Ingezonden door: Paulus Jansen
30-03-2012

Schultz sloopt onze stadbus: dit schreeuwt om actie!

Beste wijkgenoten,

Ons Utrecht bericht deze week dat het GVU van plan is om een groot aantal buslijnen in de stad in te korten of samen te voegen. 's avonds na 21.00u en 's zondags voor 10.30u gaan de bussen nog maar twee keer in plaats van vier keer per uur rijden. In Hoograven wordt lijn 6 geschrapt. In Lunetten verdwijnt lijn 1: die wordt ingekort en eindigt voortaan in Hoograven Zuid.

De kaalslag is het gevolg van een bezuiniging op het stads- en streekvervoer die VVD, CDA en PVV in het regeerakkoord afgesproken hebben. De samenwerkende gemeenten (BRU) krijgen minder geld uit Den Haag. In 2012 is het aantal bussen al met 3,5% verminderd en in 2013 gaat er nog eens 6% af. Ook worden de tarieven (bovenop de inflatie) met 5% extra verhoogd. We gaan dus méér betalen voor minder bussen. Lunetten en Hoograven worden daarbij extra zwaar getroffen. Je bent in veel gevallen langer onderweg, moet vaker overstappen. En als klap op de vuurpijl ga je twee keer méér betalen: via de tariefsverhoging en door de extra reiskilometers. Na 21.00u kan je Lunetten nog maar twee keer per uur per openbaar vervoer bereiken, want dan rijden de stoptreinen ook maar twee keer.

Ons bloed gaat koken van deze asociale maatregelen. Dezelfde minister die ons wil opzadelen met 2x3 stroken extra asfalt op de A12 en de A27, waardoor vele hectares buffergroen aan de rand van Hoograven en Lunetten verdwijnen, zet nu het mes in ons openbaar vervoer. De gemeenteraad houdt op 17 april op initiatief van SP en GroenLinks een raadsinformatieavond over de bezuinigingen, maar wat ons betreft laten we het niet daarbij.

Wij willen een demonstratieve wereldrecordpoging buspassagiers-per-bus doen in lijn 1, op zaterdag 14 april a.s. Zo laten we zien dat de bewoners van Zuid meer bussen willen in plaats van minder. De plaats en tijd wordt nog nader bepaald en tijdig aangekondigd via de wijkmedia. We zoeken natuurlijk een plek die veilig is en liefst ook centraal ligt. Meer informatie vindt u op http://www.paulusjansen.sp.nl . Twitteraars: gebruik #GVUactie .

Wilt u een handje helpen met de organisatie, stuur dan een mailtje naar pjansen@sp.nl . Voorafgaand aan 14 april komen we een keer bij elkaar voor het bespreken van de details van de aanpak. Zegt het voort.

Wij rekenen op jullie!

Paulus Jansen, lid SP-fractie Tweede Kamer en bewoner Lunetten
Tim Schipper, fractievoorzitter SP gemeenteraad Utrecht en bewoner Hoograven.
Contactadres: Texel 12, 3524 AP Utrecht.

NB: mail uw reactie op de sloop van het GVU ook naar redactie@onsutrecht.nl


Meer info >>Reageer op deze inzending
Op 31-03-2012 schreef Buschauffeur:

Dat heet: "de tering naar de nering zetten".
Wanneer je je reis iets beter plant verandert er op zich maar weinig.
Eigenlijk reden er toch al véél te veel bussen.
Op 31-03-2012 schreef Jacomine:

Je hebt helemaal gelijk buschauffeur. Maar je ziet een belangrijk ding over het hoofd: OV legt het op deze manier helemaal af tegenover een auto: voor een autorit hoef je niets te plannen. Wil je een fatsoenlijk alternatief bieden dan moet je zo min mogelijk hoeven plannen. Waarom dacht je dat het OV in steden als londen en parijs zo goed is? Omdat je nooit hoeft te wachten, of lang van tevoren hoeft te plannen. Je kan op je vingers natellen dat een bus die nog maar twee keer zo wienig rijdt, om die reden ook nog eens tweemaal zo weinig mensen zal trekken. op goed geluk naar de bushalte lopen, dat gaat inderdaad niemand meer doen. Fietsen is voor veel mensen een alternatief maar echt niet voor iedereen.
Op 31-03-2012 schreef Remko:

Ik heb het concept voorstel opgezocht en gelezen en ik moet zeggen dat het mij wel meeviel. Alleen die prijsverhoging van 5% lijkt mij een slechte zaak. Maar kijk in het concept-voorstel naar de nieuwe lijnvoering en het valt eigenlijk allemaal wel mee.
Op 31-03-2012 schreef Marco:

