Ingezonden door: Cris
03-10-2013

Wakker worden Betuwe!

Het nieuwe inzamelen is ook op de Betuwe begonnen. Haal aub. die smerige vuilniszakken weg. Pfff De gemeente Utrecht doet NIETS. Ik heb ze al x op x aangesproken op Twitter maar ze lijken het niet te begrijpen. En ondertussen pleuren sommige mensen hun vuil gewoon op straat. Het nieuwe inzamelen begint met FRUSTRATIE VAN MIJN KANT.
En ja dat moest ik even kwijt. :)

Reageer op deze inzending
Op 03-10-2013 schreef Joyce:

Het is nog maar de eerste week, Cris. Mensen moeten even kunnen wennen.
Op 04-10-2013 schreef Cris:

Klopt maar als je dan op vrijdag de zakken nog niet weg heb gehaald ben je toch wel een beetje blind.

Ze staan vlak bij mijn tuin en ze stinken.
Op 05-10-2013 schreef Hippo:

Als ik jou was, zou ik telefonisch en per mail een melding doen bij het Wijkbureau (zie: weblocatie ).
Hier (Fase 1) ging het na een paar weken goed, maar ik herinner me ook nog die keer dat de vuilnisophalers staakten, en mensen toch domweg alle vuilnis aan de straat zetten. Dat bleef natuurlijk staan, maar in dit specifieke geval is het misschien mogelijk een extra ronde te rijden en/of Team Beheer erop af te sturen.
Op 06-10-2013 schreef Andere Peter:

Heel slim om de gemeente via Twitter aan te spreken. Volkomen waterdicht communicatiemiddel met ambtenaren. Kan niks misgaan. Ik denk dat ik mijn belastingaangifte ook maar eens via Twitter doe. En dan nog hier lekker anoniem je beklag doen. Nee, dan zoek je echt een oplossing hoor.

Cris dient zich natuurlijk tot de werkelijke veroorzaker te richten. Lijkt mij goed dat de gemeente, die de bewoner uitgebreid heeft geïnformeerd, niet meteen de door de BEWONERS gecreëerde problemen komt oplossen. Dat zou natuurlijk de verkeerde toon zetten, alsof de gemeente het steeds weer zou komen oplossen.


Op 06-10-2013 schreef Joyce:

Het medium Twitter is m.i. ook niet een handige weg om de gemeente te benaderen. De suggestie van Andere Peter dat je het zelf maar moet oplossen door mede-wijkbewoners aan te spreken, is evenwel tamelijk onzinnig. Prima als je iemand aanspreekt wanneer die zijn/haar zooi zomaar op straat dumpt. Maar Cris heeft geen taak als opspoor-wijkbewoner om onverlaten met afvalzakken te betrappen. Het bevoegd gezag, in deze de gemeente Utrecht, dient zorg te dragen voor zowel toezicht als verwijdering van troep in de openbare ruimte. Daar mag Cris de gemeente op aanspreken. Een belletje of e-mail is daarvoor de geëigende route.

Over het punt t.a.v. van bewonersverantwoordelijkheid moet niet te lichtzinnig gedacht worden. Met het nieuwe buzz-woord ‘participatie-maatschappij’ meent de overheid een argument te hebben om burgers voor het karretje van publieke taken te spannen. Om bij de afvalscheiding te blijven: vanuit het oogpunt van een goede milieuhygiëne en volksgezondheid is het gewenst dat afval niet blijft liggen in huizen en straten. We zijn van de ratten af; dat moeten we zo houden. Via de afvalstoffenheffing ontvangt de gemeente hier gelden voor, waarmee zij de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor een goede afvoer. Door restafval met o.a. volge-beep-te luiers over talloze punten verspreid door de wijk in te zamelen, breng je deze afvalstroom juist weer dicht bij de burger. Dan moet het nieuwe systeem met de inzamelpunten wel goed werken, willen we niet afzakken naar Napolitaanse toestanden. En, zoals hierboven al gezegd, afdoende toezicht hoort daar ook bij.

Een ander aspect van afschuiven door de gemeente is het pasjessysteem. En dan vooral het verstrekken van één pasje per huishouden en vervolgens een flink bedrag eisen van de burger die dat pasje kwijt is. Daarmee stelt de gemeente bewoners een straf in het vooruitzicht voor een bijdrage aan een activiteit (afval bij huishoudens inzamelen) waar zij zelf voor verantwoordelijk is. Gekker moet het niet worden.
Op 06-10-2013 schreef Andere Peter:

@Joyce: wel eens hoor. Het ging mij erom het punt te maken dat klagen op een site als deze of op Twitter niet duidt op oplossingsgerichtheid.
Op 06-10-2013 schreef Cris:

Buiten Twitter heb ik het ook doorgeven op site van de gemeente. Ben wel blond maar niet gek!

Welke bewoner moet ik aanspreken? Er staat geen naam op de zakken.:)
Vreemd maar ik hou de straat graag schoon, sommige mensen vinden dat kennelijk overdreven. Moet ik ook maar eens mee gaan stoppen!!


Pasjeskwestie: ook weer zoiets : de gemeente beslist en wij betalen.
Container: er gaat maar één zak tegelijk in dat ding
2zakken dus 2 x openen , zo kan de gemeente dus goed in de gaten houden hoeveel vuil ik dump voor het geval dat ze dat straks ook in rekening gaan brengen.
Het nieuwe inzamelen is nog steeds niet mijn ding!


Op 08-10-2013 schreef Jelle van der Kooij:

Hallo Cris,

Ik zou graag een artikel willen schrijven over het 'nieuwe inzamelen', ik zou je graag eens persoonlijk willen spreken over de problemen die het met zich mee brengt. Zou je mij een mailtje kunnen sturen?
Het is een artikel in het kader van mijn opleiding journalistiek. Ik neem daarvoor ook contact op met diverse instanties, wellicht dat dit ook oplossingsgericht kan werken.

Met vriendelijke groet,
Jelle van der Kooij
jelle.vanderkooij@student.hu.nl
Op 09-10-2013 schreef rian:

Ik heb een goede ervaring met de gemeente via Twitter. Ik maakte tegen @GemeenteUtrecht een opmerking over papier dat niet was opgehaald in mijn straat (ook het nieuwe inzamelen). Ze hebben het doorgegeven aan de juiste dienst, gaven aan mij het meldingsnummer door en de volgende dag is het papier alsnog opgehaald.