Ingezonden door: D.Nijdam
07-02-2006

kap in de Koppel

Ik hebcontact gehad met de ecoloog die de opsteller is van het groenbeheerplan en begrepen dat dit toch wel in lijn is met het plan. Door het maken van open plekken komt er meer variatie in het park en dus hopelijk ook meer planten- en diersoorten . De boomstronken mogen weer uitlopen en een struweel gaan vormen. Volgend jaar ziet het er dus weer een stuk minder kaal uit. Ik was even bang dat het hele park voor de bijl zou gaan, maar het is gelukkig bij enige plekken gebleven. Het zou echter een stuk mooier zijn als tenminste een deel van de takken in rillen opstapeld zou worden, ook fijn voor de egels ed.