Ingezonden door: wil
21-01-2013

Techno-dance toch naar de plassen

Je kon erop wachten: dit jaar krijgen we toch de herrie van het RiverDance festival over ons heen. Het filmpje op het webadres bij dit bericht, geeft een goede indruk van het soort muziek (je moet even verder spoelen dan de idyllische vogeltjes) die ons te wachten staat.
Ondanks dat hetzelfde, zacht uitgedrukt: omstreden besluit in 2009 teruggedraaid is, gaat het nu dus wel door.
Voor mij volstrekt onbegrijpelijk, bij de noorderplas die als broedgebied was bedoeld (toch?) en zo dicht op een woonwijk.

Meer info >>Reageer op deze inzending
Op 21-01-2013 schreef Freek:

Gezellig, een beetje leven in de brouwerij!
Op 21-01-2013 schreef rene:

Jammer! wijkbureau zuid en gemeente Houten hadden beloofd inwoners ook op de hoogte te houden............
Ik zit er niet op te wachten
Op 21-01-2013 schreef Markovic:

Ik begrijp je bezorgdheid, heb ik ook. Maar als we naar de feiten kijken volgens de website van de gemeente Houten, waaronder de Laagravense plassen vallen is dit festival op 11 mei van 12 tot 23;00 uur. De overlast zou dus rdelijke beperkt moeten blijven,
1) Zo niet, kan je altijd een klacht indienen bij de gemeente Houten en de politie bellen bij geluidsoverlast.
2) Verder is het zo dat het gebied is aangemerkt als recreatiegebied door de gemeente Houten en niet als broedgebied. Er is gekozen om 1 plas te voorzien van activiteiten (zuidelijke plas) en de andere plas (Noordelijke plas) een natuurlijker aanzien te geven. Dat hier vogels broeden en verblijven is mooi voor de liefhebbers.
Op 22-01-2013 schreef Luc:

Tsja, op een recreatieterrein kun je evenementen verwachten. Het is maar de vraag of de daar aanwezige broedvogels zich daar heel erg aan storen. Immers, het is primair een recreatiegebied en de soorten die daar broeden zijn dus gewend aan een zekere mate van menselijke activiteit (en beschouwen dat dus niet als verstoring, omdat ze anders wel ergens anders zouden gaan broeden). Het noordelijk deel is inderdaad ingericht als natuurgebied, maar ook daar moet je kritisch zijn ten aanzien van de verwachte verstoring. Het noordelijk deel grenst namelijk aan de A12, die een grote hoeveelheid (permanente) herrie veroorzaakt. Met andere woorden: ook de soorten die hier zitten zijn gewend aan een zekere mate van geluid. Daarnaast gaat het om een relatief klein, open, door mensen recentelijk geschapen gebied dat is ingeklemd tussen een snelweg, een recreatieterrein, een bedrijventerrein en agrarisch gebied, niet over een (beschermd) natuurgebied.

Broedvogels zijn wettelijk beschermd via de Flora- en faunawet. Als de initiatiefnemer verstandig is geweest dan heeft deze een onafhankelijk adviesbureau de opdracht verstrekt tot een FFW-toets om te kijken of er een ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig is.

Mijn inschatting: ik denk dat de meeste verstoring zit tussen de oren van mensen, niet tussen die van (beschermde) dieren. En het duurt maar tot 23:00.
Op 22-01-2013 schreef Bernadet:

Hartstikke leuk. Het festival is maar 1 avond, dus waar gaat het over? Heb veel meer last van mijn mede-wijkgenoten, die iedere dag en nacht overlast veroorzaken. Laten we daar maar eens iets aan doen. En niet klagen over 1 avond muziek....
Op 22-01-2013 schreef rene sl:

Waar het om gaat is dat de gemeente Houten de Noorderplas nu heeft aangewezen als evenemententerrein; dit betekent dat hier in de toekomst veel meer kan gaan plaatsvinden dan 1 festival.
Dit heeft veel impakt op Lunetten, met name voor de mensen die aan die kant van Lunetten wonen. Niet alleen qua geluid, maar ook qua verkeer en bezoekers die de wijk in komen. Het zou bijzonder netjes zijn geweest als we daar als bewoners van de op de hoogte waren gesteld. Dat is in het verleden ook gevraagd aan Houten en aan de gemeente Utrecht.

