Ingezonden door: Ivana
03-03-2006

Omdat ik ongetwijfeld niet de enige ben ....

... die zich heeft geergerd aan het afsluiten van het fietspad naar de Uithof.

De aankomende gemeenteraadsverkiezingen hebben mij geinspireerd om 'ns te proberen wat te doen aan het afsluiten van de fiets/wandel route langs hat stadion. Ik heb de volgende mail aan alle deelnemende partijen gestuurd (muv Zuilen Vooruit, ik ga ervan uit dat zij niet echt een mening hebben over wat zich afspeelt aan deze kant van de stad).


L.S.

In 2001 is een deel van de fietsroute tussen de Uithof en Lunetten afgebroken.
Lunetten heeft een kleine 12.000 inwoners en een substantieel deel ervan gaat voor studie, werk of sport naar de Uithof.

Voor de fiets zijn er twee alternatieve routes: Er is een frustrerend zigzaggende omweg die driemaal de snelweg kruist. En dan is er de route langs de Waterlinieweg. Hierbij moet zowel de op- als de afrit van de Waterlinieweg gekruisd worden. Met alle oponthoud en verkeeronveiligheid van dien, ook omdat veel mensen op de terugweg spookrijden (langs het stadion) om zichzelf nog meer zinloze omweg te besparen.

De voetganger/OV-er heeft echt een probleem. De busverbinding is nu zo gebrekkig dat bus 12 de enige manier is om met het OV van de Uithof naar Lunetten te komen. Uitstappen bij het stadion en dan maar proberen om op een of andere manier thuis te komen. De hekken en zandbergen op de openbare weg helpen hier niet bij.

En dit alles omdat de mannen met een trekhaak aan hun Mercedes op kosten van de belastingbetaler het stadiongebied mochten verbouwen zonder rekening te houden met het algemeen belang. Zo is er nu de mogelijkheid om het pad dat langs de Waterlinieweg voert een heel klein stukje door te trekken, tot het weer aansluit bij het fietspad dat naar de fitness-school loopt. Waarom gebeurt dit niet?

In dit licht zijn ook alle plannen voor skatebanen en sneltramverbindingen nogal lachwekkend. Hier blijft een kans liggen om een heel gebied te ontsluiten door nog geen 300 meter fietspad aan te leggen.

Ik heb destijds, toen het fietspad voor het eerst opengebroken werd, contact opgenomen met de fietsersbond. Zij waren het toen met mij eens dat er waarschijnlijk geen zwaarwegende redenen waren om de fietsroute tussen Lunetten en de Uithof af te sluiten. Eerdere ervaringen hadden hen echter geleerd dat wanneer er eenmaal een besluit, hoe onzinning ook, genomen was, het verspilde energie was ertegenin te gaan. Is er nu iets veranderd? De leidraad voor beleid volgens het document WIJKVISIE UTRECHT ZUID; 2003 - 2013 is als volgt:
"Zuid wil graag bijdragen aan een actieve promotie van het fietsgebruik (6.3). Door middel van de aanpak van de ontbrekende schakels in het hoofdfietsnetwerk zal de bereikbaarheid van
Zuid per fiets verbeteren. En daarmee het gebruik van de fiets."

Graag hoor ik uw mening over verkeers-oplossingen voor de stad Utrecht,

met vriendelijke groeten

Ivana Cace