Noem dat maar weinig verandering, Buschauffer:
Van de 8 bussen die er nu ieder uur de hele avond naar Lunetten rijden, blijven er straks mogelijk na 21u maar 2 per uur over. Je hoeft geen groot rekenwonder te zijn om te begrijpen dat de gemiddelde wachttijd op CS flink zal toenemen. Op een goede planning kun je alleen vertrouwen als NS en andere buslijnen stipt rijden en fatsoenlijk aansluiten, maar daar is de samenhang vaak ook nog verder te zoeken. Als die samenhang er wel komt, de ervaring leert dat er alle reden is daar niet zondermeer vanuit te gaan, dan zou de schade van het verdwijnen van lijn 1 uit Lunetten inderdaad nog enigszins mee kunnen vallen...
Op 01-04-2012 schreef Jurgen:

Ik ben het helemaal eens met Jacomine.
Op 01-04-2012 schreef een ouder:

Het enige positieve is dat ik minder bussen langs mijn deur zal krijgen.
Maar voor de rest een slecht plan.
Op dit moment kun je vanaf 22.00 uur nog maar 1x per uur met de sprinter van Den Bosch naar Lunetten en vanaf 20.00 uur 2x per uur vanaf Utrecht CS en Geldermalsen. Bus 8 en 1 rijden 's avonds tot 23.00 uur ca. 4x per uur, daarna minder.
Straks moet je dus langer wachten op een bus, als jouw bus niet meer aansluit op ander OV.
Tussen Lunetten en CS kun je fietsen, maar dat zal extra geld gaan kosten als men het betaald fietsparkeren wil gaan invoeren rondom stations.
En zo wordt vrij baan gegeven aan de auto. Slechte zaak.


Op 02-04-2012 schreef Buschauffeur:

Snijden in openbaar vervoer gebeurt altijd op basis van passagiers-tellingen.
Daar waar het aanbod laag is kan wel wat vervallen wanneer men moet bezuinigen.

Wat betreft de tarieven: over de héle linie stijgen de kosten van het openbaar vervoer. En wel het meest die van de brandstof. Dat móet van tijd tot tijd doorberekend worden aan de gebruiker. Autorijders hebben daar net zo goed -meer nog zelfs- last van.

Om één en ander te vergelijken met het OV in steden als Parijs en Londen is wat ver gezocht.
Als toerist of zakelijk bezoeker kom je daar niet in de buitenwijken, waar na een uur of negen 's avonds de doorkomfrequenties ook behoorlijk zullen teruglopen.
Op 02-04-2012 schreef DB:

Bizar dat wat 'buschauffeur' zegt. Inderdaad krijgt Lunetten opeens ipv 8 bussen per uur op de avond er nog maar 2 (!). Ook de bewering dat het hierbij om passagiersaanbod zou gaan is gewoon niet correct. Zo wordt de erg drukke lijn 4 richting Utrecht Oost gewoon helemaal opgeheven (druk bezette lijn) en gaat in het weekend lijn 12 niet meer van en naar de Uithof (ook daar is met name op zondagavond sprake van een goede bezetting).
Een wijk als Voordorp krijgt zelf helemaal geen bus meer, terwijl daar juist veel ouderen wonen die helemaal niet zomaar een ander alternatief meer hebben.

Vreemd is dat er bijvoorbeeld helemaal niet gesneden wordt in de vele buslijnen van en naar Maarssen. Daar houden mensen gewoon de 34, 36, 37, 38 en 39 en aanvullende lijn 16 en 17 (!) en ook in Maarssen is een treinstation.

Als het overigens echt zou gaan over de passgiersaantallen dan zou ook niet de lijn 4/5 en 1 moeten sneuvelen maar valt eerder te denken aan de volledig overnodige lijn 27 die simultaan rijdt met lijn 26 naar Langerak. Ook de lijn 125, 126 en 127 rijden leeg rond en kunnen grotendeels worden opgevangen door een net iets andere route voor lijn 26.
Lijn 29 en 24 ook al niet echt drukke lijnen (behalve in de spits) blijven ook ongemoeid: daar een verdergaande integratie bewerkstelligen met de lijn 195 en spitslijn 295 zou ook daar al vele dienstregelingsuren opleveren Kleine route wijzigingen voor lijn 195 en 295 en er kan vrijwel precies hetzelfde voorzieningenniveau gehandhaafd blijven.

Bezuinigen zijn nodig iderdaad daar ontkom je niet aan, maar dit is wel een heel slechte oplossing/visie

Oh en Paulus Janssen doet uiteraard aan stemmingmakkerij door te stellen dat de minister hoogstpersoonlijk de lijnen schrapt en veranderd. De hoofdschuldige is het ondemocratische BRU dat overigens zelfs vanaf 1 januari niet meer zal bestaan. Natuurlijk het kabinet moet bezuinigen, daar ontkomt niemand aan, maar het is de BRU die er deze invulling aangeeft. Er zijn veel ciquere oplossing dan het nu voorliggende plan.