Daarnaast vind ik dat met het evenemententerrein in park transwijk, het beatrixpark en stadion galgenwaard er wel genoeg gefestivald wordt in de buurt. Maar goed, dat is heel persoonlijk, dat blijkt.
Op 23-01-2013 schreef Markovic:

Indien de gemeente Utrecht en de gemeente Houten zijn overeengekomen te communiceren met de bewoners van Lunetten over events aan de Laagravense plassen heb je een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen op het evenement. De gemeente(n) hebben in dit geval verzuimd te melden dat er een aanvraag is ingediend voor het organiseren van een event. Tevens zou je middels de wet WOB kunnen vragen naar een onderbouwing van geluidsinstallaties en preventie die hier is voor is voorzien. Indien dit niet binnen de "wettelijke" kaders valt kan de organisatie gevraagd worden zich aan te passen aan die normen en zo niet wordt het festival geannuleerd. Voorts is het zo als er beschermde diersoorten leven in het gebied en dit is aantoonbaar dan kan je in het kader van de Fauna en Flora wet een bezwaar aantekenen. Genoeg mogelijkheden om de organisatie van een event dwars te zitten. De vraag is of je hier het probleem mee oplost, namelijk de communicatie vanuit de gemeenten Houten en Utrecht
Op 23-01-2013 schreef Luc:

@Markovits, ten aanzien van de FFW moet je er dan wel bij melden dat je (als bezwaarmaker) aan moet kunnen tonen dat er inderdaad soorten voorkomen die onder de Flora- en faunawet beschermd zijn én dat er in reële mate verondersteld kan worden dat er een dusdanige verstoring op gaat treden dat er sprake is van een moedwillige overtreding van de FFW. De tijd dat iemand kon roepen "er zitten beschermde soorten, ga er onderzoek naar doen" zonder dat daar valideerbare gegevens aan ten grondslag liggen is al lang voorbij. Met andere woorden: ga broedvogels inventariseren als je er écht zaak van wilt maken vanuit het belang van de vogels, volgens een gestandaardiseerde methode (Sovon broedvogelinventarisatiemethodiek). Het is niet zo chique om de natuur te misbruken voor het tegenhouden van een dergelijk evenement. In het verleden hebben Nimby-sympathisanten (not-in-my-back-yard) maar al te vaak geprobeerd om via een of ander beschermd beest een project tegen te houden, wat nou niet echt heeft bijgedragen aan de acceptatie van natuur als volwaardige speler in ruimtelijke ordeningsprocessen.

Samengevat: wil je iets met de FFW, doe dan je huiswerk goed en communiceer dat ruim op tijd met de vergunningverlenende instantie.

Luc
Op 24-01-2013 schreef ML:

Ik begrijp het probleem niet helemaal. Het feest is op een zaterdag, en om 23.00 uur al afgelopen. Natuurlijk zal het wat geluidsoverlast geven, maar het gaat slechts om een ééndags festival en gaat bovendien niet tot diep in de nacht door. Er zullen deze zomer ook in de wijk wel eens (tuin)feesten worden gegeven, en ook dan zal het om 23.00 uur nog niet stil zijn. Kortom: laat de jeugd lekker genieten. Het feest vindt buiten de stad plaats, en niet in het Beatrixpark dus de overlast zal echt wel een beetje meevallen.
Op 27-01-2013 schreef Zorro:

Peterselie! Dat is de oplossing!
In ieder oor een bosje peterselie en je hoort helemaal niets meer.
Een eeuwenoud beproefd middel. Het werd reeds gebruikt door de Galliërs ten tijde van de Romeinse overheersing.
Je kunt natuurlijk ook een weekendje naar Terschelling gaan....
Op 27-01-2013 schreef Hugo:

Toch een interessant contrast: Wij mogen het gebied niet tussen zonsondergang en zonsopgang om de vogeltjes niet te storen. Daar voelt iets geks...
Op 28-01-2013 schreef wil:

Toch nog even een reactie:
de eigenaar van de plassen, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, heeft in zijn verordening ordemaatregelen staan:
toelichting Artikel 13 en Artikel 14
'Om schade aan (zeldzame) beplanting en bos te voorkomen achten wij een verbodsbepa­ling tot het betreden van beplanting noodzakelijk. De plantvakken zijn aangegeven door bedrading of bebording. Het meenemen van alle soorten planten, takken, hout e.d. is ten strengste verboden. Het beleid van het schap is er op gericht de natuurwaarden te beschermen. Het is daarom nodig om deze bepaling, die verder strekt dan de Flora en Faunawet, op te nemen.'
Vooral die laatste zin is interessant.
Overigens meen ik dat het voor iedereen bij wet verboden is om in het voorjaar snoeiwerkzaamheden ed uit te voeren, omdat het dan broedseizoen is.

