Ingezonden door: Henry
10-12-2012

Kinderkerstmarkt gaat definitief niet door.

Aflopen week heeft de organisatie van de kinderkerstmarkt van de Engelsmanplaat een emotionele beslissing moeten nemen: de aangekondigde kinderkerstmarkt 2012 gaat definitief niet door.

Wij hebben lang gehoopt voort te kunnen borduren op het succes van vorig jaar. Veel bezoekers, leuke kraampjes en zeer positieve terugkoppelingen. Dit jaar waren de kraampjes weer eerder vergeven, we hadden een mooi podiumprogramma en ook onze PR zag er goed uit. Wij waren o.m. trots op onze aankondiging op 'Winter Utrecht' van Toerisme Utrecht (zowel op hun site als in de folder met een oplage van 20.000!). Wij vonden dit een mooie exposure van Lunetten.

Wij hebben geen overeenstemming kunnen krijgen met het wijkbureau over een bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget. Natuurlijk zijn wij daarover zeer ontstemd; zowel vanwege gekozen argumentatie alsook vanwege de gekozen 'procesgang'.

Het wijkbureau heeft voorkeur getoond voor de kerstmarkt op de Koppelstede - daarnaar actief gehandeld -. De spelregels zijn tijdens het proces veranderd, in het voordeel van Koppelstede, hetgeen aanvoelt als zeer rechtsongelijk!

Daarbij typeren wij de toegekende bijdrage als een oneigenlijke c.q. verkapte financiering van (activiteiten van) De Koppelstede. Het scheppende karakter van het inititiatief van de Engelsmanplaat raakt o.i. veel meer de functie van het LBB. Ons burgerinitiatief is in de kiem gesmoord.

Wij hebben bezwaar aangetekend tegen deze beslissing, maar voor deze procedure staat 6 weken. Zinloos, want dan zitten we al ver in januari 2012. Wij durven het financieel bevoorschotten van de markt natuurlijk niet aan. Vandaar dit spijtige bericht.
Op 10-12-2012 schreef Cris:

Kan het niet samen? Ik vond het al heel vreemd dat er 2 kerstmarkten waren.

OM hoeveel geld gaat het en wat is er veranderd in de spelregels?
Iets meer uitleg graag.

Op 10-12-2012 schreef Luc:

Wacht even, dus een gemeentelijk orgaan (de Koppelsteede) krijgt geld van de gemeente om iets te gaan organiseren uit een budget dat is bedoelt om de leefbaarheid van een wijk (vanuit de bewoners) te organiseren? En als het anders is: de kerstmarkt wordt in ieder geval compleet gefacilliteerd door de gemeente. Dat betekent dus dat er sowieso al een investering in tijd en ruimte in zit. Zie http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=203589 voor meer info over de Koppelsteede. Daar is vast geen rekening mee gehouden in de afweging vermoed ik. Dit, hoe zeg ik het nu netjes, stinkt.

Dan een persoonlijke reactie: ga ik dit jaar naar de kerstmarkt bij de Koppelsteede? Nee. Vorig jaar geweest en ik vond het nogal sfeerloos. Te weinig te doen op een veel te groot oppervlak. Dan de Engelsmanplaatmarkt. Al die drukte voor mijn deur, is dat het waard? Ja! Sfeer, drukte, kneuterige gezelligheid (kinderen die vetbollen maken enzo), muziek, bedrijvigheid, goede doelen-acties, etc, en vooral veel vrolijke mensen, van jong tot oud. Kleine kerstmarkt, maar (misschien wel juist daarom) leuk.De twee kerstmarkten zijn twee verschillende typen activiteiten. Jammer dat de gemeente dat niet heeft beseft (of misschien wel heeft beseft, maar daar niet naar heeft gehandeld). Is de gemeente uberhaupt wel eens wezen kijken op de Engelsmanplaat-markt?