Grappig is overigens dat dezelfde BRU in het nu nieuwe aanbestedingstraject dan vanaf dec 2013 weer een sterke uitbreiding van het net verlangt van de nieuwe vervoerder en denkt dat het dan wel kan. Misschien was alles wel helemaal niet nodig geweest als de BRU fatsoenlijk een aanbesteding had kunnen organiseren en we nu net als in Rotterdam voor minder geld 40% meer bussen hadden kunnen laten rijden......
Op 04-04-2012 schreef R:

ik snap best dat er bezuinigt moet worden op bepaalde dingen maar om een stuk wijk van geen openbaar vervoer te voorzien waar ook oudere wonen die dus niet de kracht hebben om naar stelviobaan te lopen of naar station lunetten vind ik niet normaal en er rijden inderdaad teveel bussen vind die 10min regeling idioot er kunnen makkelijk bussen om het kwartier en dat na 21u om het half uur vind ik ook wel goed want vaak zijn de bussen leeg , maar vind dan wel dat ze aansluiting moeten doen wat met de zomerdienst regeling vaak niet gebeurd...als je vanuit zuilen naar lunetten wil mis ik altijd de bus.... maar we zullen zien want het lijkt wel dat het kabinet of gemeente of wat dan ook niet naar een gewone burger luisterd we moeten vaak doen wat hun willen.... ze zeggen vaak neem vaker het openbaar vervoer is goedkoper en schoner bla bla... ritje naar centraal wordt binnenkort dus niet meer betaalbaar voor mensen die het niet al te breed hebben..
Op 04-04-2012 schreef Maurice:

@buschauffeur 'Je moet je reis dan maar beter plannen.' Voor een ritje in de stad heb je gelijk. Echter, als de bus en de trein slecht op elkaar aansluiten kan het zijn dan je op Utrecht CS bijna een half uur moet wachten, en daar helpt verder geen goed plannen aan. En het maakt echt veel uit of je op het station 25 minuten moet wachten of slechts 10 minuten. Dus voor langere reizen zullen de mensen weer de auto nemen, slecht voor het milieu. Bovendien leidt dat tot nog kleinere reizigersaantallen, met als mogelijk gevolg nog minder OV volgens jouw eigen redenering...
Op 05-04-2012 schreef Willem:

Weg met al die (stink)bussen. Hoe minder hoe beter.
Op 07-04-2012 schreef sjors vutter:

Er moet bezuinigd worden, dus ik snap het wel. OV kost een hoop. De auto daarintegen levert veel geld op. Dus nogal logisch. Verder vind ik wat minder bussen in Lunetten 's avonds wel lekker, aangezien bussen relatief veel lawaai maken.
Op 07-04-2012 schreef Kim:

Ik ga altijd met de autio, dus ik heb er geen mening over. Wel fijn dat er minder bussen rijden, dat rijdt weer lekker door.
Op 08-04-2012 schreef Hippo:

Als lijn 1 niet dóórrijdt na Hoograven, hoe zit het dan met de mensen die aan de 'lijn 1-kant' van Lunetten wonen? Die moeten dan maar met de 20 (alleen overdag doordeweeks) en overstappen op het station of op de Stelviobaan?
Dat betekent dat die kant van de wijk 's avonds en in het weekend geen OV meer heeft tenzij je een eind kunt lopen?
Dan wordt er straks nog meer geschrapt in de dienstregeling omdat er minder mensen gebruik van maken...
Op 08-04-2012 schreef Marijke:

Bussen, en zandauto's verdwijnen. Door de A27 blijft de zwarte roet op het raamkozijn en in mijn longen. Dromen over verre reizen met de panoramatrein naar de Alpen. Vanuit mijn keukenraam kan ik op zaterdagavond de trein naar Moskou niet meer zien.
Op 08-04-2012 schreef Robb:

@marijke
Ik denk dat je te lang in je wierook wolk hebt gezeten.
Op 09-04-2012 schreef Remko:

@Marijke. Die rijdt toch ook al jaren niet meer?
Op 09-04-2012 schreef Paulus Jansen:

@DB, ik denk dat er weinig demagogisch is aan mijn constatering dat minister Schultz hoofdverantwoordelijk is voor de sloop van het stadsvervoer: in het regeerakkoord is een grote bezuiniging op de Gebundelde Doel Uitkering doorgevoerd, dat is budget voor provincies en samenwerkingsverbanden als het Bestuur Regio Utrecht om bussen te laten rijden en kleine verbeteringen te financieren voor de fiets en verkeersveiligheid. Tegelijk trekt Schultz méér geld uit voor autowegen. Het effect lijkt mij redelijk gemakkelijk te voorspellen: nog meer mensen zullen de auto pakken en nog minder de bus (en de fiets). Per saldo is het effect dan méér herrie en méér -beep- lucht.

