Ingezonden door: wil
12-12-2012

Meer bedrijven langs A12 ?

Kort berichtje op teletekst een paar dagen geleden dat Utrecht samen met 9 bedrijven tussen Oudenrijn en Lunetten het 'mooiste stedelijk gebied' wil laten verrijzen?
Nog meer info op
http://www.a12centraal.nl/
en
http://www.a12-zone-utrecht.nl/reacties-duurzame-ontwikkeling-a12-zone/
Vreemd dat op deze laatste wel, tussen alle grote bobo's, roeivereniging Orca is vertegenwoordigd bij de 'reacties', maar niet het BOL en ook niet een vertegenwoordiging van Hoograven.

Meer info >>Reageer op deze inzending
Op 12-12-2012 schreef Hankiepankie:

Wat is precies je punt? Er zijn wel meer clubs die er niet bij staan.
Op 13-12-2012 schreef rene:

Ik ben het met je eens dat als het gaat om het ontwikkelen van 'een gebied voor werken en wonen' bewoners inderdaad ook vertegenwoordigd moeten zijn. terechte opmerking van je. Misschien kan BOL reageren?
Op 13-12-2012 schreef Hankiepankie:

Hoezo bol voor de bewoners? Misschien de bewoners van galecop of kanaleneiland, maar Lunetten? Zitten we ons nu al weer druk te maken over iets dat ons beperkt aan gaat, er nog niet is en waarschijnlijk ook niet komt op korte termijn.
Op 14-12-2012 schreef wil:

Ik ben er niet gerust op omdat er al langere tijd sprake is van meer bebouwing van de groenstroken van Lunetten. Het idee van John Buitink sluit mooi aan op de ideeen van wonen en werken (studentenwoningen over/bij de A12, kleinschalige bedrijven e.d.), dus de verstedelijking zou in ťťn adem doorgetrokken kunnen worden naar Lunetten.
In de plannen is in elk geval al sprake van bebouwing van de recreatieplassen (het is al langer bekend dat dit nieuwe groen alweer onder druk staat).
Vergelijk de kaartjes in het volgende document
http://www.a12centraal.nl/a12-centraal/downloads/verstedelijkingsperspectief-a12-centraal-eindversie-mei2011.pdf
pagina's 40 en 41. Ik kan helaas geen legenda vinden, maar het valt me wel op dat in kaartje 2 (human port) de groenstrook park de koppel nog te vinden is, maar dat op de andere 3 kaartjes lunetten tot de rand toe rood ingekleurd is. Rood staat meestal voor bebouwing.
Misschien kan het BOL er es achteraan om door te vragen wat nu precies de plannen met Lunetten zijn in de resp. plannetjes.
Op 14-12-2012 schreef Angela:

Wil,
het BOL bestaat uit mensen zoals jij. Dus ik zou zeggen: ga er verder mee en bepraat het met mede-Lunettenaren die samen op de BOL-vergaderingen komen. Samen kom je dan weer op meer ideeŽn en/of plannen en kun jij weer een stap verder zetten. Bijvoorbeeld door dan actief naar mede-Lunettenaren te zoeken die zich samen met jou hier verder in willen verdiepen. Het BOL kan veel faciliteren, maar bestaat bij de gratie van mensen zoals jij die ideeŽn en plannen hebben.
Succes!
Groet,
Angela
Op 24-12-2012 schreef John Buitink:

Beste Wil, het project A12 Centraal bestaat al sinds 2007-2008. Zelf kwam ik daar een aantal jaren bij toeval achter. Gewoon net als jij,als bewoner van Lunetten. Evenals jij vroeg ik me ook af: Wat zijn nu precies de plannen met onder meer Lunetten? Ik heb ontdekt dat in die tijd ook bewoners van Lunetten bij dit project waren betrokken en ook een idee hadden. Hun idee was een bedrijfsverzamelgebouw in Park de Koppel, op de groene heuvel bij de volkstuinen. Daarvan heb ik op internet een uitgebreid document gevonden. (wil je die zien? kunnen we vast wel regelen).
Het idee dat jij noemt 'het idee van John Buitink' is een idee van Narrativa Architecten. Ik heb wel de aanzet gegeven om iets te bedenken wat een betere bescherming kan zijn voor de wijk tegen de overlast van de snelwegen. Ook heb ik bijgedragen dat initiatieven (ja er zijn er meer) in de publiciteit zijn gekomen, waardoor onder mee jij hiervan kennis hebt genomen.
Inmiddels heb ik ook de ervaring dat wanneer je als bewoner initiatieven neemt je ook gehoor krijgt bij overheden.
Angela schreef in haar reactie dat het BOL bewoners met plannen en ideeŽn faciliteert, maar bestaat bij de gratie van actieve bewoners.
Met het BOL ben ik enige tijd geleden in gesprek gegaan over het organiseren van een bewonersavond over het onderwerp waarover onder meer jij je druk maakt (en terecht). Deze avond is in voorbereiding. Binnenkort zal hierover worden gepubliceerd. Ik ontmoet je daar graag. Met vriendelijke groet, John Buitink
Op 27-12-2012 schreef JanB:

UTRECHT - De geplande woningbouw tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten wordt op de lange baan geschoven. De betrokken gemeenten, Nieuwegein, Houten en Utrecht, de Bestuursregio Utrecht en het Rijk het eens zijn over de verdere verstedelijking, maar de crisis gooit roet in het eten.

In 2009 werd afgesproken de mogelijkheden van het gebied te onderzoeken daarna zijn allerlei scenario's uitgewerkt. De ambities waren hoog: "het gebied moet een motor zijn voor de (nationale) economie, met een multifunctioneel, hoogstedelijk woonwerkmilieu en uitzonderlijke groenkwaliteiten op een hoogwaardig, multimodaal vervoersknooppunt."

Het gebied tussen Oudenrijn en Lunetten is samen met naastgelegen Rijnenburg de laatste locatie in de gemeente Utrecht waar nog veel gebouwd kan worden. Rond 2030 zou de bebouwing en herinrichting van het gebied plaats moeten vinden.

Overigens staat het gebied Rijnenburg los van de plannen voor de A12-zone. Voor Rijnenburg wordt momenteel door projectontwikkelaars wel een definitief plan gemaakt.

geplaatst: 14-09-201
Bron:

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/858135/voorlopig-geen-woningbouw-bij-a12-utrecht