Luc
Op 10-12-2012 schreef rene:

Apart natuurlijk dat er leefbaarheidsbudget gaat naar Koppelsteede. Koppelsteede is 100% in handen van de gemeente en het is te gek voor woorden dat een gemeentelijke instantie leefbaarheidsbudget zou krijgen. Daar klopt helemaal niets van!
Op 10-12-2012 schreef Boer Piet:

De politiek zit een beetje in zijn maag met de functie van de Koppelstede. Dus dit zijn prima evenementen om de zin van De Koppelstede te bekrachtigen. Wel wat gekunseld. Volgens de letter van de regeling heeft een burger de aanvraag LBB ingediend. Maar in de feitelijk uitvoering is het om zijn minst een co-productie met De Koppelstede. Zowel in directe als in indirecte zin (kosten).

En dan zeg ik: die boerderij staat er al, dan nog wat kraampjes opstellen (voor een 'geforceerde' doelgroep); allemaal niet zo spannend.
Dan heb ik toch iets meer met het scheppende (zoals Henry dat noemt) zoals de kinderkerstmarkt aan de Engelsmanplaat!
Op 10-12-2012 schreef Hankiepankie:

Ik begrijp de emotie van de organisatoren best, maar dit is natuurlijk maar een kant van het verhaal. Misschien zijn er best goede redenen om het zo te doen of is het geld gewoon een keer op. Zonder de argumenten netjes op een rij te hebben, vind ik het te makkelijk om hier schande van te spreken.
Op 11-12-2012 schreef S.:

Vreemd verhaal over het leefbaarheidsbudget, maar of het onterecht is, weet ik niet. De kinderboerderij is natuurlijk ook niet een soort commerciële organisatie en moet het doen met een beperkt budget. En organiseert de markt ook in het belang van de bewoners van Lunetten, met waarschijnlijk een iets groter bereik.

Toch is het echt jammer dat de kerstmarkt niet door kan gaan. Ik ging toch meestal even kijken. Ik vond het vooral leuk dat er rommelmarktkraampjes waren, al mocht dat van mij wel op wat grotere schaal, want met een minuut of 15 was je er wel doorheen. Het initiatief vond ik sowieso dapper, omdat je maar net geluk moet hebben met het weer. Kou en sneeuw was nog te doen, maar bij regen valt het echt in het water...

Daarnaast vind ik het super dat de bewoners van een straat zich zo met elkaar verenigen om zoiets op poten te zetten, zonder dat het 'besloten' is. Ik zou het super vinden als mijn straat zoiets deed.

Misschien kan nu het rommelmarktaspect worden toegevoegd aan de kerstmarkt van Koppelsteede. Dat lijkt me een grote meerwaarde voor die ook wel gezellige kerstmarkt. Eerder zou dat wel erg concurrerend zijn geweest in mijn ogen.

Een overdekte kerstmarkt in de Musketon of in een sporthal lijkt me anders ook wel wat. Lekker warm :)
Op 11-12-2012 schreef Alex en Marieke:

Omdat we op deze site genoemd en daardoor betrokken worden willen wij, sinds 2010 initiatiefnemers en de organisatoren van de kerstmarkt op de Koppelsteede, kort reageren op het bericht van Henry.
Wij betreuren het dat de zogenaamde Kinderkerstmarkt op de Engelsmanplaat dit jaar niet georganiseerd kan worden wegens het ontbreken van financiële middelen.
De wijkwethouder (dhr. Lintmeijer) heeft in 2011 kenbaar gemaakt dat slechts aan een organisatie subsidie uit het Leefbaarheidsbudget zou worden verstrekt. Omdat samenwerking tussen de Engelsmanplaat en De Koppelsteede toen niet mogelijk bleek is de gemeente coulant geweest om beide evenementen tóch te subsidiëren, met aanvullende voorwaarden voor een eventuele aanvraag voor het jaar 2012. Aan deze aanvullende voorwaarden is in 2012 niet voldaan.
Verder willen wij duidelijk maken dat wij weliswaar genoemd en betrokken zijn maar geen partij zijn in het geschil tussen de gemeente en de organisatie van de Engelsmanplaat. Verder moet duidelijk zijn dat wij dit medium geen geschikte plek vinden om aan Jan en alleman diep in de details te treden en informatie te verstrekken.
Tot slot spreken wij met klem tegen dat subsidie oneigenlijk gebruikt wordt of er verkapte financiering van de Koppelsteede plaatsvindt. Dit is een rare en onzinnige benoeming die kant noch wal raakt en waarvan we ons distantiëren. De subsidie is conform de regelgeving aangevraagd en persoonlijk aan ons, als betrokken buurtbewoners toegekend, en er vinden geen geld- of goederenstromen richting de Koppelsteede plaats.

