Ingezonden door: B.Verschoof,gebiedsbeheerder DSW
20-01-2006

Snoeiwerkzaamheden groenplan Lunetten

Snoeiwerkzaamheden groenplan Lunetten.

Op maandag 22 januari start Stadswerken met verdere snoeiwerkzaamheden in park de Koppel (ten zuiden van Filipijnen en Carolinen). Deze werkzaamheden vloeien voort uit het Integraal Groenplan Lunetten dat in 2004 in nauwe samenwerking tussen bewoners (het BOL) en de gemeente is opgesteld. Het gaat om een perceel groen dat in het Groenplan is opgenomen als hakhout wat wil zeggen dat dit perceel om de 9 jaar wordt terug gesnoeid. Omdat dit perceel dit jaar voor het eerst (deels) wordt teruggezet zal ook een aantal grotere bomen worden geveld. Hiervoor is door B&W een velvergunning verleend. Een aantal bomen (abelen) blijven staan.
Doel van het Groenplan is om met name de natuurlijke waarden in Lunetten te handhaven en te versterken. Het Groenplan en de daaruit voortkomende werkzaamheden zijn bestuurlijk vastgesteld.
Voor meer info: tel 2863824, wijkopzichter C.B. Sack.