel: gemeten over het hele baantraject gaat het niet om de tijd die ik er wil verblijven maar om de afstand die ik moet afleggen tussen A en B en, in jouw voorbeeld is het maximale vervoersaanbod misschien maar 1100 auto's en zijn er niet eens 1300 forensen.

Maar zoals we al stelden: omdat de uitkomsten van officieel onderzoek niet in jullie straatje passen, worden de feiten verrdraaid.

Maar dat geeft niet. Die verbeteringen komen er toch wel.
Op 13-12-2011 schreef maria:

gedaan hoor! met dank aan jullie hulp en ook van NMU trouwens, zie hier; http://www.nmu.nl/artikel/oproep-laat-de-tweede-kamer-weten-geen-130-km-u
Op 13-12-2011 schreef K. Peter:

@ Shoeff

Heel goed Shoeff. Goed ook dat je doorgelezen hebt. Inderdaad zijn er dus meerdere aspecten die op de infrastructuur hun invloed hebben, maar is in allle gevallen de free-flowbelangrijk en kan op voorhand niet gezegd worden of 80 kmpu if 130 kmpu meer uitstoot zal veroorzaken. Over geluidshinder en verkeersveiligheid hoeven we het dan niet eens te hebben; die staan wel vast.

Maar laten we in ons smalle tweerichtingsstraatje niet met geblindeerde ramen gaan rijden, maar constructief kijken naar de optimale oplossing.
Op 13-12-2011 schreef Hans G.:

Stel een auto moet van A naar B. Punt B is de maximaal te bereiken afstand met een liter brandstof.

Tussen A en B is een constante snelheid; dus 80 of 100 (dus zonder optrekken en afremmen).

Mijn auto rijdt 1:20 met 80 km/u, met 100 km/u rijdt hij 1:17.

Dus de afstand die ik afleg met 80 k/mu tussen A en B is 20 km; met 100 km/u is dit 17 km.

Stel 1 liter benzine is 100 gram fijnstof; dan wordt met 80 km/u 100 gram fijnstof verdeeld over 20 km en bij 100 km/u de fijnstof verdeeld over 17 km.

Vraag. Welke situatie is de meest ver-beep-nde?
Op 13-12-2011 schreef K. Peter:

@ Hans

Ook heel goed Hans, je rekensommetje. Maar we hebben het nu over 's ochtends en 's avonds een halfuur stil in de file staan, en over een afstand van slechts een paar honderd meter toch een liter stationaire benzine uitstoten. Of ik nou al vlak bij B ben, of nog 50 km naar B moet rijden.

Maar goed: of je nou naar B of naar C rijdt; dank zij onze politieke vrienden van CDA en PVV komen de infrastructurele verbeteringen er toch wel.
Op 13-12-2011 schreef Hans G.:

@K. Peter

Kijk naar de A2 Utrecht Amsterdam; mijn verhaal gaat daar op.

Ik ga ervanuit dat de A12 / A7 ook breder worden; dus minder files.

Blijven de files dan zullen lagere snelheden juist zorgen voor minder opstopping (trechter effect).

Dan komen er steeds meer hybride auto's die niets verbruiken als ze stilstaan / langzaam rijden.

Op 14-12-2011 schreef K. Peter:

Dan zijn we het helemal eens Hans! Fijn. Weer een realistische en rationele medestander gevonden.
Op 14-12-2011 schreef coen:

Het is heel simpel eigenlijk, de minister heeft 3 redenen om af te zien van de verhoging. Deze redenen komen uit het rapport die ze zelf hanteert als uitgangspunt (130kmh evaluatiedocument):
1. bij een hogere snelheid (130) verbruiken auto's meer dan bij een lagere (80). De redenering dat doorrijden juist files oplost, kan tegengesproken worden, aangezien met lagere snelheid het aantal auto's per strekkende km hoger kan zijn (wegcapaciteit is groter).
2. de verkeersveiligheid gaat achteruit. Hoeveel, daar kun je allerlei theorieen op los laten, feit is dat het uit maakt of je de ambulance of het mortuarium moet bellen als je met lage of hoge snelheid een ongeluk krijgt.
3. Het hele plan kost miljoenen, die we aan de andere kant zouden moeten besparen...
Op 15-12-2011 schreef K. Peter:

@ Coen

Maar gelukkig draait het vooral om het CDA en komt alles straks toch nog gewoon goed.
Op 15-12-2011 schreef b@weter:

@ Kapeter

Mag ik uit de laatste opmerking opmaken dat de inhoudelijke argumenten inmiddels op zijn en dat zich een slecht verliezer manifesteert?
Op 16-12-2011 schreef K. Peter:

Nee hoor, geen slecht verliezer, maar wel een realist. Hoeveel zullen we er op zetten dat:
1. er zeer binnenkort meer dan 80/100 wordt gereden langs Lunetten (Géén 130)
2. Het het uiteindelijk het CDA zal zijn dat toegeeft?

In dit geval is dat overigens plezierig en verstandig. Meestal juist kortzichtig en a-sociaal, maar het CDA kan het niet altijd fout doen (Ze doen hun best)
Op 16-12-2011 schreef Robb:

Het maakt trouwens geen reet uit die 80 km langs lunetten. 12 meter ernaast op de andere banen mogen ze gewoon 100 . Er zit alleen een vangrail tussen.
Wordt eens wakker mensen.
Tegenhouden heeft geen zin. Zorg dat ze gaan uitbreiden aan de kant van het industrie terrein en aan de kant van amelisweerd en niet aan de kant van lunetten. Steek daar je energie in.
Op 17-12-2011 schreef K. Peter:

Precies Robb!
Niet de kont tegen de krib, vechten tegen de bierkraai! Meedenken en meehelpen aan de onvermijdelijke variant en zorgen dat wij optimaal profiteren van de asfalt-industrie.

Dus niet spammen met mailtjes maar meedoen. Hoe krijgen we het voor elkaar dat al die elektrische, hybride of brandstofcel auto's straks zo lekker mogelijk langs ons scheuren. Verdiept, of in een overkapping. Daar hebben we meer aan, dan aan grauw gezanik.
Op 17-12-2011 schreef b@tweter:

@ kapeter

De bierkraai is nou net zo'n vogel die het heeft moeten afleggen door al die verkeersmaatregelen. ;-)
Op 18-12-2011 schreef K. Peter:

@ B@tweter

Je hebt gelijk, hoewel de bierkraai die zich goed houdt aan het Reinheitsgebot hier nog regelmatig gezien wordt, wat niet gezegd kan worden van het Rode Portborstje dat vaak Buiten de Galbakjes drinkt. Die worden zuur....

Op 20-12-2011 schreef Angela Gallé:

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/12/20/verhoging-maximumsnelheid-niet-op-alle-wegen-snel-ingevoerd/
Op 25-12-2011 schreef Laura Palmer:

Wat mij betreft is het uitgangsunt van 'Laat Lunetten Niet Stikken' precies verkeerd. Ik ben tegen de invoering van die 130 km in het hele land. Omdat het overal slecht is voor het aantal verkeersdoden en het milieu. Maar 51% van de Nederlandse stemmers heeft een belachelijk kabinet aan de macht geholpen. En die komen hiermee. Dan neem ik mijn verlies.

Nog ergerlijker dan dat domme kabinet vind ik de NIMBY's die strijden voor de uitzonderingspositie van hun eigen strookje wereld. Pffff... Je bent welbewust gaan wonen op een plek ingeklemd tussen snelwegen. Adem de fijnstof daarom met plezier en met overgave in, of ga op een rustig groen plekje zitten. Maar dat activisme voor de verhevenheid van je eigen belang en je eigenvierkante meter, bah, daar heb ik helemaal niks mee.
Op 26-12-2011 schreef Robb:

Ik vind dat je daar een goed punt hebt laura. Tegenhouden lukt toch niet. Aanpassen misschien wel.
Waarom lees ik nergens maar dan ook nergens dat mensen zich hard maken voor een verhoging van de geluidsschermen met een meter of 2-3?
Dat houdt meer geluid en ook meer fijnstof tegen dan nu.
Dat had nu al gerealiseerd kunnen worden!!!
Op 26-12-2011 schreef Angela Gallé:

Beste Robb en Laura,
hebben jullie wel eens onze website bekeken (www.laatlunetten.nl)?

Misschien hebben jullie toen die pagina gemist waarbij we aangeven dat er meedenksessies zijn georganiseerd, onder andere op zeer sterk aandringen vanuit Lunetten. Lees gewoon eens wat rond op de website en zie daarmee dat we op allerlei vlakken actie ondernemen. We heten jullie van harte welkom om juist dat onderdeel beter te bemannen, want ik begrijp dat jullie graag meewerken aan verbeteringen die onze wijk ten goede komen. Mocht je je op andere wijze willen inzetten dan kennen we ondertussen ook nog andere groeperingen aan de oostkant die ook nog hulp kunnen gebruiken.
Graag tot binnenkort!
Groet,
Angela
Op 27-12-2011 schreef Piet:

80, 100, 130 wat maakt het uit als komend weekend weer grote hoeveelheden fijnstof, zware metalen, stikstofoxiden en zwavelverbindingen ongecontroleerd de atmosfeer in knallen, voor het plezier van een paar puberale geesten?

De stoffen die vrijkomen bij het afsteken van vuurwerk zijn sinds de invoering van de katalysator en loodvrije benzine niet meer uit de uitlaat van een auto gekomen. Het wegverkeer is welliswaar intenser maar ook vele malen schoner dan 30 jaar geleden, toen onze wijk naast het gelijknamige knooppunt werd gebouwd.

Laten we ons liever druk maken om de zinloze vervuiling vanwege zogenaamde traditie!
Op 28-12-2011 schreef Robb:

Angela,
Waarom lees ik dan nergens op jullie website of twitteraccount dat jullie een plan hebben om studentenwoningen in een geluidswal te bouwen???
Op 03-01-2012 schreef Angela Gallé:

Beste Robb,
het klopt dat dit er nog niet op staat. Vlak voor onze 'winterslaap' is er nog snel input geleverd aan de Raadsinformatieavond van 22 december jl m.b.t. Studentenhuisvesting, waar dit idee natuurlijk goed bij past. De spullen voor die RIA zijn in mijn bezit en ik zal ze op onze site zetten. Het is overigens iets wat vele kanten heeft, maar wat in ieder geval een manier is om luchtvervuiling en geluidsoverlast tegen te gaan. We willen het graag genuanceerd toelichten en de tijd hiervoor ontbrak ons (het AD artikel was wat dat betreft iets te vroeg :-)). Info volgt dus, zeker ook via www.lunetten.nl!
Groet,
Angela
Op 09-01-2012 schreef Andere Maurice:

Nog even reagerend op Hans G van 13-12.

Mooie berekening, maar we hadden al geconstateerd dat de filedruk bij een Vmax van 80 hoger ligt.

Reken daarom maar even geen 20km voor 80km/u, maar 15km. Dan is 100km/u met een betere doorstroming dus gunstiger. Bij mijn auto is het verschil overigens lang niet zo groot.
Bij 80 22,7km, bij 100 21,2km.

Afgezien daarvan.
Ik woon in Lunetten, met slechts een park tussen mijn achtertuin en de snelweg.

Ik heb totaal geen overlast van de snelweg en vóór een verhoging van de Vmax. Ik ben naast bewoner van Lunetten namelijk ook een dagelijkse forens.