Alex & Marieke
Op 11-12-2012 schreef rene:

beste Alex en marieke,
zolang in alle berichtgeving staat: 'Koppelsteede organiseert' gaat daar de suggestie van uit dat de kerstmarkt door Koppelsteede (=gemeente) is georganiseerd. Ik vind het dan heel logisch dat er vragen worden gesteld over toekennen van leefbaarheidsbudget. Dit budget is namelijk bedoeld voor burgers en niet voor gemeentelijke instanties om extra plannen gefinancierd te krijgen. Daar is een andere geldstroom voor.

Nu blijkt dat een en ander gescheiden is, maakt dit heel veel duidelijk. Ik begrijp uit jullie verhaal dat de Kerstmarkt een particulier initiatief is, op het terrein van Koppelsteede. Dat maakt het inderdaad anders.

Ik wens iedereen veel plezier en Engelsmanplaat succes met het bezwaar!

Op 11-12-2012 schreef S.:

Goede reactie, Alex en Marieke, Ik denk dat het voor veel mensen niet duidelijk is dat de kerstmarkt bij Koppelsteede blijkbaar een particulier initiatief is. Bij mij was dat ook niet bekend. Maar het klopt natuurlijk dat de bewoners de faciliteiten van Portes mogen gebruiken voor initiatieven zoals de kerstmarkt (of kinderactiviteiten zoals ik wel eens heb besproken met Portes). Dus niet alleen Koppelsteede, maar ook de Musketon en de bouwspeeltuin.

Met even googlen, vond ik de berichtgeving op Lunetten.nl over de bezuinigingen waardoor de kerstmarkt niet meer door portes kon worden georganiseerd.

http://www.lunetten.nl/pub/index.php?id=2803
Op 11-12-2012 schreef Andere kant:

Vorig jaar was aangegeven dat een aanvraag alleen zou worden gehonoreerd als beide initiatieven tot één aanvraag zou komen. Separate aanvragen zouden niet in behandeling worden genomen. Dat was het uitgansgpunt van het Wijkbureau. Er werden voor beide partijen aanvullende eisen gesteld.
Beide initiatiefnemers vonden dit geen goede zaak.
Enerzijds vanwege het grote verschil in initiatieven, anderzijds omdat dit geen juiste inmenging van het Wijkbureau werd vonden.

Daarop hebben beide initiatiefnemers een aanvraag ingediend. Voorts is door het wijkbureau éénzijdig aan initiatiefnemers Koppelstede gevraagd of men eventueel bereid was aanpassingen te plegen. Daarmee heeft initiatiefnemer Koppelstede ingestemd. Uitkomst: LBB-alsnog toegekend (overigens zijn geen aanpassingen gevraagd c.q. doorgevoerd).

Tegelijkertijd heeft initiatief Engelsmanplaat een afwijzing gekregen (zónder aanvullend gesprek met het Wijkbureau) en zijn zij een beroepsprocedure van zes weken geparkeerd.