Wat betreft het organiseren van een techno-festival vlakbij een woonwijk: het recreatieschap wil, zoals bekend, de plassen als evenemententerrein inzetten. M.a.w., degene die nog steeds denken dat het om een eenmalige gebeurtenis gaat, komen bedrogen uit. Het is juist de opzet om vaker festivals te organiseren (inkomsten voor het recreatieschap).
Overigens vind ik herrie van 12 tot 23 uur veel te lang, ook als het eenmalig is.
Op 28-01-2013 schreef maria:

ben het volledig met je eens Wil!
dit blijft niet eenmalig en het is niet prettig dat Lunetten niet wordt geïnformeerd.
Op 30-01-2013 schreef Elsje :

maar het is wel weer prettig dat er een feestje wordt gegeven lekker dicht bij huis !!
Dat wordt weer genieten van leuke muziek voor mij mag er elk jaar zo'n festival komen op deze locatie
Op 01-02-2013 schreef Luc:

Elsje suggereert indirect iets heel aardigs: wat als alle tegenstanders en boe-toeters nu eens een kijkje gaan nemen op dat festival? Dan weet iedereen tenminste waar hij/zij het over heeft en is het wellicht makkelijker om een dergelijk festival in de toekomst te accepteren óf een veel beter onderbouwd weerwoord te forrmuleren.

Misschien kan de redactie van Lunetten.nl de organisatie benaderen voor wat vrijkaarten, als teken van goodwill naar de wijk toe? Als dat lukt, zet mij dan maar op de lijst! Ik ben redelijk onbekend met dit soort muziek, maar daarom niet minder nieuwsgierig ;-)

groet,
Luc

Op 04-02-2013 schreef Boemertje:

@Luc:

Dat gaat als volgt:

BOEMMMBOEMMMBOEMMMBOEMMMBOEMMM (etc)

Veel plezier!
Op 18-02-2013 schreef luuk:

Leuk een feestje, kom dr maar in met de beats.
Kam me niet voorstellen dat je je daar serieus druk om maakt.
Op 22-02-2013 schreef Oordoppen:

Morgen (23-02) is er weer een leuk boem boem boem feestje in Park Transwijk van 14.00 to 23.00...

http://www.sneeuwbalfestival.nl

De bassen zijn ongetwijfeld hoorbaar in Lunetten..:-) Daarom ben ik erbij!

Wellicht zijn er nog oordoppen te koop bij de Bruna?Op 22-02-2013 schreef Freek W:

Ik kan niet wachten op RiverDance.

Heerlijk feest en gewoon lopend er naar toe en kruipend weer terug.

Wat wil je nog meer?

Feestjes bij Down Under? Ja graag! Laat maar komen.

In Lunetten hebben we al herrie genoeg. Scheurende Golfjes over de Brennerbaan, ronkende bussen op de Simplonbaan en het eeuwige geruis van de snelwegen.

Ik ben blij!
Op 25-02-2013 schreef Bernadet:

Gisteren toch zo'n last gehad van de herrie uit Galgenwaard! Vreemd dat je daar nou nooit iemand over hoort. En wat dat allemaal kost!
Op 25-02-2013 schreef Buschauffeur:

Het verbaast me dat er überhaupt nog iemand last heeft van geluidsoverlast.
80% van degenen die ik in de bus langs zie komen hebben oordoppen op met zelf gekozen herrie.
@Bernadet: Wel wat vergezocht om midden in de winter "vreselijk" last te hebben van de geluiden uit het stadion. Toch niet echt geweldig weer om op balkon of in de tuin te vertoeven.
Het is hier al vaker gezegd: Je woont in een grote stad. De vierde stad in Nederland. Met ook nog eens een knooppunt van snelwegen alle kanten op.
En dan vind je het gek dat het wel eens wat lawaaiig is?
In Noord Friesland of -Groningen is er vast nog wel een mooi stil plekje voor je te vinden.
Op 02-03-2013 schreef Bernadet:

@buschauffeur, geloof dat je mijn punt mist.