Activiteit

Wijkavond: Wie gaan ons vertegenwoordigen tijdens de modernisering van de Musketon?

donderdag 12 december 2019 , 20:00 - 22:00 uur

Samen zijn we tijdens de vorige wijkavond overeen gekomen dat we een divers team willen organiseren dat constructief, transparant, en groepsoverstijgend een actief partnerschap zal aangaan met de diverse belanghebbende tijdens de ontwerpfase van de vernieuwing van ons buurthuis en theaterzaal.


Ken jij of ben jij een betrokken belangenbehartiger die zich met oog voor kwetsbare groepen & in wisselwerking met de gebruikers en bewoners in wil zetten voor een Musketon voor de hele wijk?

Draag jezelf, of iemand anders, vóór middernacht 6 december 2019 aan middels

  • een e-mail aan SamenMusketon@gmail.com
  •  per post: Musketon Gebruikersraad, p/a De Musketon Hondsrug 19 3524 BP Utrecht


Op Donderdag 12 december 20:00 uur zullen we als gebruikers van de Musketon en bewoners van Lunetten in de theaterzaal ons team vertegenwoordigers samen gaan stellen. Je bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Juist omdat de theaterzaal ons zo aan het hart gaat. Juist omdat de een wil biljarten terwijl de ander naar het repaircafe gaat. Juist zodat we samen kunnen blijven eten, ruilen en vieren. Omdat we ervoor willen zorgen dat alle activiteiten door kunnen gaan met ruimte voor nieuwe initiatieven.

Kom jij ook?

Samen voor een musketon voor iedereen!

N.B. De sluitingsdatum van 6 december is vooral ingesteld om te zorgen dat de gebruikersraad genoeg tijd heeft om personen die voorgedragen worden uit te nodigen voor de wijkavond.

Locatie
De Musketon
Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Illustration
 
Deel dit: