Ingezonden door: Marcel Grob
03-01-2012

collectanten gezocht voor Amnesty International, 13-18 februari 2012

Wordt u dit jaar één van de circa 24.000 collectanten die de straat opgaan om geld in te zamelen voor Amnesty International? Deze keer vindt de Amnesty-collecte plaats van
13 tot en met 18 februari 2012.

De collectanten gaan met veel plezier langs de deur, én met succes. Vorig jaar werd er ruim € 1,8 miljoen opgehaald. Amnesty zoekt in de gemeente Utrecht nog vrijwilligers die in hun woonplaats een paar uur willen collecteren. Meer informatie, of aanmelden als collectant? Kijk op http://www.amnesty.nl/collecte. Of mail naar collecte@amnesty.nl.

Collecteren is niet alleen nuttig, het is ook dankbaar werk. Zo vertelde een van de collectanten dat zij vaak warme reacties krijgt als ze de deuren langs gaat. ‘Iedereen zei: “Goh, Amnesty, wat leuk!” En daar word je zelf dan ook weer enthousiast van natuurlijk.’

WAAROM COLLECTEREN?
Amnesty International komt op voor de slachtoffers van schendingen van mensenrechten, waar ook ter wereld. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om het werk voor deze mensen voort te kunnen zetten. Amnesty is niet gebonden aan een politieke overtuiging of godsdienst en is onafhankelijk. Daarom neemt de organisatie ook geen geld aan van overheden. Met giften zoals tijdens de collecte, wordt Amnesty’s werk blijvend mogelijk gemaakt.

DOEL AMNESTY
Amnesty streeft naar een wereld waarin ieders mensenrechten altijd worden gerespecteerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op een eerlijk proces en op het in vrijheid belijden van geloof. Ook het tegengaan van marteling en van discriminatie zijn actiepunten van de organisatie.

Meer info >>Reageer op deze inzending
Op 04-01-2012 schreef Cris:


Sorry ik gun jullie geen rooie cent. De helft gaat in eigen zak en Amnesty neemt het niet zo nauw met de waarheid.

rooie actiegroepen zijn niet mijn ding :)
Op 05-01-2012 schreef Jacomine:

@Cris: Marcel vraagt wie er mee willen doen, niet wie er tegen zijn! En sinds wanneer is Amnesty een rooie actiegroep? Weet je wel waar je het over hebt?
(Ik kan niet mee doen maar geef wel. Ik heb grote bewondering en waardering voor mensen die collecteren.)
Op 09-01-2012 schreef Marcel Grob:

@Cris:
Uiteraard mag je zelf kiezen waar je je geld aan besteedt, dus bepaal zelf je reactie als de collectant aan de deur komt. Maar graag wel met respect voor die vrijwilliger!

Amnesty voert al 50 jaar succesvol actie voor mensenrechten, bijvoorbeeld voor politieke gevangenen, slachtoffers van geweld en onderdrukte groepen. Talloze politieke gevangenen en verdwenen personen hebben hun vrijheid teruggekregen dankzij deze acties.

Een deel van de inkomsten van donateurs en van de collecte wordt besteed aan onderzoek op het gebied van mensenrechten en onderzoek naar specifieke schendingen. Dat is juist bedoeld om onderbouwd (op basis van de waarheid) actie te kunnen voeren.

Amnesty International heeft het CBF-Keurmerk. Dat betekent onder meer dat minder dan 25% van de eigen inkomsten besteed wordt aan fondsenwerving. In 2010 was dit 17,4%. Om de kosten te beperken wordt de collecte uitgevoerd met meer dan 20.000 vrijwilligers. Alleen op het landelijk secretariaat werken enkele betaalde medewerkers mee aan het slagen van de collecte.

Voor deze en andere zaken kun je meer info vinden op www.amnesty.nl. Wellicht nuanceert dat enigszins je beeld van Amnesty.

Groet,

Marcel.