Ingezonden door: Burgerinitiatief Laat Lunetten Niet Stikken
10-05-2012

2 x 7 van de baan?

Vandaag op de voorpagina van de Volkskrant:

"Weg Amelisweerd door val kabinet ter discussie"
<...>
"Voor ongeveer 1,25 miljard euro moeten in 2016 de A12 en A27 zijn verbreed en de noordelijke randweg zijn opgewaardeerd. Hiervoor moet de verdiepte bak van de A27 voor de gewenste twee keer zeven rijstroken aan beide zijden met 15 meter worden verbreed, van 45 meter tot 75 meter.

Het is een relatief dure oplossing - geschatte kosten: 400 miljoen - die veel technische ingrepen vereist, onder meer om te voorkomen dat grondwater uit het bos over het asfalt stroomt. Over 250 meter zou de snelweg worden overkapt. Voor de verbreding moet een strook bos van 15 meter breed verdwijnen.

De plannen voor deze wegverbreding stuiten in de stad Utrecht op veel weerstand. Zij roepen herinneringen op aan de jaren zeventig en tachtig, toen milieugroepen tevergeefs streden tegen de aanleg van een snelweg door Amelisweerd. De actiegroep Vrienden van Amelisweerd heeft berekend dat de A27 in de bestaande bak kan worden verbreed tot twee keer zes rijstroken. Deze optie, die veel goedkoper is en het bos spaart, is volgens Kamerlid Verhoeven relevanter geworden nu er minder geld beschikbaar is.

Kamerfracties van D66, GroenLinks, PvdA en SP willen dat een besluit wordt uitgesteld over het verbreden van de verdiepte bak waarin de snelweg ligt ten koste van het bos, nu het kabinet is gevallen. Het CDA beraadt zich nog op een standpunt over het project, dat honderden miljoenen euro's zou gaan kosten. "

Als de verbreding naar 2x7 inderdaad van tafel gaat, kan Rijkswaterstaat zich gaan concentreren op het uitwerken van 2x6 rijstroken binnen de bak, zoals ook Laat Lunetten Niet Stikken liever had.
Wat er ook besloten wordt, jullie kunnen erop rekenen dat wij ons sterk blijven maken voor Lunetten:

Verbetering luchtkwalitei
Vermindering geluidsoverlast
Geen groen eraf en
Weg met de barrière-werking

We balen ervan dat een A27-asfaltoplossing nog steeds de opdracht is aan Rijkswaterstaat. Maar als ze dan toch zo druk ermee bezig zijn, laten wij ons er dan zoveel mogelijk tegenaan bemoeien zodat we er beter van worden en niet slechter!

Met vriendelijke groet,
Laat Lunetten Niet Stikken,
http://www.laatlunetten.nl
laatlunettennietstikken@gmail.com

Meer info >>Reageer op deze inzending
Op 11-05-2012 schreef M. Cat:

In mijn Volkskrant stond het op pagina 2 :)