Ingezonden door: Portes
27-01-2006

Nieuw cursusaanbod Portes

Beste wijkbewoner,
Voor Portes, de welzijnsorganisatie in uw wijk, staat alweer de 2e helft van het seizoen voor de deur. Halverwege het seizoen past Portes vaak het activiteitenaanbod aan. Portes hecht enorm
aan de wensen en voorkeuren van u als wijkbewoner. Logisch, want u bent onze belangrijkste klant! Daarom starten er ook een aantal nieuwe activiteiten die mede dankzij
uw hulp zijn ontwikkeld. Kijkt u het NIEUWE AANBOD van Portes rustig door. Vindt u die leuke
cursus die u altijd al wilde doen? Geef u dan zo snel mogelijk op, of bel met een van onze accommodaties in de buurt. Voor het volledige aanbod kunt u terecht op onze website: http://www.portes.nl.
Speeltuin- en kinderwerk
Speeltuin Fort Luna,
Oude Liesbosweg 40, (030) 2 893 648
Maandag 13.00- 17.00 uur
Dinsdag 13.00- 17.00 uur
Woensdag 10.00- 17.00 uur
Donderdag 10.00- 17.00 uur
Vrijdag 09.00- 17.00 uur
Zaterdag 10.00-17.00 uur
Speeltuin de Kameleon,
Verlengde Hoogravenseweg 37, (030) 2881 304
Maandag 09.00- 17.00 uur
Dinsdag 13.00- 17.00 uur
Woensdag 09.00- 17.00 uur
Donderdag 09.00- 17.00 uur
Vrijdag 09.00- 17.00 uur
Zaterdag 09.00-16.00 uur
Openingstijden tijdens schoolvakanties. Juist ook in de vakanties zijn de speeltuinen open en vaak met extra activiteiten.
Maandag 09.00-17.00 uur
Dinsdag 09.00-17.00 uur
Woensdag 09.00-17.00 uur
Donderdag 09.00-17.00 uur
Vrijdag 09.00-17.00 uur

Kinderwerk
Voor kinderwerk kunt u contact opnemen met de buurthuizen.

Sportactiviteiten
Kijk voor het actuele sportaanbod op onze
website, http://www.portes.nl.

Bewoners maken TijdVoorElkaar
In Lunetten, Hoograven, Tolsteeg en de Bokkenbuurt is een grote diversiteit aan talenten en vaardigheden aanwezig bij bewoners en wijkorganisaties. Een prettige en leefbare buurt benut deze in de vorm van burenhulp en vrijwilligerswerk. Tijd-VoorElkaar (TVE) brengt vraag en aanbod van buurtbewoners en wijkorganisaties via de website w.ww.tijdvoorelkaarzuid.nl bijelkaar. Binnen TVE helpen bewoners elkaar met gesloten beurzen.
Belonen kan wel met Roosjes. Een Roosje heeft de waarde van 1 uur. De Roosjes zijn bedoeld om het vragen van een wederdienst te vergemakkelijken. Wijkorganisaties die hun vrijwilligers willen belonen
met Roosjes kunnen deze aanvragen bij TVE. Portes biedt veel van haar activiteiten in Zuid tegen korting in Roosjes aan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de volgende kortingstabel. Voor meer informatie informeer bij de contactpersonen van specifi eke activiteiten, of zie de Portes activiteitengids 2005-2006 (http://www.portes.nl)
Prijs activiteit Roosjes Korting
0-2,50 1 gratis of 50% korting
>2,50-101 25% korting
>10-20 2 idem
>20-30 3 idem
Voor bewoners die ook een U-pas in bezit hebben geldt dat zij korting met Roosjes krijgen op het bedrag dat zij betalen na aftrek van de U-pas korting. Het is overigens niet mogelijk om met minder
Roosjes een lagere of met meer Roosjes een hogere korting te krijgen.