Overigens ben ik groot voorstander van stillere en schonere bussen. Die hadden er al lang kunnen zijn als er de afgelopen jaren niet draconisch bezuinigd was op het stads- en streekvervoer. Een diesel-hybridebus stoot de helft aan fijnstof uit, 30x minder koolmonxide en eenderde minder NOx. Het brandstofvebruik is 20% lager en de bus maakt bij het optrekken veel minder lawaai. Maar door de aanbestedingen en de korte looptijd van de concessies (Schultz!) is het voor de busbedrijven niet interessant om deze duurdere bussen aan te schaffen.

Aanstaande zaterdag 14 april aanstaande willen we een demonstratieve wereldrecordpoging "busproppen" houdten op lijn 1. Om 13.00u kan je instappen bij de halte aan de Goylaan (Hoograven), richting Lunetten. Op station Lunetten wordt deze bus opgewacht door de deelnemers uit onze wijk, waarna het erom zal spannen of alles en iedereen nog past in één uitgeklede stadsbus. Zegt het voort!
Op 09-04-2012 schreef Piet:

De zorgen om het beperken van de dienstregeling kan best wel met wat minder SP-retoriek. Het is allemaal weer de schuld van 'Den Haag', want het kabinet heeft minder geld over voor het OV in Utrecht.

Meneer Jansen vergeet voor de volledigheid dat het niet gaat om geld van het kabinet, maar om geld van de belastingbetaler. Misschien zouden de busreizigers zelf ook kunnen bijdragen aan het OV in deze stad? Ik zou het niet erg vinden om wat meer te betalen voor de bus als de huidige frequentie van gewaarborgd blijft. Als de frequentie van een bus te laag wordt dan wordt deze vorm van OV inderdaad knap waardeloos en dan kan je de boel net zo goed helemaal opdoeken.

Het laten vervallen van lijn 1 lijkt mij een goede maatregel, lijn 8 is immers veel sneller in Lunetten.
Op 09-04-2012 schreef Marijke:

Lijn 1 is handig om over te stappen op de Balijelaan naar Papendorp. Lijn 8 met overstap op de Bleekstraat duurt langer. Lijn 30 gaat 1 maal per half uur die kant uit. Als je over de Prins Clausbrug loopt heb je de tijd om naar de binnenvaartschepen te kijken en het water te horen klotsen.
Op 09-04-2012 schreef Robb:

Bezuinigingen?????? Van wie???
Connexxtion heeft in 2009 16 miljoen winst gedraaid. 2010 16,5 miljoen!!!!
Hoeveel winst moeten ze draaien?
Op 10-04-2012 schreef Buschauffeur:

@Robb
De juiste cijfers vind je hier:
http://www.connexxion.com/data/upload/JV_2009_NL.pdf
Daarnaast is een winst van 16 miljoen voor een bedrijf met een dergelijk grote omzet eigenlijk te zien als verlies. Van dergelijke marges wordt een aandeelhouder niet blij.

Ik wil Connexxion niet verdedigen, maar het is wel vreemd dat wanneer een aannemer een opdracht van gemeente of rijk uitvoert en daar winst mee maakt, niemand daar een punt van maakt.
Wanneer het om een bedrijf gaat dat in opdracht van rijk of gemeente het openbaar vervoer verzorgt, mag dat ineens niet meer.
Wat een onzin.
Op 12-04-2012 schreef Paulus Jansen:

@robb,

De bezuinigingen komen niet van GVU of Connexxion, maar vanuit het Bestuur Regio Utrecht. Die krijgen minder geld voor openbaar vervoer van minister Schultz en schuiven die bezuiniging door naar het busbedrijf. Tegelijk trekt Schultz €500 miljoen extra uit voor verbreding van autowegen. Per saldo zorgt deze politieke keuze van de minister voor extra verkeer, mnder leefbaarheid en slechtere dienstverlening aan de mensen die zijn aangewezen op het openbaar vervoer.
Op 20-12-2012 schreef Wendy:

Begrijp ik nu goed dat ik nu met lijn 8 moet, en 's avonds laat door het park in Lunetten moet wandelen om naar huis te komen? Daar waar er momenteel veel overvallen worden gepleegd, en de serieverkrachter rondliep>