Ingezonden door: wil
26-08-2012

'Levende wal' verder uitgedacht: vervolg

Ik kom nog even terug op het artikel op http://www.lunetten.nl/pub/index.php?id=3211.
Gezien het grote belang voor de toekomst van Lunetten, lijkt het mij goed om die 'levende wal' opnieuw onder de aandacht te brengen.

Van de weersomstuit ben ik wat wezen rondneuzen op internet en kom wat interessante dingen tegen:
- Wie heeft de journalist van Ons Utrecht ingefluisterd dat het om 'een studie door de Universiteit Utrecht' zou gaan? Het gaat om niet meer dan een studentenwerkstuk van een jonge juffrouw die nog maar 3 jaartjes studeert (http://www.narrativa.nl/nieuws.html#p7GPc1_1
en
http://www.linkedin.com/pub/linda-knoester/41/8a4/87a)
- Dat het BOL nauwelijks bij de planvorming betrokken is geweest, is uiterst onwaarschijnlijk omdat dhr. Buitink al sinds tenminste 2009 lid is van het BOL (zie http://www.lunetten.nl/bol/verslagen/BOLnotulen_20092710.htm). Het roept bij mij de vraag op waarom de voorzitter zich kennelijk op de vlakte wil houden en zo'n passieve houding aanneemt, terwijl Buitink c.s. allang met RWS en gemeente praten, zelfs al investeerders voor het hele plan zoeken (http://www.narrativa.nl/nieuws.html#p7GPc1_5). Het lijkt mij toch de allerhoogste tijd dat het BOL es zich laat horen bij haar achterban, in concreto de bewoners langs de hele rand van Lunetten.
- Met alle respect voor het werk dat dhr. Buitink in het verleden heeft verzet, met name de bewustwording bij Lunettenaren van RWS-plannen, begint bij mij nu toch wel erg de vraag te rijzen wiens belangen hij inmiddels vertegenwoordigt. Gezien zijn werkgever (gemeente Utrecht), zijn functie (landmeter) en zijn hobby (landinrichting) (zie http://www.lunetten.nl/pub/index.php?id=3098) heeft hij tenminste de schijn tegen zich van belangenverstrengeling. Mede gezien het feit dat nergens de ontwerptekeningen te vinden zijn, evenmin als de 'voorlopige resultaten' van de studente Linda Koestner.Erg transparant is het allemaal niet. Daarnaast is democratische besluitvorming al helemaal nergens te bekennen gezien het feit dat er al met RWS en gemeente is overlegd, met kennelijke uitsluiting van formele vertegenwoordigers zoals het BOL, of meer informele zoals LLNS.

Ik meen in de laatste citaten van Angela Galle te proeven dat er binnen LLNS nogal onenigheid is. Ik roep zowel het BOL als LLNS op zich openlijk te distantieren van de acties van dhr. Buitink die als ongeleide projectielen door de wereld suizen, nogmaals met alle respect voor bewustwordings- en juridische acties in het verleden, - maar dhr. Buitink vertegenwoordigt beslist niet (meer) Lunetten-bewoners. Aan BOL en LLNS de taak om dat formele instanties als RWS en gemeente goed duidelijk te maken en zelf weer de positie van gesprekspartner op te eisen. Voorzover vertegenwoordigd door dhr. Buitink (niet verstandig) zal hij daar expliciet op persoonlijke titel moeten babbelen over die studentenwoningen c.q. zzp-ruimtes.

BOL en LLNS bij voorkeur uiteraard met een gedegen achterbanraadpleging, b.v. een enquete onder de betrokken bewoners.

Reageer op deze inzending
Op 26-08-2012 schreef Maurice:

Eerlijk gezegd heb ik niet de indruk dat dit nu een plan is dat ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden, zeker de eerste jaren niet vanwege de crisis, en daarna is iedereen het weer vergeten.
Op 27-08-2012 schreef BOL:

Hierbij is Wil (zoals iedereen) van harte uitgenodigd hierover te komen praten, bijvoorbeeld in de volgende BOL-bijeenkomst op 18 september.
Hein van Kruijsdijk, BOL
Op 29-08-2012 schreef Shira:

Los van de inhoud wil ik als medewerker van de universiteit meegeven dat studenten alleen onderzoek doen onder begleiding van deskundigen. Zo staat de UU garant voor de kwaliteit en inoud van elk onderzoek. Ik vind de denigrerende wijze waarop over de studente wordt gesproken met daarbij verwijzing naar persoonlijke pagina's dan ook echt onfatsoenlijk. Mijn ervaring is dat studenten veel tijd stoppen in een afstuderonderzoek en daarmee serieus een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Publicaties van de UU zijn in principe openbaar zodra het rapport is beoordeeld door alle deskundigen. Ik zou zeggen lees het dan eens en oordeel dan pas. Als mensen veel tijd steken in een oplossing voor Lunetten, dan hoeft niet iedereen het daarover eens te zijn, maar waarom in elk geval niet uitgaan van goede bedoelingen?
Op 30-08-2012 schreef wil:

@Hein:
staat dit op de agenda dan? waar en hoe laat?
Kun je op dit forum ook inhoudelijk reageren?

@Shira:
Een verwijzing naar 'persoonlijke' pagina's heb ik niet gedaan, althans het linkedin-profiel is door betrokkene zelf voor publiek toegankelijk gemaakt. Haar naam staat verder openlijk op de pagina's van Narrativa, dus ook weinig persoonlijks aan.

Uiteraard neem ik studenten serieus, ik ben dat zelf ook geweest. Natuurlijk ga ik ook uit van de goede bedoelingen van betrokken studente. Ik weet ook zelf dat werkstukken en scripties onder begeleiding staan van ervaren begeleiders.

Wat mijn punt was, is dat in het betreffende artikel gesproken wordt over 'een studie door de UU', en dat wekt m.i. de indruk dat UU-onderzoeker(s) een uitgebreid onderzoek hebben gedaan waarvoor ook betaald is. Het blijkt echter een werkstuk van een studente te zijn; dat impliceert dat primair het leerproces van de studente centraal staat, en in mindere mate het onderzoek.
M.a.w. haar werkstuk wordt door woordkeuze anders gekwalificeerd om maar indruk te maken, en dat is mijn protest, niet tegen haar, wel tegen de verkopers van die zgn. 'living wall'.

Als betrokkene voel ik mij wel een beetje gepiepeld, maar het is absoluut niet mijn bedoeling geweest om Linda te kort te doen. Alle respect voor haar studie en betrokkenheid.

Terzijde overigens zij opgemerkt dat ook de bedenkers van de 'Living wall' vast goede bedoelingen hebben, maar ondemocratische handelwijzen over de rug van degenen die het echt aangaat, roepen bij mij geen respect op.
Op 03-09-2012 schreef BOL:

@Wil: de agenda van elke vergadering wordt aan het begin van die vergadering vastgesteld. Als je iets aan de orde wilt stellen, kan dat. De voorgestelde agenda is te zien op de website lunetten.nl/bol