Volwassenenwerk
Activiteiten in de Musketon
Moestuincursus voor beginners (i.s.m.stadboerderij
de Koppel, Milieupunt Zuid). De natuurvriendelijke cursus start in het vroege voorjaar 2006 en bestaat uit 12 lessen met een theorie en een praktijkgedeelte. Naast het opzetten en beheren van een moestuin (bodemonderzoek, bemesting,
compostgebruik, combinatieteelt, groeibevordering)
wordt er ook aandacht besteed aan het (ter plekke) bereiden van de oogst. De cursus wordt gegeven worden op stadsboerderij de Koppel door Kees van der Laan, fervent moestuinbezitter, milieuvriendelijk hovenier en gepassioneerd kok.

Pieter Callaars Loop Clinics
Een initiatief om mensen te laten bewegen. Er wordt gestreefd naar een sfeervolle en verantwoorde training binnen de groep. De basis van training bestaat uit samen uit en thuis opdrachten. We begeleiden alle niveaus voor jong en oud en van beginners tot wedstrijdatleten.
Kijk voor meer informatie op: w.ww.pietercallarsloopclinics.nl.

Haarknipcursus
Crobylos uit Almere gaat deze cursus verzorgen.
De cursus bestaat uit minimaal 10 lessen van ieder 2 uur, met een maximum van 12 cursisten. In de 1e les nemen we de theorie door. De cursisten maken kennis met het materiaal. Vervolgens leren de
cursisten knippen op een door hun zelf
meegebracht model. Alle technieken worden
uitgebreid in op de praktijk gestoelde boekjes beschreven, die de cursisten als leidraad tijdens hun cursus kunnen gebruiken. Voor meer informatie kijk op http://www.crobylos.nl.

Peutergym
Samen met je peuter plezier beleven aan het ontdekken en oefenen van allerlei bewegingsvaardigheden.
Met andere kindjes balanceren, rollen, springen, bewegen op muziek en nog veel meer. Doe je mee?
Leeftijd: 2 t/m 3 jaar.

Muziek met peuters
Samen liedjes zingen over dagelijkse dingen zoals opstaan en eten. Daarnaast worden feestdagen en seizoenen niet vergeten. We gebruiken daarbij allerlei materialen en instrumenten. De lessen worden aangepast aan de ontwikkelingsfasen van
de kinderen. Maar het gaat vooral om het plezier dat je samen met je kind beleeft! De ge?llustreerde liedbundel is aan het einde van de cursus te kopen voor ?5,-*. Leeftijd 15 maanden t/m 3 jaar. Docente: Mari-Anne Hof.

Tai ji quan
Tai ji quan is een oude bewegingsleer en vechtkunst uit China. Het is een sierlijke vechtvorm van aaneengeregen houdingen die soepel en ontspannen worden uitgevoerd. Tai ji quan wordt
beoefend als meditatie in beweging en is een weg tot innerlijke evenwicht en een gezond leven. De leraar Michiel Teunissen beoefent al meer dan 20 jaar Tai ji quan.

Bloemschikken en binden voor beginners en gevorderden.
Het accent van deze cursus ligt op het maken van bloemwerk voor thuis. Om een mooi bloemstuk te maken of een bos bloemen te schikken tot een fraai boeket zijn kennis en vaardigheid onontbeerlijk. Geleid door de seizoenen en feestdagen komen techniek en vaardigheden aan de orde. Een inspirerende cursus! Docente:
Gerda Stam.

Koor I Canti
Een vrijetijdskoor waarbij het plezier in zingen voorop staat. Het repertoire varieert van klassiek tot pop en musical songs. Om te horen wat voor een stemtype u heeft vindt voorafgaand aan deelname een lichte stemtest plaats. Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de dirigent, Marc Hoogsteden, (030) 2 420 478.

Activiteiten in Ravelijn
Kaartcompetitie
Informatie kunt u krijgen bij: Rob van Barneveld, bereikbaar op dinsdagavond (288 32 34). Nieuwe mensen zijn van harte welkom.