Hier komt m.i. het gevoel van rechtsongelijkheid vandaan, het gevoel dat actief door het Wijkbureau voorkeursbeleid is gevoerd richting Koppelstede, dat spelregels m.b.t. de aanvraag tussentijds (eenzijdig) zijn veranderd en dat initiatiefenemers Koppelstede haar aanvankelijke principes wat makkelijk heeft laten varen.
Op 11-12-2012 schreef rene:

en aangezien de gemeente Koppelsteede graag wil promoten als belangrijke ontmoetingsplek in de wijk (daar is het beleid op gericht), blijft het toch een vreemd verhaal. Lijkt toch op voorkeursbeleid
Op 11-12-2012 schreef Hankiepankie:

En inderdaad, het blijkt dat er inderdaad een andere kant aan het verhaal zit. Het blijft toch verbazend dat er op een forum vaak moord en brand geschreeuwd wordt zonder enig benul van de feiten of kennis van zaken. Blijft het natuurlijk best jammer voor de Engelmansplaat.
Op 11-12-2012 schreef John uit Engelsmanplaat:

De organisatie Kerstmarkt geeft wel aan dat alle subsidie naar de aanvrager gaat (en niet naar Koppelstede), maar zonder deze bijdrage was de activiteit daar NIET geweest. De aanvragende bewoner krijgt geen subsidie, de activiteit!!! Op basis feitelijke kosten.

Dus in de beleving een verkapte financiering van een activiteit van Koppelstede. Het wijkbureau heeft weldegelijk behoefte aan exposure aldaar. Politiek.

Biede aanvragen voldeden, zo heb ik begrepen, helemaal aan de criteria van het leefbaarheidsbudget. Dat moet ook wel vanwege eerdere markten. In zo'n situatie (gelijkwaardige initiatieven) kan het wijkbureau geen onderhandse voorkeur hebben voor één van de initiatiefnemers. Waarom de verontwaardiging bij Bos? Omgekeerd zou hij dit ook niet pikken.
Op 12-12-2012 schreef Zorro:

@Alex c.s.:

Quote: [Verder moet duidelijk zijn dat wij dit medium geen geschikte plek vinden om aan Jan en alleman diep in de details te treden en informatie te verstrekken.]

Waarom reageer je dan op deze site?
Op 12-12-2012 schreef Esther Droste:

Vorig jaar ben ik met de kinderen voor het eerst op de kinderkerstmarkt actief geweest en we zijn daar geraakt door de verbondenheid, door de sfeer, door het grote aantal enthousiaste bezoekers en door hoe de kinderen zelf enthousiast allerlei initiatieven ontplooiden. Mijns inziens een prachtige besteding van geld uit het leefbaarheidsbudget., met name door de actieve houding van burgers van groot tot heel klein. Dat is waar je een wijk, een stad groter en mooier mee krijgt.. Ik draag dit initiatief een heel warm hart toe en vind het dan ook jammer dat het dit jaar niet door kan gaan. Natuurlijk moet de gemeente keuzes maken wat ze met haar geld doet, ik ben niet op de hoogte van de gang van zaken en wil me derhalve ook niet in de discussie mengen. Alleen uitspreken dat ik hoop dat we samen met de gemeente aandacht schenken aan het versterken van actieve burgers in de dop zoals je op dit mooie evenement zag groot groeien.
Afgelopen jaar is ons straatfeest georganiseerd door 3 kinderen van 10 en 11 jaar (goed, ze hadden wel een klein beetje hulp nodig :-) Ik heb ervan genoten hoe serieus zij dit oppakten en gezien hoeveel ze daarvan leerden. Daar kunnen wij volwassenen nog veel wijzer van worden.

ik wens jullie allen een mooie en inspirerende kerst toe.
Op 12-12-2012 schreef Patricia:

Heel erg jammer vinden wij het dat de sfeervolle kinderkerstmarkt op de Engelsmanplaat dit jaar niet doorgaat. Het evenement is vanaf de eerste keer overweldigend, sprookjesachtig en reuze gezellig geweest. Het is snel een traditie geworden dat je niet wil missen. We zijn allen erg teleurgesteld en hopen dat 2013 weer gewoon met kinderkerstmarkt beleeft kan worden.
Op 13-12-2012 schreef Luc:

Voor alle mensen die willen weten waar de Engelsmanplaatkerstmarkt eigenlijk over gaat: hier staat een beeldverslag op facebook (alleen te zien als je een facebook-account hebt):

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.134304073349444.28250.100003095579015&type=3
Op 13-12-2012 schreef Adrianne:

Bij deze wil ik graag even reageren op het niet doorgaan van de (inmiddels) jaarlijkse Kerstmarkt op het gezellige Engelsmansplaat in Lunetten.
Men heeft geen overeenstemming kunnen krijgen met het wijkbureau over een bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget. Zo jammer. Het is fijn dat er iets vergelijkbaars wordt gehouden in de Koppelsteede. maar het is zeer jammer voor iedereen die zich op de Engelsmansplaat altijd voor de volle 100% inzetet om het tot een groot succes te maken.
Volgend jaar dan maar weer???!!!
Op 14-12-2012 schreef Luc:

Daar heb je gelijk in: dit jaar een kerstmarkt op terrein van de gemeente bij de Koppelsteede, in 2014 de kerstmarkt op de Engelsmanplaat! Als ze niet naast elkaar mogen bestaan, dan maar gesplitst (in ieder geval voor een jaar)

Vandaag een artikel in het AD over het niet doorgaan van de markt. Twee interessante punten: enerzijds de nogal hautaine reactie van de organisatie van de Koppelsteedemarkt: een klein beetje sympathie richting de Engelsmanplaat zou op haar plaats zijn. Niets daarvan: Bos wil niet reageren omdat hij het druk zou hebben met zijn eigen kerstmarkt (wat kost een interview? Telefonisch een paar minuten, face to face hooguit een half uurtje, inclusief een bakkie koffie). Tweede punt: het gaat om de toekenning van €2.500,- om de Engelsmanplaat Kinderkerstmarkt door te laten gaan. Waar hebben we het over? Op de gemeentelijke begroting is dit helemaal niets. Je zou van een gemeente, die begaan is met haar bewoners, verwachten dat juist een activiteit die de leefbaarheid van de wijk vergroot (en waar mensen maanden naar toe werken!) juist zou stimuleren. Toegegeven: ook het "strijden" om wat geld voor de organisatie schept een band, maar niet de band waar je als straat/wijk nou een voordeel bij hebt.

Luc
Op 14-12-2012 schreef Krantenjongen:

In het AD (Utrecht-editie) van vrijdag of zaterdag wordt aandacht besteed aan het niet doorgaan van de Kinderkerstmarkt van de Engelsmanplaat.
Op 14-12-2012 schreef Buurtbewoner:

Jammer dat een initiatief zo ten einde komt. Ben het eens met Luc: 2500 euro, waar gaat het over? Voor een gezin een flink bedrag, maar met genoeg gezinnen samen valt het wel mee.

Aan de andere kant: de gemeente is niet de enige die kan financieren. Wellicht het kfHein Fonds of Oranje Fonds? Of, nog leuker: regel het zelf! Maak een rondje langs de deuren, bied winkeliers een sponsormogelijkheid, organiseer een sponsorloop, noem maar op.

Je laat je kiem toch niet zomaar smoren?
Op 14-12-2012 schreef Adrie Dammes:

Gisteren was ik in de stad en zag bij De Rechtbank de folder staan van Winter Utrecht. Inderdaad ook de aankondiging van de Kinderkerstmarkt daarin. Las ik eerder een oplage van 20.000?

Natuurlijk is dit niemand te verwijten, maar mischien wordt dit wel de drukstbezochte markt, die nooit is geweest!

Dan morgen maar snel een rondtoer organiseren, langs andere prominente plekken van de Engelsmanplaat (een 'Baantjertoer' o.i.d.).
Op 15-12-2012 schreef M. Cat:

Ik weet niet wat de organisatie van de kerstmarkt in Koppelsteede krijgt, maar €2500 voor Engelsmanplaat vind ik best veel. Voor dat bedrag kun je 100 kraampjes neerzetten en zoveel passen daar niet eens.

Men had na het niet krijgen van de subsidie ook kunnen besluiten om de straat met eigen partytenten, lichtsnoeren en tuintafels in te richten. Kost niets en kan net zo gezellig zijn.
Ideetje voor volgend jaar?
Op 15-12-2012 schreef Buschauffeur:

Eerlijk gezegd ben ik het in dezen met M. Cat eens.
Ik begreep ook al niet zo waarom dat bedrag zo'n grote rol speelde.
Op 15-12-2012 schreef Rekenmeester:

Koppelsteede krijgt 3000,- Werkt aan de hand van een strikte begroting: op basis van feitelijke kosten, leverancies door (gecertificeerde) bedrijven (facturen). declararies achteraf. Ik ken dat soort begrotingen: kosten tenten, tafels, stoelen, marktkramen, podium, professioneel geluid (verplicht om te kunnen omroepen bij evacuaties), huur wegafzetting, hekken, verlichting, pr, leges grote vergunning, stroomvoorziening, techniek, WA-verzekering. Maar ook onvoorziene zaken en koffie / thee voor vrijwilligers.

De belangrijkste kwaliteitseisen worden gesteld vanuit vergunningverstrekker (kijk maar even op de site van Gemeente Utrecht / Vergunningen). Het initiatief Engelsmanplaat werkt met een officiele middel-grote vergunning en was daardoor het houtje-touwtje-niveau al lang overstegen.

Met een opzet, zoals door vorige schrijver gesuggereerd, zou met het aantal bezoekers van vorig jaar (volgens schatting door handhaving ca. 850), de vergunning direct worden ingetrokken Word tijdens de makrt strikt op toegezien.

Als de vergunning verstrekt is, mag niet zo maar worden omgeschakeld naar het niveau ' Buurt-bbq'. Dus helaas heren, weinig ruimte om te schakelen. Daarbij heeft de organisatie blijvend belang bij veiligheid. Aanvrager Engelsmanplaat is eindverantwoordelijk en neemt deze opdracht, zo weet ik, erg serieus.

Daarenboven: met pr-/markerting en vooral vorige edities schep je een verwachting...........

Tot slot: alle directe vrijwillige uren van buurtbewoners om het initiatief van grond te krijgen is een veelvoud van de gevraagde brijdrage! Neem dat AUB ook even mee.......

Zowel Kopelsteede als Engelsmanplaat voldeden beiden eerder aan Leefbaarheidsbudget. Neen, die begroting klopt wel.

Maar het misverstand van eerder schrijver snap ik wel, als je nooit een dergelijke activiteit hebt georganiseerd.

Miscchien volgens jaar helpen?
Op 15-12-2012 schreef Luc:

Voor een impressie van de Engelsmanplaat Kerstmarkt 2012, zie hier http://twitpic.com/bm6fyz . Zegt alles, vrees ik.
Op 15-12-2012 schreef rudolf:

Ik heb met mijn gezin in voorgaande jaren beide kerstmarkten bezocht. En zowaar op beide plaatsen was er een mooi ingerichte markt met een fijne sfeer, leuke mensen en verschillende activiteiten. Het karakter van Koppelsteede en Engelsmanplaat verschilde wel enigszins, maar een overall saamhorigheid-kerstsfeer was zeker vergelijkbaar.
Met de keuze van de gemeente Utrecht om budget voor één van beide kerstmarkten te verstrekken, is er blijkbaar enige spanning in de organisaties geslopen. Het saamhorigheidsgevoel dat bij kerstmis past, heeft deze organisaties helaas niet bij elkaar kunnen brengen. Ik begrijp de teleurstelling van de Engelsmanplaat-buurt. Maar het is wel erg jammer dat zij in hun teleurstelling zich zo menen te moeten afzetten tegen de Koppelsteede. En bij voorbaat reclame maken in een programmaboekje, in de wetenschap dat er een goede kans is dat geen gemeentelijke gelden vrijkomen, is zeker naief te noemen.
Ik gun de Engelsmanplaat van harte haar kerstmarkt, en ik wil deze ook graag nogmaals bezoeken. Maar laat de kinnesinne tegen buur-kerstmarkt s.v.p. achterwege.
Op 16-12-2012 schreef Robb:

Inderdaad. Steek de koppen bij elkaar en organiseer volgend jaar de grootste en de leukste kerstmarkt van utrecht.
Op 16-12-2012 schreef Angela :

Ik zou graag in deze discussie als zijlijn willen aangeven dat het initiatief vanuit 1 bewoner van de Engelsmanplaat komt, niet vanuit de 'straat' . Ik sluit overigens niet uit dat meerdere huishoudens mee zijn gaan helpen in de loop der tijd (daar heb ik zelf geen zicht op), maar het is geen 'straat'initiatief. Er is ook geen overleg verder met bewoners bij het organiseren of regelen.
Groet,
Angela
Op 16-12-2012 schreef bezoeker:

Eens met de vorige reacties. Beide kerstmarkten waren leuk en gezellig. Maar het is ook voor te stellen dat de gemeente in een tijd van bezuinigen maar één markt financieel wil steunen. Dan komt het aan op creativiteit om er samen iets van te maken. Ik hoop van harte dat de organisatoren van de Engelsmanplaat over hun teleurstelling heen komen en misschien volgend jaar samen met de mensen op de Koppelsteede iets willen organiseren. Het is allebei werk van vrijwilligers die hun best doen om iets leuk te organiseren voor de wijk, dat verdient ieders steun en respect, zowel op de Engelsmanplaat als op Koppelsteede..
Op 17-12-2012 schreef Ander kant:

@Angela

Dat is een goede toevoeging, samenhang zit meer in het feit dat kraampjeshouders (en ouders) veelal leerlingen van De Spits en De Klim waren. De meeste kraampjes (met ouders als vrijwilligers) kwamen overigens wel toe aan bewoners Engelsmanplaat. Omdat daar veel kinderen van beide scholen wonen. Het is dan ook geen straatfeest o.i.d.

Er is net als bij Koppelsteede wel altijd 1 aanvrager. Die woont in de straat.

Er zijn wel 50 woningen in de Engelsmanplaat, niet iedereen heeft interesse in of belang bij de Kinderkerstmarkt. Dus niet alleen een straat-activiteit VOOR de Engelsmanplaat. De buurt rijkt verder dan de postcode. Gelukkig maar......... Ook niet alle deelnemers van de markt op de Koppelsteede wonen op de Kinderboerderij (grapje).
Op 17-12-2012 schreef Caroline Weber:

Woon als student Communicatie op flat Wadden. Kan precies alles zien. Was erg benieuwd naar eventueel effect pr m.n. folder VVV. Omdat markt niet doorging. Zo vaak krijg je niet de kans voor dergelijke effectmeting . Project-X-effect is uitgebleven. Slechts ca. 35 bezoekers kwamen voor niets!
Op 17-12-2012 schreef Henry:

Dank jullie wel voor de reacties per e-mail en op deze site.

Er zitten veel leerzame reacties bij. Zéker en vast!

Er was in ieder geval één succesvolle markt (Koppelstede)!

Graag wens ik nu iedereen fijne feestdagen toe!

Henry van Houten
kerstmarktinlunetten@hotmail,.com
06 - 20540553