Oproep voor nieuwe cursussen
Staat de cursus waar u op zoek bent er niet bij, of heeft u zelf een leuk idee voor een cursus? Mail me dat! s.degraaf@portes.nl of lever uw
suggestie(s) in via de idee?nbus bij de receptie in de Musketon. Meer informatie en inschrijving
Inschrijving geschied doormiddel van het
invullen van het inschrijf-/machtigingformulier.
Dit formulier is verkrijgbaar in de Musketon of aan te vragen via de mail. (s.degraaf@portes.nl). Dit formulier moet u volledig invullen, ondersteken en
opsturen of langsbrengen in de Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht.

Cabaretprogramma De Musketon
Voor gedetailleerde informatie over het
cabaretprogramma kunt u terecht op
http://www.portes.nl. Noteert u de volgende data alvast in uw agenda:
Vrijdag 24 februari Hassans Angels met Schijn Vrijdag 17 maart Bert Klunder met Wie en wat er allemaal deugt;
Vrijdag 7 april De Open Dichtshow Deel Twee
Prijzen: Losse kaartjes normaal: ?13,- *, pashouders (CJP/65+) ?10,-*.

Zaterdag 4 maart 2005 Swingfeest.
Voor iedereen die tiener was in de jaren ?70 - ?80 en zin heeft weer eens fl ink te swingen op muziek vol herinneringen. Neem al je vrienden en kennissen uit Lunetten mee! Dit is een initiatief van
een paar enthousiaste buurtbewoners.
Met onze vast DJ Ren?. Entree: ?4,-*.

Actief naar werk
In februari starten er weer nieuwe cursussen
in Buurthuis de Tol, J. van Arkelstraat 55, (030)2882 247.

Kennismaking met de computer
Op maandag 6 februari start de cursus kennismaking met de computer. U leert de
allereerste beginselen van Windows,
Databestand of Excel. Kosten ?62,50
voor 12 lessen (met U-pas ?47,-*).
Boek ?15,-*. Tijdstip 13.00 uur tot 15.00 uur.

Internet/E-mail U raakt vertrouwd met het gebruik van internet en e-mail. Aan de orde komen
begrippen als surfen, zoeken, downloaden en e-mailen. Kosten zijn ?25,-* voor 4 lessen (met U-pas ?19,-*). Boek ?15,-*. Tijdstip donderdag
13.00 uur tot 15.00 uur.

Computertypen
U leert de belangrijkste basisvaardigheden van het typen als toetsenbord bedienen, indelen van brieven en rapporteren en foutloos typen. Kosten ?62,50* voor 8 lessen (met U-pas ?47,-*). Boek ?15,-*. Tijdstip maandag van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Computerclub
Op de dinsdag en donderdag kunnen deelnemers gebruik maken van de computers. Natuurlijk is er begeleiding aanwezig die u kan helpen. Tijdstip 10.00 - 12.00 uur.

Cursus gastvrouw/gastheer
Deze cursus bestaat uit 5 lessen, en een stage van 3 dagdelen. Kosten ?12,50*. Tijdstip dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. Start op 7 februari.

En verder
Actief naar werk biedt u hulp bij:
? het zoeken naar een passend beroep
? het zoeken naar de juiste scholing
? het solliciteren naar een baan
? het schrijven van sollicitatiebrieven
? het maken van een C.V
? het bellen naar werkgevers
? het voorbereiden van een sollicitatiegesprek
U kunt telefonisch een afspraak maken voor een gratis adviesgesprek. Bel met Corrie Mulder, Buurthuis de Tol, (030) 2 893 736.

Ouderenwerk
Word voor 55+
Op vrijdag 27 januari start in Dienstencentrum ?de Barkel?, J. van Arkelstraat 59 te Hoograven, een computercursus Word voor 55+. Deze cursus is geschikt voor mensen die al enige kennis van een computer hebben en meer willen weten over het tekstverwerkingsprogramma Word. De cursus begint om 13.30 uur en eindigt om 15.30 uur en kost 57,80*, inclusief boek. De cursus bestaat uit 8 lessen. U kunt zich telefonisch opgeven bij Tamara
Leguit op dinsdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur, (030) 2 886 060. U kunt ook mailen naar t.leguit@portes.nl.
* Prijswijzigingen of typefouten voorbehouden

Meer info >>